Gyógyszerészek Lapja, 1936 (31. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

CHOLP­KIH - CHIHOIN cholintartalmú vérnyomás szabályozószer 20 tablettás phciola eladási ára P 4.50 /­, KAI XXXI. évfolyam, 1. szám.____________________________Budapest, 1936 Január 1. Gyógyszerészet­ Lapja AZ OKLEVELES GYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. „ „­­ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egyesületi tagok díjtalanul kapják. Felelős szerkesztő: I VIII., Népszínház­ utca 27. Előfizetési ára: negyedévre 6 pengő. BERKOVITS KÁROLY I Telefon: 40—3—14. Postatakarékpénztári csekksz.: 19318. I Hivatalos órák: d. e. 8—2-ig. m_______________— PHYLAXIA .............................. m SZÉRUMTERMELŐ R.­T. BUDAPEST, X., SZÁLLÁS­ UTCA 3. Human-laboratórium és városi megrendelőhely : BUDAPEST, VII., ROTTENBILLER­ UTCA 26. — TELEFON: 378—09. .................................. -szérum 1—20 000 I. E. töltésben tisztított és koncentrált alakban is. „Phylaxia DIP­H T E R I A ,anatomál védőoltáshoz „Phylaxia” V­Ö R H E N Y elleni szérum és Dick-féle védőoltóanyag. „Phylaxia” TETANOS elleni szérum. „Phylaxia” O R B Á N C elleni streptococcus-szérum. „ . ...__ elleni streptococcus., „Phylaxia” SEPSIS staphilococcus_szérum. „Phylaxia” S E R O T Y P vércsoportmeghatározó sava. Magyarországon csak a „PHYLAXI­A” termel humán­ szérumokat. ■ ■ ---------

Next