Hajdú-Bihari Napló, 1970. július (27. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-23 / 171. szám

Edző­táborban BIRKÓZÓK Tóth Ferenc és Antal Imre edzőkkel beszélgettünk. — Harmincnégy fiatal tehet­ség dolgozik az edzőtáborban. Egész nap itt vagyunkhoz Épí­tők pályán, a teremben: — Legtöbben Kábáról és Püspökladányból és a D. Sport­iskolából jöttek. A DVSC öt fő helyett csak egyet küldött. Nem tudni, miért. Sajnos ez azt je­lenti, hogy az el nem jött bir­kózók négy másik fiatalt fosz­tottak meg a részvételtől. — Az étkezéssel baj van. A szinte egész napos kemény ed­zést végzőknek jóval több ka­lóriát kellene biztosítani. TORNÁSZ FIÜK Tizenöten vannak, mind­annyian a D. Sportiskola ver­senyzői. A napi két edzés szinte összefolyik — mondja Szabó György edző. — A gyerekek lelkesek, mindannyian tudják, meg kell dolgozni az eredmé­nyért. LÁNYOK Velük Fésűs Lászlóné és Fé­sűs László foglalkozik, a leg­korszerűbb eszközökkel. A vi­lág legjobbjait láthatják az ifjú tornászpalánták (közülük so­kan az első osztályú felnőttcsa­patban is megállják helyüket) lassított filmfelvételen. S az 6 mozgásukat is felveszik, min­denki láthatja, mit hogyan csi­nál. Tizenketten vannak egyéb­ként, mindegyik a DEAC ver­senyzője. Sokat kell tudni ne­kik — mondja Fésűs László—, hiszen az a gyakorlat, amellyel Pataki, a negyvennyolcas olim­pián bajnokságot nyert, ma már a kilenc-tizévesek anyaga. Most tanulta korláton a kéz­­állást Hodosl István Kiss Gyula (Hajdúszoboszlói Bocskai) és Gorzsás László (Hajdúböszörményi Bocskai) gyúrják egymást Egy szép mozdulat. Szabó (Kép és szöveg: Gőz) Judit és Erdei Anna Biiek a Maróczy-versen győztese Nagy küzdelemsorozat után befejeződött szerdán Debrecen­ben a Maróczy Géza jubileumi emlékverseny; amely nemzet­közileg eljsmert rangos sakk­versenyzők nagyszerű vetélke­dőjét hozta. A verseny izgal­mára jellemző, hogy az elsőség csak az utolsó fordulóban dőlt el. Éppen ezért szerdán a szo­kottnál is nagyobb volt az ér­deklődés, s különösen a Fi­lep—Bitek és a Lengyel—Sza­von játszmákat kísérték figye­lemmel a sakkozás barátai. A győzelemre esélyes magyar Bi­­lek és a szovjet Szavon egyfor­mán 1 óra 58 percet ült a tábla mellett, s aztán — mindketten — döntetlenre adták mérkőzé­süket. Előbb Szavon kínált sö­tét figuráival döntetlent a 14. lépésben Lengyel Leventének, aki ezt elfogadta. Szinte ugyan­ebben az időben Bilek is dön­tetlent ajánlott 11 lépés megté­tele után egyenlő állásban a debreceni Filep Tibor mester­nek, s kézfogás erősítette meg a remit. E két játszmával el­dőlt a verseny elsőségének kér­dése, mert Bilek István nem­zetközi nagymesterünk Vlagyi­mir Szavonnal, a szovjet nem­zetközi mesterrel egyformán 10—10 pontot szerzett, de a versenykiírás értelmében a jobb helyezést a több egyéni győzelem adja, így Bilek hat győzelmével megelőzte az öt győzelmet arató Szavont. A több egyéni győzelem, a nyert játszmák száma egyébként a Maróczy versenyen minden olyan helyezésben döntött, amelynél egyforma pontszám­mal álltak a-versenyzők. Az utolsó forduló délelőtti játékidejének további eredmé­nyei: Hennings—Ozsváth döntet­len, dr. Paoli—Andersson 0:1, Zajcev—dr. Liptay 1:0, Ribli— Dely döntetlen. A 15. forduló függőjátszmáit tegnap délután fejezték be. _....... JW&Jt- Ü A második helyezett: Vlagyi­mir Szavon. 29 éves, harkovi versenyző, a nemzetközi mes­teri cím tulajdonosa Eredmények: Sydor—Gufeld 0:1, Bukic—M. Kovács 1:0. Végeredmény: 1. Bilek (magyar) 10 pont (6 győzelem) A győztes: Bilek István. 38 éves, a Bp. Vörös Meteor ver­senyzője, nemzetközi nagymes­ter 2. Szavon (szovjet) 10 pont (5 győzelem) 3. Ribli (magyar) 9 pont 4. Gufeld (szovjet) 9 pont 5. Zajcev (szovjet) 8,5 pont 6—7. Andersson (svéd) és Sy­dor (lengyel) 8,5—8,5 pont 8. Henings (NDK) 8,5 pont 9. Dely (magyar) 8 pont 10. M. Kovács (magyar) 7,5 pont 11—12. Bukic (jugoszláv) és Lengyel (magyar) 7—7 pont 13. dr. Liptay (magyar) 6 pont 14. Filep (magyar) 5,5 pont 15.Ozsváth (magyar) 4 pont 16. dr. Paoli (olasz) 3 pont Sárréti Kupa A püspökladányi járásban ha­gyomány a nyári hónapokban lab­darúgásban sorra kerülő Sárréti Kupa mérkőzéssorozata. Az idén a szeghalmi járás négy csapata — Körösladány, Okány, Kertészsziget, Bucsa — Is nevezett, míg a püs­pökladányi járásból öt résztvevő együttes van: Nádudvar, Kaba, Hosszúhát, Püspökladányi MÄV, Sárrétudvari. A labdarúgó-szövetség a kilenc csapatot két csoportba osztotta. Az A-csoportban öt együttes szerepel s részükre korábban kezdődött a küzdelemsorozat, míg a B-csoport négy együttese vasárnap játszotta az első fordulót. Eredmények. A-csoport: Püspökladányi MÁV— Kabal MEDOSZ 4:0 (1:0), Bucsa— Hosszúhát 3:1 (2:0), Körösladány— Püspökladány 1:3 (0:1), Kaba— Hosszúhát 3:0 (2:0). — B-csoport: Sál rétudvari—Okány 3:2 (2:1), Ker­tészsziget— Nádudvar 2:2 (1:0). Augusztus 16-án kezdődik az őszi—tavaszi idény a labdarúgó NB. Ill-ban Debrecenben a napokban elkészí­tették a labdarúgó NB III. Észak­keleti csoportjában az 1970—71. évi őszi—tavaszi bajnokság teljes sor­solását. A küzdelem augusztus 16- án kezdődik és az őszi idény befe­jezésére november 22-én kerül sor. A tavaszi idény március 21-től Jú­nius 27-lg tart. A tavaszi idény utolsó három fordulóját egy na­pon és egy időpontban kell ren­dezni. Őszi idény AUGUSZTUS 16.: Martfű—Tuzsér, Sz. Olajbányász—Nagykálló, Zá­hony—Hajdúböszörmény, Püspök­ladány—Mátészalka, Rakamaz— TITASZ. Sz. Vegyiművek—Hajdú­szoboszló, Mezőtúr—Hajdú Vasas, Nyírbátor—Sz. Kilián. AUGUSZTUS 23.: Hajdú Vasas— Sz. Vegyiművek, Hajdúszoboszló— Rakamaz, TITASZ—Püspökladány, Mátékszalka—Záhony, Hajdúbö­szörmény—Sz. Olajbányász, Nagy­kálló—Martfű, Tuzsér—Sz. Kilián, Nyírbátor—Mezőtúr. AUGUSZTUS 30.: Tuzsér—Nyír­bátor, Sz. Kilián—Nagykálló, Mart­fű-Hajdúböszörmény, Sz. Olaj­bányász—Mátészalka, Záhony—TI­TASZ. Püspökladány—Hajdúszo­boszló. Rakamaz—Hajdú Vasas, Sz. Vegyiművek—Mezőtúr. SZEPTEMBER 6.: Hajdú Vasas— Püspökladány, Hajdúszoboszló— Záhony. TITASZ—Sz. Olajbányász, Mátészalka—Martfű, Hajdúböször­mény—Sz. Kilián. Nagykálló—Tu­zsér, Mezőtúr—Rakamaz. Nyírbá­tor—Sz. Vegyiművek. SZEPTEMBER 13.: Nagykálló— Nyírbátor, Tuzsér—Hajdúböször­mény, Sz. Kilián—Mátészalka, Martfű—TITASZ, Sz. Olajbányász— Hajdúszoboszló, Záhony—Hajdú Vasas, Püspökladány—Mezőtúr, Rakamaz—Sz. Vegyiművek. SZEPTEMBER 20.: Hajdú Vasas— Sz. Olajbányász, Hajdúszoboszló— Martfű, TITASZ—Sz. Kilián, Máté­szalka—Tuzsér, Hajdúböszörmény— Nagykálló, Sz. Vegyiművek—Püs­pökladány, Mezőtúr—Záhony, Nyírbátor—Rakamaz. SZEPTEMBER 27.: Hajdúböször­mény—Nyírbátor, Nagykálló—Má­tészalka, Tuzsér—TITASZ, Sz. Ki­lián—Hajdúszoboszló, Martfű- Hajdú Vasas, Sz. Olajbányász—Me­zőtúr, Záhony—Sz. Vegyiművek, Püspökladány—Rakamaz. OKTOBER 4.: Hajdú Vasas—Sz. Kilián, Hajdúszoboszló—Tuzsér, TITASZ—Nagykálló, Mátészalka— Hajdúböszörmény, Rakamaz—Zá­hony, Sz. Vegyiművek—Sz. Olajbá­nyász. Mezőtúr—Martfű, Nyírbá­tor—Püspökladány. OKTOBER 11.: Mátészalka—Nyír­bátor, Hajdúböszörmény—TITASZ, Nagykálló—Hajdúszoboszló, Tu­zsér—Hajdú Vasas, Sz. Kilián—Me­zőtúr, Martfű—Sz. Vegyiművek, Sz. Olajbányász—Rakamaz, Záhony— Püspökladány. OKTOBER 18.: Hajdú Vasas— Nagykálló, Hajdúszoboszló—Haj­dúböszörmény, TITASZ—Mátészal­ka, Püspökladány—Sz. Olajbá­nyász, Rakamaz—Martfű, Sz. Ve­gyiművek—Sz. Kilián, Mezőtúr— Tuzsér, Nyírbátor—Záhony. OKTOBER 25.: TITASZ—Nyírbá­tor, Mátészalka—Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény—Hajdú Vasas, Nagykálló—Mezőtúr, Tuzsér—Sz. Vegyiművek, Sz. Kilián—Rakamaz, Martfű—Püspökladány, Sz. Olaj­bányász—Záhony. NOVEMBER 1.: Hajdú Vasas— Mátészalka, Hajdúszoboszló—TI­TASZ, Záhony—Martfű, Püspökla­dány—Sz. Kilián, Rakamaz—Tuzsér, Sz. Vegyiművek—Nagykálló, Me­zőtúr-Hajdúböszörmény, Nyírbá­tor—Sz. Olajbányász. NOVEMBER 8.: Hajdúszoboszló— Nyírbátor, TITASZ—Hajdú Vasas, Mátészalka—Mezőtúr, Hajdúbö­szörmény—Sz. Vegyiművek, Nagy­kálló—Rakamaz, Tuzsér—Püspökla­dány, Sz. Kilián—Záhony, Martfű— Sz. Olajbányász. NOVEMBER 15.: Hajdú Vasas— Hajdúszoboszló, Sz. Olajbányász— Sz. Kilián, Záhony—Tuzsér, Püs­pökladány—Nagykálló, Rakamaz— Hajdúböszörmény, Sz. Vegyimű­vek—Mátészalka, Mezőtúr—TI­TASZ, Nyírbátor—Martfű. NOVEMBER 22.: Hajdú Vasas— Nyírbátor, Hajdúszoboszló—Mező­túr. TITASZ—Sz. Vegyiművek, Má­tészalka—Rakamaz, Hajdúböször­mény—Püspökladány, Nagykálló— Záhony, Tuzsér—Sz. Olajbányász, Sz. Kilián—Martfű. A nagymester és „ellenfelei” (Süli Andor felv.) ŰTTÖRÖ SAKKOZÓK A debreceni Lőwy Sándor úttörőházban huszonhárom pajtás — köztük két kisdo­bos — ült a kockás táblákhoz, hogy összemérjék tudásukat Eduard Gufeld szovjet nem­zetközi nagymesterrel. A kis sakkozók- érthető elfogódott­sággal kezdték a játékot, de aztán egyre jobban belemele­gedtek a komoly mérkőzésbe. Végül is a nagymester 21 játsz-TOTÓTA NÁCSADÓ Népsport Sportfog. Telesport Napló 1. Kecskemét—Oroszlány 1 1.X l.X 1 2. FÖSPED—Zalaegerszegi TE 1 1 1 1 3. BKV Előre—Ózd l,x l.X 1,2 l.x 4. BVSC—MÁV DAC l,x 1.2 1,2 S,2 5. Sz.-fehérvári MÁV—Szóin. MÁV l,x l.X x,2 1 6. MVSC—Cegléd l,x,2 1,2 1 l.X 7. Bakony VSC—KKFSE 1 1.X 1 1 8. KISTEXT—Almásfüzitő l.X l.X 1 l.x 9. Esztergom—Budafok l,x 1 l.X IX, 2 10. Z. Dózsa—Kaposvár l.X x.l x,2 1,2 11. Lehel SC—Középítők 1 1 X X 12. Kiskunfélegyháza—Szarvas 1,X X,1 1 1 13. Borsodi B.—Leninváros ljx.2 X,1 1,2 l.x 14. III. kér.—Tűzoltó Dózsa l,x,2 X,1 l.x 1 mát nyertekét pajtásnak, Bán­falvi Attilának, a Füvészkert utcai általános iskola tanuló­jának és Kovács Erzsébetnek, a MÁV műhelytelepi általá­nos iskola tanulójának — si­került döntetlent elérnie. A szimultán végén megkér­deztük a nagymester vélemé­nyét. Szerinte a pajtások ala­pos felkészültségről tettek ta­núbizonyságot. Külön felfi­gyelt Paál Imre és Nagy Imre játékára, és megdicsérte a két döntetlent elért pajtást, akik „komoly” ellenfélnek bizo­nyultak, és nagyon ügyes sak­kozók. 15. Szegedi D.—Gyula 16. Máza-Szászvár—PBTC Mély fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett jó fér­jem, testvérem, sógorunk és rokonunk, BEREGSZÁSZI LAJOS mutatványos f. hó 17-én, tragikus körül­mények között, 59 éves ko­rában elhunyt. Temetése f. hó 24-én, pénteken déli 12 órakor lesz az I. o. ravata­lozóból, polgári szertartás szerint. A gyászoló család Lakás: Eötvös u. 69. VlG 3/44, 6, '/<. METEOR ty46, '/48 Heintje. Nyugatnémet film. APOL­LO de. ‘/410, */412, Vt2, APOLLÓ du. i/24, 3/46, 8 Elkésett virágok. Egy végzetes szerelem története. Színes szovjet film. VlG de. */410, V412, Y42 Maigret felügyelő csapdája. Színes olasz—francia film. HUNGÁRIA V46, V48 Hattyúdal. Magyar film. HORVÁTH ARP AD 3/j7 Két úr eser­nyő nélkül. Román film. METEOR KERT 8 és a terem 3 A sólyom nyomában. Magyarul beszélő szí­nes NDK-film. STADION KERT 8 Isten hozta, őrnagy úr! Magyar film. MŰVÉSZ %3, 5, V28 A I fiatal Törtess. Nyugatnémet film, 16 éven felülieknek. BUDAPEST 16.23 Műsorismertetés. 16.25 Hí­rek. 16.30 Telesport. 18.30 Reklám­műsor. 18.35 Róma hagyatéka. Do­kumentumfilm. 19.10 Állatorvosok. Riportfilm. 19.30 Esti mese. 19.40 A Nílustól az Eufráteszig. 20.00 Tv­­híradó. 20.20 Üdv a kapitánynak. Magyarul beszélő lengyel tévéfilm. 21.20 Tábortűz. 21.40 Integrál. 22.20 Tv-híradó, második kiadás. POZSONY 16.30 Szovjetunió—Egyesült Ál­lamok. Atlétikai viadal. 19.00 Tv­­híradó. 20.05 Dalok. 20.15 Koncent­rálj !... Tv-vetélkedő. 20.45 25 év 25 filmje. 22.25 Tv-híradó. BUKAREST 16.30 Magyar nyelvű adás. 17.00 Román nyelvi műsor. 17.30 Atléti­ka : Szovjetunió—Egyesült Álla­mok. Atlétikai viadal. 18.20 Ezeregy este: Gyermekeknek műsor. 18.30 Tv-híradó. 19.00 Három barát. Foly­tatásos film. 19.30 A „Hatodik nem­zedék” folklórfesztivál közvetítése a tengerpartról. 19.50 Színház. 20.45 A televízió ankétsorozata. „Nem kellett volna megtörténnie.” 21.25 A televízió postája. 21.40 Az Arany­­szarvas emlékalbumából. Próbán Juliette Grecónál. 21.55 Tv-híradó, második kiadás. A NYÍREGYHÁZI RÁDIÓ MŰSORA 18.C0 órától 19.00 óráig: Észak-ti­szántúli krónika — Keringők — Hajnaltól napestig a földeken — Nóták. Figyelem! Felhívjuk Debrecen város földgázfogyasztóinak figyel­mét, hogy f. hő 26-án vasárnap 0 órától 16 óráig gázszüne­tet tartunk, a vezeték kar­bantartása miatt. Ez idő alatt a földgáz­fogyasztás tilos! Kérjük földgázfogyasztóin­kat, hogy a fenti időben a gázkészülékeik főcsapjait szíveskedjenek elzárni. A gázszünet a városigáz-fo­­gyasztókra nem vonatko­zik. A gázszünet ideje alat­ti gázfogyasztásból adódó kárért a felelősséget a ti­lalom megszegőjére hárít­juk. A gázszolgáltatás szü­neteléséért fogyasztóinktól ezúton szives elnézésüket kérjük. TIGAZ Vállalat Mély fájdalommal tudat­juk, hogy felejthetetlen jó feleségem, MARKI kalmanné Kiss Margit nagyon súlyos szenvedések után elhunyt. Temetése jú­lius 22-én volt a debreceni Köztemetőben. Gyászoló férje: Márki Kálmán nyugdíjas rét lelkész Lakás: Hajdúszoboszló Hősök tere 3. Minden külön értesítés he­lyett. Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, hogy szeretett jó férjem, édesapánk, test­vérünk, nagyapánk, apó­sunk és jó rokonunk, VERESS SÁNDOR volt tímármester 65 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése f. hó 24-én, pénteken délelőtt 11 órakor lesz a Köztemető I. o. ravatalozójából, a ref. egyház szertartása szerint. A gyászoló család Lakás: Sólyom u. 12. HAJDÜ-BIHARI NAPLÓ — A Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Bihar megyei Bizottságának lapja — Főszerkesztő: Pallás Imre — Szerkesztőség: Debrecen, Tóth falusi tér 19. — Telefon: 12 140, nyomdai ügye­let: 14 193 — Kiadja a Hajdú-Bihar megyei Lapkiadó Vállalat Debrecen, Tóthfalusi tér 10. — Telefon: 13 925 — Felelős kiadó: Balogh Endréné — Terjeszti a Magyar Posta — Előfizetési díj egy hóra 20 forint Előfizethető a helyi postahivatalokban és kézbesítőknél — Index: 25 027 — Alföldi Nyomda, Debrecen — Felelős vezető: Benkő István

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék