Hajdú-Bihari Napló, 1971. április (28. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

Ismét kapható az OPTIKAI ÉPÍTÖSZEKRÉHY! Ara: 280 Ft Kétszobás házrész eladó. Kiss Sámuel u. 2. Kert­város. Eladó leözpontban levő kétszobás-összkomfortos, garázsos, gázfűtéses csalá­di ház. Esetleg nagyobb szövetkezeti vagy örökla­kást beszámítok. Barna ut­ca 14/B,________________ Eladó lakáscserével egy­szobás komfortos utcai ház­rész. Érdeklődni Leány ut­ca 6. APROHIRDETESEK Azonnal megvételre kere­sek szoba konyhás házrészt belvárosban. Leveleket ,,80 000” jeligére a kiadóba kérek. Eladó családi ház nagy telekkel. Leiningen u. 77. Nagyállomáshoz közel, kü­lönálló házrész eladó, szo­ba-konyha beköltözhető. Szív u. 15. kapuval szem­ben. Kétszoba-összkomfor­­tos, kertes családi ház el­adó. Nyúlás u. 19. Érdek­lődni Nyúlás u. 13. Kétszobás ház beköltöz­hetően eladó. Bercsényi u. 26. Érdeklődni Í5 órától. Eladó kétszoba-összkom­­fortos, földgáztüzelésű ház­rész. MaTX Károfy u. 73. Szoba konyhás házrész beköltözhetően eladó. Gyöngyvirág u. 5. 17-től. Eladó alápincézett kétszo­­ba-összkomfortos családi ház 400 négyszögöl telekkel, azonnal beköltözhető. Kis­hegyes! út 153. 2-es busz­szal._____________________ Kétszobás családi ház el­adó. Oláh Károly u. 50. Elcserélném budapesti társbérletem debreceni ha­sonlóra. rÉdeklődni lehet vasárnap egész nap. Alföl­di Júlia Budapest XI., Bartók Béla út 1/2 1. Belvárosi nagyméretű há­­romszoba-összkomfortos la­kásomat egy szoba kony­­hásra cserélem. Telefon: 12-065. _ __ _ Belvárosi félkomfortos la­kásom elcserélem kétszoba­­összkomfortosra, I. emeletig a belvárosban, költségtérí­téssel. Liszt Ferenc u. 9. fszt. 4. ___________ Elcserélem kétszoba-össz­­komfortos, gázfűtéses, föld­szintes, belvárosi lakáso­mat Petőfi téri szövetke­zeti lakásra, II. emeletig. Ajánlatokat ,,Ságvári” jel­igére a kiadóba kérem. INGATLAN 800 négyszögöl termő gyü­mölcsös eladó, megosztva is, aci zártkertben. Érdkelőd- i Becskereki S. u. 12. szt. 1. Kondorosnál háromszáz négyszögöl szőlő, gyümöl­csös bekerítve 21 000 Ft-ért eladó. Marx Károly u. 102. Kiadó egy hold föld bér­letben vágy felesben a Kis­­•hegyesi útfélen. Marx Ká­roly u. 49. _ Eladó Kerekes Géza u. 28. sz. ház 300 négyszögöl gyü­­mölcsössel. ________ Egy hold jó szántóföld kiadó a Micsurin utcán. Érdeklődni Kálmán u. 32. Eladó 200 négyszögöl sző­lő, gyümölcsös négyszögölen­ként 70 Ft-ért. Érdeklődni vasárnap és hétfőn Bocs­kaikért Rákóczi dűlő, Pi­roska Józsefnél. Bérbeadó 200 négyszögöl gyümölcsös, szőlővel, Nyú­lásnál, Mester u. 24. 150 négyszögöl házhely eladó, részletfizetéssel is. Sólyom u. 62. Szabadság telep. ALBÉRLET Külön bejáratú szobába fiatal férfi lakótársat fel­veszek. Nyíl u. 58. Gyermektelen diplomás házaspár üres szoba kony­hát albérletbe kivenne, fürdőszoba használattal. „Nagyállomáshoz közel” jeligére a kiadóba. Külön bejáratú bútoro­zott szoba azonnal kiadó. Budai Ézsaiás u. 63. Bútorozott szobába 2 dol­gozó nőt albérlőnek felve­szek. Rákóczi u. 62. 1. aj­tó. Központban irodának al­kalmas helyiséget keresünk. Értesítést Debrecen 1. Pf. 4-re kérünk. Külön bejáratú bútoro­zott szoba két dolgozó nő­nek albérletbe kiadó. Apafi u. 29. JÁRMŰ Zastawa 750-es eladó. MÁV-kolónia 1/7. Érdeklőd­ni mindennap 15 óra után. Világoskék FIAT 850-es gépkocsi sürgősen eladó. Radnai Pálné Holló János u. 5. VI. em. 25. Keveset használt Wart­burg Touristot vennék ár­­megjelöléssel. Ajánlatot „Combi” jeligére a kiadóba kérek. Skoda 1000 MB kifogás­talan állapotban eladó. Benedek tér 3. II. em. 213. Demkénél. MZ 250-es, új állapotban eladó. Micsurin u. 14. Ba­lázsi. Czetka 175-ös motorke­rékpár eladó. Rózsahegyi u. 6., magánházak. Grafitszürke Skoda 100-as 48 000 km-rel, kitűnő álla­potban 55 000 Ft-ért eladó. Érdeklődni az esti órákban. Bajcsy-Zs. u. 22. Moszkvics 403-as személy­­gépkocsi kifogástalan álla­potban eladó. Faragó ut­ca 23. Moszkvics 407-es eladó. Arany János u. 13. FIAT 850-es vagy Skoda S—100-ast átveszek. Aján­latokat „Mielőbb” jeligére a kiadóba kérek. Simson Star eladó. Ér­deklődni délután 5 után. Viola u. 7. III. em. 12. CP Wartburg műszaki vizsgázott sürgősen eladó. Nyíl u. 53. 250 köbcentis Jáwa mo­torkerékpár eladó. Érdek­lődni 4-től. Homok u. 113. Zaporozsec eladó. Érdek­lődni a 13-844-es telefonon. Barokk állótükör és egy Hrabéczy-festmény sürgő­sen eladó. Árpád tér 3. emelet Dr. Bíró. Eladó hajdúsági 2 heve­rő, 2 ágyneműtartó, 2 fo­tel. Érdeklődni délután 5- től. Hámán Kató u. 11. IV. em. 18. Eladó igényesnek kauká­zusi dióháló, négyszemélyes bukós rekamiégarnitúra,*bu­­kós fotelágy, hármasszek­rény, magános négyszemé­lyes rekamié, biedermeier könyvszekrény, 2 db barokk szék, ágybetét. Kút u. 56. Eladó fényezett gyökér dióháló jutányos áron, eset­leg fizetési könnyítéssel. Létál út 37. Eladó világos hálószoba­bútor. Kosztolányi u. 30. Eladó ruhaszekrény, re­kamié, töltött székek, dí­vány, stelázsi, összecsukha­­tós vaságy, kis asztal, fa­lióra, régi csillár, rádió, 1 méteres lécek. Pacsirta ut­ca 28. Igényesnek rekamiégarni­­túra, vitrines könyvszek­rény, hármasszekrény, fé­nyezett ágy, sodrony és matracok eladók. Kút u. 32. Eladó fényezett háromaj­tós ruhaszekrény, gyermek­­ágy. Blaháné u. 4. II. eme­let 8._________________ Olcsón eladó szép kom­­bináltszekrény, könyvszek­rény, hangulatlámpa, fotel, rekamié, kétajtós szekrény, háló, konyhabútor, asztal, matrac. Kígyó u. 57. ÖÉP ÉS SZERSZÁM 70 literes Lehel hűtő­­szekrény eladó. Erzsébet u. 14. II. em. 8. 