Glasul Mureşului, iulie-august 1940 (Anul 7, nr. 245-254)

1940-07-05 / nr. 245-246

»AZÉTA SAPTAMANALA DE ÎNDRUMARE NAŢIONALA, ECONOMICĂ ŞI CULTURALA r»- ciuli a nAvni'/i Redacţia şi Administraţia ^^I^FON: j Abonamentul: anual 99 Lei. 1 Tg.~Mureşr 5 Iulie nu3 Dirwtor: £MIL A. DANDfcA str.Călăraşilor 105tc«»soud»duu») 392 şl 14-3 | Abonament de sprijin 5oo Lei. Anul VII. No. 245-4< ÜHüÍHateHni*naHBauHMHHmmMMiaaHUHBM»miBBMBHl81HUBBBHinHMHraanuáaaáálikni şi o parte din Bucovina, pământuri străvechi româneşti, trup din trupul naţiunii române au fost rupte din teritorul naţional prin forţa Rusiei care este de !0 ori cât România. Inimile noastre sunt cernite pentru aceasta răpire. Dar nu ne pierdem nădejdea, că odată vom avea iar şi puterea nu numai dreptatea de a ne întregi cum liber s’a hotărât de fraţii basarabeni în 1917. Ne resemnăm în hotărârea conducătorilor noştrii, cari nu au avut altă cale spre a încon­jura vărsări de sânge inutile. Lovitura de soarte ne face mai uniţi şi mai hotărâţi să ne întărim şi să muncim pentru a ne croi un viitor demn, E. B. Concursul grâului şi porumbului şi în anul 1940 Concursurile vor fi ju­deţene şi naţionale, acor­­dându-se premii foarte importante ca şi anii tre­cuţi. Concursul cuprinde 3 secţii. 1. Marii proprietari, par­ticipând agricultorii cari au o suprafaţă de cel pu­ţin 50 jug. cad. cultivată cu grâu. 2. Proprietarii mijlocii, participând agricultori cari cultivă cel puţin 10 jug. cad. cu grâu. 3. Micii proprietari, par­ticipând agricultorii cari au cultivat minimum 2 jug. cad. cu grâu. Concurenţii sunt obli­gaţi să se înscrie cu toate suprafeţele ce cultivă cu grâu. înscrierile la concursul grâului se fac imediat. Concursul porumbului cuprinde şi el 3 secţiuni 1. Sec fia proprietariloi mari, la care participă agricultorii cu cel puţin 20 jug. cad. porumb cul­tivat. 2. Secţia proprietariloi mijlocii, la care participă agricultorii cu cel puţin 10 jug. cad. porumb cul­tivat. 3. Secţia proprietariloi mici, pentru agricultorii cari cultivă cel puţin 2 jug. cad. şi cel mult 9 jug. cad. Agricultorii sunt rugaţi a par­ticipa la concurs, înscriindu-se h Camera Agricolă sau la ocoalele agricole de pe lângă fiecare pla­să, fie verbal, fie prin scrisori. Participarea se face în moc gratuit cheltuelile de organizare le 8upoartă Camera Agricolă, iai premiile le acoardă Ministerul ş Camera Agricolă, cari se distri­buie în cadrele unei deosebite solemnităţi la Tg.-Mureş, în ca­drele unei expoziţii agricole, ci care ocazie, se vor expune pro­be dela fiecare cultivator. Concurenţii premiaţi la judeţ vor concura şi la concursul, na­ţional din Bucureşti. Cei interesaţi se vor adresa Camerei de Agri­cultură. Avem guvern nou! Azi. Joi, ora 10 M. S. Regele a primit dimisia guvernului Tătărescu şi a numit primministru pe d. I. GIUGURŢU fost mi­nistru de externe. La ora 14 M. S. a primit în audienţă o delegaţie în frunte cu dnii Const. I. C. Brătianu şi Iuîiu Maniu. La ora 15 a depus jurământul noul guvern, dnii: vicepreşedinte gen. Gh. Mihail; la externe M. Manoilescu ; muncă Stan Ghiţescu; comunicaţii I. Ma­­covei; economia naţională şi sdinterim la agricultură Gh. Leon interne gen. David Popescu; apararea naţională C. Niculescu aer şi mărină N. Păiş; Culte Horîa Sima; Sănătate Dr. N. Go­­moi. propagandă Nichifor Crainic; minorităţi H. O. Roth; educaţia naţ. Caracostea; justiţie I.V. Gruia; industrie şi inventar V. No­­veanu; înzestrarea armatei M. Priboianu. Subsecretari de stal dnii: V. Ţoni instrucţie, gen. Diculescu aer, I. Simionescu sănă­tate. P. Logadi interne, A. Brideanu finanţe, Napoleon Creţu in­strucţie, P. Nemoianu şi P. Topciu agricultură, G. Strat econ. naţ Asemenea d. primministru I. Giugurtu a fost numit şef de stat major a Partidului Naţiunii, în locul dlui gen. Urdăreanu. Veniţi înafutorul refugiaţilor, cu bani, cu ori ce obiecte sau alimente. Cooperativa „Solidarita­­tea“ din Tg.-Mureş, str Călăraşilor 105 se anga jează a transmite locuriloi în drept ce i se va pre­da în acest scop. Din partea ei a deschis subscripţia cu suma de Lei 10.000. Donatorii se vor publica aici şi în ziarile din Ca­pitală. Deci să nu ne mai săr bătorim şi lăudăm ci sa dăm toţi, să ne ajutăm fraţii. Fapte!! In zodia pripriilor fiii D.Cancicov, Ministru! Eco­nomiei Naţionale, a făcui declaraţii asupra posibili­tăţilor ce ne stau la înde­mână, pentru a spori şi a asigura producţia muncii cum şi pentru a distribui fructul acestei munci. S’a ajuns la elaborarea unui sistem de planificare pentru timpurile normale; ca şi pentru timpuri a­­normale, pentru populaţia civilă ca şi pentru cea militară. D. Mircea Can­­cicov, recunoaşte că ace­stea timpuri sunt cu totui excepţionale, pentru a aştepta de la ele ceeace în mod normal o econo­mie liberă ar pute să de ie. Comerţul nostru exte­rior este împovorat prin lipsa mijloacelor de pla­tă, cât şi prin dificultăţile în creştere ale aprovizi­onării. Pentru acest lucru se cere adaptarea economiei româneşti la situaţia ex­cepţională. o disciplina de încadrare şi o organi­zare raţională a stocuri­lor de mărfuri cum şi a cnntrolului preţurilor. D Cancicov mai spune ca metodele biroucratice şi represive, formalismul e­­xecsiv şi controlul vexa­toriu nu pot da roade. Articolele de primă necesitate, necesare ar­matei, ţăranilor meseria­şilor şi tuturor salarizaţi­­tor, nu pot fi supuse fluc­­luaţiunilor de preturi în fimp ce salariile rămân tixe. ÚK«* I« m mm % a. mhmhu mub&ş, a 3 Iulie 104-0 Basarabia

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék