Felsőkereskedelmi Iskola, Győr, 1934

Kármán József értekezéseiből. Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Kis­faludy Sándor, Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc költeményeiből. Katona József Bánk bánjából, Kisfaludy Iréné c. tragédiájából, lírájából és balla­dáiból. Iskolai dolgozatok. A magyar nemzet eredete és vándorlása. Mit olvastak a középkorban? Elbeszélő költészetünk a XVI. században. A történeti ének a XVII. században. A magyar nyelv fejlesztésének kérdése a múlt század elején. Győr a magyar történelemben. Könyv nélkül. Balassi Bálint: Könyörgés az Istenhez. Katonaének. Kuruc tábori dal. Rákóczi nóta. Csokonai: A reményhez. Himfy szerelmeiből. Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke. Kisfaludy Károly: Rákosi szántó dala. IV. évfolyam. Iskolai olvasmányok. Széchenyi István gróf Hiteléből és a Stádiumból. Vörösmarty Mihály kisebb költeményeiből. Vörös­marty Marót bánjából és Csongor és Tündérjéből részletek. Bajza, Czuczor, Garai költeményeiből. Eötvös József báró költeményeiből. Petőfi 28 költe­ménye. Kossuth Lajos műveiből. Arany János költeményeiből. Tompa költe­ményeiből. Kemény Zsigmond báró, Jókai Mór és Szigligeti Ede műveiből. Részletek az Ember tragédiájából. Tóth Kálmán dalaiból és elbeszéléseiből. Gyulai Pál költeményeiből. Lévay József és Thaly Kálmán költeményeiből. Részletek a Délibábok hőséből. Vargha Gyula, Endrődy Sándor és Ábrányi Emil költeményeiből. Vajda János: Virrasztók, Luzitán dal, Jubiláte, Végren­delet, Gyermekkorom tájéka, Nyári les, A vaáli erdőben, Vasúton és szerelmi dalaiból. Reviczky Gyula vallásos és bölcselő költeményeiből, meg szerelmi dalaiból. Kiss József dalaiból és balladáiból. Váradi Antal, Kozma Andor, Szabolcska Mihály és Ady Endre költeményeiből. Iskolai dolgozatok. Bajza és műkritika. A keresztyénség ha­tása a gazdasági életre. A termelés és fogyasztás egymáshoz való viszonya. Jókai Mór és a népmese. A gazdasági válság. A szociális eszmék fejlődése a történelem folyamán. A magyar líra fejlődése Petőfitől—Adyig, Könyv nélkül. Vörösmarty: Fóti dal, A merengőhöz, Szomjú. Bajza: Sóhajtás. Czuczor: A boros vándor. Petőfi: Nemzeti dal, Szeptember végén, Temetésre szól az ének. Arany: Szondi két apródja, Tetemrehívás, Ágnes asszony, Walesi bárdok, Mátyás anyja. Tompa: A gólyához. Gyulai Pál: Hadnagy uram. Éji látogatás. Vajda János: Üstökös. Reviczky Gyula: A sátán. Kémia és technológia. II. évfolyam. Háromféle halmazállapot. Kén elégetése. Fémréz és rézgálic. Színréz kiválasztása rézgálicoldatból. Higany kiválasztása. Ólom és kén egyesítése. Higanyoxid szétbontása. Kén és vaspor keverés; alkohol és víz elegyítés és szétválasztás. kén és vas vegyítése. Borkősav és nátriumbi­­karbonát vegyítése vízzel. Kén és káliumklorát vegyítése dörzsöléssel. Ezüst­­klorid készítés. Kálium permanganát oldat elszíntelenítése hidrogénnel. Diffú­zió bemutatása hidrogénnel. Sav és lúg kimutatása lakmusszal. Márvány bon­tása savval. Konyhasókészítés sósavval és nátronlúggal. Lakm­usz közömbö­sítése. Kísérletek hidrogénnel. Kipp készülék. Hidrogénfejlesztés, meggyuj-

Next