Fővárosi Lapok 1896. május (120-149. szám)

1896-05-02 / 121. szám

11 SZÍNHAZAK. Május hó 2-án. NEMZETI SZÍNHÁZ. Díszelőadás: Az ezredév ünnepe. Látomány 1 felv. Irta: Rákosi Jenő. A szigetvári vértanuk. Jókai Mór drámájának 1. és V. felvonása. HAGY. KIXt. OPERAHÁZ. Díszelőadás Szent István« Opera 3 felvonásban. Irta Erkel JTerenozí Kezdete 7 órakor, NÉPSZÍNHÁZ. IOOO év Látványos színmű dalokkal és tánczczal 3 szakaszban irta és zenéjét szerzetté Verő' György. Személyek: IllrpádKiss M. Csilla Hegyi ÁlmosHorváth Katalin Siposné DeérSzirmai Örzsi Komáromi BorzNémeth Márta Csatai KatáiigTollagi Katáng Toilagi KóréÚjvári Kola Solymosi UprandaLubinsky Panna Hegyi BegleniczaVidorné Szőnyi Ilona P. Lukács J. AmczaKomáromi Karcsi Tirnovai IstvánSzabó Peterdy Kenedich Kezdete fel 8 óralior. vígszínház. Ünnepi előadás. I. Ünnepi nyitány. Irta Barna Izsó a vígszínház karmestere. Előadja a Vígszínház zenekara. II. Prolog. Irta Kozma Andor. III. A harangok vagy a peoriai vajvoda. Vígjáték 3 felv. Irta Jókai Mór. VÁROSLIGETI SZÍNKÖR. Ezredéves díszelőadásul Millennium Alkalmi prolog 1 felv. Irta Győző Lajos. Király himnusz. Irta: Jókai Mór. Ezt követi: Bánk bán. Tragédia 5. felv. Irta: Katona József. Kezdete O órakor. BUDAI SZIÜKÖR. Gróf Szapáry Péter vagy Budavár visszavivása. Történeti színmű ő felv. Irta: Birchpfeiffer Sarolta. Ford. Somolky. Kezdete 7 órakor. Értesítés. Tisztelettel van szerencsém a n. érdemű közönséget értesíteni, hogy a Kerepesi-nt 3G. szám, (Klauzál- Utcza sarok) alatt levő vendéglő helyiségemet a mai kor igényeknek megfelelőleg ujonnan átalakitattam A nagyérdemű közönség tömeges látogatását kérve maradtam tisztelettel Szaiontay György vendéglős ALIMÉRT BÜDÄPESM Bemutató előadása május 2*ikán történik meg. Naponta két bemutatás lesz, d. u. 3V2 és esti 6 órakor. Mindkét előadásban Mister List, a hírneves állatszeliditő Gladiator-j átékokat rendez, a római Circus maximus mintájára, oroszlá­nokkal, tigrisekkel, leopárdokkal, jeges medvékkel és dogokkal a központi ketrecben. Továbbá fellép egy kigyószeliditő, idomított óriás kígyóival. Az állatok a kertben ingyen megszemléihetök. Belépti dijak az elő­adáshoz : karszék 80 kr, ülőhely iO kr, állóhely 20 kr. Az igazgatóság. FŐVÁROSI LAPOK. 1896. május 2 s ETABLISSEMENT IMPERIAL Váczi-körut 48. Egész éjjel nyitva. Kalabriászpárti a millenium kiállításban Irta: Fischer Mór. Saftgrün Lippi, szukesz után eszrojgim és lulef-kereskedő Grossmann Pattanyósi Mandolássy Dolli az első hazai retek, fog- és veres­hagyma iparvállalat eltiprója Pauly Grünzwefg Mas!, a hazaischolet- és ritschet-konzervgyár generális­vipztisztelgőjeKohler Putten Mózes, turosdelkli és szab. bohles-gyáros Fürst Regenwurm Mauasche, az »Aurum« életmeghosszabbitó-társ. felügyelője Fleischman Gelbgieser Gábor, 1896. számú expressárió Aalbach Kernweich Sarah, schatel és haj­fonat gyárosné Dolores paseha Kennix, háremőr R<rta ) Ah <a Pl „.’a Grete ) I divatárusnők Előkészületben: Drexlerné * ** * * * Ferenoy Zs. Welten F. Wolf Julie Vally Lilly A s p a s i 6787 Férjem Uram sem ellenzi, Dávid Gyula, eszéki gyúgvsz. szépítő szereit hasz­nálni. Szaplő és más arczfoltok ellen Spitccr pomá­­déja ára 40, 70 1.20 kr. makacs arcfoltoknál az erő­sebb hatású Pompadnr paszta köcsögje 1.50 és 2.50 Arccsufitó mitészerek egyedüli mulasztója a Juvenil 1 és 2 írt Bármelyik szerem használata előtt csakis Detergon. különös szappanal kell mozsflani 1, 2, 3, korona. Örömöt szerzek szinte ifjiló haj festőmmel az öszüloknek 1, 2 és 4 frt. Antegri-por Házi állatok betegségeit ve’e meggyógyítani, a nagy kárt okozó dögöt péld. sertésekés juhok közt megszüntette, jtapasztalatt szerént 100 drbra 10—15 gilgr, 10 drbra 2 kilogramm szükséges, [Minden gondolkozás és kérdezősködés nélkül, hogy mi volna jó, csakis Anteg­­rint kell beadni. Egyszeri adag alig kerül »3 krba melylyel nagjr kárt elhárítanak azok, kik óvszerképes hizlaláskor is héhe­­korba adva mindig kéznél tartják. — Egy tekercs ára 10 kr. mely elég egy süldő megmentésére. Egy 1 frtos tekercs­ben körülbelül annyi van, mint 3-om 10 kros tekercsben Egy kilogrammtól kezdve mérve adatik és ára kilónként 2 frt. Két és fél kilót 5 írtért már bérmentve, küldöm. 5 kilogram egybe mérve 10 frt Helyett 9.50 kr. de 10 kgramm csak 17 frt. Tiz kgr. felül minden kgr 1,60 kr: Kaphatók postautánvétellel küldve csakis Dávid Gyula gyógysz. Eszék alsóvároson. Raktáron van Vértesi S. udv. illatárában Bpest. Kristóftér 3. Csinos fél kilós darabokban, kitűnő elsőrendű Tea-Vaj, egy posta csomag netto 4 és fél kiló bérmentve 4 frt 95 kr. Elismert legjobb egy posta csomag netto 4 és fél kiló bérmentve 2 frt 52 kr. Szállít az öszeg előleges beküldése vagy utánvétel mellet a Központi T®£Csurnoir9 ZOMBOR. Nagybani vevőknek árengedmény. GERENDÁVÁ, és FIA akad. szobrász első orsz. szabadalmazott SIREMLÉKMÜ GYÁROSOK. Főraktár és iroda Budapest, Mária Valéria uteza 2. Gyári telep és műterem Kerepesi-ut 90. k szénsavas ásványvizek királya a gyógyvíz és üdítő ital oMoriKt tsapteíé. ■ főraktár: Prumm István utóda Werner Adolf Budapest, VI., Eötvös utcza 48. szám w

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék