Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - B

Művészeti Alkotások V. Balázs József szerelő és bádo­gos, közp. fűtés, egészségügyi berendező, I. Batthyány­ u. 61. 268-310 Balázs Józsefné özv. tisztv., V. Gróf Teleki Pál­ u. 16. 0327-509 Balázs Károly, II. Pesthidegkút, Ady Endre útja 58. 367-860 Balázs Károly, V. Szent István­­tér 4/5. 181-186 Balázs Károly, IX. Bokréta­­u. 10. 137-844 Balázs Károly kőfaragó, sírkő­készítő, X. Kőbányai­ út 43/b. 142-554 Balázs Károlyné, VII. Damjanich­ u. 49. 225-554 Balázs Kázmér dr., gyermek­­orvos, II. Mártírok útja 56. 351-607 Balázs Lajos, IX. Bárd­ u. 5. 139-221 Balázs Lajos dr. plébános, V. Március 15-e­ tér 2. 0186-544 Balázs László dr. és dr. Balázs Zoltán ügyvédek, XX. Pest­szenterzsébet, Kossuth­ tér 2. 0344-173 Balázs László dr.ügyvéd lakása, XX. Pestszenterzsébet, Gróf Teleki Pál­ u. 9. 344-042 Balázs Lászlóné, VII. Dob­­u. 46/b. 226-766 Balázs Loránd dr. ügyvéd iro­dája és lakása, V. Váci-u. 56. 188-649 Balázs Magdolna, VI. Felső­erdősor II. 228-581 Balázs Mária férj. Major Béláné, XII. Alkotás-u. 49/c. 354-034 Balázs Mária tisztv., II. Vörös Hadsereg útja 133. 164-393 Balázs Mária dr. könyvelő, XIV. Abonyi­ u. 12. 227-397 Balázs Mihályné női szabó, V. Harisbazár 5. 381-476 Balázs Miksa, XIII. Pozsonyr­út 53. 402-482 Balázs Nándor váll. tisztv., VI. Benczur-u. 48. 225-326 Balázs Oszkár férfi konfekció, V. Sztálin-tér 2. 180-287 Balázs Ottó dr. okt. vegyész, V. Calvin-tér 3. 381-453 Balázs Pál gépészmérnök, XI. Balogh Tihamér-u.6. 459-013 Balázs Pálné, VII. Madách Imre­­tér 6. 427-626 Balázs Renée, IV. Újpest, Dessewffy-u. 8. 293-107 Balázs Sándor, II. Ady Endre­u­. 6. 0150-504 Balázs Sándor, XVI. Sashalom, Sas-u. 35. 490-560 Balázs Simonné özv., V. Klotild­ u. 18. 313-093 Balázs Tibor, XII. Tusnádi­ig 31. 350-641 Balázs Vilmos, Vill. Máriá­u­. 23 . 341-45­6 Balázs Zoltán dr. ügyvéd lakása, XX. Pestszenterzsébet, Kossuth­ tér 2. 0344-173 Balázsné Gerber Edith dr. vegyi laboratóriuma, II. Kavics­­u. 8/d. 0350-457 Bal­ázs Nándorné vágott­­baromfi keresk., Vili. Gróf Teleki László-téri piac 228. sz. fülke 135-875 Ballázs Péterné, V. Petőfi Sándor­ u. 6. 386-049 Balázsfy Rezső, Vili. Práter­­u. 9. 140-359 Balázsi Ilona, Vili. Üllői­ út 12.­­ 342-633 Balázsik János, II. Buday László­ u. 9. 350-204 Balázsovich Rudolf dr. ügy­véd, V. Kossuth Lajos-u. 14. 182-350 Balázsovits József férfiszabó, VI. Nagymező-u. 22. I­I 1-769 Balázsovits Sándor, I. Lógodi­­u. 74/76. 360-518 Balázsy Andorné özv. illat­szertára, XI. Fadrusz-u. 19. 268-576 Balázsy Ernő, XIII. Pannonia­­u. 43. 201-443 Balázsy Sándor, XIV. Eörs vezér útja 18. 497-789 Baleczky Emil, V. Duna-u. 1. 186-457 Báli Vendel ált. isk. ig., XXI. Csepel, Mátyás-u. 5. 144-499 Bally Károly vízvezeték­, egészségügyi szerelő mester, csatornázási vállalkozó, XIV. Erzsébet királyné útja 58. 297-196 Balics Aladár Ferenc vendég­lős, VI. Király-u. 16. 223-017 Balikó Sándor szerszámeszter­gályos, VII. Nagyatádi Szabó­­u. 46. 421-445 Balinski Csepecz Magdolna dr. orvos, XI. Tömös-u. 11/13. 469-372 Bálint Ágnes Hajnal Lászlóné, áll. kép. okl. zenetanár, XIII. Katona József-u. 28. 0113-635 Bálint Ákos György dr. ügy­védjelölt, Vill. Népszínház­­u. 31. 0136-638 Bálint Aladár, VII. Szövetség­­u. 38. 224-586 Bálint Andor, VI. Gróf Zichy Jenő­ u. 7. 1­15-723 Bálint Andor, VII. Dob­ u. 89. 424-295 Bálint Andor, fürdőszobabe­rendezések, vízvezeték szerel­vények, V. Magyar-u. 1. 180-477 Bálint Andor dr. Mezőgazda­­sági Akadémiai tanár, V. Petőfi-tér 3. 186-340 Bálint András nyelvész, VI. Sztál­in-út. 2. 312-872 Bálint Béla, csövek, fürdőszoba, felszerelési és műsz. cikkek, V. Báthory-u. 20. 122-041 Lakás, VI. Liszt Ferenc-tér 10. 221-503 Bálint Béla és Takács Károly úri szabók, V. Váci-u. 25. 0388-035 Bálint Béla úri szabó,V. Zsitvay Leó-u. 20. 1­10-338 Bálint Béla dr. ny. BSZKRT vezértitkár, II. Orsó-u. 40/a. 364-899 Bálint Dezső, II. Nyúl-u. 20. 350-725 Bálint Elemér dr. XII. Endresz György-tér I. 154-798 Bálint Emil, sokszorosító kellé­kek, XIII. Sziget-u. 27. 204-361 Bálint Ernő, II. Káplár-u. 31. 150-831 Bálint Ernő, női divat és rövid­­árukeresk., V. Nyáry Pál­­u. 5. 385-005 Bálint Ernőné dr.-né özv., V. Belgrád-rkp. 13/15. 386-605 Bálint Ferenc, V. Nádor-u. 34. 329-629 Bálint Gábor épületgépész­technikus, Vill. Fiumei-út 21. 141-953 Bálint Géza, VI. Podmaniczky­­u. 4. 315-037 Bálint Géza dr. orvos, bel­gyógyász, VII. Damjanich-u. 44. 428-588 Bálint György, I. Szabadság­­harcos-u. 4/a. 151-364 Bálint György, Bálint rádió­service, XIII. Kiss József-u. 9. 312-255 Bálint György színházi rendező, II. Zárda-u. 61. 351-269 Bálint György dr. orvos, V. Petőfi Sándor-u. 12. 0180-171 Bálint Gyula cégv., III. Beszterce-u. 28. 362-591 Bálint Gyula vegyész, Vill. Bródy Sándor-u. 36. 143-388 Bálint Gyuláné tisztv., XIII. Szent István-krt 20. 312-037 Bálint Imre, II. Jurányi-u. 10. , 151-913 Bálint Imre, VI. Paulay Ede­­u. 55. 227-986 Bálint Imre dr. orvos, V. Bajcsy Zsilinszky-út 18. 126-884 Bálint István dr. vegyészmér­nök, VI. Bajza-u. 47. 313-249 Bálint Jakab okt. mérnök, XIII. Katona József­ u. 28. 0113-635 Bálint János fűszerkeresk., XI. Bartók Béla­ út 52. 256-335 Bálint János postafelügyelő, XI. Eszék­ u. 14/a. 268-210 Bálint János II. o. postavonal­­mester, XIX. Kispest, Teleki­­u. 16. 146-472 Bálint Jenő, II. Kunfi Zsigmond­­út 21/23. 351-029 Bálint Jenő faáruüzeme, VII. Alsóerdősor 3. 221-105 Bálint Jenő mérnök és építő­mester, XII. Normafa-út 15/b. 166-004 Bálint Jenő dr. ügyvéd, XI. Bartók Béla-út 42. 259-050 Bálint József műsz. tisztv., II. Ribáry­ u. 2. 150-197 Bálint József okt. gordonka­­® művész, Vill. Nagyfuvaros­­u. 18. 341-846 Bálint József vendéglős, V. Bajcsy Zsilinszky­ út 74. 122-106 Bálint K. Jenő, XIII. Mohács­­u. 18./a. 201-605 Bálint Kálmán dr. főorvos, XI. Bartók­ Béla­ út 71. 258-260 Bálint Károly úriszabó, V. Sztálin­ tér I. 182-166 Bálint Károly dr. ügyvéd, V. Gróf Teleki Pál­ u. 8. 189-290 Bálint Klára dr.,(Berend dr.-né) a bőr-, nemi betegségek és koz­metika szakorvosa, VI. Liszt Ferenc­ tér 10. 0421-403 Bálint Lajos író, XIII. Pannonia­­u. 22. 121-593 Bálint Lajos utazó, IX. Ráday­­u. 31. 180-179 Bálint László építőmester, VI. Sztálin­ út 23. 427-078 Bálint Leó könyvszakértő, Vill. Népszínház-u. 16. 342-630 Bálint Marcell, XI. Szent Korona útja 45. 259-110 Bálint Mihály, cukrászda, XIII. Csanády-u. 5. 202-837 Bálint Mihály pénzintézeti tisztv., IX. Üllői­ út 115/b. 340-263 Bálint Mihályné özv., lakása, VI. Eötvös-u. 8. 421-242 Bálint Miksa ig., XI. Gyopár­­u. 8. 268-090 Bálint Mózes dr. ügyvéd, Vill. Népszínház­ u. 31. 0136-638 Bálint Nándor műanyagáru, bakelit keresk., VI. Lázár­ u. 18. 310-806 B­álint Péter, VI. Rippl Rónai­­. u. 38. 3­1­2-085 Bálint Péter dr. egyet, nyilv. r. tanár, XI. Budafoki­ út 9/11. 256-172 Bálint Róbert, VI. D-u. 9­ . 314-824 Bálint Sándor, V. Szemere-u. 9. 111-756 Bálint Sándor, XII. Levendula­­u. 16. 355-686 Bálint Sándor XII. Istenhegyi­­út 93/a. 166-334 Bálint Sándor építészmérnök, tanár, hites bírósági építész­szakértő, XII. Derkovits-u. 9. 160-334 Bálint Sándor szobafestő, mázolómester, XI. Bartók Béla­ út 35. 259-913 Bálint Sándor dr. ügyvéd, VII. Somogyi Béla­ út 13/15. 0423-562 Bálint Vilmos úri szabó, V. Harisbazár 3. 0184-524 Bálint Zoltán gabona- és mag­szakértő, XIII. Kiss József­­u. 60. 202-626­ Bálint Zoltán tisztv., VII. Lenin­ krt 4. 421-808 0­ 22 A gyorsforgalomban résztvevő központokat a „TUDNIVALÓK* Balázs sorolja fel. Az oda szóló távolsági beszélgetéseket a 06 számon jelentse be.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék