Gyógyszerészek Lapja, 1921 (16. évfolyam, 1-36. szám)

1921-01-01 / 1. szám

Megjelenik minden fia­­., 10. és 20-án. Szerkesztik: Szerkesztőség és kiadóhivatal . ff-RA PEjt­ÁNYÖNKINT 7 KORONA. GYARMATI IMRE és VASVÁRY BÉLA IV., Mehmed szultán-ut 17. I. em. ■.TAGOS* DÍJTALANUL KAPJÁK. - t „ Telefon József 103^14. Előfizetési ára: ^negyedekre 60 kor., ele és szer­esz­tő . 'ftfékreihpP kor., egész ékre 24Q' kon. SZENTIVÁNYI SZÁSZ TIHAMÉR y^aSpkh^fenzt'ári csekkszámla sz. 19318 ! ' --------------------~‘r’ - 1 11 | , L. I n­­­e^onpfRtv/ Speciállaboratorium ERI Rózsavölgyi Imre gyógyszerész S* **, Budapest, VI., Aréna-út 124. szám. ' $ SALVATOR kötszergyár r.-t. /sebészeti gummiáruk és betegápolási cikkek, mentőszekrények, művégtagok és egyéb orthopádiai készülékek. Budapest, VI. Nagymező­ utca 4. szám. Sürgönyeim: SALVATOR Budapest. Telefon: 11—08. és 11—09. Telefon: 11-08. és 11—09.­­ DIGITOXIN SOLUT (Digalen pótsz.) LANOLIGEN ANHId '(Lanolin pótlój) M CHELAFRIN MUR. (Adrenalin pótló) CHLORAETHYL Dr. HENNING g H SANTONIN CSIGÁK HÁRMASSÁBÓL különféle nagys. csavaros v. patent záros g Kenőcsök: Ung. hydrarg., Ung. paraff, Ung. scab., Vaselin, Opodeldoc, stb. g| Porok: Fogpor, Lanolin és Salycil, hintőpor, Depilator, Shampoon, kézmosó stb. §§j j® készíti gyógy­szer vegyészeti gyár H a. gy KISUrlTiUCIU gyógyáru nagykereskedése |§jj g| Budapest, VJJ ker., Dembinszky­ utca 4. szám. H / Távirati cím: PAST/LLA Budapest, g 6 s \

Next