300 tojásos petróleum fű­tésű üzemképes csibekeltetö­­gép eladó. Zsák u. 15. 450-cs szalagfűrész eladó. Géza u. 19. Belvárosi szoba konyha előszobás lakást adok, víz, gáz, W. C. bent, gondozá­sért, megegyezéssel, magá­nos nőnek. Ajánlatokat „Idős asszony” jeligére a kiadóba kérek. Igényesnek mély gyermek­­kocsi eladó. Arany János u. 28. Nagy képrámát vennék. Dimitrov u. 2. I. em. 3. Modern póthaj, pótkonty, paróka készítése hozott hajból is. Hajrészek újjá­alakítása, festése, vágott hajat veszek. Széchenyi ut­ca 18. Női fodrászat. Kéménybeköthető 5000 kalóriás gázkonvektor el­adó. Tanácsköztársaság út­ja 66. I. em. 6. Eladó lucernamag 4 kg. Bontott tégla 400 db, Buj­dosó u. 23. 5 nagyboconádi kaptár jól telelt méhekkeleladó. Konyár, Sorompóu. 6. alatt. Mély gyermekkocsieladó. Sportkocsi olcsón sürgő­sen eladó. Szabó Gyula Bö­szörményi út 125. 3 tölgyfarönk eladó. Beth­len u. 4. Magas, mély gyermekkocsi 1400 Ft-ért eladó. Bethlen u. 10. Dr. Magyari. Használt sportkocsi eladó. Ságvári Endre u; 4. II. em. 4. Eladó kétkarikás villany­­rezsó. Érdeklődni Bajcsy- Zsilinszky u. 48. Királyék. Víkendház eladó. Jerikó u. 87. Kö/.ületek, magánosok ré­szére rövid határidőre vál­lalok víz, központi fűtés és kazánszerelési munkát. Nyíl u. 53. Garázs eladó a Dózsa György úti sorban. Érdek­lődni levélben „Tavasz 30” jeligére a kiadóba. Megbecsült gyermek sport­kocsi eladó. Kuruc u. 152. Saját termésű bor kap­ható. Teleki u. 80. Nagylevelű filodendron és 50 literes „Lehel” hűtőszek­rény eladó. Izsó u. 9., fszt. 2. Érdeklődni Becskereki u. 14. I. em. 5., pénteken 5—8-ig. Józamatú fehér bor kap­ható. Csokonai u. 41. ÓRÁK javítása jótállással tímár órásmesternél Vörös Hadsereg útja 19. MÁV-igazgatósággal szemben, kapu alatt Bor, zamatos, termelőnél 14 Ft-tól kapható. Nagy, Kölcsey u. 8. Újlétai ezerjó bor kapha tó. Csapó u. 41. Jóízű fehér bor kapható. Zöldfa u. 5. Délután 3-tól. Butángázt veszek, tűz­hellyel is. Bőrklinika, am­bulancia. Nagyméretű kiságy mat­raccal eladó. Érdeklődni 3 óra után. Szondi u. 37. ' , 8T DEBRECEN. Csapó u. 27. sz.. Liszt Ferenc u. 6. sz. (pincebolt), Rákóczi vásároljon olcsó áron tava­szi u. 12. sz, (sátorbolt). rw * HAJDÜSZOBOSZLO, NŐI KABÁTOT Hősök tere 13. ro TllOlf AT NAGYLÉTA, to Illő lull Baross u. 30. NYÍR ADÓN Y, DEBRECENI MINŰStGI Bocskai u. 13. w~~ V rJaii ura VAMOSPÉHCS, Tanács krt. 27. r■■■"■1 ......hilfc HAJDÜHADHAZ, üzleteiben: Petőfi Sándor u. 43. Toll, dunyha, párna fel­vásárlás legmagasabb napi árban. Pásti u. 8. Parkettcsiszolást, pormen­tesen, parkettázást, lakko­zást garanciával vállalok. Bóné Lajos Domokos La­jos u. 8. Telefon: 16-973. Saját termésű óbor el­adó. Nagyerdei körút 76. fszt. 1. Dolgozókat alkalmaznak Vetőburgonya, gülbaba és kerítés drótfonat új 120 fm eladó. Cecília u. 7. (Szeremlei utcából). 1 Modern sport gyermek­­kocsi eladó. Április 4. útja 27. IV. em. 17. Nagyméretű bükié ebéd­lőszőnyeg eladó. Csonka ut­ca 4. Dunyha, párna, használt toll felvásárlás felemelt áron. Bajcsy-Zs. u. 42. Menyasszonyi ruhák köl­csönzése nagy választékban. Viola u. 4. Honvéd utcá­ból, kilencemeletesben. Csehszlovák fehér zomán­cozott asztal, sparherd el­adó. Lóding u. 3. Mátyás király utcából nyílik. Ezerjó bor ó és új kap­ható. Nap u. 10. Volán 6. sz. Vállalat gyakorlott gyors és gépírót keres bizalmas munkakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a vállalat mun­kaügyi osztályán. Debrecen, Salét­rom u. 1. Hajdúszoboszlói TÜZÉP-telep éj­jeliőrt vesz fel. Jelentkezés a te­lepvezetőnél. TÜZÉP Vállalat gyors- és gép­írót vesz fel. Jelentkezés áruforg. igazgatóhelyettesnél. Vörös Hadse­reg útja 54. I. em. A Hajdú megyei Állami Építőipa­ri Vállalat házgyári panel szerelés­hez kétműszakos termelésre segéd­munkásokat vesz fel. Jelentkezés a munkaerő-gazdálkodáson, Debre­cen, Kálvin tér 11. A Hajdú megyei Állami Építőipa­ri Vállalat felvételre keres kőmű­ves, ács, tetőfedő-szigetelő, hideg­burkoló, parkettás-műanyagos, fes­tő, üveges, asztalos, víz-, gáz­szerelő, központifűtés-szerelő, tő, üveges, asztalos, víz-, gázveze­ték-szerelő, központifűtés-szerelő, valamint betonozókat, kubikosokat, segédmunkásokat és éjjeliőröket. Munkásszállás, főétkezés, utazási kedvezmény biztosítva. Jelentkezés a munkaerő-gazdálkodásom, Debre­cen, Kálvin tér 11. Autószerelő segédet sür­gősen keresek, nagy gya­korlattal. özv. Pusztai Jó­­zsefné Honvédtemető ut­ca 20. Téglatisztításhoz nyugdí­jast felveszek, modern, mély lengyel gyermekkocsi, használtan, olcsón eladó. Sas u. 2. II. em. 8. Bejárónőt- napi négy órá­ra felveszek. Vörös Hadse­reg útja 63. esernyősbolt. KULTÚRCIKK Jó állapotban levő Hori­zont tv és szögletes mosó­gép eladó. Dévai u. 21. HÁZASSÁG Debrecen környékén lakó, 39 éves elvált pedagógus, keresi korban hozzáillő, er­kölcsiekben kifogástalan pe­dagógus vagy esetleg más foglalkozású hölgyek isme­retségét házasság céljából, vidékiek is írhatnak leve­leket „Azonnali válasz” jeligére a kiadóba kérek. Naposcsibe kapható 9— 10-én. Tőzsér u. 19. Naposcsibe kapható ápri­lis 7., 9. és 14-én. Vass Pál u. 6. Fehér süldők eladók. Bartók Béla út 30. Elveszett sárga boxer kan, Zseky névre hallgat. Juta­lom ellenében a Budai Ézsaiás u. 25/C alatt kér­jük átadni. Kek-íchér színű össze­csukható gyermek sportko­csi eladó. Rózsahegyi u. 6., magánházak. KÉPESLAPRA, ÜDVÖZLŐKÁRTYÁRA SE TÖBB, SE KEVESEBB bélyeget Megnevezés hová Belföld Bulgária, Cseh­szlovákia, Len­gyelország, Né­met Dem. Közt., Szovjetunió, Vietnami DK, Jugoszlávia Egyéb , külföld — SZOKÁSOS MÉRETŰ KÉPES LEVELEZŐLAP a szavak számától függetlenül—,40 Ft —,60 Ft 2,— Ft — A SZOKÁSOSNÁL NAGYOBB VAGY KISEBB 1,— Ft 1,— Ft 3,— Ft EGYÉB ÜDVÖZLŐKÁRTYA szabványborítékban leragasztva 1,— Ft 1Ft 3,— Ft egyéb borítékban vagy nyitva 2,— Ft 2,— Ft nyitott borítékban, ha csak keltet és aláírást írtak rá—,60 Ft 1,20 Ft 1,20 Ft 1 ha csak 5 üdvözlő szót tartalmaz 2,— Ft Időben adja fel húsvéti üdvözlőlapjait! Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen drá­ga jó férjem, édesapám, vöm, testvérünk, nagyapánk, apósom, FELVESZÜNK sógorunk, nászunk és jó rokonunk gyakorlattal rendelkező gépésztechnikuso-KÁLMÁN JÁNOS kőfaragó mester kát irányító munkakörbe, SZTK-ügyintézőt, bérelszámolókat, villanyszerelőket, gépla­katosokat. 49. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat április 9-én, pénteken du. 3 órakor helyezzük örök nyugalomra HUNGÁRIA a Köztemető I. o. ravatalozó terméből, a ref. egyház szertar­tása szerint. MŰANYAG-FELDOLGOZÓ VÁLLALAT Minden külön értesítés helyett. 2..SZ. GYÁREGYSÉGE, DEBRECEN. Hűséges neje és a gyászoló család Lakás: Apafája u. S. Jelentkezés a munkaügyi osztályon. ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT faipari és mélyépítési technikumot végzetteket programozói, építésztechnikusokat házgyári gyártás és szerkesztőrajzolói munkakörbe alkalmaz. Jelentkezés a személyze ti osztályon, Kálvin tér 9—11. sz. I. emelet 137. Vendéglátói üzletvezető képesí­téssel rendelkező férfi vezetőt ke­resünk. Jelentkezést fizetési igény megjelöléssel „Megbízható 261 033” jeligére kérjük leadni a Hirdetőbe. Nyugdíjas konyhamészárost, egy fő cukrászt, eladókat és takarító­nőt felvesz az Alföldi Vendéglátó Vállalat Debrecen, Nemzetőr u. 10. A MÁV Járműjavító Üzem az 1971/72. tanévre az alábbi szakmák­ban iskoláz be tanulókat: vasúti járműszerelő, tűzikovács, hegesztő, marós, villanyszerelő, fényező-má­­zoló, asztalos. Jelentkezés az üzem tanműhely vezetőjénél. Felveszünk gépírónőt, gépkocsi­­vezetőket, autószerelőket és autó­villamossági szerelőket. BARNE­­VAL, Diószegi út Ív Debreceni Gázmű Üzemegysége autóalkatrész ismeretekkel rendel­kező raktárost azonnali belépéssel keres. Jelentkezés Mikepércsi út 2., anyagosztály. Kőműveseket és segédmunkáso­kat, vízszigetelő szakmunkásokat és vízszigetelő betanított munkáso­kat azonnali belépéssel felveszünk. Szakipari és Kislakásépítő Ktsz, Debrecen, Pásti u. 5. A Kőbányai Textilművek ultra­modern leányotthona megnyílt. Felvesz 16 évet betöltött, munka­könyvvel rendelkező lányokat fo­nodái betanított és segédmunkára. Jelentkezés: Kőbányai Textilmű­vek, Budapest, X., Maglódi út 25. A felutazási költséget felvétel ese­tén a vállalat megtéríti. A Debreceni ÁFÉSZ tanyai bol­tokhoz boltvezetőket keres. Jelent­kezés a személyzeti vezetőnél Deb­recen, Szepességi u. 1. alatt. A Berettyóújfalu és Vidéke Álta­lános Szolgáltató Ktsz felvételre keres 3 fő férfi fodrászt. Személyes jelentkezés Berettyóújfalu, Ady Endre u. 6. Telefon: 196. Hegesztő szakmunkást és gép­­járművezetői jogosítvánnyal ren­delkező dolgozót azonnali belépés­sel alkalmaz az ÉPGÉP Alkatrész­­gyára, Balmazújváros, Debreceni út 2. Kooperációs csoportvezetőt, fél­készraktárost és segédmunkást azonnali belépéssel alkalmaz az ÉPGÉP Alkatrészgyára, Debrecen, Ispotály u. 10. Felveszünk kertészeti szak- és segédmunkásokat, valamint fizikai munkakörre nyugdíjas munkavál­lalókat. Jelentkezni lehet: Debre­cen, Bihari u. 3. kertészeti részleg. Felveszünk továbbá kőműves, asz­talos, kövező, aszfaltozó szak- és betanított munkásokat, útjavítás­hoz segédmunkásokat. Jelentkezni lehet: Debrecen, Bartók Béla út 61., költségvetési üzem. Férfi betanított és segédmunká­sokat felvesz a BIOGAL Gyógy­szergyár. Debrecen, Pallagi út 13. Villanyszerelő, hegesztő, lakatos, kovács, asztalos szakmunkásodat és segédmunkásokat alkalmaz a MÁV Járműjavító Üzem. Több éves javító üzemi gyakor­lattal rendelkező motorszerelőt, mezőgazdasági gépszerelőket fel­vesz a Béke Tsz vámospércsi ja­vítóműhelyébe. Jelentkezés a hely­színen, gépcsoportvezetőnél. Kőműves, ács-állványozó, tető­fedő-szigetelő, víz-, gázvezeték­­fűtésszerelői tmk-villanyszerelő, gépkocsiszerelő, villanyszerelő szakmunkásokat, kubikos és segéd­munkás brigádokat is, kizárólag debreceni munkahélyeinkre, ked­vező munkaidő-beosztással alkal­mazunk. Jelentkezés: Debreceni Építőipari Vállalat, Irinyi u. 20. Gyakorlott gyors- és gépírót azonnal alkalmaz Debreceni Tanács Faipari Vállalat. Kishegyesi út 13. 1 fő vegyésztechnikust azonnal felvesz a KLTE vegyszerraktára. Jelentkezés a raktárvezetőnél. 16 évet betöltött lányokat szövő­nek felvesz a Pamuttextilművek Jacquard Szövőgyára. A betanulá­si idő 12 hét, ezen idő alatt havi 1050 Ft bruttó fizetést és napi 1 Ft-ért ebédet biztosítunk. Lakást minimális térítés mellett leányott­honszerű elhelyezésben adunk. Je­lentkezés írásban a PTM Jacquard Szövőgyár munkaerő-gazdálkodási osztályán. Budapest XIII., Szek­szárdi út 19—25. Gabonafelvásárló és -feldolgozó Vállalat karbantartó üzeme nagy gyakorlattal rendelkező autószere­lő szakmunkást és segédmunkást, vesz fel. Jelentkezés Böszörményi út 1., karbantartó üzem vezetőjé­nél. Takarítónőt napi 4 órás munka­idővel felveszünk azonnal. OFO­­TÉRT, Széchenyi u. 1. oHAJDÜ-BIHARI NAPLÓ — 1971. ÁPRILIS 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék