Genealogiai Füzetek 1907.

GENEALÓGIAI FÜZETEK CSALÁDTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT CZÍMEREKKEL ÉS LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁKKAL SZERKESZTIK CSIKSZENTMIHÁLYI KÖRÖSPATAKI ÉS KÖPECZI SÁNDOR IMRE SEBESTYÉN JÓZSEF ÖTÖDIK ÉVI FOLYAM KIADJA A SZERKESZTŐSÉG KOLOZSVÁR NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS ÖRÖKÖSE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1907.

Next