Gyógyszerészek Lapja, 1938 (33. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

XXXIII. évfolyam, 1.szám. nnnnnnnnnnnnnr­nnnnnt c­annnn Budapest, 1938. január 1 Gyógyszerészet­ Lapja AZ OKLEVELES GYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÁRSADAL­MI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Egyesületi tagok díjtalanul kapják. Előfizetési ára: negyedévre 6 pengő. Postatakarékpénztári csekksz.­ 19318. Felelős szerkesztő: BERKOVITS KÁROLY Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII., Népszínház­ utca 27. Telefon: 1—403—14. Hivatalos órák: d. e. 8—2-ig. AN­AR­A * Chinoin gőzeinek beszippantása a nátha tüneteit azonnal enyhíti ! Hatását sokáig megtartja. Ara­b 2*50 ..............................— PH VLÁXIA SZÉRUMTERMELŐ R.-T. BUDAPEST, X., SZÁLLÁS­ UTCA Human-laboratórium és városi megrendelőhely : BUDAPEST, VII., ROTTENBILLER UTCA 26. — TELEFON: 1—378—09. . . .­­szérum 1—20 000 I. E. töltésben tisztított és koncentrált alakban is. „Phylaxia” DIP H T E R I A­z anatoxin védőoltáshoz „Phylaxia” VÖRHENY elleni szérum és Dick-fél védőoltóanyag. „Phylaxia” TETANUS elleni szérum. iiPhylaxia” ORBÁN C elleni streptococcus-szérum. ____ elleni streptococcus., „Phylaxia” SEPSIS staphi,ococcus-széru;. „Phylaxia” S E R O T Y P vércsoportmeghatározó sava. Magyarországon csak a „PHYL­AXI­A” termel human-szérumokat. 50135

Next