Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról - Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor - B

Bor on et Bélyegkészlet tartásától mentesül, ha, bérmentesítősépet hasznúi. Barber Sándor, IV. Belgrád­­rkp 18. 183-232 Barber Tibor ssArmeáru keresk., VI. Deák Fereac-tér 6. 226-653 Barbie Erzsébet dr. v. belkli­nikái tanársegéd, IV. Bástya-u. 8/10. 387-033 Barborlk János, autójavító, n. Tégja-ú. • 10. 351-204 Barcs Ernő dr. közjegyző, V Marx-tér 4. 124-761 Barcs István kötélgyártó és háló­­készítömester, lakása, XIII. Petne­­házy-u. 56. 204-858 Barcs Kálmán kötélgyártó­­mester, XIII. Petneházy-u. 56 203-622 Barcs Sándor cukrász, XII. Királybágó-tér 10. 456-615 Bares Tlborné énektanár, a Nemzeti Zenede tanára, V. Klotild­n. 22. 110-733 Barcsay Andor dr. Ügyvéd, Kispest, Csokonai-u. 6. 346-414 Barcsay Erzsébet, Vili. Krudy­­u. 20. @342-423 Barcsay Lajos építőmester, IV. Kígyó-u. 2. 184-754 Barcza Béla bites könyvvizsgáló, állandó bírósági és árvaszéki szak­értő, V. Sziget-u. 29. 202-828 Barcza Dezső oki. mérnök, padló- és falburkoló vállalkozó, V. Fürst 8ándor-u. 22. 127-533 Barcza Elemér dr. Bpest, Főv. Hirdető Váll. v. ig. h. hirdető iro­dája n. Szilágyi Dezsö-tér 6. 456-609 Bai*eza Elemérné, IV. Calvin tér 3. 183-321 Barcza Gyula papír- és írószer­­keresk., könyvnyomda, IV. Váoi­­u. 40. 183-373 Barcza Károly fűszer- és gyar­matáru kereskedő, IX. Központi vásárcsarnok utcai fr mtja 180-113 Bareza Lajos. Műszaki Iroda és Vállalat, IV. Ferenciek-tere 7. ©181-315 Barcza László oki. gépész­­mérnök, n. Pasaréti-út 24. 257-131 Barcza R. Béla dr. külögymio. titkár, XII. Alkotás-n. 7/a. 160-686 Bárczal Kitty, VI. Benczur-u. 28. 228-522 Bárezay Andrásné, XI. Bartók Bóla-út 36. 256-107 Bárezl Jenő dr. főorvos, azülész-nőorvos, V. Rudolf-tér 4/a. 1 125-402 Bárezl József könyvi erjesztő váll., Vili. Vajda Hunyad-n, 50. 139-946 Bárczy Éra, a Nemzeti Színház tagja (ságónö), VI. Gióf Zichy Jenő­­u. 29. 312-185 Bárczy Pál dr. ügyvéd, hites könyvvizsgáló, VUI Gutenberg­tér 4. 342-345 Bárd Dezső, V. Raoul Wallenberg­u. 2. 112-177 Bárd Ferenc Fia könyvkeresk. és Magyar Nemzet belvárosi fiók kiadóhivatala, IV. Kossuth Lajos­n. 4. 189-210 Bárd Imre dr. ügyvéd, vn. Somogyi Béla-út 21. 422-528 Bárd István, VUL Fiumei-út 25. 142-720 Bárd István, XIV. Korong-u. 6. 497-486 Bárdi illatszertár, lásd Odol Bolt Bárdi János njságiró, n. Kapás­it. 47. 456-972 Bárdi Sándor lakása, vn. Szövetség-u. 17. 221-152 Bárdy György színművész, VI. Benczuy-u. 48. 424-059 Bárdlné Perényl Éva, vi. Teróz-krt 2. 421-246 Bardócz Elemér külföldi kép­viseleti és ingatlanirodája V. 8zemélynők-u 27. 129-651 Bardócz Géza épületüveges, V. Légrády Károly-n. 60/a. 202-175 Bárdoly Sándor dr. ügyvéd, VI. Bajcsy Zsilinszky-út 81. ©112-574 Bárdos Aladár faügynöksé?e, vn. í)amjanich-u. 40. 424-067 Bárdos Béla, a Magyar Film­gyártó n. v. tisztv., VII. Nyár­­m 7. 420-216 Bárdos Bernátné dr.-né, in­gatlan és lakásközvetítő iroda túl., V. Nádor-u. 21. 122-351 Bárdos Dezső szerszám- és mű­szaki keresk.; VIU. József-krt 42. 138-094 Bárdos Dezső dr. oki. közgazda, a LiDguaphone Institute Keletearó pai Központjának ügyvezetője, Vili József-krt 2. ©142-223 Bárdos Ernő, (Lusztig József né festék üzletj, V. 8ziget-u. 15/b. 203-335 Bárdos Géza kereskedelmi hitel­­tndósító irodája, V. Csáky-u. 40. 202-512 Bárdos György dr. ügyvéd (Dr. BáTdosné, Wei-.z,Margit zon­­, goramüvésznö), Ili. Árpád fejede­­delem-útja 62. 362-510 Bárdos Gyoláné, V. Kiss Józ<ef­“ 53. 201-728 Bárdos Bagó oki. mérnök, VI. 8zófia-u. 19. 228-537 Bárdos Jakab dr. ügyvéd, vállalati ügyész, n. Radna-u. 1/b. 150-193 Bárdos János dr. szülész-nő­gyógyász és gyermekgyógyász szak­orvos, V. Katona József-n. 25. 122-942 Bárdos Jánosné, XII. Kiss János altábornagy-u. 13. 457-021 Bárdos Jenő bőr- és cipész­kellékek keresk., VI. Paulay Ede­v. 12. 426-674 Bárdos Jenő bőrkeresk., VI. Paulay Ede-u. 16. 426-243 Bárdos Lajos, V. Klotild-u. 14/b. 113-502 Bárdos, Lajos, a Zeneművészeti főiskola' tanára, H. Mártírok­útja 64/b. ©257-317 Bárdos Miklós, papír-írószer, VU. Rottenbiller-u. 37/a. ©426-879 Bárdos S. dr. és fia r.-t., autóalkatrész keresk., VI. Jókai­it 12. 125-413 Bárdos Zoltánná női fehérnemű­­készítő. VU. Akácfa-u. 59. 421- 299 Bárdoss Kornél építő- és tüzelő­­anyagkeresk., XII. Csaba-u. 10. 350-256 Bárdost István szobafestő, ipari válL, lakás, vn. Akácfa-u. 30. 422- 615 Bárdoss, lásd Bárdos. Bárdy, lásd Bárdi. Barentsák Nándor né őzv., dohánytőzsde, VII., Nyár-u. 10. 423- 157 Bargés Louis, a gödöllői franoia gimnázium tanára, XI. Kelenhegyi­­út 24. 259-443 Bárl Lőrinc képesített ácsmes­ter és parkettvállalkozó telep­helye, XIII. Üteg-n. 63. 203-313 Barlnecz Ernő vendéglős. Békás­megyer, HÉV. megálló 863-527 Barlnkay Ervin dr., Újpest, Arpád-út 86/a. 492-046 Barkács Gyula tanár, gyárve­zető mérnök, XIV. Szobránc­u 7 296-708 Barkács Gyula vegyészeti gyára. Soroksár, Marx Károly­u. 199/b. 344-171 Bárkái László, XI. Fadrusz­­u. 12. 259-847 Bárkán Leopoldina dr. belgyógyász-szakorvos, VI. Csen­gery-u. 62/a. 126-363 Sárkányt Józsefné dr.-né. n. 8zalag-u. 7. 457-037 Bárkányl Pál építőmester, XIV. Vorosiiov-út Í5. ~ 49Ó-327 Bárkányl Sándor József szobafestő-, mázoló- és fényező­­mester, VI. Podmaniczky-u. 6. 111-666 Barkó Zsuzsanna, csemegeüzlet IV., Somogyi Béla-út 28. 384-074 Barkód Gyula .iparművész, fes­tőipari váll., IX. Üllöi-üt 21. ©386-708 Barkóczy László könyvkiadó és könyvkeresk.. IV. Váci u 78/80. 0380-317 Barkódy-Fledler Ferenc kesztyűs-mester üzlete és lakása, IV. Egyetem-n. 9. @386-690 Barla-Szabó Zoltán dr. ügy­véd, XI. Szent Imre heroeg-útja 53. , 259-138 Barlal Jenő, VI. Vilma k irálynő­­ót 18. 228-263 Barlay Anna dr. féri. Adamecz Péterné orvos, szülész, nőgyógyász­­szakorvos, XIV. Ntirnberg-n. 46. ©497-446 Barna Béla Magyar Árucsereforg. int. ig., IV. Ferenciek-tere 4. 380-566 Barna Béla tisztv., vn. Wesse­­lényi-u. 30. 221-383 Barna Ferenc bádogáruk. Vll. Garay-tér ll. 0228-315 Barna Ferencné Vészi Hona, a m. áll. Operaház tagja, vn. Éva-u. 20. 422-212 Barna Gáborné, V. Sas-n. 17. 110-553 Barna Gyula lakberendező és szönyegkereresk., VG. Szövetség­u. 28/b. 422-522 Barna Hona fővárosi tanár, I. Várfok-u. 12. 150-990 Barna Imre, VI. Benczur-u. 36/c. 228-592 Barna Imre textil- és divatáru­üzlet», Vfll. Rákóozi-út 27/a. 135-231 Barna Imre dr., Újpest. Bajosy- Zsilinszky-út 18. 292-147 Barna István, I. Karátsonyi­­u. 4/a. 351-264 Barna István, VII. Damjanich­u. 26/a. 221-310 Barna István j«Gyopár» cipő­üzeme, VII. Dam amohu. 38. 0228-479 Barna István, XI. Szent Imre heroeg útja 70. 256-039 Barna István szíjgyártó és sport­­árukészítő, VII. Dobány-u. 28. 421-457 Barna János dr. vegyészmér­nök, postaműszakl igazgató. Kis­pest, Széchenyi-®. 34. 346-365 Barna Jenő cipökeresk., vn Erzsébet-krt 14. 426-287 Barna (Brands tűd térj Jenő, selyem, szövetkeresk. II. Árvácská­it. s. 456-707 Barna József, V. Hold-u- 15. 0311-182 Barna József, fakeresk.. n. Ke­leti Károly-n. 9. 456-606 Barna Kálmán dr. ügyvéd, Vll. Erzsébet-krt 9/11. 421-382 Barna Károly, XII. Levendulá­it- «■ 457-221 Barna Károly fémáru- és vegy­ipari gépgyára, X. Kelemen-u. 84/b 0149-016 Barna Lajos lakása, VII. Madáoh Imre-út 10. , 423-411 Barna László oki. gépészmér­nök, gazdasági gépek, műsz. cikkek keresk., VI. Bajosy Zsilinszky-út 61. 125-142 Barna látszerspeelallsta optikai és fotoszakttzlete, cégtul. özv. Barna Andorné, VI. Andrássy-út 26. 122-197 Barna Libor tisztv., IV. Királyi Pál-u. 4. 388-070 Barna Miklós festőművész, VI Rippl Rónai-n. 21. 112-349 Barna Pál zeneszerző-karmester, vn. Erzsébet-krt 17. 423-783 Barna Piri, női divatszalon, IV. Párisi-u. 1. 184-547 Barna Sándor dr. orvos, bel­gyógyász, V. Klotild-u. 22 ©120-394 Barna V. István, húsüzem, vn. Rózsa Ferenc-n. 5. 424-017 Barnász Borbála, Hutterné fo­­nalkiszerelö, XIV. Dózsa György­ül ll. 0224-396 Báró László bádogos és vízveze­­tékszerelö, VG. Dohány-u. 83/85. 224-121 Bárok István, V. Gyöngyház­n 6. 202-690 Bárok Mihály villamossági váll. Csepel, n. Rákóczi Ferenc-u. 105. 344-487 Baroltn Károly utóda Marti­ny i Aladár anilin festékek és vegy­szerek, Vn. Mnrányl-n. 38. 0221-652 Baromfi és Tojásértékesitő Közérdekű Vállalatok Adóközössége, V. Széchenyi­­u. 8. 121-495 Baromfiértékesítő n. v., V. József Attila-u. 12. #183-840 Kereskedelmi főosztálya, 189-098 Nagrvvásártelepi kirendeltsége, Elöbaromfi eladás, Nagyvásár­­telep 136-814 Budapesti telepe, vágottáru eladás, Nagyvásártelep, Alagsor 139-103 Gönczy Pál-utcai elosztó, IX. Gönczy Pál-u. 2. 381-198 Újpesti elosztó, Újpest, Szent István-tér 4. 292-227 Máj üzeme, Vn. Akácfa-D. 54-228-007 Poyító Üzeme, Pestszenterzsébet, Arpád-n. 25/27. 344-538 Láng György főoszt. vez. lakása IX. Üllői-út 56. 139-003 Baromfitenyésztő n. v., V. Kossuth Lajos-tér 4. 126-379 128-636 1. sz. keltető állomás, n. Batthvány­tér 6. 160-316 Baron Arnold és Barta Lajos nyomdaiul., VG. Rumbach Sebestyén-u. 8. 422-155 Báron György, V. Fürst Sándor­­u. 33. 0401-635 Baron György, optika és foto­­szaküzlet, VI. Király-u. 96-228-351 Baron István,.VH. Dáínjanich­­u. 26/a. ^ 425-272 Baron Jenő músz. keresk., V. Fürst Sándor-u. 83. ©401-635 Báron László, textil, divatáru, VUI. Rákóczi-út 71. 138-858 Baron Rezső, VI. Bajnok-u. 19. 111-591 Bárónál Andrásné oukorka­tizlete, Újpest, Dózsa György-u. 63. . 492-445 Baronet gyógynövény», likőr-, r nm- és sósborszesz­­ttzem r.-t., VI. Jókai-u. 4á. 127-464 2* Állami Hirdető N. V. IV., Appooji-tér 1. sz. T. 189-544,185-791,180-271,185-247 19

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék