Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - F

Villamos-, autóbusz-, vasúthirdetések Állami Hirdető V. V., Apponyi-tér 1.187-088 Falus, Fai­loni Sergioné özv.f Klier Kornélia, II. Penteley Molnár­u­. 3. 155-740 Faipari Géptároló és Gép­javító váll., XIII. Röppentyű­ű­. 73. 204-295 Faipari Szerszámkészítő állami telep, XIII. Fáy-u. 12/a. 204-278 Faipari Tudományos Egyesü­let, V. Szalay-u. 4. 114-818 Faiparosok Kisipari Termelő Szövetkezet, XIII. Palóc-u. 18. 202-068 Faisztl dr. és Társa utóda Simonovits András okl. gyógy­szerész, vegyipari váll., VII. Nyár-u. 38.­­220-856 Faisztl Ferenc dr. orvos, fog­orvos, fogorvosi röntgen, VII. Somogyi Béla­ út 5. 0226-452 Faith Fülöp, XIII. Kiss József­u­. 14. 126-552 Faith Jaques dr. fogorvos, VII. Lenin-krt 2. 421-036 Faix Gyula, XIII. Pozsonyi­ út 32. 402-694 Fajátékot Készítő Kisipari Termelő Szövetkezet, (mint az OKISZ tagja), IV. Új­pest, Bocskay-u. 16. 292-373 Fajszi Károly, II. Fő-u. 8. 256-508 Fajt István, II. Fillér-u. 90. 164-101 Fajt Lénárd, fémöntöde, X. örmény-u. 8. 148-858 Fajta László villanyszerelési váll., XXI. Csepel, II. Rákóczi Ferenc-út 91. 144-196 Fáklya filmszínház, VI. Lenin­­krt 88. 121-343 Fáklya kávéház, (Miami) Buda­pesti Vendéglátóipari váll. üzeme, VII. Lenin­krt 39. 423-120 Fakó (Frank) Dezső főállat­orvos, lakása, XIII. Kartács­­u. 17/c. 201-365 Rendelője, XIII. Béke-tér 4. 0203-243 Faktor Szövőipari és Keres­kedelmi r.­t., állami tulaj­donban. Gyártelep, XIII. Szekszárdi­­u. 19/25. 200-116 204-277 Pártirodája 201-078 Fáik Andor gépészmérnök, IX. Ferenc­ krt 41. 0140-358 Fáik Andor gumiáru keresk., VII. Király­ u. 27. 0423-327 Lakása, VI. Sztálin­ út 52. 0329-391 Fáik Andorné tisztv., Vill. Vas­u­. 12. 143-590 Fáik Györgyi, IX. Ferenc­­krt 41. 0140-358 Falk Judith, V. Hold­ u. 21. 312-477 Falk Judith, Vili. Bacsó Béla­u­. 32. 336-698 Fáik Pensio (ezelőtt Fórum), túl. R. Fáik Erzsébet, VII. Somogyi Béla­ út 21. 226-455 Fali Endre dr., Vili. Fiumei­ul 19/b. 0139-659 Fali Jánosné papírüzlete, XVI. Sashalom, Szabadság-út 65. 290-561 Faller László postaműszaki ig., XII. Alkotás-u. 39/a. 361-619 Faller Nándor ifj. vas, festék és háztartási cikkek szaküzlete, XVI. Rákosszentmihály, Rákosi-u. 120. 290-680 Faltin Imre okt. mérnök, XIII. Pannonia-u. 50. 401-757 Faltusz Ervin gépészmérnök, XI. Bertalan Lajos-u. 26. 456-120 Faltusz Richárd, XIII. Kresz Géza-u. 53/a. 201-865 Faltusz Richárdné papír- és . Irószerkeresk., VII. Dob­­u. 68. 423-965 Falu és Város­szerkesztőség, V. Markó-u. 16. 0123-540 Kiadóhivatal, V. Bajcsy Zsilinszky­ út 78. 0120-040 0129-480 Faludi Árpád, XIII. Bulcsú­­u. 25. 403-816 Faludi Árpád szabó, szövet­kezeti tag, VI. Sztálin­ út 32. 313-462 Faludi Béla dr. karnagy, főisk. tanár, VI. Munkácsy Mihály­­u. 25. 1­14-990 Faludi Béla dr. orvos, VI. Szinyei Merse­ u. 5. 31­1-842 Faludi Boriska, gépgyári alkal­mazott, VI. Jókai-tér 1. 312-843 Faludi Dezső, XIV. Lőcsei­­út 81. 496-194 Faludi Elek és Fischer, zsák-, zsineg-, ponyvakeresk. és kölcsönzés, V. Nádor­ u. 31. 123-892 Faludi Endre, VI. Eötvös­­u. 37. 115-995 Faludi Ferenc, a m. áll. Opera­ház tagja, V. Marx-tér 8. 315-572 Faludi Ferenc okl. gépész­­mérnök, XI. Kende-u. II. 257-390 Faludi Ferenc dr., egyet.­m.­­tanár, főorvos, Vill. Baross­­u. 28. 138-486 Faludi Ferenc dr. ügyvéd, XIII. Kiss József­ u. 3. 314-411 Faludi Frigyesné papírkeresk., VII. Klauzál-tér I. 221-114 Faludi Gábor, XIV. Korong­u. 37/a. 496-442 Falu­sii Géza fényképész, lakása, Vill. Rákóczi-út 25. 336-601 Faludi György, XIII. Kresz Géza­ u. 6. 110-192 Faludi György vegyészmérnök, műszaki szaktanácsadó irodája, VIII. Rákóczi-tér 10. 139-913 Faludi Györgyike, V. Bajcsy Zsilinszky-út 62. 314-193 Faludi Gyula építőmester, VII. Thököly-út 20.­­425-303 Faludi Gyula, lakása, VI. Vörös­­marty-u. 60. 122-910 Faludi Imre használt ruha-, sző­nyeg-, bútorüzlete, Vill. Dobozi-u. 15. 143-689 Faludi Imre, r.-t. igazg., V­. Lovag-u. 10. 313-882 Faludi (Fried) István, hentes és mészáros, IV. Újpest, Deák Ferenc-u. 25. 492-004 Faludi János asztalosmester, III. Csillaghegy, Kinizsi-u. 8. 363-534 Faludi János dr. főiskolai tanár, XIII. Pannonia-u. 8. 124-854 Faludi Jenő, VII. Rákóczi-út 16. 227-333 Faludi Jenő, IX. Ráday-u. 9. 185-172 Faludi Jenő lakatos, XIII. Róbert Károly-krt 86. 201-441 Faludi Jenő rádió-, gramofon- és villamossági szaküzlete, Vill. Rákóczi-út 25. 340-504 Faludi Jenő dr. fogorvos, VII. Nagydiófa-u. 3. 223-631 Faludi Jenőné, VII Akácfa- u. 6. 220-352 Faludi Lajos, államosított vas­öntöde és gépüzem, IV. Újpest, Attila-u. 76. 292-036 Faludi Lajos technikus, IV. Új­pest, Attila-u. 76. 492-054 Faludi László fényképész, VI. Benczur-u. 35. 228-573 Faludi László húsipari gép, kel­lék- és szerszám keresk., VI. Benczur-u. 35/c. 1428-049 Iroda, VII. Rottenbiller­ u. 46. 0228-472 Faludi Lipótné özv., VII. Jósika­­u. 29. 228-130 Faludi Marcell, a Faludi és Markovits­ cég túl., VII. Dózsa György­ út 80. 428-075 Faludi Mihály, az «Olympia» bélüzem túl., VI. Benczur­­u. 35/c. 228-370 Faludi Rezső, VII. Damjanich­­u. 32. 425-221 Faludi Sámuelné özv. dohány­­kisárus, VII. Landler Jenő­ u. 37. 421-521 Faludi Sándor, VI. Izabella­­u. 73. 111-312 Faludi Sándor, II. Görgey­­udvar 2. 350-065 Faludi Zoltán okl. gépészmér­nök,V. Nyáry Pál­ u. 4.386-204 Faludy Béláné özv., tiszt­viselőnő, XIX. Kispest, Szent István­ krt 23. 146-925 Faludy György író, II. Árvácska­­u. 2. 155-707 Faludy Lajos, a «Radiophon» villamossági váll. túl. III. Kenye­­res­ u. 32.­­162-650 Faludy Lajosné sz. Szalay Ibolya oki. tanárnő, II. Felsőzöld­­­­máli­ út 55. 160-482 Faludy Sándor oki. mérnök, ÁMTI szakosztályvezető, XVI. Rákosszentmihály, Köztársa­ság u. 13. 290-762 Faluhegyi Konrád aranyozó­mester, Vill­ József­ u. 49. 141-947 Faluhelyi Gyula csemege­­keresk., XII. Krisztina-krt 77. 351-207 Faluhelyi István dr. ügyvéd, főv. ügyész, V. Bajcsy Zsilinszky­ út 34. 313-246 Faluhelyi László, V. Árpád­­u. 7. 314-627 Faluhelyi Ottó dr. ügyvéd, VII. Damjanich­ u. 36.428-015 Falus Andor, I. Fő-u. 35. 350-067 Falus Andor fém- és üvegbe­rendező, kirakat- és üzlet­­berendezések, Vill. Gyulai Pál­­u. 16. 143-919 Falus Andor dr., a Magyar Vöröskereszt kormánymeg­bízott helyettese, XIII. Felka­­u. 6. 401-935 Falus Antal hites könyvvizsgáló, Vill. Népszínház­ u. 46. 135-497 Falus (Frankl) Árpád könyv­kötőmester, VII. Vörösmarty­­u. 7. 225-280 Falus Béla tisztv., VII. Akácfa­­u. 9. 227-728 Falus Béláné, V. Vörösmarty­­tér 2.­­381-583 Falus Bertalan szaklátszerész, lakása, Vill. Rákóczi-út 27/b. 142-905 Falus Edit (Hirsch Józsefné), kalapszalon, VII. Elemér-u. 22. 428-023 Falus Endre lakása, V. Falk Miksa-u. 32. 313-415 Falus Ferenc építőmester, XIV. Columbus-u. 55/d. 296-669 Falus Ferenc és Tamássy Emil építési vállalkozók, Vlll.József­­krt 7.­­139-255 Falus György autó-műszaki elő­adó, VII. Nyár-u. 8. 422-849. Falus György újságíró, VIII. Thék Endre-u. 43/c. 139-759 Falus Imre dr. ügyvéd, VI. November 7.­tér 3. 420-539 Falus János dr. hites könyv­­vizsgáló, V. Zrínyi-u. 14. 311-201 Falus Jenő, II. Buday László­­u.2. 351-861 Falus József, VI. Nagymező­­u. 8. 220-711 Falus József lakása, Vili. Kún­­u. 12. 135-812 Falus Józsefné lakása, III. Kolosy-tér l/a. 162-478 Falus Károly, XII. Költő­ u. 1. 366-337 Falus Károly fotoriporter, bél­és külföldi sajtótudósító, Vill. Kisfaludy-köz 4. 139-298 Falus Lajos, V. Kossuth Lajos­­tér 13/15. 111-585 Falus Lajos dr., V. Galamb­­u. 3. 184-313 Falus László gumiáru és eső­kabát szaküzlet, V. Váci­ u. 2. 380-309 Lakása, XIII. Sziget­ u. 23. 204-357 SZERVISZ 22-02-02 IBUSZ Plakáthirdetések: Állami Hirdető V., Apponyi­ tér V. 1.Tel.: 389-138 107

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék