Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1934 (40. évfolyam, 1-12. szám)

1934-01-01 / 1. szám

GÉPÉS2EK Országos sivEfste Budapest, 1934. január 1,^ '^^í! Kí'í, OGy, aftsa fii Megjelenik minden hő 1-őn-----------------------------------------—----------------------------sst*i Laplulajdonos és kiadó : r 0 . Szerkesztőség és kiadóhivatal Előfizetési ár; évi 6 pengő. A„GÉPÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE“ * Felelős szerkesztő: BUDAPEST, 1., LÁGYMÁNYOSI-UTCA 7. a szöv. tagjainak díjtalan. KISS GYÖRGY Telefon : 59-3-42 sz. — szövetségi elnök, Hirdetések dijszabás szerint. a Székesfőváros kelenföldi áramfejlesztő telepének főgépmestere. Csekkszámla szám: 15529. Tanulmányi kirándulás. Ezennel meghívjuk tagjainkat január 7 én a WEISZ-féle fogaskerékgyár megtekintésére. Találkozás a gyár előtt délelőtt 10 órakor Budapest, Vili., Nagytemplom-u. 34. Meghívó. A Gépészek Országos Szövetsége 1934. február 10-én, szombaton este fél 9 órakor a Magyar Kereskedelmi Utazók Országos Egyesülete VI, Jókai-utca 4. alatti összes helyiségeiben székháza alapja javára jótékonycélu zártkörű táncestélyt rendez, melyre tisz­telettel meghívja a RENDEZŐSÉG. Jegyek válthatók a Szövetség hivatalos helyiségében, I., Lágymányosi-utca 7., továbbá a rendezőbizottság tagjainál és a tánc­­estély napján este a pénztárnál. Jegyek ára és felülfizetések, valamint adományok a Szövetség 15529 számú postatakarékpénztári csekkszámlájára is befizethetők. A zenét Kóczé Gyula hírneves cigány- és Jazz-zenekara szolgáltatja. — Felülfizetéseket a Szövetség hivatalos lapjában nyugtázzuk. Személyjegy l'SOP, Családjegy 4.50 pengő. Előnyhöz jut, ha hirdetőink igénybovételénéi lapunkra hivatkozik. Mi csak a köz­ismerten iegjobb cégeket hirdetjük és ezek legtöbbje engedményt ad azok részére, kik lapunkra hivatkoznak. Nekünk pedig ezzel szívességet tesz. Kérjük tehát, hogy minden rendelésnél vagy érdeklődésnél hivatkozzék lapunkra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék