Genealogiai Füzetek 1905.

GENEALÓGIAI FÜZETEK CSALÁDTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT CZÍMEREKKEL ÉS LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁKKAL 666 SZERKESZTIK 6 . A CSIKSZENTMIHÁLYI KÖRÖSPATAKI ÉS KÖPECZI SÁNDOR IMRE SEBESTYÉN JÓZSEF HARMADIK ÉVI FOLYAM KIADJA A SZERKESZTŐSÉG. KOLOZSVÁR NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1905.

Next