Friss Ujság, 1938. március (43. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-06 / 53. szám

16 FRISS UJSÍG 1958 március 6, vasárnap VARRÓGÉP-KERÉKPÁR JÁRMŰVEK Kerékpárok tizpengős havi részletre. Óriási választék. Szabadság tér 7. (Sas ucca •árok.) _______605,52 Szabó varrógép, berendezési tárgyak eladók. Király­ucca tizennégy III. egy. 94366 Családi Singer csónakos, harmincötért eladó. Ei ­­zsébet körűi 51. III. 1. 80343 Világmárkás Velvart, Steyr Puch, Bachracb kerékpárok. Singer családi ipari keveset használt varrógépek részlet­fizetésre. Gyermekkocsik nagy választékban. Bach* rach. Dohány ucca hatvan­nyolc. (Körút sarok.) Hasz­nált varrógépeket veszek. Varrógépkölcsönzés. 52936 Szabóvarrógép olcsón el ­­adó. Bérkocsis ucca huszon­egy földszint kilenc. Singer süllyesztőé és kisfe­­jü cipész stoppoló eladó. — Práter ucca 33. Házfelügye­lő. 80393 kerékpárokat, segédmoto­tost, alkatrészeket, rádiót előnyös heti részletre is Vásárolhat. Alfa, Dob ucca égy._____________________52969 Kerékpár négypengős, rá­dió kétpengős heti részlet­té. Lengyel Rádió, Teréz­­körut 38. 60577 Varrógépvevők ismerik „Köz ponti Gépraktárt“, hogy ki­fogástalan használt Singer családi, süllyesztés, férfisza­bó, cipész balkaros, sima, foltozó, 103-as, Pfaff 104-es gyorsvarró stb. gépek jót­állással legolcsóbban kap­hatók: Rákóczi ut 80. ud­varban. 64403 aux u. u t»o._________________ kifogástalan használt S in­ger süllyesztő® és szabógé­pek legolcsóbban József kör­it negyvenkilenc, földszint 5t. 8033G RUHÁZKODÁS Perzsalábbunda muffal 140 pengőért eladó sürgősen. — Hársfa ucca 18. földszint 12. 94357 Jókarban lévő 500 AJS mo­torkerékpár eladó, VI., Máglya u. 82/a. 94198 közismerten legolcsóbb hasz­­fiáit varrógépekben Keleti Varrógépüzlet, — VII., Thökölyi út Ifi. Varrógép­­. kölcsönzés.______________94191 *00 Ke Ariéi oldalkocsis inotorkerékpáromat sürgősen feladom. Cim: X., Gyömrői Üt 27, Trafik.___________91148 ADÁS-VÉTEL Ekéket, egyéb talajművelő eszközöket, ló és ökörszekere két rendkívül olcsóm szállí­tunk. Traktorok és _mindön­ti e:nii motorok javítását ol­csón vállaljuk. Vasöntödénk gépalkatrészeket gyárt. _-r- Lábassy-féle Mezőgazdasági Ipar és Gépgyár Részvény­­társaság, Törökszentmiklós. 60557 Elsőrendű motorkerékpár­­ízerelőket magas fizetéssel felveszek. Sirály, Hunyadi tér 9.__________________94202 Cipész stoppológép kisfejii . bosszú karú Singer eladó űózseí ucca 44. ajtó 13. 94271 Varrógépeket, kerékpárokat inindénfajtát jótállással, javitás, vétel, csere, varró­­fcépkölcsönzés. May. Baross koca 98. Telefon 136—697. 94284 ötszázas NSXT motorkerék ­­bár eladó népligeti tennisz­­j>álya, Horváth. 21253 Cséplő 900 as motorral, uj föszijjal. dóbgo4yós teljes felszereléssel, magyar motor gépgyári 1600, Fordsohn ki­fogástalan 1450, 4-os gőzgép üzemképes 400. cséplő 52-es Clay’ton-Shuttleworth kis szi­­jakikai dobgdlyós 45gőzgép 8-as hétlégkörös, üzemképes 1500. Érdeklődni Rád ónál. Aszód. 7287 Alkalmi vételekből Singer­­fcép szabógép süllyesztő® öl­tsön Rákóczi ut hatvan ­­égy földszint kettő. 16504 Slngergépjókarban sürgő ­­ben eladó. Rökk Szilárd u. 17. második udvar földszint égy._____________________80370 Motorkerékpár 144 ürtartal­­mu olcsón eladó. Bors u. 5. 22108 fcsepel segédmotoros kerék­pár eladó. Megtekinthető vasárnap is. Hunor ucca 104. 53185 ÍJinger szabógép kitűnő ál apóiban privátnak eladó, terez körút 3. III. ha4. 94307 fegy kontrafélkes kerékpár Madó. Fóti ut 22. III. 68. 7353 Égy 1000-e® MAG oldal kocsis Motorkerékpár generál javit­­va, első kéziből eladó. Len­­flea? és Újlaki, Dessewffy u. 26. Tel. 129—687._________53218 Dőlthengeres 500-aa AJS, 500-as Harley, hétötvenes New Henley, oldalkaesiisok. Háromötvenes Pullmam'nr yi'lliers, kettő-húszas Pucih, páromszázas Triumf, hiányos alkatrészek stb. Goldmann, 5 ucca 47. Tel. 310—868. 53226 yesztink használt varrógépet Íálogjegyen is legmagasabb rban. Gépraktár, Rákóczi ut 80, udvarban. 64402 ftriási árat fizetek bármilyen használt varrógépért. Keleti Varrógépszalkiizlet. Thököly hit 13. Tel. 134-326. .________________________ 94358 Stillycsztős Síinge varrógép és egy kerékpár eladó. IX., Ráday ucca 14, I. 2. __________________5551 Szenzáció! Uj váz villával 13.50, duplatölcséres nyereg $.70, külső köpeny 3.90, el­adás nagyban is. Pestszent­­lőrinc, Üllői ut hét. 25405 Varrógépet, iparit, csalá­dit legelőnyösebben vásá­rolhat, cserélhet, eladhat. Fischl, Dohány ucca ki­lencvenkettő._______ 94320 fjj segédmotoros kerékpár feladó. IX., Gát ucca 31. Kis.______________ 7557 6. H. B. segédmotor olcsón eladó. Lujza ucca 28. fsz. 2. __________________15254 Csepel segédmotor 140.— el­adó. Dankó Pista ucca ti­zenkilenc, Lőrinczi. _______ 15255 Jókarban levő fiákért ve­szek. Sörház ucca 4. Ház­felügyelő. _________ IH53 Kerékpár ballonkere'kü kül­földi, keveset használt el­fedő. Dob ucca 2. Fenyvesi. 12162 Házlebontás! Király ucca 1. príma falitéglák, falilkövek, tetőcserepek, tetőfák, desz­kák, lécek, ajtók, flaszter ­­kővek és egyéb épités-i anya gok rendkívül olcsón el­adók. Közelebbit a hely ­­szinen: VII., Király ucca 1. 53166 VI., Hungária középkorút 211. telepen (az Angol Park rnögöttt) bontásokból kiszál­lított mindenféle anyagok olcsón kaphatók. 53178 Bontás! VI., Váci ut 37, IX. Vágóhíd ucca 19, XI. Fe­hérvárt ut 58 bontásból ki­került anyagok, ablakok, ajtók, deszkák és egyéb anyagok minden telepen kü­lön, minden elfogadható áron eladók. 53177 Budai Cementgyár bontásá­ból tégla, tetőfa, príma aj­tók, ablakok, vasajtók, vasablakok. hullámlemezes vastető, 12X25 méretben, négy venmi Ilimé teres pallók, jutányosán eladók. Ürömi ucca 24. 21154 Köztisztviselők Székházának bontásából tetőcserép, tégla, tetőfa, ajtók, ablakok, ga­rázskapuk, vaskapuk. er3- hajtásu teherlift, gőzfűtési kazánok, parketta, jutányc­­san eladók. Mester ucca 15. 21155 Ajtók, ablakok, redőnyös iiz letajtók, kirakatok újak és használtak legolcsóbban.' Vi­segrádi ucca 54—A. 21150 Ajtók, ablakok, száraz bo­roviból garanciával készen rendelésre legjutányosab bán kaphatók Kardos asz talosü zeniében. Váci ut 64. 64393 Fejőskecskék l^iseb-nagyobb gidáikkal eladó. Hungária körút 76. Lehel útnál. 94237 Betegtoló- ée önhajtásos be­tegkocsik nagy választók­ban. Siesta betegtolókoesi­­raktár, Budapest, Damjanich ucca 49. Díjtalan prospek­tus._____________________53157 Kézikocsit vennénk jókar­ban, rúgó® négykerekűt. — Nagymező u. 12. Bútorüzlet. 94214 Komplett kovácsszerszám eladó Horváth Lajos bog­nárnál, Ajka, Veszprém megye.__________________94221 Fürdőkályhák, mosdók, ká­dak, VC-k, használtak ol­csón. Kun ucca 13. Pince. 15958 Jégszekrények, mérlegek. mázsák, kávé-, mákdarálók, pultüvegfelszerel-ések hasz ­­nálta'k. Emstnól, Kun ucca 11. 15959 Tégla, falikő, tetőcserép é« különféle faanyag eladó. Ló nyay ucca 33—35. 53190 Ajtók, ablakok, vasredőnyös üzletajtók, kirakatok, üveg­falak, használt___anyagból újraépítve minden méretben Deutsch, Soroksári ut 30. 80374 Jégszekrények, 6Örpultok, székek, asztalok, evőeszkö­zök, üzletállványok __ legol­csóbban Kaloosay Kálmán­nál, Népszínház ucca haszon hét. Részletre is. 94298 Wanderer négy személy e« kis autó sürgősen eladó. Dole, Angyal ucca 5. 80377 Hattyú ucca 4. és Batthyány ucca 37 bontása hétfőn meg­kezdődik. öesaes anyagok ol csón eladók. 21158 Attila ucca 20. Miké ucca sarok, lebontásánál kikerülő ajtók ablakok, príma nme rikai parketta, tégla, falikő, fuvaronként 3 pengő, tető­cserép burkolólapok, tetőfa­anyag stb. eladók helyszínen 53179 Lánchíd pesti oldalán az Akadémia alatti rakodón le­bontás alatt álló raktárépii letekből nagymennyiségű fű­részelt gerenda, szarufa és deszka eladó a helyszínen. 53180 Házbontásból, 500 köbméter, deszka, csaposfa, 500 drb aj­tó, ablak, varredőnyös üzlet­ajtók, eternitpala, cserép, flaszterkő, parketta, radiáto­rok, vasgerendák. tűzifa stb. olcsón eladók. Hungá ­­ria középkorút 181. (Erzsé­bet királyné útnál). 53194 Cementipari gépek, hasz nált és nj állapotban ol­csón kaphatók. Benedek Kreez Géza ucca 53. i < Erzsébet királyné ut végé­nél, Rákospalota, Körvasút­sor 5., bontási anyagok, állványpallók, létrák, ba­kok olcsón eladók. ____ 21156 Használt gyermekkocsi el­adó. Eötvös ucca 31. 94363 Betegtoló 95, önhajtólkocsii 190. Beszerezhető Stefkánál, Kisfaludy ucca 14. 5661 Vennék 1 méter 75 mm X 20 mm vastag bordázott alappal lemezt, egyengető­lapot. Thaly Kálmán ucca tiz. _______23801 Bontásból használt ajtó, ab­lak újjá alakítva legolcsób: bam Somogyinál, Soroksári ut 138. Tel. 135-198. 2302 Tej, pékáru, élelmiszerüzlet fehér berendezéssel 300-7^11, cukorkaüzlet berendezési ár­ért eladó. Vörösmarty ucca 33. fsz. 1. Gulyás. _________________________94340 Kirakatos szatócs, élelmi­szerüzlet szob alkony ha, mej­­lékhelydségekkel, 60 pengős liavibérrel olcsón átadó. — Akácfa ucca 9, mosóda­iizletbon.________________94342 Pékfiókoniat tejcsarnokkal ügynök nélkül eladom, eset­leg próbára adom. Aradi ucca 35. 94343 ELADÓ ÜZLETEK Kisebb jómenetelü szatócs­­üzletet keresek átvételre sürgősen, lehetőleg lakással vidéki nagyobb városban ármegjelöléssel. Mezőtúr, Szív ucca öt. ______60581 Jóforgalinu kávézó-étkező négyszázzal átvehető kiván­dorlás miatt. Sürgős! Vörös­marty ucca 33, földszint 1. 94341 SZOBÁK Lakótársnő kerestetik magá nos nőnél. XIV., Abonyi u. 4. III. 47. 94288 S Kettő jó menetelii fa- és szénüzlet közül bármelyik sürgősen eladó Érdeklődni: Szív u. 14. trafikba. 21605 Úri étkező, kávézó eladó. Cim a főikiadóba. 17851 Saroksöntés joggal, lakással közutnál, harmincéves fenn­állással, egyszázpengős napi bevétellel, családi óikból ol­csón megvehető. Baross uc­ca negyvennégy (44), föld­szint kettő. ____________94232 Centrifuga ötszáza® kézi és erőhajtásra eladó. Rózsa ucca 74. lakatos. 74536 Kispesten főutvónalon, évti­zedes vendéglő eladó. Kozma ingatlaniroda, Üllői ut 46. 94229 Cukrászda, nagybani gyár­tásra is alkalmas, eladó. — Práter u. 55. 22651 Kiskörösön a piactéren uri- és női fodrászüzlet családi okok miatt sürgősen eladó polgári iskola mellett. Biz­tos megélhetést nynjt. 74539 Élelmiszerárak Budapesten Marhahas: rostélyos, fehér kenyér 42—46 felsál 176—SM félbarna J2—4S leveshus 140—200 barna ti—21 bor.jucorab 300—360 bab 28—46 vésés 180—280 borsó 30—56 juhhus eleje 136—160 lencse 56—96 juhhus hátulja 160—200 fokhagyma 24—40 sertéskaraj 190—250 vöröshagyma 24—30 tarja, comb 160—200 kelkáposzta 24—32 oldalas 136—176 fejeskóposzta 36—44 zsírnak való sraL 148—160 tisztott paraj 40—60 háj x 166-176 karfiol 120—140 zsír 164—180 sóska 240—280 csirke 150—300 kevert zöldség 40—50 tyuk 250—400 burgonya 10—12 sütni való csirke 180—300 gülbaba 10—12 lúd és ruca 120—200 őszirózsa 8—10 tyuk 160—190 ellaburgonya 6—8 teatojás drb. 7—8 savanyu káposzta 36—48 teatojás kgr. 130—140 zöldbab, vajbab 12—16 főzőtojás drb. 5.5—7 kalarábó 18—24 főzőtojás kgr. 120—130 tök * 20-30 élő ponty 120—200 külf. gesztenye 50—100 jegelt ponty 108—150 sütőtök 16—24 tej 30 alma 60—100 tejföl 106—120 külf. gesztenye 56—100 teavaj 300—340 narancs 64—86 tehéntúró 50—80 mandarin 90—120 Száztojásos költő Kühne gyártmány petróleum hasz­nálattal 45-ért eladó. Fű­szerüzlet, Szegedi ut 39. 18353 Mielőtt felépiti családiha­zát, tekintse meg Sóor ajtó, ablak, bontási anyagok raktárát. Pesterzsébet, Hor­thy Miklós ut kettő. 53176 Magotax, Harley-Davidson, használt alkatrészek nagyon olcsón eladóik. Műszáki, mo­­torkereskedelminél, Márton­­ucoa negyven.__________80378 Lakásfelosztás. — Bútorok, könyvek, írógép, stb. olcsón eladók. Alkotmány ucca 16. I. 5. 17754 Bontás! Vörösmarty tér 5. Báró Harkányi háromemele­tes palota bontásából mo­dern tölgyfaajtók, esslin­­geni redőnyös, ólombetétes, szines ablakok diszráccsal, márványoszlopok, lépcsők, tölgyfakapu, étel és személy felvonó négy®zöméiyes kom­plett (Freissler) üvegtető, különféle dinamó motorok, príma falitágla, tetőfa, egvéb anyagok sürgősen el­adóik. 80379 Fajtiszta, ivarérett Angora nyulak 12 drb, ketrecekkel olcsón eladó. Pestszenterzsó­­bet. Zilah ucca 13. Hertl. 254 Rádió váltóáramra kitünően működő 25 pengőért eladó. — Brunner, Ráday ucca 41. 80389 Bontás. IV.. Galamb ucca 1. egyemeletes épülét bontásá­ból tégla, kő, cserép, faanya gok, ajtó ablak jutányosán eladó. 94365 Répavágó gabonarosta heg­­gesztő reduktor harmincket­tes locsoló tömlő, szárnyszi­­vattyuk eladók. Váci ut száz vanhét, gépműhely. 74558 Yorkshirel tenyész kocák, kanok, süldők kaphatók, esetleg fizetési feltételekkel. Csillaghegy, Szentendrei ut 35. Telefon 16-28-39. 90820 Komplett szabómühely el­adó hat géppel Szigetvári­­ucca egy II. em. 28. 10952 Gyümölcs-, élelmiszerüzle­tem Budán napi 10 haszon­nal sürgősen átadom. Tu­lajdonos III., Pacsirtamező ucca 29. földszint 3. 17003 Trafik vezetésre 800-zal át­adó! Mosodagyüjtő 300-ért eladó! Kifőzőüzlet 400-ért el adó! Király ucca 33. Kele­mennél. 94303 Csarnoktér! saroksöntés­kocsmámat kényszerből ked vező feltételek mellett át­adom. Rottenbiller ucca 46. vendéglő. 94306 Biztos megélhetés Kávézóm étkezőm negyven pengő lak­bérrel háromszázért eladó. Váci ut 12. földszint 1 , 74550 Saroksöntés vendéglőm la­kással, olcsó lakbérrel öreg sógért sürgősen .átadó. — Megbízottam Váci ut 12. földszint egy. Kovács. 74549 Jogfolytonos sarok-kocsma — nagy i tál fogy ezt ássál olcsó házbérrel eldó. Hunyadi tér 2. földszint 2. 53235 Biztos megélhetéssel füsizer­­iizlet eladó. Auclrássy ut 11. UT. 4. 21175 Piactéri kocsma, jogfolyto­nos, 2001) pengőért eladó. Fii­­löp, Rákóczi ut 55. vendéglő. 94329 Hentes üzlet nagy forgalom­mal, teljes berendezéssel — gyorsmérlegew, üzleti be­rendezések eladók. Bethlen Gábor ucca 14. vendéglőben. 94332 Vagyonszerző kocsmám ve­zetés hiányában leszámolás­ra kiadom Ital fedezetre kez­dőd betanítok György, Rákó­czi ut tizenhét. Egyemejet megtekinthető bármikor. 94319 Bejáró takarítónő felvétetik Trombitás ut 20. Alagsor 2. _________________________22908 Takarítónőt délelőttre felve­szek. Ludoviceum ucca 4. I, 9.__________________ 18788 Bejáró takarítónő fel vétetik Aggteleki ucca tizennégy, földszint egy._______________­Fiatal házaspár takarításért fizetéssel vagy fiatalabb min denes felvétetik. Vilmos csá­szár ut tizennyolc, harmadik huszonkettő. ________________________ 5661 Takarításért szobát, fizetést, villanyt adóik. Dohány ucca ötvennégy, második emelet kettő. 25606 Takarításért házaspár lakást kap. tíakáts tér kettő, har­madik emelet húsz. 11903 ELLÁTÁS Központi fütéses szobát adok takarításért házaspárnak. — Jelentkezés tiz órától. — Hold ucca tizenöt, félemelet 5. 21146 Kisgyermek gondozását vál­lalom Keoskésné. VIII., Du­­gonits ucca 16. I. 22. 10902 Bejáró takarítónőt délelőttre felveszek. Fáik Miksa ucca három, harmadik emelet 4. 94278 HÁZTARTÁSI ALKALMAZOTT KERESTETIK SZOBALEANY Mindenes szobaleányt jó bizonyítvánnyal felveszünk, reggel kilenc órakor. VI., Bajza ucca ötvenhárom. 94336 Varrni tanitom teljes ellá­tást adok délelőtt szobalányi teendőkért. Vogél szalon, Károly király ut kilenc. III. kilenc. 16303 Gyakorlott szobalány jó bizonyítványokkal villala­kásba felvétetik. Jelentbe ­­zés Farber üzletben hét­köznap Kammermayer Ká roly ucca három. 53168 Keresek perfekt szobalányt, szakácsnő mellé éve® bizo­nyítvánnyal azonnalra vagy tizenötödikére Jelentkezés — vasárnap délután Fáik Mik­sa ucca 26—28. V. 1. ____________21157 SZAKÁCSNŐ Kizárólag uriházaim részé­re főzőnő'ket, szobalányo­kat, mindeneseket, keresek Elsőrangú irodámba, _ Irá­nyi ucca tiz, Maczkó. 20208 Uriházakhoz szakácsnők, 8'/obaleányök, mindenesek felvétetnék. Irányi ucca 9, vitéz Krajczár irodájában. 53208 Jólföző mindenes-szakácsnőt felvessek. Adorján, Erzsé­bet körút 16. ^ 53201 Kétszáz főzőnőiket, nem­­főzdket, mosogatónőket. Hét­főn. Ferenc ikörut 44, Mérei. Sok fizetésre! ____ 94354 Mindenes főzőnő felvétetik. Jelentik ezé® 9-től Nagymező ucca 37. Reiohmaniné. 53239 Fiatal szakácsnő felvétetik. Jelentkezés 9—11-ig. Vilmos császár ut 60, III. 13. 100000 Önállóan főző fiatal minde­nes szakácsnő felvétetik. — Pasaréti ut 22, I. 3. 809 TAKARÍTÓNŐ Bejárónő esti elfoglaltságra kerestetik 10—12-ig. Liszt Ferenc tér 10. földszint 1. Takarításért lakást, fizetést gyermektelen házaspárnak, férj állásban, április else­jére. VI., Toborzó ucca 5. Vácai úti remiznél. 8—3 óráig. 94222 Bejáró tiszta takarítónő, kö­zellakó délelőttre felvétetik. V., Zápolya u. huszonhat. 94211 Takarításért lakást adok há­zaspárnak. Groszmann, V., Zoltán u. 10. 94199 Bejárónőt reggeli órákra ke­resek, bizonyítványokkal. — Révész, Mérleg ucca 13. II. emelet. 94203 Takarító bejárónőt jó fize­téssel délelőttre felveszek. Jelentkezés 1—2-ig. Bihar, XI., Tarcali u. 5. 2. 94136 Fiatal megbízható takarítónő könyvvel felvétetik. Baross ucca 43. IV. 4. 62023 Bejáró takarítónő felvétetik. Jelentkezés délelőtt. Nép­színház u. 12. II. 16. 94238 Takarítónő felvétetik. Je­lentkezés tizenegytől. Kauf­­mann, V., József tér 12. I. 90759 Gyógyszertárba bejáró taka ritónő felvétetik délelőttre. Jelentkezés Teréz körút 3. 94367 Főzni tudó takarítónő felvé tetik. József tér 10. II. 4. 90767 Jogfolytonos jémenetelii ven­déglő sürgősen eladó moz,i­­uÁl. Újpest, Aradi ucca 23. Trafikban, TOQ Takarítónő jó bizonyitvány­­nyal felvétetik. Akadémia­­ueca tizennégy, második emelet tizenhat. Pünkösdi. 74556 Bejáró takarítónő azonnalra felvétetik. Jelentkezés 9—10. II. kér. Udvarhely ucca 21. 6402 Takarítónő felvétetik. Ker­tész ucc* harminchárom, harmadik apielet kettő. 100000 Bejárónő felvétetik Széplak ucca 11. (Pasaréti ut 169 mellett) Jelentkezés este 7— 8 órakor. 94248 Takarítónő délelőttre felvé­tetik. Deinbinasky ucca 10. 1 18. 18557 Takarítónő felvétetik. Gál, Thököly ut 42. III. 11. Je­lentkezés reggel 8-tól. 458 Bejáró takarítónő köziében lakó felvétetik. Dembinszky ucca 43. Házfelügyelőnél. 13305 Takarítónőt mindennapra fel vessek. Hollán ucca 12. IV. 2.________________________14055 Bejáró takarítónőt keresünk Horthy Miklós ut 36. II. 5. 20752 Jobb bejárónő magányos úri helyen felvétetik. 8—11-ig. —« Donáti ucca 3. I. 3. 3407 Megbiható bejáró takarító­nő felvétetik délelőtti fél­napra. Károly körút 11. Csete.___________________11607 Fiatal takarítónő felvétetik Rózsa ucca 46. I. 7. ____ 12663 Takarítónő délelőttre felvé­tetik Szent István kőrút 12. II. 8. 818 Takarító házaspár lakást kap Fő’zni kell. Kardos, Izabella u. 48. 16505 Bejárónő egész napra jó bi­zonyítvánnyal azonnalra fel vétetik. Kecsekméti ucca 14 I. 3. Kálvin térnél. 6709 Rendszerető takaritó-nő hosz­­szabb bizonyítvánnyal há­rom személyihez feévlittck. rom személyhez felvétetik, Eötvös ucca 39, II. 2. 74537 Takarításért lakást, fizetést, gázt kaphat megbízható há­zaspár. Ferenc körút 43, IV. em. 19. 2653 Takarításért lakást adok megbízható házaspárnak. — Visegrádi' ucca 9, földsz. 4. Jelen tkezmi délelőtt 9—10, vagy este 8 után. 74547 Takarítónő reggeli órákra felvétetik. Jelentkezés bizo­nyítvánnyal Szondv ucca 9, II. 15. 74548 Bejáró takarítónő délelőttre kerestetik. Spiera, Üllői ut 107, I. em.________________7556 Gyermektelen házaspárnak könnyű délelőtti takarítás­ért szép lakást adok. Je­lentkezés házfelügyelőnél. Király ucca 108. v 94318 Takarítónőt keresek. Jelent kezes vasárnap 10—12 Dr. Horovitz, Rákóczi ut 36. 208 Takarítónő felvétetik jó bi­zonyítványokkal. Wesselé­nyi ucca 76. I. em. 6. Takarításért lakást, fizetést gázt kaphat megbízható házaspár. Ferenc körút 43. IV. emelet 19. 2652 Bejárónő felvétetik egy ­­szobás gőzfütéseshez Tátra­­ucca 15-b. földszint három Elkülönített lakó konyhát villatulajdonosnál takarítás ért némi fizetéssel hétfőtől Bimbó ut 117. 22902 Bejárónő azonnalra vasár ­­nap 9—1-ig Liszt Ferenc tér 5, I. 3; 4553 thy Miklós ut 35. II. négy. Jelentkezni 11—1-ig. Bejáró takarítónők jelent­kezzenek hétfőn reggel Kramer, Régiposta ucca 4. és Balog, Szentkirályi ucca tizenbáro m. 53209 Takarításért lakást ée vilá­gítást adok. Ráday ucca 32. IV- 1- I93M FoljUtá, a r ik cldjüna"

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék