Gyógyszerészek Lapja, 1920 (15. évfolyam, 1-36. szám)

1920-01-01 / 1. szám

XV. évfolyam. I - 1. szám. Budapest, 11HÍL január 1. ipS­A­LVATO­­R lőszergyár r.-t. sebészeti gummiáruk és betegápolási cikkek, mentőszekrények, művégtagok és egyéb orthopádiai készülékek. Budapest, Vlv Nagymező­ utca 4. szám. Sürgönyeim: SALVATOR Budapest.­­ Telefon: 11—08. és 11—09. .............................................................. Telefon: 11-08. és 11-09. ál A„MERCUR” ruhafesték minden színben és mennyiségben ismét kapható. BERMANN ÉS ADLER Budapest, I. ker., Maros­ utca 30. sz. Működő telefon : 77—22. GYÓGYSZERÉSZEK LAPJA AZ ORSZÁGOS GYÓGYSZERÉSZ SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE Megjelenik minden hó 1., 10. és 20-án. Szerkeszti: , I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ára példányonkint 3 korona. BONTHA JENŐ I IV., Mehmed szultán-ut 17.1. em. Felelős szerkesztő : % . ... . ■H • 111, *­­ , a , , , s Telefon . ,,József 103—14. éap.*4mj ..............swss....««...&gnoss»pr ocws.... A BöyVr.L 101 . ______ML-ifc ál

Next