Gyógyszerészek Lapja, 1918 (13. évfolyam, 1-51. szám)

1918-07-14 / 28. szám

100 drb napi bevételi iv 5.— kor., 500 drb 25.— kor. franco küldéssel. Kiadóhivatal. rí GYÓGYSZERÉSZEK LAPJA ^Fógyszgrídrí állványok és berendezés! famunkdk egyszerűtől kezdve mindenféle kivitelben, rajz szerint való pontos elkészítésére ajánlkozik, jutányos árak mellett. Több díszes gyógyszertár famunkáját készítette már és készíti, ami kívánatra igazolható. ♦ ♦♦♦♦♦♦♦ Úgyszintén ♦♦♦♦♦♦♦♦ iroda- és lakberendezéseket bármely rajz szerint, mintaszerű kivitel­♦ ♦ ben, jutányos ár mellett készít ♦♦ Valnicsek Béla és Fia mű asztal os Budapest, Vili. kér., Erdélyi-utca 4. sz. Minta-rajzok kívánatra készíttetnek. ♦ ♦ TELEFON: „József" 25 40. ♦♦ Ml i iiiimii Iliin n i III 11 i 1111 ■ 11 i.i 11 111 111111111 11111 i i i ■ i í fi, EBBERs 50HH § cs. és kir. uöuari szállít Byógyszeres cukorkák és csokoláőé­­ktilönlegességek gyára j WlED-nUSSDORF. >-*-< ^ Zilizcukorka | Suecus-készitmények Paszták | Gummi-bonbonok | Borsmenta-cukorkák 3 Rotulák | Karamellek r Csokoládé és kakaó Adagolás pontosan a rendelés szerint. KÜLÖIUEGE5SÉGEK: I Egger mellpasztillái Menthol-dragéek | Szóda-pasztillák Szájlabdacsok 5 Pastilles d’orateurs Átveszünk labdacsokat, tablettákat stb. cukorral, csokoládéval, kakaóval és ezüsttel való kifogástalan ■ : bevonásra, olcsó árak mellett. . : . i i.i Iliim n ini i 11 11 i i 111 11 imi in i i ii m i i i 11 ii i ii i.m mii Malátakivonat­­készitmények Pasztillák Santonin-csigák Sántonin-pasztilák Santonin-csokoládé és kétszersült Richíer Gedeon vegyészeti gyára BUDAPEST. X., Cserkesz~uíca 63. sz. Kalmopyrin. Az acetylsaíicylsav vizben oldható calciumsója. Neo-Hydropyrin A acetylsalicylsavvizben oldható magnesiumsója. — Por- és tabletta alakban. Organotherápiás készítmények az összes szervekből: Tonoge>i (a friss mellékvese hatóanyaga), Thyre­­oidea, Ovariunt, Testes, Pankrin, Glanduitrin. Tanninum Albuminatum. Poralakban. Peroxygenol. Liquor hydrogenii hyperoxydati con­­centr. Ph. H. 111. Absolut vegytiszta, savmentes hydrogenium peroxydatum. Eredeti . 200 és 50 grammos tartályokkal. Hydrogenium Peroxydatum Medicináié 3 %— 30%-íg. Rendkívül megbízható készítmény. C flVO FO R M a legideálisabb fertőtlenítő szappan, tubusban Ara 1 korona­­' N \ Gyártja: IHarberger Gyula Újpest, Váci-ut 21. sz. t LflPIDES MÓR és FIA. I*< )♦ j Gépüzemű műbutor és asztalos munkák gyára 3 « BUDAPEST, VI., RÓZSA-UTCA 72. (saját ház.) 3 * Készít gyógyszertár berendezést » egyszerű vagy díszesebb kivitelben, jutányos * * árban, adott vagy saját szakszerű terv szerint. 3 $< Költségvetés és rajzzal készséggel szolgálok. jj * Külön mintatermek saját készitményü * « MŰ BÚTOROKKAL. * * * Alapitva 1885. Telefon 8847. 3 fit ***¥**¥*¥*****************************& Nyom. MAY JÁNOS könyvnyomdájában, Budapest, II.,Főherceg Albrecht-út 3. — Telefon 40—91.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék