Szent Orsolya-rendi Nőipariskola, Győr, 1940

73 3. Iskolai felszerelések értéke. T ételek Gyarapodás Állomány Vétel Aján­dékÉrt é k Drb Érté k d arab pengőfin. pengőfiii. Bútorok . ............................131 — 8126 20 142 8340— Házi és irodai felszerelések 2 14 3200— 20 3600— Nyilvántartási könyvek 3— 42 50 48 414— Tanári könyvtár......................80 4 174— 186 1480— Ifjúsági könyvtár ....10 — 38 40 310 2100— Technológiai szertár 12— 8 60 44 180— Kézimunka és rajzgyűjtemény 22— 114 — 198 650— 4. Áz iskola épületének méretei m2-ben. Az iskola telke 2500. Iskolai célra beépített terület 1402, Udvar 750. Egyéb célra beépített terület 348. Az épület főhom­lokzata és jobb szárnya kétemeletes, a bal szárnya egyemele­tes. A második emeleten a leánylíceum és tanítónőképző van elhelyezve. Az iskolaépület fö'dszintje: Előcsarnok 230. Portásszoba 9.70. Szülői fogadó 17.20. Kápolna 32.50. Orvosi szoba 17.20. Mosókonyha 24.80. Előtér 2.90. Nagykamra 5.80 Kiskamra 2.72. Tálaló 8.60. Konyha 44.30. Ebédlő 65. Felügyelőszoba és konyha 34.20. Nagy lépcsőház 38.50. Kis lépcsőház 17.40. Fo­lyosó 164.00. Öltöző 40.50. Mosdó 15.80. Tornaterem 212.50. Tornatermi szertár 43.00. Az iskolaépület első emelete: Rajzszertár 18.60. Techno­lógia szertár 20.00. Könyvtár 19.20. Rajzterem 60.50. I. o. tanterem 60.00. II. o. tanterem 60.00. III. o. tanterem 60.00. I. munkaterem 60.00. II. munkaterem 60.00. Vasalóhelyiség 27.00. Mosdó és előtér 18.50. Vendégszoba 12.60. Fürdőszoba 5 20. Előszoba 3.90. Tanári szoba 40.00. Igazgatói iroda 22.00. Folyosó 262.00. Tanári mosdó 2.64.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék