Gyógyászat, 1869 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1869-07-17 / 29. szám

2) Meg kell akadályozni az idegek elfajulását és gyorsítani azok hely­reállását. E célból (anélkül, hogy azt szabatosan értelm­ezhetnék) az állandó villámáram szintén nagy előnynyel alkalmazható. 3) Végre el kell hárítani az izomsorvadást, mely célra az állandó áram legalkalmasabb. (Gaz. hebdom. Deutsches Archiv, f. kimn. Hédiéi­ 4 Bd.) —1— SEBÉSZET. Belrekedés h­arn­ímeh­árom­ napig­. Thomas gyakorlatá­ban következő eset fordult elő. Egy 44 éves egyén hat éves korában vér­­hast állott ki s azóta gyakran bélürülési nehézségei voltak, végre igen ma­kacs székrekedés által lepetett meg. A beteg bélürülése már 33 nap óta kimaradt. Thomas a bélmetszés javalatát állítá föl, s a has jobb oldalá­nak alsó részén bemetszést ten, mire a bélsár által nagy mérvben kitágí­tott vakbél előtűnt. A bélsár kiömlése a betegnek közvetlenül enyhületet szerzett. Négy hét múlva azonban a súlyos állapot ismét beállott. Ekkor a bél két végi részén befecskendés történt, mire a rendkívül kemény bélsár a művi nyíláson át kifizetett s a beteg súlyos kórállapotától újból megsza­badult. Később a bélsár a természetes alféli nyíláson távozott el. A gyógyu­lás a műtétre következő három hó múlva tökéletes volt. (Gaz. hébdom.). TÁRCA. Néhány nevesebb csehországi fürdő, és a drezdai városi kórház. Ut(jegyzetek KISS ANTAL orv.-tudortal. *) (Folytatás.)­­­r Egerből az igen regényes Eger vize Ellbogen hegyi szép fekvésű város és vára — most állambörtön — mellett hét óra alatt postakocsin Károly­­fürdőbe (Carlsbad) értem. Mit e fürdőhelytől elvont a rideg éghajlat, és a sovány gránittalaj, azt százszorosan pótolja a ritka szép tájékú és világ­hírű hévforrásaiból származott gazdag jólét. A sebes folyású Teplnek ка­пу áruló szűk völgyében fekszik e város; völgyi két partján és oldalainak meredek térhelyein emelkednek egymás fölött a csinos több emeletű házak sorai, melyek között e város kellő közepén, völgyön és hegyoldalban, egy­mástól közel távolban buzognak e nagy hirü hévvizek, számta a helyen saját elnevezések alatt. Legzajosabb és legforróbb közülök az -­- 59­­. fokú „hab­aró“ (Sprudel), mely kicsiny Geyzerkint gőzköd közül nagy erővel lökéi ki a föld mélyéből. A gránitbani közös eredetüknél fogva hasonló vegyalkotással bírnak, t. i. legtöbb mennyiségű glaubersóval, kevés szik és konyhasóval, csak hévre és szilárd részeik mennyiségére nézve (27—45 szemérig egy polg. fontban) különböznek egymástól, tehát egészen hasonló gyógyvizek a mária- és ferenc-fürdőihez, csakhogy ez utóbbiak még gazda­gabbak vegyelemekben és hogy hideg — a károlyfürdői vizek pedig forró savanyuvizek. Kimerítő kutatások nyomán megállapított tény az, hogy a károlyfürdői hévvizek legtöbbje egy közös földalatti, legnagyobb át­mérőjében 30 öl hosszú medencéből származik, melynek mészszivajk (Kalksinter, itt Sprudelstein) boltozatja csak 3—10 lábnyi vastag. Innét van, hogy bizonyos évek múlva a meggyűlt pára és szénsavlég feszereje ál­tal áttörik a vizek a boltozat némely pontjait és kártékony kirohanásokat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék