Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1939 (45. évfolyam, 1. szám)

1939-01-01 / 1. szám

542«4 GEPÍSZEK 9m im SZÜVOSÉGE HIVATALOS LAP Megrjelenik minden hó 1-én. Előfizetési ár: évi 6 pengő, a szöv. tagjainak dijialan. Hirdetések díjszabás szerint. Laptuiajdonos és kiadó : A .GÉPÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE“ Felelős szerkesztő és kiadó; CSiZM AREK JÓZSEF szövetsétfi elnök. Szerkesztősé? és kiadóhivatal: BUDAPEST, XI., LÁGYMÁNYOSI UTCA 7 256-612. XLV. évfolyam. Budapest, 1939. január hó. 1. szám SZEGFŐ. FOLYŐlRATOkt ta . .1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék