Gyógyszerészek Lapja, 1922 (17. évfolyam, 11-33. szám)

1922-04-10 / 11. szám

2. oldal. Gyógyszerészek Lapja 11. szám. I­n Legolcsóbb beszerzési források: Aetherek és aetherikus olajok: Horváth és Selmeczi, Budapest, X., Ihász­ u. 11. Tel.: Józs. 89-20. Ampulla és fiola-gyár: Erdély és Szabó, IX., Liliom­ u. 46. Bádogdobozok vaselinek részére: Ungár és Weiss, Budapest IX., Ráday-u. 11—13. Tel : J. 61-28. Betegápolási cikkek: Garay Samu és Társa, Budapest, Kossuth Lajos-u. 15. Tel.: J. 4-65. Glória Kötszergyár R. T. Bpest, VI., Hajós-u. 15. Tel.: 144-34. Sürgönyeim: Glória Budapest, Odelga r. t. Budapest, VI., Andrássy­­út 28. Telefon 68-16, 37-04. Bélyegzők és címkék: Felsenfeld Rudolf, V., Bálvány-u. 16. Tintner J. E., IV., Apponyi-tér 5. Cognac—Borpárlat: „Adriatica” R.-T., I., Fehérvári-út 9. Első Tokaji Cognac gyár Rt. Tel. 27-31 Keglevich Cognacgyár Budafok. Diabetikai tápszerek: Glasner Miksa diabetikai tápszer­gyára Bpest, VI., Király­ u. 56. Telefonszámok: 29-14, 87-41 Fióküzlet Bálvány­ u. 15.Tel: 8-20 Dobozok és papíráruk: Fodor Kálmán, Budapest, VII., Rózsa­utca 25. Telefon: József 10-47. Fadobozok kenőcsök részére: Arbor gyógysz.-fadobozgyár Bpest, II., Zsigmond-u. 5. Tel.: 120-63. Fogászati cikkek: Színes László, Bpest, Ferenc-krt 34. Fényképészeti vegyszerek: Rádió r. t. IX. Mester-u. 9. Tel. 1. 68-61. Galenikus készítmények: »Labor “ gyógyszer és vegyészeti gyár r.-t. Budapest, Bécsi út 2128. *Cheviia, magyar vegyiipari r.-t., Bpest, III., Bécsi-ut 96. Tel. 99-93. Gelatin capsulák. Comprimált tabletták: Dr. Egger Leó és Egger 1. Buda­pest, VI., Révay­ utca 12. szám. Gelatina sterilisata pro inj. 56./Aayelő(ezelött dr Jármay) gyógy­szertárának special laboratóriuma. IV. Papnövelde­ u. 2. Telefon 7-33. Gyógyáru különlegességek: Dr. Budai Emil R. T. Budapest, IV., Petőfi-tér 3. Tel.: 32-19. Távirati cím: Budmil. „ Dermaforine“ sebhintőpor és gazé laboratórium, I., Verpeléti-út 24. Labor“ gyógyszer és vegyészeti gyár r.-t. nagykereskedése, Budapest, VI., Andrássy-út 35. Telefon 41-16. Török József R.­T. VI., Király-u. 12. Tel.: 81-75. Sürg.: Pharmtörök. Gyógyszermérleg-gyár: Erdély és Szabó, IX., Liliom-u. 46. Gyógy- és vegyszeráru: Dr. Budai Emil R. T. Budapest, IV., Petőfi-tér 3. Tel.: 32-19. Távirati cím: Budmil. Gábor Andor és Csa R.-T. gyógyáru és kozm. nagyk. V., Nagykorona-u. 2. Tel.: 81-10. Sürg.: Gáborcomp. „Labor “ gyógyszer és vegyészeti gyár r.-t. nagykereskedése, Budapest, VI., Andrássy-ut 35. Telefon 41-16. Rádió r. t. IX. Mester-u. 9. Tel. 1. 68-61. Thallmayer és Seitz V., Zrinyi­ u. 3. Tel: 138-16, 138-17. Táv. cím : Thalseitz. Török József R.-T. VI., Király­ u. 12. Telefon: 81-75. Sürg.: Pharmtörök. Gyógyszerüvegek: Grünfeld Ármin Budapest, Vill., Nagytemplom­ u. 34. Különlegességi üvegek és tégelyek. Telefon: József 35—46. szén. Engelmann Mór, VIII, Baross-u. 98. Telefon József 91—60. C. Stölzle Fiai üveggyárak r. t.­bpesti fióktelepe VI., Huba-u. 10. Tel. 29-99. Gyógyszertári állványok: Valnicsek B. és Fia műasztalosok, Bpest, Erdélyi-u. 4. Tel.: J. 25-40. Kovács Zsigmond asztalosüzlete utóda, műasztalos, VII., Hermina­­ut 27. Telefon József 94-48. Háztartási és vegyi cikkek: Akadémia gyógyáru és vegyészeti cikkek nagykereskedése rt. (volt Berber labora­tórium rt.) Akadémia­ u. 4. Tel­: 30-40-Illatanyagok és vegykészítmények: Horváth és Selmeczi, Budapest, X., Ihász­ u. 11. Telefon : József 89-20. Illatszerek: Dankovszky István illatszergyára, Erzsébet-tér 19. Kérjen árjegyzéket. Dr. Moskovics Jenő kozmetikai cik­kek és illatszerkülönlegességek nagykereskedése, V., Lipót­ körút 3. Telefon 88-20. Pasolin illatszergyár Vilmos császár­­ut 78. Tel: 181-91. Kérjen fény­képes árlapot. Rossmann Testv.»Lyvia« illatszergyár Bpest, VIII., Baross-u. 3. Tel: 98-49. Stessel Nándor és Társa Budapest IV. Kammermayer Károly-u. I.T.: 79-18. Kirakatállványok és üvegszekrények. Reichert Testv. VIII., Gyulay Pál-u. 8. Kötszerek: Aesculap kötszergyár, Budapest, VI­­C-utca 7. szám. Glória Kötszergyár R. T. Bpest, VI., Hajós-utca 15. Tel.: 144-34. Hungária Kötszergyár Budapest V. Arany János-utca 9. szám. Joanovics Sándor gyógyszerész kö­tőszergyára Bpest, II., Erőd-u. 1-3. Odelga r. t. Budapest, VI., Andrássy­­út 28. Telefon: 68-16, 37-04. Sehottola Ernő, Vilmos császár­ ut 53. Wilhelm Arthur, Nagymező­ u. 51. Kozmetikai gyárak: Dankovszky István illatszergyára. Erzsébet-tér 19. Kérjen árjegyzéket. „Dido“ kozm. és vegyipari r. t. VIII., Baross-tér 10. Tel.: 1. 30-82. „Margit-créme"-gyár, dr. Földes és Helis, Budapest, I., Bertalan­­utca 26. .

Next