Hadtörténelmi Közlemények, 14. évfolyam, Hadtörténelmi Intézet (Budapest, 1967)

1. szám - Közlemények - [Necseporuk,] Nyecseporuk, N. A. : A magyar föld felszabadítása. – 1967. 1. sz. 106–113. p.

KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR FÖLD FELSZABADÍTÁSA (VISSZAEMLÉKEZÉS) N. A. Nyecseporuk* 1944 nyarának derekán megkezdődött a Horthy-hadsereg szétesése. A ma­gyar katonák, tisztek és tábornokok meggyőződhettek róla, hogy a Hitler által erőszakolt háború nemcsak a fasiszta Németország, hanem csatlósainak pusztulását is jelenti. A „legyőzhetetlen" fasiszta hadsereg a szovjet csapatok nyomására az egész arcvonalon visszavonult nyugat felé. 1944 tavaszán csapataink a Kárpátok előterében álltak. A csatlósállamok sora kivált a fasiszta koalícióból, s Románia és Bulgária fegyvereiket a­ hitleristák ellen fordították. 1944. október 15-én Magyarország kormányzóját, Horthyt eltávolították a hatalomból és az ország vezetése a magyar fasiszták vezére, Szálasi Ferenc kezébe került. A nyilasok kegyetlen terrorral igyekeztek biztosítani a „ren­det", de az országban megállíthatatlanul fejlődtek a forradalmi események és a demokratikus erők a kommunista párt vezetésével készültek az előttük álló nagy feladatokra. Az ország fővárosában, Budapesten s az ország más városaiban és ipari központjaiban a hatóságok egyre nehezebben tudtak úrrá lenni a válságosra fordult helyzeten. A katonák és tisztek mind nagyobb számban letették fegyverüket és átálltak a szovjet hadsereg oldalára. 1944. október 16-án Miklós Béla vezérezredes, a Kárpátokban állomásozó 1. magyar hadsereg parancsnoka legszűkebb törzsével együtt átment a 4. Ukrán Front parancsnokságához. Hamarosan felhívással fordult csapataihoz, amelyben javasolta, hogy tegyék le a fegyvert és álljanak át a szovjet had­sereg oldalára. Felhívását sok ezren követték. Kárpát-Ukrajnában a lakos­ság minden segítséget megadott a szovjet és magyar partizánoknak, s támo­gatta csapataink előnyomulását is. 1944. december 22-én Debrecenben létrejött a demokratikus koalíciós kor­mány, amely december 28-án megszakította a kapcsolatot a hitleri Német­országgal és megüzente a háborút. 1945. január 20-án Moszkvában aláírták a fegyverszüneti egyezményt. * * A visszaemlékezés szerzője a 66. gárda lövészhadosztály helyettes törzsfőnökeként vett részt hazánk felszabadításáért vívott harcokban. A magasabbegység 1944. novemberében a Duna—Tisza között harcolt, majd bekapcsolódott Budapest ostromába, 1945. január 18-a után pedig a Dunántúlon küzdött országunk teljes felszabadításáig. — A Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék