Genealogiai Füzetek 1903.

GENEALÓGIAI FÜZETEK CSALÁDTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT CZIMEREKKEL ÉS LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁKKAL SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK: CSIKSZENTMIHÁLYI KÖRÖSPATAKI ÉS KÖPECZI SÁNDOR IMRE SEBESTYÉN JÓZSEF ELSŐ ÉVI FOLYAM KOLOZSVÁR NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1903

Next