Fővárosi Közlöny, 1977 (27. évfolyam, 1-12. szám)

1977-09/10 / 9-10. szám

123. utasítja a Szervezési, a Művelődésügyi és az Egészségügyi Főosztály vezetőjét, hogy a Ta­nács által alapítandó kitüntetésekkel kapcso­latos rendelet-tervezetet a decemberi tanács­ülésre terjessze elő. Kelt a Fővárosi Tanács 1977. szeptember 27-i ülésén Kelemen Lajos s. k. dr. Békési László s. k. általános tanácselnök-helyettes tanácselnök-helyettes a V. B. titkára helyett Jegyzőkönyvhitelesítők: Üjfalusi Sándor s. k. Rutkai István s. k. III. RÉS/ A VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG HATÁROZATAIBÓL A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1977. 72.452. hrsz. alatti, valamint a XVI. ker. 109.843. augusztus 31-i ülésén hozott 760/1977. számú hatá- hrsz. alatti ingatlanon levő rákosszentmihályi piac rozatával hozzájárul a IV. ker. Széchenyi tér megszüntetéséhez. I Y. RÉS/ KÖZLEMÉNYEK UTCAELNEVEZÉSEK ÉS UTCANÉVVÁLTOZTA TASOK BUDAPEST II., VI., VII., XII., XIV., XVI., ÉS XX. KERÜLETÉBEN Határidő: a decemberi tanácsülés Felelős: dr. Nagy Ernő dr. Mezei Gyula dr. Varga Árpád A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1977. augusztus 17-én megtartott ülésén az érintett ke­rületi tanácsok végrehajtó bizottságainak javaslata alapján 688, 689/1977. sz. alatt az alábbi határoza­tokat hozta. I. 1. Budapest XII. kerületében a Diósároktól a Csipke út, Galgóczy utca, Su­sogó utca és a Városkúti út kereszteződéséig terjedő névtelen közt XII. ker. Városkúti köz­nek nevezte el 2. Budapest XVI. kerületében a) a Varga József utcai lakótelepen a Körva­sút sor 31. és 32. sz. ingatlanoknál kialakult névtelen teret XVI. ker. Tavirózsa térnek; b) a Varga József utca, a Tavirózsa utca és a Szalmarózsa utca között kialakult névtelen teret XVI. ker. Szalmarózsa térnek; c) a Varga József utca és a Nefelejts utca kö­zött kialakult névtelen utcát XVI. ker. Mály­varózsa utcának nevezte el II. 1. Budapest II. kerületében a II. ker. Mátyáskirály utcát II. ker. Dutka Ákos utcára megváltoztatta 2. Budapest VI. kerületében a VI. ker. Kis János utcát, VI. ker. Szalmás Piroska utcára megváltoztatta » 3. Budapest XII. kerületben a) a XII. ker. Hajnalka utcának a Hóvirág u. 25-től 37-ig, illetve a 28-tól 42-ig terjedő szakaszát XII. ker. öröm utcára; b) a XII. ker. Hajnalka utcának a Kuvik ut­cától a Kázmér útig terjedő szakaszát XII. ker. Ámor utcára megváltoztatta 4. Budapest XVI. kerületében a) a XVI. ker. Szabadság útjának a Pirosrózsa utcától a Thököly út 4. számig terjedő sza­kaszát XVI. ker. Nagyicce sorra;

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék