Gyógyszerészek Lapja, 1933 (28. évfolyam, 1-24. szám)

1933-01-01 / 1. szám

_L * ) (’) XXVII. évfolyam, 1. szám. ) ~ ? Budapest, 1933. január 1 fijógyszerszek Lapja Az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesületének hivatalos közlönye A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én Egyesületi tagok díjtalanul kapják. Előfizetési ára: negyedévre 6 Pengő Felelős szerkesztő : BERKOVITS KÁROLY Szerkesztőség és kiadóhiv.: Vill., Nép­­szinhéz­ u. 24. I. emelet 2. — Telefon : József 403—14. — Hivatalos órák d. e. 8—2-ig, Postalakpénzt. csekksz 19318.­­ új ELASTOPLAST kézfeladási cikkek: ■■ [ Beiersdorf [ és Társa Rt. , Budapest, VII. Komócsy ucca 41. ujjvédő kötés 2550 szám dobozban . . . Hansaplastt (törv. védve) „korántrugszmas" kötés (Elastoplast sebkötés) 2614 szám borítékban 10x4 cm beszerzési ár Pengő —30 2616 „ „ 10X6 „ -.40 2618 „ , 10X8 „ -50 1 Elastopiast . , beszerzési ár Pengő —.30 OOOOOOOCXSOOOOOOGGOOOOOQOOQ PHYLAXIA 00000000000000000000000 SZÉRUMTERMELŐ R.*T. BUDAPEST, X., SZÁLLÁS­I UTCA 3. Human-laboratórium és városi megrendelőhely: BUDAPEST, VII., ROTTENBILLER­ UTCA 26. — TELEFON: 378—09. TM i • ii rvrntirnnn­r­a .szérum 1—20.000 1. E. töltésben tisztított és koncentrált alakban is. „Phylaxia DIB 11­1­1 K 1A .anatoxin védőoltáshoz. „Phylaxia“ VÖRHENY elleni szérum és Dick.féle védőoltóanyag. „Phylaxia“ T E T A N U S elleni szérum. „Phylaxia“ O R­B Á N C elleni streptococcus.szérum. tj, I **‘C'C''pctc elleni streptococcus., „P­hylaxia S r. i 3­1­6 staphylococcus.szérum. „Phylaxia“ S­E­R­O­T­Y­P vércsoportmeghatározó sava. Magyarországon csak a „P­H­Y­L­A­XI­A“ termel humansszérumokat.

Next