Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról - Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor - J

Jaksics Időt, pénzt takarít meg, ha reklámját Jaksics József női divatszalon, ív Papnövelde-p. 8. 189-126 Jakabik Józsefné könyv-, pa­­pírkeresk., ül. Zsigmond-tér 7 151-976 Jakubovics Jenő, V. Katona József-u. 23/a 110-760 Jakus János, ballon- és esőkabát speciális konfekció üzeme, V. Sas­u. 4. 184-787 Jákl Ernőné müsz. keresk., VI. Szív-u. 16. 0428-613 Jákl József építőmester, hivata­los szakértő lakása, Mátyásföld, Huszár-u. 16. 290-985 Jákl Lajos, ingatlanközvetítő, XV. Bartók Béla­ út 61. 256-385 Jáky Gyula dr. ügyvéd irodája és lakása, V. Bajcsy Zsilinszky út 78. 125-160 Jáky Jenő dr. főv. főállatorvos, n. Malinovszki-fasor 48/a. 256-523 Jalos Ferenc főszer- és vegyes­­keresk., Mátyásföld, Széchenyi­u. 24. 290-867 Jálics Ferenc úriszabó, VI. Teréz­ krt 37. 111-170 Jámbor Alajos, V. Pannoni­a­u. 26. 204-964 Jámbor Antalné, Ada-penzió, XII. Mátyás király-út 23. 0366-350 Jámbor Gréte, női divatszalon, IV. Váci­ u. 66. ©184-515 Jámbor József dr. mérnök, d­ánozócég, XI. Bocskay-út 31. 0268-270 Jámbor László, a m. áll. Opera­ház magánénekese, VI. Lázár­u. io. 111-908 Jámbor Miklós bányamérnök, XII. Istenhegyi-út 4/e. 456-748 Jámbor,Pál bőrdíszművesmester, Újpest, Árpád-út 76. 492-228 Jámbor Rezső, az Ipari Bzon Értékesítő n. v. vezérig., XII. Városmajor­ u. 33. 256-530 Jambrich Béla női konfectió­­üzeme, VII. Almássy-tér 17 424-292 James G. Mc. Cargar,­­ Úri­­u. 34. 160-908 Jamniczky Árpád dr. OTI rendelőintézeti sebész-főorvos, IX. Hőgyes Endre-u. 13. 187-765 Janáky István építészmérnök, II Bem­ József-u. 7. 257-341 Janász Ödön okr. vegyészmérnök laboratóriuma, VII. József-krt . 136-676 Jancsár József dr. min. osztály­főnök, hites könyvvizsgáló, V. Csáky-u. 46. 200-557 Jancsek István dr. orvos, XI. Tétényi-út 7/b. 268-436 Jantsek Gyula dr. egyet, tanár­segéd, fül-, orr-, gégeszakorvos, IV. Fejér György-n. 10. 0180-791 Jancsi divatszalon, IV. Régi­­posta-u. 6. 380-546 Jancsik Gyula hites könyv­­vizsgáló, V. Eresz Géza-u. 32. 402-019 Jancsin Ferenc hegedőművész a m. áll. Operaház első hangver­senymestere, VII. Erzsébet-krt 13. 223-612 Jancsó Gyula építőmester, épí­tési váll. VI. Dózsa György-út 32. 421 -368 Jancsó István dr. bel- és ideg­gyógyász, IV. Veres Pálné-u. 19. 186-061 Jancsó Kálmán dr. orvos, Újp­st, Deák-u. 13. 292-221 Jancsó Károly építőmester, XTV. Komócsy-u. 21. 296-792 Jancsó Lajosné dr.-né özv., V. Raik Miksa-u. 14. 129-243 Jancsok Pál redőnykészítő, lakatosmester, vn. Garay-u. 7. 224-348 Jancsovics Antal lakatosmes­ter, pénzszekrénykészítő, IV Város­­ház-u. 6. 184-533 Janda Jenő vas-, fémhulladék­­keresk., vastelep, n. Jurányi-u. 12. 456-628 Janda Miklós dr. okt. ügyvéd magánnyomozó irodája, VI. Teréz­­krt 34. 123-999 Jandtner Pál korcsmáros, IX. Drégely-u. 7. 0343-156 Jancsó Béla, Maag Zahnräder A. G. magyarországi levelezője, V. Wekerle Sándor-u.24. 328-763 Janecsek Károly okl. építész­mérnök, XI. Bercsényi-u. 13/a. * 0258-481 Janecskó András szobrász, miskókészítő mester sírkőüzeme, X. Kozma-u. 11.-42618 hrsz. 348-738 Janics István főszer­, csemege­­keresk., VI. Jókai-tér 6. 111-472 Janisch János és Fia, központi fűtés, víz-, gázvezetékek, csator­názás és épület díszműbádogos munkák váll.,végtul.Janisch Brúnó Artur. VII. Jósika-u. 12. 228-296 Janiszka József elektrotechnikai váll. XI. Lágymányosi-u. 17/a. 258-603 Janits Dezső dr. urológus, egész­ségügyi tan., főorvos, v. Somogyi­ Béla-út 1. 226-894 Janits Károly közjegyző h. Újpest, Árpád-út 76. 492-472 Janicsáry Iván Szent János gyógyszertára, n. Széna-tér. 1. 0160-682 Lakása, n. Keleti Károly­ u. 16/a. 268-569 Janicsáry László Phönix gyógy­szertára, xm. Váci­ út 87.­­201-280 Lakása, XI. Nagyboldogasszony­­útja 74. 458-439 Janicsáry Miklós dr., Phö­nix horgászfelszerelési cikkek ké­szítője, IV. Petőfi tér 2. 0389-024 Janka Gyula V. Kiss József­ u. 36. 201-733 Jankó Alajos vendéglősmester, IV. Somogyi Béla­ út 18. 181-276 Jankó Dénes oki. vegyészmér­nök, XI. Bakator-u. 13. 458-619 Jankó József géplakatos és fel­vonó szer­előmester, lágymányosi felvonósizeme, XI. Lágymányosi­­u. 20. 268-286 Jankó Pál dr., XII. Varázs-u. 4. 164-991 Jankovleh Izabella dohány­­kisárus, XIV. Erzsébet királyné­it ja 46/c. 0496-196 Jankovleh József tervszéki szakértő, vn. Cserhát-n. 17. 226-975 Jankovichné Kü­rthi Sári, a Vígszínház nyugdíjas tagja, VI.­­­­-n- 311-053 Jankovics Lehelné, XI. Ber­­csényi-n. 36. 256-224 Jankovits drogéria, inl. Jármai Béla, XII. Alkotás-u. 31. 268-129 Jankovits János és Szabó László hajózási vállalat, X. Hölgy-u. 11. 148-778 Jankovits Testvérek motor­­kerékpár-oldalkocsikészítők, üzem, XIV. Lőcsei-út 67. 296-368 Jankovszky Imre asztalos, vm­. Bacsó Béla-u. 41/43. 0842-837 Jánky Ferenc, orvosi mester­­keresk., IX. Üllői­ út 7. 183-351 Jánó Albert dr. kórházi szemész főorvos, 11 Bólyai u 20 160-929 Jánoky­ Lajos képesített ács­mester, létraállvány váll., XIII. Béke-u. 67. 208-086 János Áron dr., IV. Veres Pálné-u. 4. 185-164 János György dr. orvos, V. Eresz Géza-u. 37/a. 201-783 Jánosházi László dr. gyermek­orvos, IX. Ferenc krt 46. 189-342 Jánoshegyi kilátó, 366-260 Jánoshegyi Kilátótorony ét­terem, bérlő Balázs Antal ven­déglős, Nyáron, XII. Jánoshegy, kilátótorony 0166-360 Jánosi András, vendéglő, V. Kiss József­ u. 1/b. 128-206 Lakás, V. Pozsonyi-út 64. 204-561 Jánosi Béla okl. gépészmérnök, vezérig. h., v. Szilágyi Erzsébet­­fasor 8. 360-480 Jánosi és Kósa, úridivat kis­­keresk., IV. Petőfi Sándor-u. 2. 880-588 Jánosi Judit színésznő, V. Lég­­rády Károly-u. 40/a. 204-746 Jánosi Lajos min. titkár, Rákos­hegy, Dózsa­ u. 6. Tárcsázna először a *148-670 számot, azután kérje Rákoshegy 23 Jánosi Magda, VI. Király­ u. 26-226-301 Jánosi Mihály, Boltortextil szak­üzlet, IV. Bárczy István u 3. 0187-452 Jánosi Miklós, XIV.Telepes­ u. 1/a 497-594 Jánosi Pál okl. gépészmérnök, XII. Tarcsay Vilmos u. 6/a. 256-927 Jánosi Rezsőné női szabó­mester, VI. Gróf Zichy Jenő­ u. 26. 310-414 Jánossy Árpád, dr. Kovács és Társa k.f.t. ügyvez. ig., I. Lisznyai­u. 26/b. 0360-659 Jánossy Béla dr. fogorvos, in Andrássy­ út 88. 125-999 Jánossy Károly dohánykisárus,­­ vn. Dob­ u. so. 423-167 Jánossy Mihály dr., hites könyv­­vizsgáló, V. Eresz Géza-u. Ip. 127-407 Jánosy Béla villamossági vállal­kozó, Vm. József-krt 52/66. 136-765 Jánoska Lajos lakatosmester, V. Ronyva u. 3. 200-311 Jánoskuti Ferenc dr. Bába­képző intézeti orvos, Vm. Rökk Szilárd-u 27. 0188-131 Jánossy, lásd Jánosi. Janovics János, Újpest, Bocskay-u. 18. 492-359 Janovics Sándor női szabó, V. Bajcsy Zsilinszky-út 60. 329-388 Janovics Ferencné Irsai Vera oki. zongoratanár, VI. Benczur­u. 6. 0428-660 Janovicz József kertész, X. Ke­­resztúri-út 146. 348-056 Jánszky Lajos vegyészeti üzeme, VI. Sallai Imre­ u. 8. 827-088 Jantsek, lásd Jancsek, Janitsek Béla cementipar vén., XIV. Vezér­ u. 28, b. 297-047 Jany János gépjavító, elektromos és autogén hegesztő üzeme, Ill. Hévizi­ út 6/e. 362-506 Janzsó Károly építőmester, XIV. Komócny u. 21. 0296-792 Janzsó Ottó fuvaros, VI. Szinyei Merse­ u. 6. 0112-074 Járai Hermann, vn. Akácfa­i u. 30. 0222-133 Járai József villamossági beren­dező lakása, XTV. Almos vezér­­tere 5. 0497-019 Járai Konfekció cégtul. Járai László, Vm. Rákóczi­ út 69. 138-517 Járai L. Lajos gumiáru és játék­áru nagykeresk., V. Szövetség­­u. 17. 0220-649 Járai Lajos értékpapírkeresk. és tőzsdebizom., VII. Szövetség­ u. 17. 0220-649 Járai Rudolf művész-fényképész, XI. Bocskai-út 22. 456-333 Járányi Gyula, vendéglős-mes­ter, XI. Bartók Béla­ út 134. 0259-706 Járányi István úri és női divat­áru keresk., Vm. Rákóczi­ u. 69. 136-795 Járásbíróságok , Pesti járás­bíróság, V. Markó­ u. 25. 0.313-106 Büntetőjárásbíróság, V. Markó­­u. 27. 129-672 Budai járásbíróság, II. Fő-u. 70/78. 160-238 Pestvidéki Járásbíróság 160-252 Budafoki járásbíróság, Budafok, Dózsa György­ tér 11. 269-639 Kispesti járásbíróság, Kispest, Lenin­ (Petőfi) tér 20. 346-390 Pestszenterzsébeti járásbíróság, Pestszenterzsébet, Kmetty­ u. 2. 344-114 Újpesti járásbíróság, Újpest,Tavasz­i­- 21.­­292-213 Járay, lásd Járai Jár­falvi Ottó dr.,m.­l­ósa-u. 25. 162-227 Jártás Sándor fatermelő és nagy­keresk., Kispest, vasútállomás 146-274 Lakása, Pestszentlőrinc, Batthyány­i u. 10- 146-279 Jártás Sándor dr. belgyógyász, főv tüdőgondozó int. főorvos, v­n. Bródy Sándor­ u. 13. 186-818 Járitz Győzőné dohánykisárus, Vm. Múzeum­ krt 10. 137-708 Járitz István, General Motors autóalkatrészek keresk , VL Jókai­u­. 20. 123-637 Járitz Nándor és Társa k.f.t., vegyikészítmények gyára, IX Dan­­dár-u. 24. 138-025 Jármai Ferenc kesztyűsmester, VII. Garay-u. 3. 424-675 Jármai Gyula fonalkeresk., V. Szemere-u. 17. 111-182 Jármai M. István fa- és fa­gyapot üzem, n. Pillér-u. 96. 351-747 Jármay Edit balettmester, XII. Ugocsa-u. 11. 457-284 Jármay Gyula dr. ügyvéd, XII. Somorjai út 11/b. 259-331 Jármay-Villa-Penzió, túl. Kün­le Józsefné, XII. teaéchenyihegy Rege-út 1. 166-226 Jármay Zsigmond dr. ügyvéd, honvédségi védő, V. Pozsonyi­út 22. 202-841 Jármi Jánosné ócskavas-, fém- és gépkeresk., Xvi. Váci­ út 76. 204-378 Jármű és Alkatrész Kis­ipari Termelő Szövetke­zet, mint az OKISZ tagja, VI. Szabolcs­ u. 8. 1201-065 Jármű és Autókereske­delmi k.f.t. garage telepe, EX. Dandár-u. 22. 138-939 Járműgyártók Ipartestü­­lete bpesti, lásd Bpesti Jármű­gyártók Ipartestülete. Jaró József dr., hites könyv­­vizsgáló, ún. Damjanich-u. 19. 220-276 Járomi Lajos, cégv., XXV. Er­zsébet királyné­ útja 43/c. 496-083 Jaroseh és Torma, müsz. he­gesztő anyagok keresk., V. Bajcsy Zsilinszky­ út 22. 329-230 Jaross és Bittera vasútfelsze­­relési és kereskedelmi váll.,­­V. Március 16-e-tér 1. *181-925 Jaross Pál oki. mérnök, a Jaross és Bittera cég műszaki vezetője, XII. Kútvölgyi­ út 33. 164-918 128 Villamos-, autóbusz-, vasúthirdetések: Állami Hirdető H. V. • IV., Apponyi-tér 1. Tel.:M­­. III-1II, IMI. UHU

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék