Gyógyszerészek Lapja, 1919 (14. évfolyam, 1-22. szám)

1919-01-05 / 1. szám

/ GYÓGYSZERESZEK L9P31 Alapítási év 1906. Fi GYAKORLÓ GYÓGYSZERÉSZEK QR5ZR605­­5ZÖUEr5E5ÉnEK HIURÍALOS KÖZLÖnYE. Felelős szerkesztő : Társszerkesztő : OROSZ LR5ZLÓ K * 5 % K ^ R 0 LV' mint a Szövetség elnöke Laptulajdonos: fi Gyakorló Gyógyszeré­szek Országos Szövetsége (nE61EtEniK HETE'nKÉrlT­UR5flRn.RP. Ei a fizetési ára": ~ Szövetségi tagok a tagdij fejében kapják. EGE57 EURE 18. FÉLÉMRE 9. DEEVEDEURE 4.50 KQROflfi. SZERKESZTŐ5ÉG ÉS K1ADÓ HIVRTRL. BUDAPEST, 11x7, mfiTYfi5-UTm78.1íZÉm_ trvírrti rím orosz, Budapest, mÁryfls­ u. is. — telefon: József 73—04. Hivatalos órák i. e. 9—17-ig á. u. 3—5-ig vasár- és ünnepnap kivételével. ---------------------11 ffi. kir. postatakarékpénztári cheque-számla 19318.­­—------------------­TV V \ J ^ ff jg./évfolyam._____1 ~ ^ ^ Budapest, 1919. január 5. 1. szá­m. JOANOVIGS SÁNDOR KÖTŐSZERGYÁRA GYÓGYSZERÉSZ aCTasKffesqpeo^ Postatakarékpénztári MENTŐESZKÖZÖK, BETEGÁPOLÁSI CIKKEK, ORVOS-h­egye-számla 24.425. SEBÉSZETI MŰSZEREK, GUMMIÁRUK stb. gyári raktára. ’m­ tFON Hz~74’ j _J L Gyár: BUDAPEST Iroda és raktár. _ II., Szegényház-u. 7. --------------------------- II., Erőd­ utca 13. .........~n ------re m ■KSOBEBBSB BBHB­eSSEOS W&BRi&i &agSm6£8B 100 SgaHBBaBB mS%mWh­rS­­és I I THALLIHAYER és SEITZ | GYÓGYSZERÁRÚ NAGYKERESKEDÉSE I Budapest, V. ker., Zrínyi­ utca 3. szám, 1 /^\ (feSl) Telefon­számok:1 138-16­­ megrendelések 1 Sürgönyeim: 138-17­­ felvétele. I Thalseitz Budapest: 138-85 raktárak. 138-86 főnöki iroda.

Next