Szt Orsolya Tanitóképző Intézet, Győr, 1942

IX. Internatus ismertetése. Fenntartó: Vátzy M. Terézia, a Rend képviseletében működő fiázfőnöknő. Igazgató: Rudits M. Gertrud. .Kisegítő felügyelők: Tóth M. Laurencia, Visy M. Ladiszla. A tanórák felügyeletét az intézet tanárai felváltva látják el. A szükséges házi­­munkák végzésére 6 szerzetesnőt állított az inté­zet fenntartója. Férőhely: 140 személy. Helyiségek: 1. nappali 117.80 m2 terület, 2. nappali 55.80 m2 terü­let, 1. háló 62.68 m2 terület, 2. háló 36.58 m2 terület, 3. háló 20.77 m2 terület, 4. háló 20.77 m2 terület, 5. háló 62.68 m2 terület, 6. háló 87.30 terület, 7. háló 99.84 m2 terület, 1. betegszoba 25.83 m2 terület, 2. be­tegszoba 45.57 m2 terület, 1. fürdő 17.48 m2 terület, 2. fürdő 21.60 m2 terület, 3. fürdő 18.76 m2 terület, 4. fürdő 19.07 m2 terület, 1. ká­polna 95.79 m2 terület, 1. sekrestye 18.60 m2 terület, 1. előtér 15.48 69 5. Épület, udvar, kert. Az iskola telke 2.500 m2. Iskolai célra beépített terület 1.402 m2. Udvar 750 m2. Egyéb célra beépített terület 348 m2. Az épület főhomlokzata és jobbszárnya kétemeletes, a balszárnya egyeme­letes. Az első emeleten az ipari leányközépiskola van elhelyezve. Az iskolaépület földszintje: előcsarnok 230 m2, portásszoba 9.70 m2, szülői fogadó 17.20 m2, kápolna 32.50 m2, orvosi szoba 17.20 m2, mosókonyha 24.80 m2, előtér 2.90 m2, nagy kamra 5.80 m2, kis kamra 2.72 m2, tálaló 8.60 m2, konyha 44.30 m2, ebédlő 65 m2, felügyelőszoba és konyha 34.20 m2, nagy lépcsőház 38.50 m2, kis lépcsőház 17.40 m2, folyosó 16.400 m2, öltöző 40.50 m2, mosdó 15.80 m2, tornaterem 212.50 m2, tornatermi szertár 43 m2.­­ Az iskolaépület második emelete: természetrajzi szertár 18.60 m2, könyvtár 20 m2, rajzszertár 19.20 m2, rajzterem 62.05 m2, I. tan­terem 60.05 m2, II. tanterem 60.05 m2, III. tanterem 60.05 m2, IV. tanterem 60.05 m2, V. tanterem 60.05 m2, mosdóelőtér 16 -1­­5.90 m2, tanári mosdó 2.64 m2, igazgatói szoba 22.20 m2, tanári szoba 41 m2, fizikai előadó 62 m2, előkészítő 22 m2, fizikai szertár 28 m2, nagy lépcsőház 38.50 m2, kis lépcsőház 17.40 m2, folyosó 162 m2, fo­lyosó 100 m2.

Next