Fővárosi Közlöny, 1952 (2. évfolyam, 1-20. szám)

1952-04-26 / 6. szám

8. §. Hatálybalépés A jelen szabályrendelet a Budapesti Városi Tanács Hivatalos Közlönyében történt kihirdetést követő 15. napon lép életbe. A jelen szabályrendelet hatálybalépésével a 183/1940. kgy. sz. szabályrendelet hatályát veszti. Budapest, 1951. évi november hó 23. napján tartott végrehajtóbizottsági ülésen. Pongrácz Kálmán s. k., a Végrehajtóbizottság elnöke Koós József a Végrehajtóbizottság titkára MELLÉKLET a 1781/1951. VB. sz. az épületrészekkel elfoglalt közterület használatáért járó díjakról szóló szabályrendelet 2. §. (5) bekezdéséhez. I. díjövezet Idetartoznak az alábbi utcák és tereken lévő ingatlanok­nak a felsorolt utcákra és terekre néző homlokzatai: Roosewelt-tér, József Attila-utca, Sztálin-út a Bajcsy Zsilinszky-úttól a November 7. térig: November 7. tér, Lenin-körűt a Rákóczi-úttól November 7. térig, Dunapart, az Eötvös-tértől a Petőfi térig, Dorottya-utca, Vörösmarty­tér, Deák Ferenc-utca, Váci-utca, a Vörösmarty-tértől a Szabad sajtó-útig, Bécsi-utca, Kristóf-tér, Szervita-tér, Petőfi Sándor-utca, Kigyó-utca, Felszabadulás-tér, Feren­ciek-tere, Szabadsajtó-út, Kossuth Lajos-utca, Rákóczi-út a Múzeum-körűttól a Nagykörútig. Az I. díjövezetben az évi díj négyzetméterenként 48 Ft. II. Díjövezet Idetartoznak: a) A Roosewelt-tér, József Attila-utca, Bajcsy Zsilinszky út, Somogyi Béla-út, Múzeum-körút, Dimitrov-tér és innen a Roosewelt-térig a Duna balpartja által határolt területen lévő ingatlanok, kivéve az I. díjövezetbe sorolt utcákra és terekre néző homlokzatokat: b) továbbá az alábbi utcák és tereken lévő ingatlanok­nak a felsorolt utcákra és terekre néző homlokzatai; a Szent István-körút, Marx-tér, Lenin-körút, a November 7. tértől a Marx-térig, Bajcsy Zsilinszky-út, Sztálin-út, a Novem­ber 7. tértől a Köröndig: Majakovszkij-utca (Király­utca), Dob-utca, a Somogyi Béla-úttól a Nagydiófa utcáig, Wesselényi-utca és a Somogyi Béla-úttól a Nagydiófa­utcáig, Rákóczi-út a Nagykörúttól a Baross-térig, Baross­tér, Kálvin-tér, Mártirok-útja, a Széna-tértől a Margit­hídig, Krisztina-tér, Alagút-utca, Bartók Béla-út, a Gellért­tértől a Móricz Zsigmond-körtérig. A II. díjövezetben az évi díj négyzetméterenként 36 Ft. III. díjövezet Idetartoznak : a) az Ipoly-utca, Pannonia-utca, Szt. István-körút, Lenin-körút, József-körút, Ferenc-körút, Boráros-tér, s innen a Dimitrov-térig a Duna balpartja, Tolbuchin-körút, Múzeum-körút, Somogyi Béla-út, Bajcsy Zsilinszky-út, József Attila-utca, József -tér és innen az Ipoly utcáig a Duna balpartja által határolt terület, a Duna jobbpartján a Margithíd budai hídfőjétől a Döbrentei-térig. Attila-körút, Krisztina-körút, Moszkva-tér (Széli Kálmán-tér), Mártirok­útja által határolt terület, Szt. Gellért-tér, Bartók Béla-út, Verpeléti-út, Szt. Korona-út és innen a Szt. Gellért-térig a Duna jobbpartja által határolt területen lévő ingatlanok, kivéve a magasabb díjöveztbe sorolt utcákra és terekre néző homlokzatokat: b) továbbá az alábbi utcák és tereken lévő ingatlanok a felsorolt utcákra és terekre néző homlokzataira Thököly-út, a Baross-tértől a Dózsa György-útig, Népszínház-utca, Baross-utca, a Nagykörúttól a Kálvária-térig, Üllői-út a Nagykörúttól az Orczy-útig, Bartók Béla-út, a Móricz Zsigmond-körtértől a Kosztolányi Dezső-térig. c) Nagybudapesthez csatolt területen, IV. ker. (Újpes­ten) Árpád-út, Bajcsy Zsilinszky-út, Templom-utca, Szt. István-tér, Kemény Gusztáv-utca, XV. ker. (Rákospalotán) Dózsa György-út a Pázmány-utca és Kossuth Lajos-utca között, Rákos-út, a Bajcsy Zsilinszky-út és Dembinszky­utca között, Arany János-utca a Pázmány-utca és Rákos­utca között, Bajcsy Zsilinszky-út a Hubai Jenő-tér és Rákos-út között, Zápolya-utca a Pázmány-utca és Rákos-út között. Deák-utca a Hubay Jenő-tér és Dózsa György-út között, Hubay Jenő-tér, Ságvári Endre-utca és Pázmány­utca a Széchenyi-út között, Bocskay-utca a Bajcsy Zsilinszky­utca és a Donec-utca között, Kossuth Lajos-utca a Dózsa György-út és Fóti-út között, XV. ker. (Pestújhelyen) Somogyi Béla-utca a Maxim Gorkij-tér és a Berilla N.-utca között, Cservenka Miklós-utca a Székely-utca és Bank-utca között, Bacsó Béla-út a Körvasútsor és a Széchenyi-út között, Kolozsvár-utca a Körvasútsor és a Tóth István-utca között, XVI. ker. (Rákosszentmihályon) Hősök-tere (Piac­tér), Rákos-út, Csömöri-út, XVI. ker. (Sashalmon) Kossuth Lajos-tér, Thököly-út, Szabadság-útja, XVI. ker. (Mátyás­földön) Széchenyi-út XVI. ker. (Cinkotán) Kossuth Lajos-út Batthyány-út, XVI. ker. (Árpádföldön) Kossuth Lajos­utca, XVII. ker. (Rákoskeresztúron), Pesti-út, Jászberényi­út, Csabai-út, Cinkotai-út, Malom-út, Táncsics-út, XVII. ker. (Rákoshegyen) Szabadság-út, Baross-út, XVII. ker. (Rákos­ligeten) Sztálin-út, Kossuth Lajos-utca, XVII. ker. (Rákos­csabán) Kossuth Lajos-utca, Péczely-út, Széchenyi-út Tarcali-út, Zrinyi-út, Ecseri-út, Szabadság-sugárút, XVIII. ker. (Pestszentlörinc) Vöröshadsereg-útja, XVIII. ker. (Pesztszentimrén) Marx Károly-útja, XIX. ker. (Kispesten) Vöröshadsereg-útja, Ady Endre-út, Kossuth Lajos-tér, Petőfi-tér, (Wekerletelep), XX. ker. (Pestszenterzsébeten) Kossuth Lajos-utca, Dózsa György-út és Jókai Mór-utca között, Kossuth Lajos-tér, Erzsébet-tér, Dózsa György-út a Határ-úttól a Kossuth Lajos utcáig, Nagy Sándor-utca a Vörösmarty-úttól a Jókai Mór-útig, Lázár-utca a Nagy Sándor-utcától a Magyar-utcáig, Vörösmarty-út a Klapka­utcától az Előd-utcáig, Jókai Mór-utca a Határ-úttól a Nagy Sándor-utcáig, Csarnok-tér, Előd-utca a Vörösmarty­úttól a Török Flóris-utcáig, XX. ker. (Soroksáron) Marx Károly-út a Dobó-utcától a Gyáli-patakig, XXI. ker. (Csepelen) Rákóczi Ferenc-út, Somogyi Béla-út, Karácsonyi Sándor-utca, Szebeni-út, Táncsics Mihály-út, Szt. László-út, Ady Endre-út, Állomás-utca, XXII. ker. (Budafokon) Dózsa György-tér, Apponyi: út, Beniczky Ferenc-út, Tóth József­utca, Kereszt-utca, Árpád-utca, XXIII. ker. (Budatétényen) Dózsa György-út, a Sütő-utcától a Temető-utcáig. A III. díjövezetben az évi díj négyzetméterenként 24 Ft. IV. Díjövezet Az I., II., III. díjövezetekben fel nem sorolt területek, ideértve a Nagybudapesthez csatolt területek is. A IV. díjövezetben az évi díj négyzetméterenként 12 Ft. Belügyminiszter. 779-4-11/1952. II. 3. szám. A szabályiendeletet a 143/1950.V. 18. M. T. sz. rendelet 19. §-ának (2) bekezdése alapján a következő módosítással jóváhagyom ; A 4. §-t a következő szövegű (3) bekezdéssel egészítem ki­»(3) Az átalánydíjat és az évi díjat az illetékes kerületi tanács végrehajtóbizottsága állapítja meg és veti ki.« Budapest, 1952. március 25. Kovács Tibor osztályvezető 13/13/1952. Titk. A budapesti bolgár követség értesítése bolgár állampolgárok elhalálozásáról A Budapest Városi Tanács Hivatalos Közlönye 1952. február 29-én megjelent II. évfolyam 2. számában közölte azt az intézkedésemet, amely szerint a Városi Tanács Végre­hajtóbizottsága osztályainak vezetői és az I—XXII. kerületi tanácsok végrehajtóbizottságának elnökei a jövőben a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék