Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - B

SZERVISZ 22-02-02 Bárány Külföldi l­­ggy­or­sabban légipe küldheti Bárány Elemér bőröndös, bőr­díszműves és gyermekkocsi­kellék keresk., Vili. Nép­­színház­ u. 16. 336-671 Bárány Elemér műsz. tisztv., VII. Dohány-u. 46. 422-419 Bárány Emilné özv., Vili. Rákóczi­ út I. 143-468 Bárány Ervin okl. gépész­­mérnök, törv.-széki gépjármű és közlekedési szakértő, Vili. József-krt 67. 341-898 Bárány Gyula dr. ügyvéd, VI. Lenin-krt 88. 314-091 Bárány István tisztv., VII. Landler Jenő­ u. 17. 226-113 Bárány István üzemvezető h., Vili. József-krt 66. 141-521 Bárány József, XIII. Váci­ út 68. 200-700 Bárány Károly, a Bpest főv. községi lakptár r.-t., ny. vezér­ig. lakása, V. Fáik Miksa­ u. 3. 121-930 Bárány Mihály, VII. Rákóczi­­út 60. 221-711 Bárány Sándor, XIII. Kiss József­ u. 13. 115-725 Bárány Vencel, VI. Bajnok­­u. 22. 3­1­2-596 Bárány Zsigmond, IX. Lónyay­­u. 18/b. 387-016 Baranyai Elza dr. orvos, V. Falk Miksa­ u. 15. 0329-652 Baranyai Erzsébet dr., XIII. Váci­ út. 47/c. 201-491 Baranyai István, konzervgyár, XIII. Szegedi­ út 22. 203-048 Baranyai Jánosné, VI. Délibáb­­u. 14. 228-584 Baranyai Jenő dr., XIV. Sarkantyú-u. 3. 297-707 Baranyai József asztalos, Vill. Práter-u. 73 . 340-080 Baranyai József bádogos és szerelő, központi fűtés gáz­szerelő, II. Malinovszki­­fasor 31. 354-616 Baranyai Lajos bádogos- és víz­­i vezetékszerelőmester, fa- és­ szénkeresk., II. Házmán-u. 1. 164-582 Baranyai Margit tánctanárnő, XII. Krisztina-krt 71. 151-115. Baranyai Mihály theológiai ig.,­ VII. Lenin-krt 26. 422-824. Baranyai Sándor vizsgázott jogász, III. Beszterce-u. 20.­ 162-591. Baranyai Zoltán dr. II. Tapol­­­csányi-u. 3. 150-198­ Baranyay József cipőfelsőrész­készítő, VII. Csengery-u. 86. 0327-515 Baranyay Lajos építész, V. Havas-u. 5. 181-599 Baranyi Ferenc dr., XVIII. Pestszentlőrinc, Bánffyhunyad­­, 29. 346-230 Baranyi Imre kovácsmester,­­ III. Bécsi-út 124. 0162-9221 Baranyi Imre műszerész, VI. Sztálin-út 88. 311-4091 Baranyi István rádió műszerész­mester, XIII. Tar-u. 10. 204-531 Baranyi Testvérek speciális elektromos- és autogénhegesz­tők, IX. Ernő-u. 23. 135-596 Bárányos Jenőné özv. dohány­­kisárus, VI. Nagymező-u. 51. 121-906 Bárányos Tamás, XIII. Szent István-krt 2. 310-263 Barasits Jánosné özv., lakás, VI. Nagymező-u. 11. 420-771 Bárász Imre­­könyvelő, VII. Barát-u. 6. 422-242 Bárász Zoltán dr. orvos, XI. Kökörcsin-u. 19.­­0259-141 Barát Annie dr., XI. Budafoki­út 9/11. 458-724 Barát Endre író, szerkesztő, VI. Szondy-u. 93. 0326-537 Barát Ferenc, VII.Wesselényi­u. 10. 427-299 Barát Ferenc műbútorasztalos­mester, Vill. Lujza­ u. 17. 136-025 Barát Gizella dr., Lunzerné, orvos-fogorvos, V. Géza­ u. 1. 0122-832 Barát György, XIII. Kresz Géza­­u. 38. 201-615 Barát György hites könyvvizs­gáló, XIII. Katona József­ u. 5. 313-475 Barát György textil­mérnök, XIII. Katona József-u. 35. 111-137 Barát György dr. orvos, VI. Csengery-u. 59. 3­1­4-887 Barát Györgyné, XIII. Pannonia-u. 66. 204-556 Barát Imréné dr.-né, női fehérneműkészítő, V. Személynök-u. 27. 129-1­16 Barát Irén dr., XII. Stromfeld Aurél-u. 16. 154-510 Barát István mérnök, II. Lövőház-u. 27/b. 351-715 Barát Jenő, XI. Vincellér-u. 46. 256-246 Barát József, II­ .Forint-u. 4. 155-909 Barát József, VII. Elemér-u. 18. 428-220 Barát Klára tisztv., VI. Benczur­­u. 47. 220-972 Barát László grafikai, galvano­­technikai és vegyészeti cikkek keresk., V. Koháry-u. 2/4. 0121-944 Lakása, XII. Tóth Lőrinc­ u. 37. 0355-661 Barát Péter, VII. Vörösmarty­­u. 3/a. 224-301 Barát Tibor, VII. Csengery-u. 9. 423-436 Barát Tibor dr. egyet, tanár­segéd, fül-, orr-, gégeszak­orvos rendelője, XIII. Pannonia­­u. 21. 0123-354 Lakása, XIII. Sziget-u. 45. 0200-715 Baráth András, fehérnemű, ágynemű, Ádler géphímzés, VII. Szövetség-u. 18. 222-121 Baráth Éva zongoraművésznő, VI. Jókai-u. 26. 115-104 Baráth Ferencné dr.-né, V. Vadász-u. 33. 313-021 Baráth Imre, VI. Vörösmarty­u. 60. 115-506 Baráth Jenő dr. közkórházi fő­orvos, egyet. rk. tanár, VI. Liszt Ferenc­ tér 3. 224-431 Baráth József és Angyal János órakészítő mesterek, VII. Síp­­u. 13.­­ 421-183 Baráth Lajos, Vill. Szapáry­­u. 14. 340-427 Baráth Viktor, IX. Ráday­­u. 58. 181-175 Barátosy Rezső épületüveges és képkeretező, X. Pongrác­­út 17. L. ép. 348-770 Barbarics László cserépkályhás mester, üzlet és iroda, V. Széchenyi­ u. 3. 329-332 Lakás, XIII. Kiss József­ u. 58/a. 203-588 Barber József, V. Kálmán­­u. 19. 114-370 Barber Erna, V. Aranykéz­­u. 3. 381-457 Barber Konfekció, túl. Barber Pálné női szabómester, Vili. Szentkirályi­ u. 13. 0140-741 Barber Pál szűcsmester, szőr­­mekeresk., Vili. Szentkirályi­­u. 13. 0140-741 Barber Sándor, V. Belgrád­­ikp. 18. 183-232 Barber Tibor szőrmeáru ker., VI. Deák Ferenc­ tér 6. 226-653 Barbie Erzsébet dr. v. bel­klinikai tanársegéd, V. Bástya­­u. 8/10. 387-033 Barkócz Gáborné, VII. Damjanich-u. 9. 220-598 Barcs István kötélgyártó és hálókészítőmester, lakása, XIII. Petneházy-u. 56. 204-899 Barcs Kálmán kötélgyártó­mester, XIII. Petneházy-u. 56. 203- 622 Barcs kötélüzem, államosított vállalat, XIII. Petneházy-u. 56. 204- 858 Barcs Sándor cukrász, XII. Királyhágó-tér 10. 456-615 Barcs Sándor ifj. segédopera­tőr, XII. Tasnádi-u. 40. 150-906 Barcs Tiborné énektanár, a Nemzeti Zenede tanára, V. Klotild-u. 22. 110-73­3 Barcsa Zoltán dr. parlamenti gyorsíró, XIII. Sziget­ u. 26. 115-158 Barcsák József csillár és gyermekkocsi készítő, VII. Thököly­ út 17. 425-843 Barcsay Andor dr. ügyvéd, XIX. Kispest, Csokonai­ u. 6. 346-414 Barcsay Erzsébet, Vill. Krúdy­­u. 20. 0342-423 Barcsay Lajos építési váll., államosított, XI. Bocskay­­út 51. 258-413 Barcsay Lajosné, V. Kígyó­u. 2. 184-295 Barcsay Lászlóné, XI. Bercsényi­ u. 14. 458-496 Barcza Béla hites könyvvizs­gáló, állandó bírósági és árva­széki szakértő, XIII. Sziget- 1 u. 29. 401-476 Barcza Dezső oki. mérnök, padló- és falburkoló vállal­kozó, XIII. Fürst Sándor-u. 22. 314-962 Barcza Elemér dr. Bpest, Főv. Hirdető váll. v. ig. h. hirdető irodája, I. Szilágyi Dezső-tér 6. 456-609 Barcza Elemérné, V. Calvin­­tér 3. 384-049 Barcza Gyula, I. Attila-u. 51. 360-203 Barcza Gyula papír- és írószer­­keresk., könyvnyomda, V. Váci-u. 40. 383-373 Barcza József, XVI. Rákos­szentmihály, János-u. 38. 290-660 Barcza Lajos műszaki iroda, cégtál. Antoni Viktor, V. Ferenciek-tere 7. 0181-315 Barcza László okl. gépész­­mérnök, II. Pasaréti-út 24. 154-131 Barcza R. Béla dr. külügymin. titkár, XII. Alkotás-u. 7/a. 160-686 Bárczay Andrásné, XI. Bartók Béla­ út 36. 256-107 Bárczi Gusztáv dr. gyógypeda­gógus-orvos, XI. Bartók Béla­­út 56. 268-792 Bárczi Jenő dr. főorvos, szülész­nőorvos, XIII. Jászai Mari­tér 4/a. 125-402 Bárczy Éva, a Nemzeti Színház tagja (súgónő), VI. Gróf Zichy Jenő-u. 29. 312-185 Bárczy Pál dr. ügyvéd, hites könyvvizsgáló, Vill. Guten­­berg-tér 4. 342-345 Bárd Dezső, XIII. Raoul Wallen­­berg-u. 2. 1­12-177 Bárd Endre gépészmérnök, VII. Landler Jenő-u. 47. 227-5­34 Bárd Erzsébet női divat, V. Kigyó-u. 4­6. 384-295 Bárd Imre dr. ügyvéd, VII. Somogyi Béla-út 21. 422-528 Bárd István, Vill. Fiumei-út 25. 142-720 Bárd István, XIV. Korong-u. 5. 497-486 Bárd Károly, V. Régiposta­­u. 14. 382-194 Bárd Rudolfné magánzó, VII. Rottenbiller-u. 39. 427-822 Bárd Zoltán százados, VII. Dembinski-u. 20. 424-612 Bárdfalvy Judith Mária, XII. Alkotás­ u. 39/a. 151-682 Bárdi illatszertár, lásd Odor Bort. Bárdi Imréné, XIV. Amerikai­­út 30. 497-603 28

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék