Hajdú-Bihari Napló, 1962. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

1962-09-15 / 216. szám

Dolgozókat alkalmaznak és napi kétszeri étkezést biztosí­­tunk. Jelentkezés Budapest V* Kossuth­­ tér 13—15. Épületlakatos, bádogos és szere­lőipari munkák irányításában leg­alább 4—5 éves gyakorlattal ren­delkező gépésztechnikust felve­szünk. Debreceni Építőipari Válla­lat, Irinyi u. 20. sz. MH. 111 A hajdúszováti Ezüst Kalász Tsz azonnali felvételre szakképzett ag­­­­ronómust keres legalább 3 évi gya- I korlattal. Jelentkezés itt a tsz-iro­­­­dán. Útiköltséget felvétel esetén megtérítjük. 506 Négyórás munkaidőre adminiszt­rációban jártas gyakorlott gépíró­nőt felveszünk. Jelentkezni lehet: MÉK, Béke u. 13. 512 Nagy­ gyakorlattal rendelkező mo­torkerékpárszerelő műszerészt­­ azonnali belépésre keres a Debre­ceni Finommechanikai Vállalat. Szabadság útja 1. sz. Gázhálózat és belső gázszerelés építésében gyakorlott épületgép I­pészt vagy mélyépítő technikust keres felvételre okt. 1. belépéssel a Hajdú-Bihar megyei Földgázterme­lő és Értékesítő Vállalat, Hajdúszo­boszló, Rákóczi u. 187. sz. Árverési gyakorlattal rendelkezők előnyben. 514 Apróhirdetések Vegyes Moszkvics 402 príma állapotban eladó. Szappanos u. 25/A. Eladó 35 d­b pala, szőlőkarónak való akácfa, léc, szarufa. Akadémia u. 86. Eladó kaukázusi dió kombin­ált ebédlő da­rabonként is, perzsa­­szőnyek, új fotelék, kókuszszőnyeg, füg­­gönykak­nizs,­­palet­ta, liszteslá­da, vas­ajtó, spejzajtó, kép­­rámáik, tárogató, fe­­hérmárványlap, pia­­ninó, páncéltőkés. Tompa Mihály u. 5. Nagyméretű fásszín eladó, Gólya u. 13. Eladó kisméretű cserép, szegély pala, ablak, deszka, csem­pe. Nyomtató u. 20. 500-as Triumph mo­torkerékpár eladó, kisebbért élcserélem­. Nyomtató u. 20, Nagy szuper hét hul­­lámsávos ultrarövid­­hullámos rádió sür­gősen olcsón eladó. Péterfia u. 42_, L­esne-2 udvar.________,__ Fizetési kedvez­ményei eladók: sima és betétes hálók 3—5 ezerig, kis- és nagy­méretű konyhabúto­rok, ruhaszekrényeik, páros és magános ágyak, asztalok, szé­kek, páros csőágy, sodronnyal, gyerek­­ágy. Jókai u. 15. Fényezett háro­maj­­tós szekrény, rekamié, festett íróasztal, sez­­lon, kisméretű kombi­­náltszekrényesc, fes­tett háromajtós szek­rények eladók. Jókai U. 15.__________________ Skoda 1100-as jó ál­lapotban eladó. Har­­sányi Gusztáv u. 4. Homokkert.__________ Igényesnek eladó egy 7 db­ ból álló kár­pitozott garnitúra 14 ezer Ft. Áchim And­rás út 53. Kerekes­telep.____________________ Új női 26-os kerék­pár esetleg Dongóval eladó. Bem tér 6. Po­gány.__________________ Kétszemélyes reka­mié, fotelek, asztal, gyerm­ekágy, zene­­szekrény olcsón el­­adó. Bem tér 6., ajtó 1. 1102-es Skoda eladó, vagy motort beszámí­tok. Nagy Sándor-te­­lep, Görgény u. 21. Eladó egy jó állapot­ban levő négyszögle­tes mosógép. Malvin U. 14._________________ Moszkvics gépkocsi kifogástalan eladó. Meg­tekinthető 16-án Pacsirta u. 14._______ Eladó rekamié, fes­tett szekrény, ágy be­téttel. Bessenyei u. 2., Nagyerdő._____________ Eladó fél háló fes­tett, használt tűzhely, egy szekrény, egy asztal. Bujdosó u. 20. Homokkert.___________ Skoda Spartak 445. Rendszáma: CA 90—76. jó állapotban eladó. Megtekinthető 16-án délelőtt 9 órától Sza­­badság Étterem előtt. Két db ágysodrony, 6 db matrac, NB kaptárban egy család méh, egy háromkere­­tes mézpergető eladó. Vukovics S. u. 2/C. Homokkerti templom­nál.___________________ Skoda 1102. kifogás­talan állapotban el­­adó. Homok u. 78. Eladó kétszemélyes rekamié, fotelágy, fo­telek, átdolgozást vál­lalok fizetési kedvez­ménnyel. Tolnay kár­pitosmester, Szappa­nos u. 25. Aranyérem­mel kitüntetve.______ Rekamié négysze­mélyes garnitúra bor­dó huzattal eladó. Je­riikó u. 3._____________ 1102-es Skoda kifo­gástalan állapotban eladó. Megtekinthető szombaton 1-től, va­sárnap egész nap. Pé­terfia u. 26.__________ 6 lámpás rádió jó állapotban eladó. Ba­ja u. 36._______________ Zongora rövid kör­páncélos eladó. Szo­boszlai u. 11. _______ Mambó új magneto­fon garanciás levéllel. 125 cm3 teleszkópos Csepel motorkerék­pár eladó. Érdeklődni minden délelőtt. Lá­­zár u. 2. Nagy Imre. Eladó 1 db ballor­­kályha és 1 db gyer­­mekvaságy. Apáffi u. 131.____________________ Csempézett asztal­­tűzhely eladó. Péter­fia u. 11., jobbra 2. ajtó.________________ Fed—2 fényképezőgép eladó. Cserepes u. 15. Fürdőkályha, 500-as oldalkocsis motorke­rékpár eladó, kiseb­bért cserélem. Bö­szörményi út. 112.___ NAgVT*? AT*1 ffgV— szárnyú úl ik^rabl^k és egy szeszablak el­adó. Április 4. útja 16. Eladó kisméretű cse­rép Sámsoni út 58. sz­álait. Érdeklődne 68. alatt, üzletben._____ Új kerékpár Dongó­val igen olcsón eladó. Bem tér 6., ajtó 1. Eladó egy nagymé­retű konyhaberede­­zés, Mester u. 21. Trabant Limousine, 10 OOO km-t futott ki­tűnő állapotban eladó. Tanácsköztársaság u. 15., I. em. 2. Kifogástalan mély gyermekké esi eladó. Poroszlay út 33.______ 125-ös motorkerék­pár 3700-at futott 4500-ért eladó. Zsák u. 2._____________________ Női bőr,bunda, magas termetre, 6 évesnek bundabér és kifogásta­lan állapotban eladók. Thomas Mann u. 4/B Nagyképernyős jól bevált Budapest tele­vízió antennával el­­adó. Huszár Gál u. 18. Eladó egy kifogásta­lan góré, tengeridará­­ló. Vendég u. 80. Bontásból származó épületanyagok eladók. Halápi csárdánál, Debreczennék.________ Eladó Pannónia ol­dalkocsis motor, mély gyermekkocsi, ugyan­ott bútorozott szoba tanuló lánynak kiadó. Vasé­vári Pál u. 1. Igényesnek eladó fo­nottoldalú cseh sport­kocsi, gyermekjáróka, új fotelágy, horgolt asztalterítő, díszpár­na. Teleki u. 59.______ Renault személy­­gépkocsi, szép német konyhabútor eladó, Pesti u. 53. 1100-as Skoda 4 ajtós minden elfogadható áron eladó. Szomba­ton 2-től, vasárnap egész nap, Zöldfa u. 17._____________________ Wartburg gépkocsi kifogástalan állapot­ban eladó. Kossuth u. 30., ajtó 1.___________ Wirt zongora rövid páncéltőkés igényes­nek eladó. Boroshor­dók 260—600 literesek olcsón eladók. Ta­nácsköztársaság u. 35. Jókarban lévő gyer­mek sportkocsi eladó. Nemes u. 8/A. Eladó fürdőszoba­­kályha, vörösrézből, vaskályha, kályhael­lenző, topolya toalett­­tükör. Hadházi u. 32. Kerítésoszlopnak vascsövek eladók. Luther u. 33. _______ Új bordó fotelek, székek, rekamié, „Fáklya” szekrény el­adó. Érdeklődni 18 órától. Taná­csk­ö­ztá­r­­saság útja 64., 7. lakás. Eladó kétszemélyes rekamié zöld huzattal, érdeklődni szombaton 14 órától. Arany J. u. 53.___________________ Dongó motorkerék­pár eladó. Landler Je­nő u. 35. fszt. 2.______ Kézzel hajtható há­romkerekű bicikli el­adó. Megtekinthető Bojt, Ady u. 36.______ Renault személy­­gépkocsi eladó. Luther u. 12._________________ 600-as oldalkocsis Zündlap igényesnek el­­adó. Bálint pap u. 11. Csap u. 48. sz. alatt eladó jókarban lévő kétfelé nyíló vasikapu és utcai ajtó._________ Két fotel egy fran­cia ággyal eladó. Hadházi u. 9._______ Bagaméri földmű­­vesszövetkezetné­l 24 kalapácsos daráló meghajtó motorral együtt eladó. Érdek­lődni lehet f­msz iro­dájában. Telefon: Ba­gamér 6._______________ Eladó nagyméretű fehér gyerm­ekágy. Mester u. 29._________ Hízott sertés, két mázsás, kettő darab eladó. Rosenberg há­zaspár u. 7.___________ 2000 db vályog el­adó. Érdeklődni a helyszínen vasárnap 8-tól délután 2-ig. Ist­ván út 87._____________ Jó állapotú dióháló és négy töltött szék eladó. Bujdosó u. 18. Táskaírógép, össze­­adógép, kéziszorzógép eladó vagy kölcsönbe kiadó. Darabos u. 10. Skoda 1101 jókarban eladó. Szombaton, va­sárnap, Haj­dú­hadház, Erdőalja tó, erdész­lakás._________________ Eladó Mestermű rá­dió és szép hálószoba­­bútor. Keresszegi u. 57.______________________ Kifogástalan márkás zongora eladó. Nagy­erdő 3. Halászcsá­rdá­val szemben.__________ Eladó festett fehér­ágy betéttel, éjjeli­­szekrény, megtekint­hető vasárnap dél­­előtt. Csigekert u. 15. Televízió Duna el­adó antennával rész­letre is. Kishegyesi út 73.__________________ Márkás női varrógép, nagyobb méretű Ka­lo­r kályha eladó. Marx K. u. 106. Nagyméretű faragott könyvszekrény 2500- ért eladó, érdeklődni Budai Ézsaiás u. 2. portán.____________ Szép kétajtós szek­rény, lemezjátszó igé­nyesnek és fehér zo­máncozott kályha csővel eladó. Kút u. 44.____________________ Modern mély gyer­mekkocsi és fürdőkád eladó. Honvéd u. 7., fsz. 1.________________ Régi és új kihúzható asztal, 500-as mágnes nélküli motor, rádió eladó. Zalka Máté u. 17._____________________ Cseresznyefa, mó­dérn kombinált szoba, 9 db, igényesnek el­adó. Boga Hatvan, Bu­dapest, V. Molnár u. 14. Telefon: 125-042. Méhészet jól betelelt 20 NB és 20 rakodó felszereléssel pergető, kannák, körfűrész ol­csón előnyös fizetés­sel , ugyanitt komplett faragott ebédlőbútor eladó. Szendrőd, Dara­bos u. 33._____________ Eladók Jupiter 11. teleobjektív keresővel, mester- és tanulóhege­dűik, férfi átmeneti és télikabátok, férfi fe­hér pupiliningek, isko­lásleány kabátok, ru­hák, cipők. Széchenyi u. 10. alatt.__________ 2000 vályog eladó. Tegez u. 114. Nagy Sándor-telep.__________ Üzemképes DKW autó eladó. Lorántffy u. 44. Dr. Gulyás Jenő. Kis dupla rekamié igényesnek, antik asz­tal ülőkékkel eladó. Vörös Hadsereg útja 71., II. udvar. Autórádió „Liliput” 6 és 12 Voltra eladó. Simonffy u. 22.______ Skoda 445-ös eladó, Trabantot beszámítok. Eger, Ipolyi Andor u. 3. Szabó.______________ Eladó hálószobabú­tor igényesnek. Ér­deklődni lehet 17—19 óra között. Pacsirta u. 43., ajtó 2.____________ Lemezjátszós rádió eladó. Hajnal u. 10. Házfelügyelőnél. Eladó jutányos áron igényesnek, modern értékes , diódáló hár­mas tükörnél, szép antik szekrény. Csak szombaton 2-től és va­sárnap. Sarkantyú u. 7. Sámsoni út 56. számnál.______________ Tetőpala új eladó. Hornok u. 78. ______ Kisméretű festett kom­binált szekrény el­adó. Uj Élet park I. ép. C. lépcső földsz. 3. Megtekinthető dél­­után és vasárnap. Skoda 445-ös negy­venezret futott, kifo­gástalan állapotban eladó. Érdeklődni 17- től délutánonként 5-7-ig. Blaháné u. 7. fsz. 2. vagy telefonon: 11-31. _______________ Gy­ermekbundazsák, járóka, kocsipaplan huzattal eladó. Ta­nácsköztársaság útja M. fszt. 3. Eladó diódáló sod­ronybetéttel, konyha­bútor, Zephir kályha, fiúbőcrkabát 11 éves­nek, női kabát, 125-ös generáló­zott Danu­ via, káposztáshordó, Nyíl u. 69. Üzemképes 125-ös Csepel motoros há­romkerekű gumis szál­lítókocsi 5 mázsa te­herbírással, golyós­csapágyas, tengelyen külön 2 kerék, 500x 15-ös gumikkal eladó, vagy személy Cse­pelért is cserélhető. Haj­dúböszörmény, Bethlen u. 14.________ Eladó 66 négyzetmé­ter tölgyparketta sze­gővel. Hajdúböször­mény, Dorogi u. 6., telefon: 13.________ 1102-es, 4 ajtós Sko­da eladó. Hajdúbö­szörmény, Debreceni u. 2. Kisméretű kombi­­náltszekrény eladó. Kölcsey u. 16. Takács. Új hálószo­babútor, íróasztal, pároságy el­­adó. Hatvan u. 53. Piros Danuvia príma állapotban sürgősen eladó. Csap u. 34. Egy db 3 tonna te­herbírású légfékes pótkocsinkat elcse­rélnénk kisebb teher­bírású (1,5—2 t.) rá­­futófékes pótkocsira. Érdeklődni lehet: Deb­receni Ruhagyár, Debrecen, Domb u. 5. Új állapotban diófa hálószobabútor eladó. Kossuth u. 3., kapu alatt balra. Érdeklőd­­ni 3-'Mg.____________ 175-ös Jawa, 350-es IZS sötétkék kifogás­talan állapotban el­adók, du. 17-től Ung­­vár u. ló­ll.__________ Eladó 2 db új ajtó tokkal. Poroszlay út 71.___________________ Eladó hálóbútor, kárpitozott garnitúra, rekamiék, fotelek, székek, előszobafal sarok szekrénnyel, ru­hásszekrény. Arany János u. 7. BMW 350-es­­kifo­gástalan állapotban eladó. Viola u. 16/B. Pannónia motor el­adó. Szabadság-telep, Mályva u. 3. _______ Sport gyermekkocsi, zománcozott tűzhely, konyhaszekrény el­adó. Erőss Lajos u. 14. szám. Kú­tszi­vatty­ú eladó. Szikszai u. 6. Két új üvegesajtó tokkal eladó. Dimit­rov utca 51. 50 literes vörösréz üst katlannal eladó. Arany János u. 26., kedd, csütörtök kivé­telével megtekinthető. Tárogató ébenfából olcsón eladó. Hatvan utca 60. Lőriknél. Eladó egy szép zöld Kalor kályha, falóca és egy wc-csésze. Bercsényi u. 5.______ Elvesztettem béke­kölcsön kötvényemet. Becsületes megtaláló Csap u. 52. alá adja le. Jutalmazom._______ Vörösréz fürdőszo­ba-berendezés kály­hával eladó. Kálvin tér 3. Bodáné. ____ Orion lemezjátszó rádió, háromajtós szekrény, alig hasz­nált csőbú­tor garni­túra, csillár, olajfest­mény, zománcozott gyerm­­ekfürdőkád el­adó. Dobozi u. 4., n. lépcső, I. em. 16. Meg­tekinthető szombaton 13 órától, vasárnap es­tig­ ____________________ Zöld zománcozott kályha eladó. Simon­ffy u. 39. Ingatlan Épület, kőfaragó, műkő, szobrász díszí­tőmunkák és sírkövek olcsó árban beszerez­hetők. Debreceni Kő- és Műkőipari Ktsz. Szabadság útja 33. Te­lefon: 53-02. Beköltözéssel eladó családi házrész OTP kölcsönnel sajószö­­ged, Sztálin u. 4. Ér­deklődni telefonon: Mezőcsát 2. Vigh. Eladó Paci busz kö­zelében zárt kertben 800 négyszögöl 4 éves telepítésű gyümölcsös. Érdeklődni Széchenyi u. 18. sz. 1. ajtó, 5 óra után. 300 négyszögöl szőlő­­gyümölcsös a sárándi állomásnál levő zárt kertben teletermés­­sel, pajta vad eladó. Érdeklődni: Debrecen, Dugó vita Titusz u. 14. Thaly K. u. 4. afértti ház, tűzhely, vas­kályha eladó. _____ Beköltözhető két­szobás, kertes családi ház eladó. Sípos u. 13. Egy szoba, konyhás, mellékhelyiséges ház eladó. Továbbépítke­­zésre alkalmas. Szív u. 21. Jókai u. 19. számú ház részben beköltö­zéssel eladó. Közület­­nek is alkalmas. Mol­nár László Jókai u. 19. Eladó beköltözhető családi ház Bolond u. 2. Apafi utcából, érdeklődni délután. Eladó Idi családi ház, Jó­zsa, Szondi u. 5. állomáshoz közel. Eladó Zöldfa u. 7. számú ház, 2 szoba összkomfort beköltöz­hető.___________________ Beköltözhető csa­ládi ház eladó. Mátyás király u. 54. Belvárosban kertes félház beköltözhető két szobával eladó. Nemzetőr u. 5. Eladó 200 négyszög­öl gyümölcsös ház­hely a Nyúláson. Ér­deklődni Tanácsköz­társaság útja 48., fszt. Eladó beköltözhető új ház, egy szoba összkomfortos 2 szo­bával is alkalmas 63 000 Ft. Ugyanott jó állapotban lévő kony­habútor, csapókerti autóbusz végálomás­nál, Dorogi u. 30.__ Eladó négyszobás beköltözhető kétszo­bás ház, Vígkedvű Mihály u. 27. Eladó félház, egy szoba mellékhelyisé­gekkel beköltözhető, Rákóczi u. 28. Eladó kertes családi há­z beköltözhető, Malvin u. 39/A. Sza­badság-telep.___________ Családi ház 340 négyszögöl kerttel, két szoba beköltözhe­tően eladó. Harsány! G. u. 2._______________ Eladó szőlő gyü­mölcsös pajtával, fel­szereléssel Alsó-Jó­­zsán. Érdeklődni: Csapó u. 81. Egy é­v múlva be­költözhetően fizetési kedvezménnyel eladó. Vendég u. 61. sz. ház. Eladó beköltözhető családi ház 300 négy­szögöl teleikkel. Határ U. 27. _________________ Kettőszobás mellék­­helyiségekkel beköl­tözhető ház eladó. Szabó Kálmán u. 56. Sürgősen olcsón el­adó szép háromszobás összkomfortos lakó­mentes családi ház azonnal beköltözhető két családnak is megosztható, külön bejárattal, 208 négy­szögöl telekkel. Land­ler Jenő u. 22.________ Maróthy György u. 8. számú ház eladó, minden elfogadható árért, még latkérőn­ként is és egy taposó­kád. Érdeklődni Eöt­vös u. 37.____________ Félhold fiatal gyü­mölcsös olcsón eladó. Bem tér 6. Pogány. Eladó Hajdúszobosz­lón Seres u. 2. sz. két­szobás családi ház. Autóbusz megállónál. Érdeklődni: Hajdúszo­boszló, Kossuth u. 45. Kézműves családi ház lakáscserével el­adó. Bölcs u. 2. Hő­­sök temetőjénél. Eladó két három­szobás alápincézett összkomfortos kertes családi ház 296 négy­szögöl telken részben beköltözéssel. Dara­bos u. 16. Eladó Szappanos u. 12. számú ház utcai része 4 szoba fél­­komfort 2x1 szoba, konyha cserével be­­költözhe­­m. Eladó Rippl Rónai u. 9. sz. ház. Létai útból nyílik. Budapesthez közel, beköltözhető 3 szoba összkomfortos villa eladó, vagy debreceni 2 szoba összkomfortos házért elcserélhető, érdeklődni hétköznap délután 4 óráig 22-45, telefonon.______________ Beköltözhető kis családi ház, eresz­csatorna eladó. Kosz­­tolányi Dezső u. 71. Családi ház eladó, sürgősen beköltözhe­tően GÖCS-bérh­á­zak mögött. Árpa u. 15. Eladó olcsón kettő szoba összkomfortos házrész cserével. Arany János u. 16. Eladó ház cserela­kással, áron alul. Kó­­sáéknál. Tímár u. 23. Eladó beköltözhető ház részenként is. Vö­rösmarty u. 1/B. Beköltözhetően el­adó Homok u. 84. sz. ház, cserelakást be­számítok. Eladó házrész: szo­ba, konyha, spesz be­költözhetően. Árpád tér 34._________________ Tsz-tagnak is alkal­mas két szoba, kony­ha, kamrás tanya 800 négyszögöl földdel ol­csón eladó. Szabad­ság-Kelepnél, autóbusz megállónál. Érdeklőd­ni: Marx Károly u. 93. Eladó ház 1 hold földdel, beköltözhető. Apafi u. 1157.__________ Eladó ház Hosszú­­pályi, Kossuth u. 19. vagy debrecenivel el­cserélem főbérletivel is, megegyezés sze­rint. Eladó Balmazújvá­ros, Kossuth u. 46. sz. azonnal beköltözhető ház két család részére is alkalmas. Eladó Homok u. 26. sz. ház, cserével be­költözhető. Ugyanott egy rendes férfit ■társbérletbe keresek. Ház eladó, két szá­lba összkomfort be­költözhető. Darabos u. II. 480 négyszögöl telek a Bartók Béla út 64. szám alatt eladó. Ér­deklődni lehet Tóth­ék­nél. Eladó Sesztina u. 2. Széchenyi-kertben 303 négyszögöl házhely­nek való gyümölcsös és egy 376 négyszögöl házas telek. Központban lévő családi házamat be­építhető telekkel min­den elfogadható áron sürgősen eladom. Ér­tekezni lehet Kossuth u. 42., keresztép­ület előtti lakás.___________ Kis állomás mellett Erőss Lajos u. 1. alatt 200 öl telekhely eladó. Eladó családi ház 300 négyszögöl gyü­mölcsössel, laikáscse­­rét beszámítok. Ki­rály Ferenc u. 30. 6­06 busszal. Bihari u. 1. szám alatti ház beköltözhe­tően eladó. Házhelynek való gyümölcsös eladó. Szabolcs u. 9. Zádor u. L sz. csa­ládi ház elköltözés miatt sürgősen eladó. Eladó paci iskola után két hold házas, gyümölcsös ingatlan beköltözéssel. Dara­bos u. 37. Bocskai szőlőskert­ben 1200 négyszögöl gyümölcsös beköltöz­hető szoba, konyhá­val eladó. Érdeklődni lehet 5. dűlő 46. szám alatt, Gyarmatiék. 240 négyszögöl ház­hely eladó. Érdeklőd­ni szombat és vasár­nap, Kuruc u. 162. Kissérc. Beköltözhető sza­bad rendelkezésű csa­ládi ház 520 négyszög­öl gyümölcsössel, te­lefonnal Thomas Mann u. 33. eladó. Tárgyalni szombaton és vasárnap lehet. Házrészt keresek szoba,­­konyha, fás­kamrás cserelakással, vagy 2 szobás felbérle­tire cserélem költség­­térítéssel. Érdeklődni 20­08. telefonon. Eladó Haláp u. 2. számú ház, azonnal beköltözhető lakással. Megélhetést biztosí­tó 3080 négyszögöl sző­lő és gyümölcsös szerény házzal eladó. Érdeklődni Kölcsey u. 13.______________________ Eladó kis családi ház azonnal beköltözhető. Kerekes-telep, Bulg­ár u. 1. Eladó belvárosban beköltözhető kis ház. Szombat, vasárnap egész nap. Aranyék, Cserepes u. 17._____ Eladó 2 plusz 1 szo­bás mellékhelyiség­gel, családi ház, meg­osztva is. Kuruc u. 14_____________________ Eladó beköltözhető •2 szoba, konyha, speiz, kertes házrész. Szoba, konyhát beszámítok. Cserepes u. 14. Bá­rány.___________________ Új építésű szoba, konyha, előszoba, spedz, külön udvaros lakásom OTP útján részletre eladom. Cse­relakással beköltöz­hető. Szotyort. u. 2., VI. épület. Tóháti, du. 5-től.___________________ Azonnal beköltözhe­tő­­belvárosi kettő szo­ba, komfortos családi ház sürgősen eladó. Kígyó utca 13._____ Beköltözhető szo­ba, konyhás házrész eladó, cserelakást be­számítok. Nyi. utca 90. Ajánlat Agytól! tisztítás gép­pel, gőzölve, szaksze­rűen, gyorsan, meg­várható. Bajcsy-Zs. u. 19. Kétszobás szabad rendelkezésű lakást keresek, vagy beköl­tözhető házrészt ve­szek készpénzért Deb­recenben. Cím: Végh Llajosné, Hajdúsági-Eladó ház a Hétve­zér utcán 900 négy­szögöl szőlő-gyümöl­csös telekkel megoszt­va is. Érdeklődni Vö­rös Hadsereg útja 28 fC, földszint._______ Eladó családi ház 1000 öl gyümölcsös kerttel GOCS közelé­ben Apafa 1. vámház­­nál érdeklődni. OTP kölcsönnel épült kertes ház be­költözhetően eladó. Esetleg 2 szoba össz­komfortos lakást be­számítok. Öcsöd u. 6. Eladó Keresztesi u. 80/A. sz. ház ketté­osztva is, azonnal be­költözhető._____________ Ke­ttőszobás, össz­komfortos kertes ház lakáscserével eladó. 12 lapméter parketta­léc eladó. József At­­tila u. 29. Kertváros. Kétlakásos családi ház, 2 szoba összkom­fort beköltözéssel el­adó. Hámán Kató u. 2. Eladó háromszobás összkomfortos kertes családi ház beköltö­zéssel. Küküllő u. 9. Széchenyi-kert._______ Eladó két család ré­szére is alkalmas két különálló beköltözhe­­tő ház, Szél utca. 12. Házrész szoba, kony­ha, spedz beköltözhe­tően eladó. Csapó u. 73. sz.________________ Beköltözhető beke­rített szoba, konyhás ház eladó. Rigó utca 10._____________________ Pest peremvárosá­nál, Törökbálinton HÉV megállónál két­szer háromszobás összkomfortos meg­osztható beköltözhető ház eladó. Ugyanott gyönyörű fekvésű 393 négyszögöl gyümöl­csös házhelynek, or­vosnak igen kedvező. Felvilágosítást Csapó u. 96. du. 6—7 óráig. Beköltözhető ház­rész eladó. Nyír u. 97. szám. Érdeklődni özv. Mácsainénál Két diáknak, vagy orvostanhallgatóinak fűtött szoba kiadó. Böszörményi út 99. Magános nyugdíjas nőnek bútorozott szo­ba, konyha használat­tal (kiadó. Malvin u. 34. Párnába, kunyhába való tollait, melyhet nagy választékban ál­landóan lehet kapni szövetkezeti központ­nál Debrecen, Vörös Hadsereg útja 73. sz., udvarban. Telefon: 11-218. Ugyanott min­denféle tollat állan­dóan felvásárolunk. Diáklányt, albérlet­be felveszek. Kossuth u- 42., I. em. 1.______ Saját termésű bor kapható. Faragó u. 22. Egy fiatal leányt tel­jes ellátással felve­szek. Márkusné, Ho­mok u. 59._________ Új és ócska bútor festését vállalom. Mester u. 2. A Debreceni Gépállomás felvé­telre keres mezőgazdasági gé­­­­pészmérnököt vagy gépészmérnö­köt főmérnökhelyettesi beosztás­ba. Jelentkezés személyesen vagy írásban a gépállomáson. Cím: Deb­receni Gépállomás, Kismacs. 511 Gép- és gyorsírónőt keresünk. Jelentkezés önéletrajzzal. Többéves gyakorlat szükséges. BIOGAL Gyógyszergyár, beruházás. Debre­cen, Pallagi út 3—5. Nyírábrányi Alkotmány Tsz 6000 holdas gazdasága többéves gyakor­lattal agronómust és gépcsoport­­vezetőt keres állami támogatással és munkaegységgel megegyezés szerint. Útiköltséget felvétel esetén térítünk. Gyakorlattal rendelkező trakto­rosokat felvételre keres a Debre­ceni Gépállomás. Jelentkezés: gép­állomás, Kismacs. 510 Az Esztári Fmsz igazgatósága n. sz. egyszemélyes vegyesboltjá­ba boltvezetőt keres. Felvételhez szükséges erkölcsi, működési és szakmunkás igazolás. Felvétel ese­tén útiköltséget térítünk. MH 106 A 44. sz. Építőipari Vállalat Bu­dapestre felvesz kubikosokat ve­gyes munkára, segédmunkásokat és lakatosokat. Tanácsigazolás és munkaruha szükséges. Szállást Értesítjük megrendelőinket, hogy f. hó 27-, 28-, 29-én negyedévi leltározás miatt az ÁRUKIADÁS SZÜNETEL. Tokaj hegyaljai Állaim! Pin­cegazdaság debreceni pin­cészete. 513 Figyelem! Figyelem! A Nagyerdei Gyógyfürdő fedett uszodája hétköznap regge­ 1 8-tól este 7 óráig, vasárnap reggel 8- tól este 6 óráig nyitva. MH: Mi Szélesorrú, vastag­sarkú cipőjét modern tűsarkúra, hegyesor­rúra átalakítóim, javí­tást vállalok. Arany János u. 63.___________ Fiatal házaspár ke­res üres szobát, kony­­hai használa­ttal, vagy idős házaspárt életjá­radékkal lakásért el­tart. Ajánlatokat írás­ban Százados u. 16. Debneczeni.____________ Sajáttermésű bor 26­1-től kapható. Apafi u 155.___________________ Tollat, bőrt veszek, hívásra házhoz me­­gyek. Hatvan u. 10. Átvennék 3 szoba összkomfortos szövet­kezeti, vagy örökla­kást, esetleg OTP-­ házat. Dobozi u. 2L, I.IV Este 6 után.______ Két egyetemi vagy diákfiút albérletbe felveszünk. Árpád tér 30.______________________ Egy rendszerető dol­gozó lányt albérlőnek felveszek. Bekecs u. 9/B. Temető utcából nyílik. \AAAAAAAA^^ JR Beszédre tanítható By TÖRPE-jO PAPAGAJ tenyésztőnél­­ kapható. | PACSIRTA ! UTCA 15. Két egyetemi hall­gatóit, vagy diákfiút albérleti szobába fel­­veszünk. Mester u. 34. Hibátlan Neoperpe­­tuum kályhát megvé­telre keresek. Kossuth u. II­, ajtó 3. 40 OOO Ft készpénz és havi 1000 Ft törlesz­tésre beköltözhető há­zat vennék, cserela­kást adok. Cím: Lu­ther u. 54.___________ Zongora gyakorlást, gyermek gondozását 4 évtől 10 évig éjjelre is vállalok. Bethlen u. 23., balra s. ajtó. Szoba, konyhás ház­részt keresek megvé­telre. Damjanich u. 13. _______ . Férfi ágybérlőt fel­veszek, egy dunyha el­adó. Kút u. 18._______ Vennénk használt fé­­denes hajtókocsit. Pe­­tőfi Tsz, Komád­. Csinos, barna 38 éves lakással rendelkező diplomás egyedülálló tisztviselőnő férjhez menne hozzá illő ko­moly férfihez. Levele­ket „Napsütés” jeligé­­tre kiadóba kérem. Tollat, párnát ve­szek, hívásra megyek. Balogh, Homok u. 130. Kétszobás debrece­ni beköltözhető szö­vetkezeti lakást vagy házat vennék, 40 000 készpénzzel. Ajánlato­kat: Ferenczi Károly­­né Pocsaj, Vörös Had­sereg u. 3.___________ Egy szoba, konyha, spejzos, szabad rendel­kezésű lakást költség­­térítéssel keresek. Ajánlatokat 12-48, te­lefonra 8—17. Két fiatalembert al­bérlőnek felveszek. Létai út 39., 1-es autóbusz._____________ Kazánbiztosi mun­kakör ellátására kere­sünk okleveles gé­pészmérnököket és vegyipari gépészmér­nököket, Budapest, Győr, Szombathely, Debrecen, Békéscsa­ba, Miskolc, Székes­­fehérvár munkahely­re. Jelentkezés: ön­életrajz benyújtásá­val a Hőtechnikai Ku­tatóintézet kazán­biztos osztályán, Bu­dapest, V. Felszabadu­lás tér 1.______________ Független dolgozó nő megismerkedne hozzáillő rendes dol­gozó férfivel házasság céljából 39—45-ig. Le­veleket „őszirózsa MH” jeligére magyar hirdetőbe kérem. Általános iskolások korrepetálását olcsón vállalom. Ajánlatokat „Házhoz megyek” jel­­igére a hirdetőbe. Használt zsietpen­­gét neon rozsdásat ve­szünk. Debreceni Köz­­tisztasági Hivatal, Debrecen, Vörös Had­sereg útja 43._________ Egy lakótársnőt bú­torozott szobába fel­veszek. Sallai Imre u. 37._____________________ Teljesen független nő házasság céljából megismerkedne ko­moly dolgozó férfival, 40 éves vagyok. Leve­leket „Hűséges” jel­igére a Napló kiadóba kérem. Tűzifáját felvágja Bak­aó bérfűrészes (Andrássy) Thomas Mönn u. 30. Telefon: 47-26.___________________ Földieperp­alánt óriásgyümölcsű Esz­tert­­ázi korai kapható. Buzidra u. 6. Homok­ikert__________________ Megbízható háztar­tási alkalmazottat kis családhoz felveszek. Apafi u. 36. Lakáscsere Házfelügyelői szoba, konyha, víz, gáz, cse­répkályhás lakásom elcserélem főbérletit hasonlóra, lehet bér­­házi is. Vörös Hadse­reg u. 77._____________ Elserélem az Ipar­kamarában lévő L emeleti külön bejára­tú 2 szoba összkom­fortos, központi fűté­­ses ragyogó lakáso­mat két egy szoba összkomfortosra. Ér­deklődni: Elek Gyula telefon: 17-30._________ Modern központi­­fűtéses egy szoba összkomfortos laká­somat elcserélem két szoba összkomfortos­ra. Címeket: a kis­templom melletti könyvesbódéba ké­rem leadni.__________ Elcserélem kislaká­somat 1 szobásra Szé­­­­chenyi u. 44. Kozma. Udvarra nyíló szo­bámat elcserélem költség megtérítéssel belvárosban vagy Nagyerdőn levő kom­fortosért. Érdeklődni vasárnap 8—13-ig. Bem tér 8. Egy udvari szoba, fáslkamrás lakásom elcserélem hasonlóra. Jókai u. 27. Nagyék. Jól jövedelmező csa­ládi házam elcserél­ném belvárosival. Fél­egyházi Tamás u. 5. Falógernél. Elcserélem utcai szo­ba, konyha, spejzes lakásom hasonlóért (víz, gáz van), esetleg Mátészalkaiért. Thaly Kálmán u. 12. Jakab. Elcserélem szoba* konyha, előszobás la­kásom, egy- vagy két­szobás összkomfortos­ra, költségtérítéssel. Érdeklődni du. 5-ig vasárnap egész nap. Bánffy u. 2. Szabó. Elcserélem 2 szoba összkomfortos Petőfi téri bérházi lakásom hasonló hallásra vagy 3 szobásra. Érdeklőd­ni: vasárnap de. is-M telefonon. Háromszobás össz­komfortos lakásom el­cserélem kétszer egy szoba összkomfor­tosért vagy kettőszo­bás központi fűté­­sesért. Vörös Hadse­reg u. 10. Színes fotó. Elcserélem nagymé­retű külön bej­áratú két szoba komfortos lakásomat, egy szoba összkomfortra. Háló­szobabútor és egy nagy pálma eladó. Kiss, Szoboszlói út 2. A. rép. 15. Nyíregyháza köz­pontban levő 2 szobás fürdőszobás lakásom elcserélem debrece­nire. Érdeklődni Ló­­nyai utca 39. Széj­jelköltözők! % kétszer egy szoba, konyha,­­fáskamrás lakást adunk egy egy szoba, komfortos vagy két szoba, kony­hás lakásért. Gatrai u. 26. Seressék. Bérházi egy szoba komfortos lakásom el­cserélem Temető vagy Dessewffy utcai ha­sonlóra. Apafi u. 12. fszt. : Elcserélem 2 szoba közös fürdőszobás la­kásom egyszobásra, vagy egy garzon és egy házfelügyelőire. Érdeklődni telefonon 23-25. Elcserélném nyír­egyházi egy szoba, konyhás, központban levő lakásom debre­ceni hasonlóért. Kül­terület is lehet. Nyír­egyháza, Bocskai út 1. Nagy. * I. Szép, nagyméretű­­ szoba komfortos laká­som elcserélem na­gyobb összkomfortos­ra. Megtekinthető es­­te 6 után. Dobozi u. 21. I. 8. Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett férjem, édesapám, nagyapánk és rokonunk. ID. BORDÁS JÓZSEF nyugdíjas f. hó 14-én, rövid szenvedés után, 76 éves korában el­hunyt. Temetése hétfőn dé­li fél 1 órakor lesz a H. szá­mú ravatalozóból a ref. egyház szertartása szerint. Bánatos felesége és a gyászoló család Lakás: Józsa, Kossuth utca 32. 2221 1 Száraz !!­­ bikkfűrészpor f és forgács, amely tüzelés- I | hez és füstöléshez kiválóan r­­ alkalmas, 5 mázsától felre- (I J le 18,50 Ft/mázsa áron 7—14 a 1 óráig kapható. Hajlított- V . bútor­gyár, Salétrom u. 5. v . Telefon: 17-35. MH. 96 / 5 .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék