Friss Ujság, 1951. február (56. évfolyam, 26-49. szám)

1951-02-02 / 27. szám

1951 február 2. péntek FRISS ÚJSÁG Nézők és szereplők megértették az üzenetetH­ÍREK A reflektorfényben Fucsik áll. A né­zők feszülten figyelnek minden sza­­vára. Búcsúzik. „Emberek, szerette­­tek benneteket. Legyetek éberek...‘! A fünrögöny legördül. Végetért az „Üzenet az élőknek" előadása. A né­zők lassan mennek kifelé. Tudják, érzik. Fucsik üzenete nekik szól. Az igazi hazafiasság Keleti Teréz szerszámkészítő így be­­szél a darabról: — Felejthetetlen élmény volt szá­momra szi­np­don 13 Fucsik életének regénye. Magam előtt láttam a kom­munisták igazi hazafiasságát. Ebben a darabban éreztem a Párt kezét, amely irányít és vezet. Sokat, nagyon sokat tanultam. Megtanultam még jobban szeretni a hazámat, szeretni a Pártot. Kemény Ferenc elektrotechnikus ezt mondja: — Színházbérletem van. Alkalmam van minden darabot látni. Az „Üzenet az élőknek" című darabban a színé­­szek nemcsak játszanak, hanem taní­tanak is... Ez a darab megmutatja, h­ogy Fucsik hogyan harcolt az Igaz ügyért, a mi ügyünkért, a béke ügyé­ért. Így tud küzdeni egy kommunista, akit a Párt tanított, a Párt nevelt. Az öltözőkben, a színészek „lekenik“ a festéket az arcukról. (Ötözés közben az előadás egyes részleteit beszélik meg. Mert minden egyes előadás újabb és újabb kérdéseket vet fel. Úja­bb csiszolni­, javítanivalót találnak. Az egyik öltözőben barna, középtermetű, szélesvázú fiatalember öltözködik. Károlyi Béla, aki Fucsik segítője, üzenetének átadója. Kolinszky szere­­pében aratott sikert. „Emberek, szerettelek benneteket...” — „Még a múlt nyáron villany­­szerelő voltam — mondja —.., a Víz­műveknél dolgoztam. Régi üzemi szín­játszó vagyok. A Belvárosi Színház színpadára Szendrő Ferenc szerződte­­tett. Ez az első nagyobb szerepem. Árvagyerek voltam. A más kutyája. A sor­ jobbra-balra rugdalt. Tudom, mi az, illegalitásban dolgozni. Részt­­vettem a mi­gyar partizánok harcá­ban. Azt, hogy most dolgozótársaimat szórakoztathatom, taníthatom a szín­­padról, a Pártnak köszönhetem. Ezt érzem minden este, araikor mint Ko­linsky színpadra lének. Z­olinszkyt alakítom, aki SS-ruhában van, de a Párt embere. A darab másik nagysikerű fiatalja, Rákosi Mária mondja Anna szerepé­ről: — Anna szerepe nagyon, érdekes Polgárleán­y, akinek az élete a tenisz­ből áll. A náci megszállás alatt ébred tudatára annak, mi minden a becsületes ember feladata. És amikor a Junkers- ben a Gestapo pribékjeit félrevezeti, bebizonyítja, hogy veszélyes helyzet­ben is megállja a helyét. A szerep szép és hálás. Amikor a színpadon ün­neplem a Pártba való ***--*•-'-----4 nagy öröm és megtisz­teltetés minden fiatalnak a Pártba kerülni. A színház már sötét A nézők és a színészek eltávoztak. Viszik magukkal Fucsik békeü­zenetét: „Emberek, sze­rettelek benneteket. Legyetek éberek.­ “ T. I. és Károlyi Béla Rákosi Mária Takarékossági nap a Dunai Vasműnél A Dunai Vasmű építői elhatározták, hogy minden héten takarékossági na­pot tartanak, amikor az építkezés terü­letén szerteszét fiéverő, de még felhasz­­nálható tégla-, vas- és faanyagokat összeszedik. Az­ első,ilyen takarékos­­sági napot már megtartották és körül­belül harmincezer forint értékű anyák­at gyűjtöttek össze. A gyűjtésben több mint 400 dolgozó, köztük sok műszaki vett részt. Válts NYEREMÉNYBETÉTKÖNYVET az Országos Takarékpénztárnál, fiókjainál, postahivataloknál SORSOLÁS FÉLÉVENKÉNT Betétedet MEGSOKSZOROZHATOD! Apróhirdetések Kiközvetített n’ti csak az Illetek** szakszer*­vezetnél történt jelentkezés Útján foglalható el Köznapokon szavanként 50 fillér vásár- és ünnep­nap I — Ft A f elfrrt év mindre vastagon szedett szó kétszeresen számit Kerete* apró m­­n soro­n­­ként köznap I.— Ft. vasár- és ünnepnap 2.— Ft. Hirdetési osztály: BAJCSY-ZSILINSZKY­ ÚT 34. földszint Tel. 125-340”. Csekkszámla-szám: 61.080 Áralakulások a Vásárcsarnokban és élelmiszerpiacokon Vásártelep Csarnok, piac Marhahús 7.80- 8.60 Borjúhús: 8 20—ll.60 Juhhús 5 50- 8.50 Sertéshús 12.10 14.90 Sertészsír 17 00 S’6 tyúk 9.79 11.00 Csirke 12.02 13 50 Pu­yka 9.50 8.00 -10 00 Vágott csirke 9.00-13.35 12 00 — 15.00 Vágott tyúk LOO-11.93 10 20-13 40 Vágott liba 11.04-12.82 12 40-15.00 Halak 7.50 —12­ 00 Tojás 1.23 130 Burgonya -.66-----.71 —.75----.80 Kelkáposzta 1.47- 1.93 1­ 62- 2.08 Vásártelep Csarnok, piac Fejeskáposzta 1.62 1.77 Fejessaláta 2 .36----.51 1 .47----.56 Vöröskáposzta 2.27 2.42 Karfiol 2.09- 2.34 3.02 Vöröshagyma -.49----.68 -.58- -80 Fokhagyma -.92- 2.02 1.12- 2.46 Cék­a 1.09 1.24 Torma 145- 514 1.85- 5.54 Cserezselyem 1.19- 4.00 Alma 2 20 7.10 Kerté 1.29- 3.18 1 64- 1.53 Gesztenye 3.34- 3.96 4­04- 5.29 Csemegeszőlő 5.71- 6.50 3.81- 6.85 Héjas dió 5.97 6.67 Mandala 2.09- 5.97 3.79- 667 SZÍNHÁZAK OPERA: Traviata (7), — NEMZETI: A Noszty-fiú esete Tóth Marival (7). MAGYAR: Ármány és szerelem (7). — BELVÁROSI: üzenet az­ élőknek (7). — FŐVÁROSI OPERETT: Aranyosiban (7). — MADÁCH: Lilomfi (7). — VIDÁM: Zűr­zavaros éjszaka 17). — ÚTTÖRŐ: Erős János (14). -- IFJÚSÁGI: Az apák ifjú­sága (7). — VÁROSI: Fővárosi Zenekar hangversenye (8). — FŐVÁROSI VARIETÉ: Jó reggelt. Budapesti (13). — KAMARA VARIETÉ: Akinek nem inge (7). — BAB: A nyúl meg a kandúr (3 és 5), Sztár­parádé (VúS). 7 a váci országút mentén, reisogou natarapa.A legiauoi és navarcsból épült valóságos kis várkastély áll az egyik telek közepén. Az egész épület mindössze egy apró szobából és a parányi padlásból áll. A látogató ki sem mer egyenesedni, fél, hogy beveri fejét a mestergerendába. A különleges formájú kis víkendház Szabó Pál banki kőművesé, aki szabadidejében vasár­­napról vasárnapra teljesen egyedül építette azt fel. Február 2, péntek, Karolin. A nap két reggel 7 óra 11 perckor, nyugszik este óra 46 perckor. CSÖKKEN A HŐMÉRSÉKLET. Hazánkban szerdán folytatódott a felhős, enyhe idő. A hőmérséklet a nyugati megyékben is­mét 1—3, másutt 4—7 fokig emelkedett. Éjszaka általában fagypont fölött 1—2 fo­kig hűlt le a levegő. A talajmenti réte­gekben csupán egy-két helyen volt fagy. Sokfelé volt eső. Budapesten csütörtökön délben 12 órakor a hőmérséklet 7 Celsius­­fok volt. Várható időjárás péntek estig: felhős idő, többféle eső, havas eső, hava­zás. Mérsékelt szél, a hőmérséklet foko­zatosan csökken. VÍZÁLLÁS. A Duna Apad­nig apad, lej­jebb árad, Paksig alacsony. Bajától lefelé közepes vízállása. Bécs 233 cm, Pozsony 320 cm, Gönyü 262 cm, Komárom 288 cm, Esztergom 268 cm, Budapest 345 cm, Paks 335 cm, Baja 443 cm, Mohács 485 cm. — A Tisza Rahónál és Záhonynál apad, máshol árad. Záhonyig igen ala­csony, lejjebb alacsony vízállású. Vásá­­rosnamény —23 cm, Tokaj 71 cm, Szol­nok 0 cm, Csongrád —36 cm, Szeged 31 cm. — A Balaton Siófoknál 91 cm, am- Vásá­­­m, Szol- Szeged 31 cm. ,­­ HAT HÁROMEMELETES LAKÓ­HÁZAT építenek a X. kerületi Harmat­­utcában összesen 160 kétszobás és 48 háromszobás, fürdőszobával, központi fű­téssel, melegvízszolgáltatással felszerelt, legkorszerűbb kivitelű lakással. A fűtés­hez szükséges gőzt a Kőbányai Sörgyár­ szolgáltatja, részint az eddig kárba­­veszett fáradtgőz felhasználásával. — Az I. kerületi tanács a dolgozók kérésére az Attila­ körút 2. szám alatt új, korszerűen felzerelt körzeti orvosi rendelőintézetet létesített. — Budapesten a Kereskedelmi és Pénz­ügyi Dolgozók Szakszervezetében február 1 3-án­ balettestet rendeznek. Február 4-én a Rákosi Mátyás Művek dolgozói számára a­ csepeli Sportcsarnokban „Vidám est" lesz. Február 10-én a Jókai­ utca 6. szám alatt operaáriákból álló hangversenyt tartanak.­­ A IV. kerületi „Bán Tibor" tszcs a pártkongresszus tiszteletére verseny­re szólította a XX. kerüle­t „Vörös Csil­lag” tszcs-t. — A Rákosi Mátyás Kultúrházban „A nagy hazafi” című filmalkotásról a film­művészeti szakosztály rendezésében ma, pénteken este 19 órakor Herskó János szovjet ösztöndíjas filmrendező tart film­ve­tí tévés előadást, amelyet vita követ. — Fogászati rendelő nyílt a VI., Sturikácsy­ utca 26. szám alatt lévő Kölcsey-gimnáziumban, amely mintegy öt­00 ipari tanulónak és iskolásgyermek­nek biz­osít szakrendelést. — SZTK körzeti orvosi rendelőt lé­tesítenek a VI. kerületben,­ a Szently­­u­ka 49. számú házban. Az építési mun­kát már megkezdték. — AZ ELSŐ KONGRESSZUSI BÉKEVONAT a Keleti-pályaudvar Szabadságharcos vo­natkísérő brigádjával elindult útjára. — Cipészszövetkezet megalakításit erjesztette szaktársai elé Pénzes Jakab és Sz­ercsák József, a XXII. kerületi cipészek értekezletén. Tizenöt cipész azonnal csatlakozott az indítványozók­hoz. — 7.029.900 FORINT értékű anyagmeg­­takarítást vállaltak eddig a könnyűipari üzemek a pártkongresszus tiszteletére. — MAKSZIMENKO GYORSFALAZÁSI MÓDSZERÉRŐL oktatófilm készült, amelyet rövidesen bemutatnak az építő­­munkások téli szállásain, hogy a dol­gozók legszélesebb tömegével ismertessék meg a szalagrendszerű gyorsfalazás módszerét és előnyeit.­­ AZ ELSŐ FUTÓSZALAGGAL felszerelt ruhaipari tanműhelyben, a Férfiruhaipari Vállalatnál a legújabb típusú Csepel 111-es varrógépeken dolgoznak a tanulók. 1—2 fa­eső, havaseső, hava­­s hőmérséklet fokon RADIO KOSSUTH-RADIO: 6.00: Falurádió. — 7.15: Részletek nagy operettekből. — 3.00: Tánczene. — 11.30: Gorkij gyermekével. Előadás. — Délután 12.15: A béketábor legyőzhetetlen. Zenekar. — 1.00: Zenei műsor. — 3.30: Kamarazene. — 3.55: Zenekar. — 5.10: Dolgozóknak a zenéről. — 5.30: Előadás Li­szén­kóról, a migsurini biológia továbbfejlesztőjéről. — 6.00: Alapfokú politikai iskola. — 7.00: Hangos Újság. — 8.30: Tánczene. — 9.00: Zene­kar és hegedű. — 10.25: Operettzene. — 11.20: Szórakoztató szovjet muzsika. PETŐFI-RÁDIÓ: 7.35: Sztálin városa. — 8.00: Orosz mesterművek. — 9.00: Operett­­muzsika. — 10.10: Énekkar. — 10.40: Zongora. — 11.20: Vidám dalok. — Dél­után 3.00: Régi magyar gitárdalok és verbunkosok. — 3.40: Szórakoztató zene­kar. — 5.00: Szív küldi. — 5.30: Falu­rádió. — 5.45: Operarészletek. — 6.40: Kórusszámok. — 7.00: Hegedű és zongora. — 7.35: Egy falu, egy nóta. — 8.00: Fiatal költők versei. — 8.45: Kommunisták helytállása a békeharcban. Előadás. — 9.30: Operettrészletek. — 10.15: Tánczene. FRISS ÚJSÁG 27. 82. Pele 15s szerkesztő Baló László Felelős kiadó-Napi­ és Hetilapkiadó Vállalat vezetője Általános­ nyomda Budapest VI Nagymező­ utca S. A nyomdáért felel: Török Mihály BETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK­ NŐK RÉSZÉRE OTTHONI MUNKÁVAL KERESETHEZ JUTHATNAK azok a csökkent munkaké­pességűek, akik ezért a gyáriparban elhelyezkedni nem tu­­nak- VÁLLALTON 3LUZ- vagy GOBLEIN­­HTMZCST. Felvilágosítás: Népművészeti és Háziipari V. Budapest, V., Régiposta-utca 12. Vogel csillárüzem+61 részlet, n­yitás, felüvegezés. Horváth Mihály-tér 1. (Baross-utca sarok). A Láb- és kézizzadást teljesen megszünteti a Molnár féle Sudoron. Ára 4.80 Ft. Nagy drogéria, VIII., Jó­­zsef-körítt 19. OLVASSA A FRISS UJSÁG­ot!

Next