Gyógyszerészek Lapja, 1930 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1930-01-01 / 1. szám

Budapest, 1930. január 1. XXV. évfolyam, 1. szám. ) — %­­, Gyógyszerészek Lapja Az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének hivatalos közlönye A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én Egyesületi tagok díjtalanul kapják. Előfizetési ára: negyedévre 6 Pengő Felelős szerkesztő: KIS ANDOR Szerkesztőség és kiadóiny.: Vill., Nép­­szinház­ u. 24. I. emelet 2. — Telefon : József 403—14. — Hivatalos órák d. e. 8—1-ig. Postatakpénzt. csekksz. 9318. / b\ tbayers \ r/ /PiSih vjip Acidum salicyiicum „Baver“ Aether pro narcosi „Hoechst“ Nátrium salicyiicum „Bayer" Analgesinum coffeino-citricum „Hoechst" Antifebrin „Kalle" Chloroform „Hoechst" Dimapyrin (Dimelhylaminophenazon ,,Kalie“) Dimethyloxychinizin (Sternmarke) „Hoechst Hexamethylentetramin „Bayer“ Kálium sulfoguajacolic. „Bayer“ Methylium salicylic. „Bayer“ Phenacetin „Bayer“ Resorcin „Hoechst“ Salol „Bayer*‘ Stickoxydul „Hoechst“ Theobromin pur. „Bayer“ Theobromin natr. salicylic. „Bayer“ Kaphatók az összes gyógyárú nagykereskedőknél. Rendelésnél kérjünk mindig eredeti „Bayer" vagy „Hoechst" illetve „Kalle" csomagolást.

Next