Genealogiai Füzetek 1908.

15 " GEHEHL3GZÍN­ FÜZETEK CSALÁDTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT CZIMEREKKEL ÉS LESZÁRMAZÁSI TÁBLÁKKAL dj») di») SZERKESZTIK SÁNDOR IMRE ÉS SEBESTYÉN JÓZSEF (É) .A HATODIK ÉVI FOLYAM KIADJA A SZERKESZTŐSÉG KOLOZSVÁR NYOMATOTT SÁMÁN J. ÖRÖKÖSE KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 100?

Next