Gazdasági Lapok, 1867 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1867-05-08 / 19. szám

Kereskedelmi s időjárási tudósítások. A­­httztunk. Szolnok april SS. Néhány nap óta szép, kellemetes de­rült, meleg napok járnak. A vetések állása, a legszebb reményekre jogosít. A legközelebbi hetivásár igen élénk volt, s a gabna árak következőleg­ állottak: búza 86 — 87 —s 6 ft. 10—20 kr. Rozs 4 ft. 50—60 kr. Árpa 3 ft. 50 — 60 kr. Kukoricza 3 ft 80 — 90 kr. B.­Csaba april­iS. Az utak megjavulván a tegnapi hetivásár elég élénk volt.­­Piaczi gabna árak: búza 6 ft. 65—70 kr. Kukoricza 3 ft. 50 kr. Árpa 3 ft. 20—30 kr. Kendermag 2 ft. 145.000 mázsára ment ! 70—80 kr. A vetések állása igen kielégítő, s ha az időjárás ked­vező leend továbbra is, az aratási eredményeket illetőleg a leg­szebb reményeket táplálhatjuk. W.­Sz.­Miklós ápril­i8. Az időjárás, eső és verőfényes meleg napokkal váltakozik. Az őszi vetések igen szépek, s a bú­zát, mivel növése igen buja, sarlózni kezdik, szóval ha az időjárás továbbra is kedvező lesz, jó aratást reményihetünk. Szabadka ápril 28. A gabna árak a múlt héten az it­teni piaczon is tetemesen emelkedtek. Piaczi gabna árak: búza 6 ft. Árpa 3 ft. — 3 ft. 20 kr. Zab. 1 ft. 70 — 90 kr. Kukoricza 3 ft. 60—70 kr. Az időjárás a vetésekre igen kedvező. 234 A mult 1866-ik évi gyapjú árak s gyapjú forgalom a pesti piaczon. gy 107,000. A vásáron kívüli sor­ 38,000 mázsára téve, az évi forgalom összesen A gyapjuforgalom pedig volt: Józsefnapi vásáron Medárdnapi vásáron Júliusi vásáron János fő­vételi vásáron Leopoldnapi vásáron Újévi vásáron galmat 5.000 mázsa 12.000 18.000 45.000 22.000 5.000 M­gy A gyapjú fajok megnevezése Józsefnapi vásár Medárdnapi Júliusi János fővételi Leopoldnapi Ezüst 102—102.50 126-131.50 128 — 131.50 124.50 — 128.50127.50—127 Egynyiretű­ Posztógyapju legfinomabb . . ._ __ _ 140—165 152 — 185 ______ finom..................... 120 — 120—125 125—138 130—150 140—150 n­gy középfinom . . . -- — 105­ 118 105 — 125 112—128 120 — 138 közép.......................... — — 95—102 90-102 95—110 105—118 „ Fétülgyapjufinom.......................... — — 108-110 110 — 120 116-132 124—130 yy yy középfinom. . . . 66—78 100-105 100—108 105—115 110 — 120 10 yy közép ..................... -- --90-98 90—98 88-104 85 — 108 „ Homokgyapju finom.......................... — — — — 80-86 86 — 95 95 -108 m yy középfinom. . . . — — — — 72—77 78—84 78—84 m n közönséges.... — — — — 69—70 73 — 76 73—76 Kétnyiretű­ Tiligyapju urasági ..................... — — 115-122 112 — 118 115—118 118 — 128 gy gy hegyi ..... -- ---104—116 100—108 103—112 105—115 kékes ..................... -- ---102-112 95—112 --- ---100 — 105 tiszai jobb .... 92—94 106 — 110 100—105 97—102 98—107 yy y­y közönséges — — 95—105 90—98 92 — 95 84—96 yy yy miskolcz-hevesi . . --- ---95—102 -- --92 — 95 90—94 yy yy baranyai közönséges. -- --97—104 90—98 90 — 98 -- --­yy yy szeged-halasi . . . -- -­-- --­--- — -- -­--- -­yy yy bácskai ..................... -- ---94—102 88—92 82-85 82 — 85 „ Nyárigyapjufehér hegyi . . . 95-100 -- -­-- -­--- ---106-118 yy yy kékes „ ... . --- --­--- -­--- -­--- --100—112 yy yy tiszai jobb .... 82—88 -- --­--- --­-- ---96—102 yy yy „ közönséges. . 72-78 --- --­-- --­-- --78—84 yy yy mis­kolc - heves- gyön­gyösi .... -- -­-- -­--- --­-- --84—92 yy yy baranyai közönséges. -- -­-- -­--- -­-- ---82 — 86 yy yy szeged-halasi . . . -- --­-- ----- --­-- --65 — 72 y yy bácskai.................... --- --_ __ -- -­-- --78—82 Báránygyapjú legfinomabb . ..................................... — — -- --­-- -­-- -­--- --­„ finom . . . -- -­-- --­-- --125—150 135 — 150 „ középfinom . -- --­-------­-- — 108—120 115—130 „ közönséges . --- -­-- --­-- ---80—102 85 — 110 Börgyapju legfinomabb . — — -------­--- --145—155 170 — „ finom .... --- -­-- -­--- --130 — 140 140 — 145 „ középfinom . . 85—100 110—118 105 — 110 110—125 115 — 130 „ közönséges . . 70—80 90—106 90-100 80—105 80 — 110 Timárgyapjú finom . . 76—80 88—95 82-90 -- --80 — 90 „ középfinom. . 65—75 80-85 75—80 -- --72—78 „ közönséges. . 50—54 70—78 65—72 -- --65 — 70 Zigaja erdélyi . . . . 100—105 124—125 -- --120—122 120—121 bánáti kézimosás . --- --­-- -­--- --78—80 --- --­„ úsztatott . . -- -­--- -­-- ---75 — 77 82 — 84 „ finomított. . -- --­-- ---85 — 88 88 — 90 90 — 96 Fürtöt békési..................... --- ---62-65 62—65 64—68 65—68 erdélyi..................... -- -­--- -­--- --70—72_ _ bánáti kézimosás -- -­-- -­--- --62—64 __ _ „ úsztatott . . — —— — 60—63 62—64 -- --

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék