Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról - Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor - B

Bányay LevcIuUifu­­Un uuiumuan \m\m\ zések és ragjegyek részére MUUdUUU­HCN­­UUujU. Bányay János latván, super­­centrifuga specialista és készítő, VL Vörösmarty-u. 66. 0128-871 Bányay József oki. mérnök, mélyépítési vállalkozó, XI. Irinyi János-u. 4. 269-475 Bányakapitányság, n. Kunfi Zsigmond-a. 6. 161-234 Bányamunkások Szabad Szakszervezete, lásd Magyar Bányamunkások Szabad Szakszer­vezete. Bányász Gyö­rgy maszántisztv. VII. Garay-tér 11. 0425-220­­Bányász Gyula és Tsa­take­­resk, ládakészítés, X. Kőbányai­ét­el. 148-953 Bányász István dr. ügyvéd. IX Ferenc-krt 38. 136-536 Bányász László, a Föv. Díj­beszedő k. v. h. vezérig., Xlll. Róbert Károly-krt 34. 201-597 Bányász IHárta kozmetikai inté-' nete, FV. Veres Pálné-p. 16. 187-175 Bányász Nándor, villamossági váll., n. Mártirok­ útja 64/b. 456-564 Bányász Oszkár, vn. Hernád­­u. 64. 228-307 Bányászati és Kohászati Egyesület, IX. Lónyay­ u. 41. 189-483 Bányászati Kutatási Mély­­táró u. V. Vas­ u. 19. Vezérigazgató 127-503 Vezérigazgatóhelyettes 126-435 Személyzeti osztály 127-421 Jogügyi osztály 126-478 Műszaki főosztály 125-166 Gépészeti osztály 126-560 Földtani osztály 126-494 Bánya társpénzt­ár, lásd Orszá­gos Bányatárspénztár. Bányay, lásd Bányai Banyó Lajos vendéglős, Kispest, Attila-u. 63. 346-201 Baptista Gyülekezet Iro­dája, Pátti Géza lelkész, XI. Karolina-út 39. 256-261 Baptista Hitkészség Országos Központ, VL Aradi-u. 48. 0122-382 Baptista Lelkészi Hivatalok: Nap-utcai gyülekezet I. Iroda, vm. Kistemplom-u. sg. 138-389 Pestszenterzsébeti gyülekezet. Pestszenterzsébet, Ferenc-u. 6. 344-175 Újpesti gyülekezet. Újpest, Bán Tibor-u. 32. 292-452 Baptista Teológiai Szemi­nárium, VL Benczur-u. 31. 225-671 Barabás Aladár szállodásmes­­ter, Vlt. Erzsébet-krt 66.423-440 Barabás Aliee, a Magyar Írók Szövetsége tisztv., VIL Szövetség­u. 16/12.­­ 223-535 Barabás (Braun) Antal betű- és tömöntő, VI.­ Izabella-u. 70. 129-797 Barabás Ármin esőkabát keresk. lakása, VII. Klauzál-tér 16. 222-753 Barabás Béla dr. ügyvéd, V. Légrády Károly-u. 19. 203-832 Barabás Dániel okt. gépész­mérnök, V. Géza-u. 5. 126-268 Barabás Dezsőt salt-, vajtermelő, IX. Központi vásárcsarnok 462. sz. 184-872 Barabás Dezsőt dr. ügyvéd, Kispest, Tarcsay Vilmos-u. 17. 146-314 Barabás Ernő zenetanár, VI. Lovag-u. 13. 0813-204 Barabás (Burger) Ferenc, fotoműszerészme­-ster, preciziós mechanikai üzeme, ViI. Somogyi Béla-út 7. 427-380 Barabás Ferenc lakása, XIV. Amerikai-út 89. 296-772 Barabás Ferenc korcsmáros, VI. Dessewffy­ u. 6. 812-217 Barabás Ferenc okl. építész­­mérnök, építőmester, O. Torockó­u. 6/a. 456-747 Barabás Genovéva, V. Ipoly­u. 18. 402-690 Barabás Géza dr. ügyvéd, VI. Andrássy­ út 49. 421-787 Barabás Imre, építőmester, mélyépítő és ácsmester, a Bizto­sító Társaságok elismert szak­értője, V. Személynök-u. 19. 121-587 Barabás István, «Bakfis» mell­tartóit gyártása, V. Kiss József­u­. 88/b. 202-538 VI. Bajcsy Zsilinszky­ út 15/b. 0310-175 Barabás István mérnök, a Münnoh és Barabás cég beltagja, V Szent István-park 6.-- 201-095 Barabás István dr., bites könyvvizsgáló, n. Kunfi Zsigmond­­út 30/a. 161-203 Barabás János optikai mérnök, XI. Hamzsabégi-ilt 32. 258-609 Barabás József, Gázművek fő­felügyelő, Vil. Rumbach Sebestyén­n. 12. 422-129 Barabás Kálmánná ttzv. gyógyszertára a Kemény néz, Kispest Ady Endre-út 65. 346-807 Barabás­­Lajos asztalosmester, műhely, Újpest, Erzsébet­ u. 8. 292-531 Barabás Lajos üveges és kép­keretező, XIV. Thököly-út 31. 496-431 Barabás László, V. Sziget­­u. 6/7. 202-728 Barabás László oki. mérnök, XH. Hieronymi-út 42. 256-868 Barabás Magdolna, IV. Nyáry Pál-u. 3. 185-105 Barabás Menyhértné tízv. dohány­tőzsde, VIII. Bacsó Béla-u. 40. 137-407 Barabás Mihály dr., kórházi főorvos röntgen-laboratóriuma, vm. Népszínház-u. 21. 335-033 Barabás (Brener) Oszkár dr. (nagyváradi) ügyvéd, VM. Üllői­út io. 0336-779 Barabás Oszkár dr.­ Ügyvéd, VI. Teréz krt 3. 420-932 Barabás Pálné autóalkatrész és műszaki keresk., VI. Jókai­ u. 22. 124- 738 Barabás Sándor hat. eng. vil­lanyszerelő mester, IX. Mester­­u. 60. 186-605 Barabás Sándor hites könyv­­vizsgáló, V. Váci­ út 28. 202-783 Barabás Sándor villanyszerelő váll., IX. Viola-u. 17. 336-735 Barabás Sándor dr. ny. min. titkár, VI. Lovag-u. 13. 813-204 Barabás Tibor, IV. Fehérhajó­st 12/14. 187-075 Barabás Tibor dr. sebészszak­orvos VH. Damjanich-u. 7. 221-966 Barabás Zoltán, V. Hattyú-u. 1. 456-626 Barabás Zoltán, VH. Szövet­sége. 10/12. 222-108 Barabásné, Verd Lili és Szebenné Mérő Klára gyors- és gépíróiskolája, IV. Veres Pálné­n u. 0182-136 Barabási László dr. ország­­gyűlési gyorsíró, V. Váci­ út 1 8. 125- 698 Baracs Balázs iparművész, játék­­készítő, vn. Csányi­ u. 10. 424-048 Baracs Gyö­rgy dr. ügyvéd, irodája, József nádor-tér 10. 188-001 Baracs János dr., a Magyar Nemzeti Bank felügyelője, IV. Deák Ferenc­ u. 21. 183-186 Baracs Károlyné, a Budai Izra­elita Nőegylet elnöke, D. Nyul-u. 3. 151-984 Baracs­ Ferenc fogászati labo­ratórium, vm. József-u. 34. 138-213 Baracskay Ilona, Pestszenter­­zsébet, Török Flóris­ u. 131. 344-487 Baradlai Jánosné dr.-né ttzv.. Batthyány gyógyszertár, V­­égrády Károly u. 37. 200-465 Lakás, Újpest, Tavasz-u. 19. 0492-246 Baradlai Orbán állatbizományos, IX. Köztelek-u. 4/a. 384-192 Baraker Mátyás és Ila, kalaposmester, cégtől. Szántó Györgyné, V. Szent István-krt 27. 0124-977 Barakonyi Imre, IV. Veres Pálné-u. 31. 385-026 Barakonyi Jenőt dr. ügyvéd, VI. Szinyei-Murse-u. 1. 122-150 Barakonyi László dr. ügy­véd, VI. Rózsa Ferenc-u. 64. 311- 610 Barakovleh Kálmán dr. köz­kórházi adjunktus, belgyógyász­­szakorvos, u. Nyul­ u. 9.160-842 Baratl Nándor, V. Pozsonyi­út 60. 200-609 Bárán Áron, a Tatai Textilművek r.­t. vállalatvezetője, V. Pannónia­­u. 68. 404-591 Bárán László, a Gázértékesítő n. v. főmérnöke, XI. Bocskay­­út 21. 259-406 Bárány András fehér és finom sütödéje, IX.Liliom-u.25.135-501 Bárány Elemér asztalos- és böröndöskellékek keresk., enyv­­gyári képv., Újpest, Somogyi Béla-u. 84. 492-459 Bárány Elemér böröndös, bőr­díszműves és gyermekkocsikellék keresk., Vm. Népszínház-u. 16. 836-671 Bárány Gyula dr. ügyvéd, VI. Teréz­ krt 28. 123-141 Bárány Károly, a Bpest föv. községi lakptár r.-t., ny. vezérig, lakása V. Fáik Miksa-u. 8. 121-930 Bárány Vencel, VI. Bajnok-u. 22. 312- 596 Bárány Zsigmond, IX. Lónyay­­u. 18/b. 387-016 Baranyai Elza dr. orvos, V. Fáik Miksa-u. 16. 0329-652 Baranyai Ferenc, VII. Izabellá­é u. 8. 423-448 Baranyai István, konzervgyár, Xvi. Szegedi-út 22. 203-018 Baranyai István közmunkaügyi felügyelő, III. Pusztaszer­-út 12. 151-878 Baranyai József bádogos és szerelő, központi fűtés gáz-szerelő, n. Malinovszki fasor 43/b. , 468-452 Baranyai Lajos bádogos- és víz­vezeték szerelőmester, fa- és szén­­keresk., n. Házmán-u. 1.164-582 Baranyai Sándor vizsgázott fo­gász, ill.Beszterce-u. 20. 162-591 Baranyay József cipőfelsőrész­­készítő, XI. Bartók Béla­ út 69. 0259-761 Baranyi Ferenc dr., Pest­­szentlőrinc, Bánffyhunyad­ u. 29. 346-280 Baranyi Imre kovácsmester, m. Bécsi-út 124. 0162-922 Baranyi István rádió műszerész­­mester, Xm. Tar-u. 10. 204-531 Baranyi Pál vaskeresk. és ló­­szerszám-vezetékek, vm. Gróf Teleki László­ tér 6. 389-271 Baranyi Testvérek speciális elektromos- és antogénhegesztők, IX. Ernő u. 23. 135-596 Bárányos Jentiné ttzv. dohány­­kisárus, VL Nagymező­ u. 61. 0121- 906 Bárányos Tamás, szövőüzem, V. Szent István­ krt 2. 310*268 Barasits Jánosné ttzv. képes­­levelezőlap nagykeresk., VIL Kertész-u. 46. 420-247 Lakása, VI. Nagymező-u. 11. 420-771 Bárász Zoltán dr. orvos, XI. Kökörösin-u. 19. 0259-141 Barát Annie dr., XI. Budafoki­út 9/u. 458-724 Barát Endre író, szerkesztő, VI. Szondy-u. 93. 0810-780 Barát Ferenc műbútorasztatos­­mester, VUL Lujza-u. 17.136-025 Barát Gizella dr., Lunserné, orvos-fogorvos, V. Géza-u. 1. 0122- 832 Barát Gyttrgy hites könyvvizs­gáló, Vn. Rottenbiller-u. 64 424-225 Barát Gyttrgy textilmérnök, V. Katona József-u. 36. 111-137 Barát Gyttrgyné, V. Pannonia­­u. 66. 204-556 Barát Imréné dr.-né, női fehérneműkészítő, V. Személynök­­u. 27. 129-116 Barát Jenőt, XI. Vincellér-u. 46. 256-246 Barát József, n. Forint-u. 4. . 256-909 Barát József, VI. Elemér-u. 18. 428-220 Barát Józsefné virágkeresk., koszorúkötészet, IV. Veres Pálné­u. 7. 189-185 Barát László grafikai, galvano­­technikai és vegyészeti cikkek keresk., V. Koháry-u. 8/4. 0121-944 Lakása, XII. Tóth Lőrinc-u. 37. 0268-768 Barát Tibor, vn. Csengery-u. 9. Barát Tibor dr. egyet, tanár­segéd, fűl-, orr-, gégeszakorvos ren­delője, V. Pannonia-u. 21. 0123-854 Lakása, V. Sziget-u. 46. 0200-716 Baráth András, fehérnemű, ágynemű, idler gépkíe­sés, VII. Szövetség-u. 18. 222-121 Baráth Ferenc, V. Bimbó-út 3. 468-608 Baráth Ferencné dr.-né, V. Vadász-u. 33. 313-021 Baráth Jenőt dr. közkórházi fő­orvos, egyet. rk. tanár, VI. Lisst Ferenc-tér 3. 224-431 Baráth József és Angyal János aratokkészítő mesterek, VH. 8ip-~ u. 13. 421-183 Baráth József, IX. Ráday-u. 68. 181-175 Barázda Mezőgazdasági és Kereskedelmi k.f.t., v. Bajcsy Zsilinszky-út 61. 122-399 Barbarles László cserépkály­­hás mester, üzlet és iroda, V. Széchenyi-u. 3. 329-382 Lakás, V. Kiss József-u. 68/a. 203-588 Barber Konfekció, túl. Barber Pálné női szabómester, IV. Somogyi Béla-út 24. 0380-030 Barber Pál szücsmester, szőrme­­keresk., IV. Somogyi Béla-út 24. 0380-030 18 Hi­dfSMD a TelefOnkönyvi­el! Hirdetéseket felvesz Állami Hirdető N. V. IV., Apponyi-tér 1. • Telefon: 181-850

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék