Hajdú-Bihari Napló, 1957. november (2. évfolyam, 257-282. szám)

1957-11-19 / 272. szám

Bp. Spartacus—DVSC 3:1 (1:0) Rangadót játszott vasárnap a DVSC csapata Budapesten. A Bp. Spartacus j©képességű csapata ellen vívta mérkőzé­­sét — sajnos nem sok siker­rel ... A budapesti csapat játék­erőben nem jobb, mint a deb­receni együttes. Mégis ezen a mérkőzésen úgy tűnt, hogy nagy különbség van a két csapat között. Ez a megállapí­tás csak az első félidőre áll. Ebben a játékrészben a Spar­tacus játékosai gyorsabbak voltak, jobban adogattak és veszélyesebben játszottak. Igaz ugyan, hogy félidőig­ a debrecenieknél Farkas volt a középcsatár , mert Asbóth még mindig sérült. A védelem a szokott összeállításban küz­dött. A csatárok­kal volt baj , nem találták magukat, élette­lenül küzdöttek. Sok kihagyás­sal játszottak hátul Dománék is. Szünet után Csüllögh kö­zépcsatár, Farkas fedezet lett, Simonyi pedig hátvéd. Ebben a félidőben már jobb teljesít­ményt mutatott a DVSC , de csak akkor, amikor már 3:0- ra vezetett az ellenfél... Saj­nos a félidőbeli 1:0-ás vezetés után Papp I. alászaladt egy labdának, ezzel 2:0-ra alakult a mérkőzés eredménye, majd egy szöglet után kapott újabb gólt a DVSC. Amikor Kom­­lóssy 3:1-re szépített, még 11-eshez is jutott a DVSC, de hibázott. Ezután hiába táma­dott már végig a DVSC, a jól tömörülő Spartacus-védelem hárított. A Bp. Spartacus okos takti­kával szerzett győzelmet , széthúzta a debreceniek védel­mét, rést talált, és ami nagy teljesítmény: három gólt rú­gott a DVSC kapujába. A DVSC-ből csak Simonyi lelke­sedését emelhetjük ki, a töb­biek mélyen formájuk mi­att játszottak. Salptarjáni SE—D. Honvéd 5:0 (2:0) Öt gólt kapott és egyet sem rúgott a D. Honvéd — ottho­nában ! Szomorú volt látni a Honvéd csatárok széteső, ver­gődő játékát vasárnap. Nem megnyugtató ez a „forma” a jövőt illetően. A csapat az idény eleje óta a kieső zóná­ban tanyázik. A finomkodó Honvéd-csatá­­rok sok tologatás és csel után akarnak helyzeteket megolda­ni. Ahelyett, hogy egyből ját­szanának, kevesebb sallang­gal, okosan széthúznák a me­zőnyt, nem tömörülnének be­lül, s aztán lyukrafutással hoznák veszélybe az ellenfél kapuját. Azt láttuk vasárnap is, hogy a debreceniek körülményesen oldották meg feladatukat.­­ Nem is tudtak eredményt el­érni, csak kapufáig jutottak. Pedig nem lehet azt mondani a Honvéd játékosokra, hogy nem tudnának jobban is ját­szani. A mérkőzés első húsz percében jól tartották magu­kat, egyenlő erők küzdelme kezdett kibontakozni. De egy perc alatt a salgótarjániak két gólt (!) értek el , és egy­szeriben megtört minden el­lenállás. A salgótarjániak hosszú előr­ead­ásokkal küldték útba csatáraikat és az utolsó negyedórára Ordina I. kiállí­tása után 10 főre csökkent debrecenieket könnyedén fek­tették kétvállra. A csapatból csak Sebestyén és Bócz játéka dicsérhető. Bp. Spartacus—DVSC 3:1 (1:0). Budapest. DVSC: Papp 1. — Csat­lós, Domán, Csüllögh — Simonyi, Móré 1. — Komlóssy, Zilahi, Farkas, Móré 11., Papp II. Gól­­lövő: Komlóssy. Salgótarjáni SE—D. Honvéd 5:0 (3:0). Debrecen, 1000 néző, vezette: Tárkány. D. Honvéd: Veres — Dalimann. Ujj, Sebes-tyén — Ordina I., Bócz — Ordina 11., Oláh, Pallagi, Bdthori, Stoia. A többi eredmények: Bp. Előre —Csepel utó 3:1, Perecesi Bá­nyász—MA­VAG 2:0. Bükkaljai Bányász—Miskolci VSC 2:1, Ózdi Vasas—Bp.­ Szállítók 1:0, Egyet­értés—Egri SC 1:1, Baglyasaljai Bányász—Hatvani VSE 3:0, Mis­kolci KilTE—Nagybátonyi Bányász 1:0. A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 1. Bp. Előre 14 9 1 4 27:13 1­9 2. Bükkalja 14 9 1 4 23:24 19 3. Bp. Spartac. 13 8 2 3 36:16 18 4 Baglyasalla 14 7 3 4 22:17 17 5. Mitek­ VSC 13 6 4 3 16:12 16 6. DVSC 11 7 1 3 22 : 8 15 7. Ózd 13 5 5 3 24:15 15 8. Eger 14 5 5 4 23:15 15 9. Egyetértés 13 5 5 3 19:15 13 10. Misk. MTE 13 6 3 4 15:12 15 11 Szállítók 12 5 4 3 20:11 14 12. Salg. SE 13 4 4 5 18:20 12 13. Nagytpáto­ny 13 3 5 5 23:24 11 14. Nyíregyh. 12 4 3 5 12:17 11 13. Cs. Autó 12 4 1 7 18:21 9 16 Pereces 13 3 2 8 14:29 8 17. MA­VAG 13 2 3 8 11:27 7 18. D. Honvéd 13 1 4 8 6:39 6 19. Hatvan 13 2 — U 13:29 4 Nyílt tér* Társi Istvánná született Kiss Erzsébet különélő feleségemért sem erkölcsi, sem anyagi felelős­séget, sem pedig orvosilag meg­­állapított idegállapota miatt bár­­milyen hivatalban tett felesleges zaklatásokért és felelőtlen je­­entgetéseiért felelősséget nem vállalok. Társi István, Csap u. 12. * E rovatban közöltekért a szer­­kesz­tőség és a kiadóhivatal nem vállal felelősséget. Őszinte köszönetet mon­dunk mindazoknak a ro­konoknak, barátainknak és jó ismerősöknek, akik édesanyánk, özv. Katona Imréné szül. GUTI MÁRIA temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett fér­jem, édesapánk/testvérünk és jó ismerősünk, Rózsa Ferenc nyugdíjas portás f. hó 15-én hirtelen elhunyt. Te­metése kedden délelőtt 11 órakor lesz a II-A terem­ből. Felesége, gyermekei és a gyászoló család. Lakás: Hámán Kató u. 5. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett nagy­bátyánk, Szekeres Gyula volt kéményseprő mester f. hó 17-én, 85 éves korá­ban elhunyt. Temetése kedden délután 1 órakor lesz a Köztemető díszter­méből. Gyászoló család. Lakás: Rákóczi utca 56. TOTÓEREDMÉNYEK A 46. hét eredménye: törölve: 12 1x2 112 x 1­2 2. —* Totónyermények: 89-en értek el tizenkét találatot. A nyereményösszeg egyenként 5712 forint 50 fillér. 1616 szel­vényen van tizenegy találat. A nyereményösszeg egyéniként 315 forint. 10 189-en értek el tíz találatot. A nyeremény­­összeg egyenként 66 forint 25 fillér. MOZIK m­űsora VÍG délelőtt fél 10 és fél 12 órakor, az ifjúsági mozi hely­áraival: A boszorkány. Délután fél 2, háromnegyed 4, 6 és ne­gyed 9 órakor: A császár paran­csára. — APOLLO délelőtt fél 10 és fél 12 órakor, délután fél 2, fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: A vasárnap gyilkosai. — IFJÚÚSÁGI tatarozás miatt szünetel, előadá­sait a Víg moziban délelőtt tartja fél 10 és fél 12 órai kezdettel. — KLINIKA 5 és 7 órakor: A csá­szár parancsára. — OLÁH GÁBOR (Tégláskert) 7 óraikor: Koldus­diák. — MÓRICZ ZSIGMOND (Nagy Sán­do­r-telep) 7 órakor: Turistaszerelem. — OLYMPIA (Vámospércsi út) 5 és 7 órakor: Dani. — ÁRPÁD (Csapókert, Já­nosi u.) 6 órakor: Kaland Ma­­rianstadtban. — BEM (Bem tér) 6 órakor: Egymásra találtak. — BOCSKAI (Csapókért, Sámsoni út) 6 órakor: Az áruló jel. Városi mozi szolg­ál­at: Kerekes-telep, Körhinta. — Nyúlás: A láz. — I. Szoc otthon: San Salvatore.*— Homokkert: Tu­ristaszerelem. — Járműjavító Vállalat: Kuruzsló. »W» • »­. HI­ KONYHABÚTOR. 3x3-as klöpli függöny eladó. Ér­deklődni Bujdosó 34-b IDŐSEBB nő, nyugdíjas, házasság céljából keresi nyugdíjas férfi ismeretsé­gét­­,ösz­ jeligére a ki­adóba. 200 VAGY 300 négyszög­öl szőlő telek eladó. Ér­deklődni Mikszáth 4. ELADÓ 8000 kis cserép, gerenda, léc. Honvéd u. ERZSÉBET NAPRA retikülök nagy válasz­tékban Pere Bélánál. Vörös Hadsereg u. 56. KÉTSZOBÁS ház beköl­tözéssel, Lugosi utca 5­, százezerért eladó EL CSERELEM 1 szoba, összkomfortos lakásomat belvárosi 1 szoba, kony­­hásra. Érdeklődni: Hajnal u. 2. A épület, B lépcső. III. emelet 1. ajtó. KÉTSZOBÁS lakást költ­ségtérítéssel, vagy elkülö­níthető házrészt keresek. Csapó u. 75. Udvari első lakás. ELADÓ 2 szép barna, festett páros sima ágy, jó nagy, vásárra járóknak való láda, sima hálóbútor. Csapó 85. KÉT ajtó, két ablak el­adó. Nyíl u. Itt. IFERI szőlővessző (fran­cia származású, korán érő direkttermő fajta) van el­adó. Wesselényi u. 51. BORCIPŐKNEK gumi­talpai­, hó- és sárcipők, gumicsizmák szakszerű ja­vításait vállalja Tóth g­u­­mijavító. Dimitrov Z. (Miklós LI.) ELADÓ Árpád tér 48. számú ház beköltözhető kétszobás lakással. EGY szobát elcserélnék szoba, konyha, speizosra, költség megtérítéssel. Di­mitrov 16. Oláh. SZABAD rendelkezésű szoba, konyhás lakást ke­resek, költséget térítem, vagy beköltözhető családi házat vennék 60—70 ezerig. Jókai 23. ELADÓ kétméteres itató­­kasvályú, kétkerekű kézi­kocsi, káposztáshordó, komplett csavarral. Víg­kedvű M. u. 21. ELADÓ príma kövér ser­tés, 3-1-1 Orion rádió. Sza­badság-telep, Táltos u. 30. MAGÁNOS nőt beteg­gondozónak háztartási munkával felveszünk. Zöldi* 8. KERESEK költség meg­térítéssel szabad rendelke­zésű szoba, konyhás la­kást. Kovács, Tímár u. 29. LEMEZES fényképező­gépet (6x9) vennék kazet­tával. Ajánlatot levélben: Csápoly, Kösély utca 3. EGY férfit felveszek al­bérletbe. Vendég u. 71. EGY vaskályha és kis sütős tűzhely olcsón eladó. Jókai u. 36. 4 ajtó. ELADÓ alig használt Orion 9 lámpás rádió. Marx Károly 66. AZONNAL beköltözhető ház, bútorok, egyéb ingó­ságok eladók. Varga 16. ELADÓ 1 köbméter 5 méteres deszka, keményfa oszlop, kupáscserép. Cse­repes u. 16. JÓKARBAN levő gyakor­lózongora 4200 forintért el­adó. Postákért u. 17. AH­ONDÓDON, G­ál-dűlőben 3 hold föld eladó. Holdan­ként is. Blaháné 6. Fszt. 1. alatt. AH ELADÓ Weltmeister tan­­góharmónika. 80-as, 7 vál­tós, barna férfi kamgára öltöny, magas­­ termetre. Görbe u. 3-A. KIFOGÁSTALAN álla­potban levő világos fénye­zett komplett háló eladó. Értekezni Vörösmarty 9. SZERÉNY igényű házas­párnak 1 szoba bútorral kiadó, vagy anélkül. Egy gyerek nem számít. Sze­pesi u. 98-a. Tégláskert. ELADÓ Névtelen u. 3. szám alatti családi ház. Csapókert. KOMBINÁLT SZEKRÉNY, dió fényezett igényesnek eladó. Füvészkert u. 5. JONATHAN alma, kézzel szedett, téli eltevésre kap­ható. Megvételre keresek 80-as vaskútgyűrű­prést, nagyméretű cserép mo­­zaiklsép prést. Wesselényi 103. ÜVEGES szárnyas ajtó eladó. Szepességi u. 43. SINGER varrógép eladó. Vörös Hadsereg 28-b. Ház­felügyelőnél, ugyanott egy férfi albérlő felvétetik. ELCSERÉLEM nagymé­retű félkomfortos szép la­kásomat szoba, konyha, speizosza. Cím a kiadóban. ELADÓ 6 darab új ge­renda és 1­ ócska ajtó 40-es torckal. Harsányi G. u. 15. KÖZÉPTERMETRE női bunda, bilgeri duplatalpú, intarziás szekrény sürgő­sen eladó. Marx Károly 21. ELADÓ használt káposz­tás kád, boroshordó. Nap utca 4. KÖZPONTBAN bútoro­zott szobát azonnal kere­sek. Stohl Béláné, Debre­cen I. posta. ÁH KÖZÉPISKOLAI diplo­más magánvizsgára előké­szít, korrepetál, olcsó cso­porttanítás. Csokonai u. 12. Ajtó 2. ELADÓ vasvázas szalag­­fűrész, esztergapad, körfű­rész állvánnyal. Hajdúszo­boszló, Kölcsey u. 4. ELCSERÉLEM szoba, konyhás, fáskamrás, jó-­­szágtartásos lakásom kül­sőségivel is, udvarban a­­ hátsó ajtó Meszena u. 10. . MENYASSZONYI ruhám­­ nagyon szép fátyollal köl­­­­csön adom. Kossuth 4­1. Ke­resztépület. DOLGOZÓ özvegyasz­­szony szépen berendezett lakással keresi azt az in­telligens dolgozó 45—55 . év körüli férfi ismeretségét, aki nyugodt, békés ott­honra vágyik. „Jó feleség” jeligére a kiadóba. KÉT felhízású sertés el­adó. Kinizsi u. 36. szám. KÉT fényezett diófurné­ros szekrény eladó Teleki , 47. szám. -W.- —W.......... ...— v\ \ . I— \ '—— A D. Bocskai legyőzte az MTK-t, a DVSC az Elzettet a kézilabda női NB. I-ben Vasárnapra négy elmaradt NB I-es kézilabdamérkőzést írtak ki, melyek közül a D. Dózsa—FTC férfi nagypályás mérkőzés ismét elmaradt. A két pontot 0:0 gól­aránnyal a D. Dózsa csapata kap­ta. A D. Bocskai nagyhírű ellen­felét, az MTK-t győzte le ,igen érdekes és változatos mérkőzé­sen és ezzel a debreceni csapat az NB I-ben a 3. helyet megsze­rezve kivívta a ,,vidék legjobb nagypályás női csapata" címet. A DVSC lányok imponáló fö­lénnyel kétszámjegyű győzelmet arattak az Elzett csapata felett és ezzel a nagyszerű győzelem­mel nemcsak a bentmaradást biz­tosították, hanem a kilencedik helyre kerültek. A vasutas csa­patnak csak hat (!) játékosa uta­zott el a fővárosba. A keleti alszövetség bajnokai, a Nyírbátori Dózsa női és a DEAC férfi csapatai az NB II-be való jutásért játszottak. A bel­ügyiek nagy küzdelemben győz­tek, míg a főiskolás fiúk nagy balszerencsével egygólos veresé­get szenvedtek Pécsbányatelepen. NB I. DVSC—Bp. Eszeit 13:3 (7:1). Női kispályás mérkőzés. Arany mes­­­terhármasával már a hatodik percben 3:1-re vezetett a DVSC. Egyre megújuló támadásaival szemben a fővárosi védelem több­ször nyiig ingott, nagyszerű já­ték folyt a pályán. Tetszés szer­­rint érte el góljait a vasutas csapat, védelme pedig kitűnően hárította el az Elzett támadásait. A gólokat Arany 5, Szénási 4, Hajdú, Tóth Éva 2—2 szerezték. Kitűntek: Hajdú (a mezőny leg­jobbja), Szénási, Arany, Bazil, D. Bocskai—MTK 3:2 (3:0) Női nagypályás mérkőzés. Szép, kom­binációs játék után Kozma nagy­erejű lövésével szemben tehetet­len a fővárosi kapus, 1:0. Az MTK támadásait biztosan hárítja a jól záró debreceni védelem. Egy ártatlannak látszó támadás­ alkalmával Földesiné átkígyózva az MTK védelmén, nagyszerű lö­­vőcseilel becsapva a kapust, gólt lő. 2:0. Majd pár perccel később Jakabné beállítja a félidő ered­ményét. 3:0. Fordulás után az MTK egész pályán emberfogást játszott, és a debreceniek táma­dása nem tudott kibontakozni. Egy alkalommal Ráczné megug­rott a labdával, egyedül tört a kapura, amikor hátulról felvág­ták a kétségbeesetten menteni igyekvő MTK védők. A játékosok és a közönség legnagyobb meg­lepetésére Kulcsár játékvezető 5 percre kiállította Rácznét és ka­puskidobással folytatódott a já­ték. Az MTK kihasználta a deb­receniek idegességét, azonban két góljával csak szépíteni tudott. A hátralevő idő mezőnyjátékkal telt e­l. Nagyszerű teljesítmé­nyéért a Bocskai teljes csapata dicséretet érdemel. Újpesti Dózsa—DVSC 15:5 (5:3). Férfi kispályás mérkőzés. A hat játékossal kiálló DVSC csak az első félidőben volt egyenrangú ellenfél, szün­et után erősen visz­­szaesett a csapat, melyben érez­tette hatását Szathmári sérülése. A DVSC góljait Sápi 2, Pipó, Szé­nási, Szathmári szerezték. A deb­receni csapatból Sápi és Szé­nási akarása érdemel dicséretet. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ a Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Bih­ar megyei Bizottságának lapja Szerkeszti és kiadja a szerkesztő bizottság Szerkesztőség: Debrecen, Perényi utca 1. szám. Telefon: 10-49, 34-07, 12-00. Kiadóhivatal : Vörös Hadsereg útja II. Szabadság Lapnyomda. Debrecen Fv. : Bazsó László Melyik filmben látta ? képrejtvény pályázat a szovjet film ünnepére A szovjet film ünnepe képrejtvény pályázata ! A színész neve : ........................................................... | A O Melyik filmben látta : ................................................. | “* . A beküldő neve és címe :........................................... T Szpartak Uzsgorod—D. Göcs Vasas 2:2 Atlétikában az első nap után Debrecen vezet kiküldött munkatársunk jelenti: Amikor szombaton este szovjet földre léptünk, az uzs­­gorodiak már a határnál vi­rágcsokrokkal fogadtak. Két társas gépkocsi jött elénk, s ezzel folytattuk utunkat Uzs­­gorodra. Vasárnap rövid sétát tet­tünk Uzsgorodon. Hatezer néző előtt, moszk­vai idő szerint déli 1 órakor (magyar idő szerint 11 órakor) kezdődött az ü­­nepélyes fel­vonulás, Debrecen és Uzsgo­­rod atléta válogatottjait egy­aránt megtapsolta a közön­ség. Ezután megkezdődött a két város atlétáinak nagy küzdelme. Debrecenben az uzsgorodiak győztek. Most az első nap igen jól szerepeltek a debreceniek, s jelentős pont­előnyre tettek szert. Az első nap után atlétikában 58:45 pontarányban Debrecen csa­­pata vezet. Részletes eredmények: Nők, 100 m: 1. Szottfried (D) 13 mp, 2. Lengyel (U) 13,5 mp, 3. Koczka (D) 13,6 mp, 4. Ribcevic (U) 13 mp. — 400 m: 1. Nagy (D) 63 mp, 2. Katona (D) 63,1 mp, 3. Lapuskina (U) 63,8 mp, 4. Szveta­­sova (U) 64,6 mp. — Magas: 1. Lengyel (U) 140 cm, 2. Fazekas (U) 140 cm, 3. Katona 135 cm, 4. Vincze (D) 133 cm. — 4x100 m: 1 Debrecen (Koczka, Nagy, Ka­tona, Szottfried) 52,1 mp, 2. Uzs­­gorod 53,8 mp. Férfiak. 100 m: 1. Tribusz (U) 11,1 mp, 2. Botos (D) 11,2 mp. 3. Kassák (U) 11,3 mp. 4. Horváth (D) 11,4 mp. — 1500 m: 1 Bogda­­novics (U) 4:05,2 p, 2. Tiba (D) 4:10,5 p. 3. Őry (D) 4:13 p. 4. Andó (U) 4:20 p. — Távol: 1. Szentipál (U) 635 cm, 2. Búzás­ (D) 629 cm, 3. Botos (D) 621 cm, 4. Drobotenko (U) 603 cm. — 400 m: 1. Horváth (D) 52,3 mp, 2. Gyulai (D) 52,3 mp, 3. Opalenyik (U) 54,4 mp, 4. Landa (U) 55 mp. — 200 m gát: 1. Giczey (D) 27,3 mp, 2 Búzási (D) 27,8 mp, 3. Ho­­linka­­(U) 29,1 mp, 4. Tribusz (U) 29,6 mp. Nagy érdeklődéssel várták a labdarúgó-mérkőzést is. A D. Gördülőcsapágygyári Vasas és a Szpartak Uzsgorod mér­kőzése 2:2 (0:1) arányú el­döntetlen eredményt hozott. A D. Gördülőcsapágygyári Vasas ebben az összeállítás­ban kezdett: Simon — Oláh, Bogyó, Deák — Farkas, Tát­rai — Somogyi, Balogh, Nó­­tás, Hetey, Sáfrány. Szünet után Nótás helyén Sándor játszott.­­Végig kemény mérkőzés volt a pályán nagy irammal é­s helyenként sok izgalom­mal. Az első percekben a ha­zaiak támadtak többet, mégis az első igazán izgalmas pil­lanatot Nótás teremtette. Az uzsgorodi középfedezettől elő­­repattant labdát szerzett, el­futott vele,, már csak a ka­pussal állt szemben,­­ de rontott. A 30­ percben Czi­­czey I. beadásszerű lövését el­nézte Simon és a labda a túlsó sarokba hullt. (1­0.) Szü­net után debreceni rohamok következtek. Már az első perc­ben Sáfrány jó helyzetben hi­bázott. A 12. percben Somogyi beadását Hetey 7 méterről lőtte a hálóba (1:1). A 18. percben az uzsgorodi jobb­­szárny támadása­ után Hajila 11 méterről volt­ eredményes (2:1). A GÖCS nem adta fel a küzdelmet. A támadások eredményre vezettek. A 35. percben Hetey 22 méterről kapura ívelt, a kimozduló ka­pus már hiába nyúlt a fölötte szálló la­rijána­k. — késő volt. (2:0). A debreceniek közül Simont, Boszvót, Tátrait, So­mogyit és Sáfrányt dicsérhe­tem jó játékáért. A GÖCS csapata kedden Munkácson, szét délt Beregszászon játszik. Mindenki­ nagyon jól érzi magát és a Napló hasábjain át küldi üdvözletét az ottho­­ni parkiak. Csütörtökön érke­zünk haza. Fülep Kornél• •W« -v\­•\l· *v\. Hajószoló oliflonában verésége­ szenvedett, Kisvárda legyőzte a DEAC-ot Az NB II. vasárnapi fordulója több érdekes eredményt hozott. Meglepetés volt a DMTK Hajdú­szoboszlón aratott győzelme, ér­tékes két ponthoz jutott a Kis­­várda a DEAC legyőzésével, nagy­szerű fegyvertényt hajtott végre a D. Kinizsi Nagyhalászban. A forduló részletes eredményei: D. Kinizsi—Nagyhalász 3:2 (2:1). Nagyhalász, 800 néző, vezette: Gunda. Nagyiramú mérkőzésen, drámai küzdelemben győzött a technikásabb debreceni csapat Góllövők: Kovács N­., G. Nagy, Bartók, illetve Koponyás I. (2). Jók: Lukács (a mezőny legjobb­ja), Makó, Kovács II., Bartók, illetve Oláh I., Oláh II, Kisvárdai SE—DEAC 1:0 (0:0). Kisvárda, 1000 néző, vezette: Lo­­sonczy. Kisvárdán rég nem látott színvonalas mérkőzést játszott a két csapat. Cséfalvi sérülése miatt a 14. perctől kezdve 10 emberrel játszott a főiskolások csapata. A győztes gólt a 88. percben Viktor szerezte. Jók, Károly, Kundrák, Viktor, Czimbalmos, illetve Nyir­kos ( a mezőny legjobbja), Kas­sai, Vaskó, Varga. DKASE—Balkány 0:0. Debrecen, 600 néző. Vezette: Rácz. Jó iramú mérkőzésen mindkét csapat vé­delme kitűnően állta a csatárok rohamait. A DKASE többet tá­madott, de szünet után jól tömö­rült a vendégek védelme. Jók: Jakab (a mezőny legjobbja), Ber­­náth, Tompa, illetve a közvetlen védelem. Nagykálló—Püspökladány 4 :1 (1:0) Nagykálló, 600 néző, vezet­te: Ökrös. Szünet után domboro­dott ki a hazaiak fölénye,, ame­lyet — a ladányi védelem hibá­jából — gólokká váltottak a nagy­k­álló­iak. Góllövők: Lelesz (3), Tass, illetve Pongrácz. NYKISE—Mátészalka 3:1 (1:1). Nyíregyháza, 1000 néző, vezette: Uj­falusi. Nagy küzdelemben har­colta le a szünet után támadó­játékban feljavult nyíregyházi csapat. Góllövők: File (2. egyet 11-esből), Bárkányi, illetve Lövey. DMTK—Hajdúszoboszló 3:1 (1:0). Hajdúszoboszló, 600 néző, vezet­te: Kun. Érdekesen alakult a mérkőzés. A szoboszlóiak roha­moztak 20 percen át. Három nagy gólhelyzetet kihagytak a hazaiak, s amikor csökkent lel­kesedésük, a D’MTK kapott láb­ra. Ettől kezdve irányította a játékot és megérdemelten nyert. Góllövők: Lázár, Molnár, Rácz, illetve Szabó. Jók, Farkas (a mezőny legjobbja), Bogya, Szabó, Lázár, illetve Szalóki NI., Répás, és Kocsi. D. Építők—Nyírabátor 0:0. Deb­recen, 800 néző, vezette: Lombosi. Szünet után nagy volt az iram. A debreceniek helyzeteik alap­ján közelebb álltak a győzelem­hez. Szulics, Gere és Sebes­tyén játszott jól. A D. Gürdülőcsapágygyári Va­sas—Tiszalök mérkőzés elmaradt mert a GÖCS együttese a Szov­jetunióba utazott. A LABDARÚGÓ NB III. ÁLLÁSA 1. Kisvárda 11 7 2 2 21:12 16 2. H.­szoboszló 13 5 6 2 16:11 18 3. Balkány 13 6 4 3 18:14 16 4 NYKISE 12 7 2 3 18:13 16 5­. D. Kinizsi­­ 13 6 4 3 19:15 16 6. GÖCS 12 6 2 4 23:12 14 7. DEAC 11 6 1 4 16: 9 13 8. Nagyhalász 12 6 1 3 18:22 13 9. Tiszalök 11 6 1 5 21:19 12 10. Nagykálló 13 5 2 6 22:23 12 11. DMTK 13 3 5 5 23:25 0 12. P. MÁV 13 5 1 7 20:25 11 13.­­ Nyírbátor 13 3 4 6 13:17 10 14. Mátészalka 13 4 2 7 12:22 10 15. D. Építők 12 1 3 8 8:18 5 16. DKASE 11 1 3 7 7:17 a Mély fájdalommal tudat­juk, de Isten akaratában megnyugodva, hogy felejt­hetetlen drága jó férjem, édesapa, nagyapa, id. Németi István életének 54. évében el­hunyt. Temetése kedden délelőtt 10 órakor lesz a II-A teremből. Felesége, gyermekei és a gyászoló család. Lakás: Ebes 15. szám. Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, hogy férjem, apánk, nagyapánk, apó­sunk, nagybátyánk, Szer­dg­örgyi Lajos nyug. altábornagy f. hó 17-én, életének 88., boldog házasságának 46.­­ évében, rövid szenvedés után csen­desen elhunyt. Temetése, f. hó 20-án 14 órakor lesz a Köztemető díszravatalo­zójából, a református egy­ház szertartása szerint. A gyászoló család. -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék