Hajdú-Bihari Napló, 1971. április (28. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-08 / 83. szám

ESengtsson es Lín tiuí-csíng wilägbafnolc Talán a párosok idegtépő ver­senysorozata és a siker öröme já­rult hozzá, hogy szerdán Nagoyá­­oan az asztalitenisz-világbajnokság Férfiegyes negyeddöntőjében nem sikerült úgy Klampárnak a folyta­tás, mint ahogy abban sokan re­ménykedtek. A 18 esztendős ma­gyar játékos rutinosabb kínai ellen­relével szemben becsületesen küz­dött, de végül is Hszi En-ting 3:1 arányban győzött, s ezzel Klampár kiesett. • Készen áll tehát már a magyarok mérlege, érdemes még egyszer vé­gigpillantani az eredményeken. Világbajnokságot nyert a férfipá­ros, a magyar asztaliteniszezés 70. világbajnoki címét, a férficsapat 5. lett, Klampár a férfiegyesben, Beleznay, Kisházi kettős a vegyes­párosban a legjobb nyolcig jutott, s a női csapat a 9. helyen végzett. Csak a női egyesben és a párosban nem kerültek magyarok a már rangot jelentő nyolc közé. Méltó és nagyszerű befejezése volt a két egyéni szám döntője az idei asztalitenisz-világbajnokság­nak. Előbb a kínaiak „háziverse­nye”: a női döntő zajlott le, majd a férfiak versenye fejződött be. A női egyes végeredménye: Vi­lágbajnok: Lin Hui-csing (Kínai Népköztársaság), 2. Cseng Min-csi (Kínai Népköztársaság), 3. Vostová (Csehszlovákia) és Li Li (Kínai Népköztársaság). A férfiak világbajnoka: Stellán Bengtsson (Svédország), 2. Ito (Japán), 3. Surbek (Jugoszlávia) és Hszi En-ting (Kínai Népköztársa­ság). A nagoyai világversenyen négy aranyérmet szerzett a Kínai Nép­­köztársaság, egyet-egyet Japán, Magyarország és Svédország. Az ezüstből 3—3 jutott a kínaiaknak és a japánoknak, egy-egy a ju­­goszlávoknak és a románoknak. A bronzéremben Kína (2), Japán (6), Jugoszlávia (2), Dél-Korea és az NSZK (1—1) osztozik. A magyar asztalitenisz-váloga­tott pénteken 15.45 órakor érkezik a Ferihegyi repülőtérre. Gyermek-íszóbainokság Debrecenben A területi gyermek-úszóbajnok­­iágot kétnapos verseny keretében bonyolították le Debrecenben, a nagyerdei fedettuszodában. A küzdelemben a DVSC, Miskolci VSC, az Ózdi Kohász és — örven­detesen — a Kábái MEDOSZ fia­taljai vettek részt. Az alábbiakban megyénk fiatal­jainak helyezéseit közöljük. Fiúk. 100 m gyors: 1. Némethy (DVSC1 1:15.9, ...3. Molnár (D) 1:23.4. — 1X33 1/3 m vegyesúszás: 1. Néme­thy (D) 2:05, 2. Molnár (D) 2:06.8. — 4X100 m vegyesváltó: 1. DVSC (Bán, Polonkai, Molnár, Néme­thy) 6:09. — 400 m gyors: 3. Po­lonkai (D) 6:41.6. — 200 m gyors: 2. Némethy (D) 3:02.3, 3. Polonkai 3:05.3. — 100 m pillangó: 1. Mol­nár (D) 1:36.9. — 100 m hát: 1. Bán (D) 1:30.5, ... 3. Tamás (D) 1:39.6. — 4X100 m gyorsváltó: 1. DVSC (Némethy, Polonkai, Mól nár. Bán) 5:39.9. — 200 m pillangi 1. Molnár (D) 3:44.5. — 200 m hé 1. Bán (D) 3:14. — 400 m vegyi úszás: 1. Némethy (D) 6:53.8, í. Molnár (D) 6:59.4, 3. Polonkai ( J) 7:29.5. — 4X200 m gyorsváltó: 1. DVSC (Bán, Polonkai, Molnár. Némethy) 12:46. Lányok. 100 m gyors: 2. Rentka (D) 1:19.1. 3. Szakali (D) 1:30.2. — 100 m mell: 1. Rentka (D) 1:30.2, ...3. Somo­gyi (D) 1:43. — 4X33 1/3 m vegyes­úszás: 2. Rentka (D) 2:01.5. — 800 m gyors: 2. Rentka (D) 13:29.3. — 4X100 m vegyesváltó: 2. DVSC 6:41.6. — 200 m gyors: 2. Rentka (D) 3:03.1, 3. Tumbász (D) 3:25.5. — 200 m mell: 1. Rentka (D) 3:20.1. — 100 m hát: 3. Szakali (D) 1:39.3. — 4X100 m gyorsváltó: 2. DVSC 6:23.7. — 200 m hát: 2. Szakali (D) 3:38.4, 3. Szerencsi (D) 3:44.7. — 400 m gyors: 2. Rentka (D) 6:26.6. Csapatbajnokság tájékozódási futásban A megyei tájékozódási futó szakszövetség rendezésében, a Dánki erdőrészben bonyolították le Debrecen 1971. évi egyéni és csa- Datbajnokságát, melyen nyolc csapat vett részt. A három kategó­riában versenyzők színvonalas pá­lyán versenyezhettek és az alábbi eredmények születtek. Férfiak. Felnőtt III. osztály (10 000 m, ki­lenc ellenőrző pont). Egyéni: 1. Takács (Református g.) 1:12.05, 2. Virágh (Gépipari) 1:27.31, 3. La­dóczki (FÉTSE) 1:28.31. — Csa­patban: 1. Gépipari (Virágh, Sza­bó, Kiss) 4:49.10, 2. FÉTSE (La­dóczki, Tóth, Fullajtár) 5:07.48, 3. DEAC (Újhelyi, Komlóssy, Szabó) 6:32.49. Ifjúsági III. osztály (7625 p). Egyéni: 1. Csurpek :11.32, 2. Fekete (109. sz. :12.56, 3. Takács (109. sz :13.25. — Csapatban: 1. TSK (Fekete, Takács, :48.30, 2. DEAC (Csurpek, lombrádi) 4:42.06. Nők. m, hat (DEAC) ITSK) . ITSK) 109. SZ. Szabó)' Pelyhe, Ifjúsági III. osztály (5850 m, öt ep). Egyéni: 1. Eperjesi (Reformá­tus g.) 1:18.50. 2. Bokodi (Refor­mátus) 1:22.50, 3. Takács (Refor­mátus) 1:26.50. — Csapatban: 1. Református g. (Eperjesi, Bokodi, Takács) 4:08.30, 2. Kereskedelmi Szakközépiskola (Sáfrány, Ko­vács, Méhn) 5:13.15. A Kelet-magyaror­­szági Vízügyi Epitő Vállalat eladásra felajánlja az alábbi típusú tehergépkocsikat. Csepel tgk. 5 db Gaz—52 A tip. 1 db Robur—2500 tip. 2 db Érdeklődni lehet KE­­VtÉP fejlesztési osz­tályán Debrecen, Szé­chenyi u. 46. Tele­fon: 12-640. Telex: 07-2204. Nagoyában nagy magyar siker született: világbajnokságot nyert a Jónyer—Klampár páros. Elöl Klampár Tibor, mögötte Jónyer István a küzdelem hevében. (Telefotó — AP—MTI—KS) Íjváros kontra Újfalu A héten — végre — pontot tettek a Berettyóújfalu­ban lejátszott Berettyóújfalui SE—Balmazújvárosi TSE megyei felnőtt I. osztályú labdarúgó-bajnoki mérkőzés óvása ügyének végére. Mint ismeretes, a mérkőzést a BUSE 3—2 arányban megnyerte, de a vendégcsapat, a Balmazújvárosi TSE megóvta a mérkőzés eredményét. Az indok: Lovász Imre jogosulatlanul szerepelt a be­rettyóújfalui csapatban. A Balmazújváros kontra Berettyóújfalu óvást a me­gyei labdarúgó-szakszövetség fegyelmi bizottsága el­utasította. Ugyanígy járt el a szakszövetség elnöksége is a benyújtott fellebbezéssel kapcsolatban. Ez eddig két határozat. A balmazújvárosiak úgy gondolták, hogy nekik van igazuk, panasszal élteik a Magyar Testnevelési és Sport­­szövetség Hajdú-Bihar megyei Tanácsához, amely újabb kivizsgálást és határozathozatalt rendelt el. Visszakerült az ügy a megyei labdarúgó-szövetség el ­nökségéhez, amely — tekintettel arra, hogy Lovász Imre labdarúgó igazolásával kapcsolatban újabb körül­mények merültek fel, felterjesztéssel élt a Magyar Labdarúgók Szövetségéhez, véleményt kérve arra vo­natkozólag, hogy jogos avagy jogtalan volt-e Lovász Imre szerepeltetése az első csapatban. Az 1971. február 18-án kelt leirat jogosnak minősítette a berettyóújfalui játékos szerepeltetését. Ennek birtokában megszületett a harmadik határozat: az óvást újólag is elutasította a szakszövetség elnöksége. Ezzel még nem ért véget az ügy, ugyanis — hogy. hogy nem 1970. március 29-i keltezéssel újabb levél ér­kezett a Magyar Labdarúgók Szövetségétől. Eszerint Lovász Imre jogosulatlanul játszott a Berettyóújfalui SE csapatában. Az újabb és megváltozott szakvélemény birtokában megszületett a negyedik döntés, amely az első hárommal ellentétben az óvó félnek, Balmazújvá­rosnak adott igazat. Pontot tettek hát a Balmazújváros kontra Berettyó­újfalu csata végére. A pályán elért eredményt megsem­misítették és a mérkőzés két pontját 0—0 gólkülönb­séggel a Balmazújvárosi TSE javára írták. Eszerint megváltozott a megyei bajnokság élcsoportjának állása. Balmazújváros került az első helyre 26 ponttal, De­recske 25 ponttal második, a D. Kinizsi 24 ponttal a harmadik helyet foglalja el. Az ügynek következtetéseit is szükséges levonnunk Először: sokkal könnyebben értelmezhető rendelkezése­ket adjanak ki az illetékes szervek. Másodszor: mind a szakosztályokban, mind a szövetségekben alaposan ta­nulmányozzák a rendeleteket. Harmadszor: ha világo­sak a rendeletek, ismerik is őket — nincsenek óvások. És ha mégis lennének — mert lettek —, hamarabb dű­lőre lehetne vinni a dolgokat. Mert valakinek csak igaza van1 (fülep) Ács, kőműves, vasbeton­szerelő, kubikos brigá­dokat és építőiparban gyakorlott szállításveze­tőt FELVESZÜNK Jelentkezés Közmű- és Mélyépítő Vállalat, Deb­recen, Vágóhíd u. 12/C. Közületek és magáno­sok figyelem! Hidegpadló-burkoló munkálatokat, met­­lachit csempe-, fal- és padlóburkolást, parkettcsiszolást, vilupálozást rövid határidőre válla­lunk. Szakipari és Kislakás­építő Ktsz. Debrecen, Pásti ut­ca 5. sz. Amerikai asztaliteniszezőket hívtak meg Kínába Nyugati hírügynökségek egy­behangzó jelentései szerint amerikai asztalitenisz-csapatot hívtak meg versenykörútra a Kínai Népköztársaságba. A meghívást a világbajnokságon részt vevő kínai csapat egyik vezetője, Szung Csüng tolmá­csolta Rufford Harrisonnak, az amerikai asztalitenisz-szö­vetség Nagoyában tartózkodó elnökének. Harrison elfogadta a meghívást. A Kínába utazó csapat létszámát és az utazás időpontját később döntik el. Korábban meghívták Kíná­ba az angol és a kanadai válo­gatottat is: mindkét csapat örömmel elfogadta a meghí­vást. Az amerikaiak meghívá­sa azonban politikai szempont­ból az előbbieknél feltűnőbb: a népi háború győzelme óta ugyanis nem járt Kínában szervezett, hivatalos amerikai delegáció, de — az amerikai külügyminisztériumnak a ko­reai háború alatt kimondott utazási tilalma óta — még egyéni utazó is csak mutató­ban. Ismeretes, hogy az amerikai külügyminisztérium a múlt hó­napban feloldotta az amerikai állampolgárok Kínába való utazásának tilalmát. Ezt akkor sokan csak egyoldalú és főleg propagandajellegű intézkedés­nek vélték, annak az álláspont­nak a tudatában, amelyet Kí­na az Egyesült Államokkal szemben kialakitott. Ilyen körülmények között „bombaként robbant” az ame­rikai csapatnak szóló meghívás híre. A Reuter úgy tudja, hogy a meghívást; közvetítők útján, az amerikaiak kezdeményez­ték. Szung Csüng, a KNK Ja­pánban tartózkodó küldöttsé­gének vezetője ezt követően kereste fel szálláshelyén az amerikai sportvezetőket. (MTI) Emlékversenyt rendezett a püspökladányi járási tekeszö­vetség, amelyen tíz tekéző állt ajthoz. Eredmény: 1. Vágó ..ajós (Püspökladányi Vegyes­ipari) 86 fa, Z. Mészáros Lajos (P. Vegyesipari) 85 fa, 3. Kiss András (P. Vegyesipari) 84 fa. A hajdú-bihari női megyei 'ézilabda-bajnokság eredmé­nyei. Felnőttek: Létavértes—D. VM Élelmiszer 9:8 (5:3), D. Be­tű—D. Kötszövő 29:0 (14:0), Hajdúnánás—Hajdú Vasas 5:4 (3:2), D. Spartacus—Bojt 11:9 (5:7). — Ifjúságiak: DVSC— Hajdúböszörményi Textil 36:2 (17:1), Hajdúnánás—Hajdú Va­sas 4:1 (2:1), Létavértes—D. VM Élelmiszer 5:2 (4:0), D. Közútépítők—D. Betű 18:2 (8:1), Berettyóújfalu—D. Spar­tacus 22:0 (12:0). Nevala, a finnek EB-ezüstér­­mes gerelyhajítója aligha lesz ott az idei Európa-bajnoksá­­gon. Nevala a napokban Abid­­janban versenyzett, s olyan súlyos vállsérülést szenvedett, hogy valószínűleg meg kell operálni. A D. Dózsa sportlövői az MHSZ Központi Lövészklubja felszabadulási emlékversenyén vett részt és szép eredménye­ket ért el. A férfi kisöbű sport­puska 60 lövéses fekvő csapat­ban a Dózsa 2246 körrel első, egyéniben Tóth Imre harma­dik, a sportpisztoly 60 lövéses csapatban 1961 körrel ugyan­csak első lett, egyéniben Cza­­kó Lajos 528 körrel szintén el­ső helyezést ért el. A kecskeméti uszodában áp­rilis 10—11-én Magyarország— Svédország—NSZK hármas­viadalt rendeznek. A Magyar Űszószakszövetség összeállí­totta a magyar kereteket. A férfiak és nők az olimpiai szá­mokban mérik össze tudásukat. Szerdán a f’nnci-^rszági Cannes-ban nyolc csapat rész­vételével elkezdődött a nem­zetközi ifjúsági labdarúgótor­na. Brazília, Argentína, Fran­ciaország és Magyar< zág vá­logatottja, a Chelsea, i Feije­­noord, Torino és Cannes csa­pata a nyolc részvevő. A tor­na nyitánya az Argentína— Cannes találkozó volt, Ma­gyarország ma este fél 9-től a Torinóval küzd. A HVDSZ ez évi megyei sakk­bajnokságának döntőjét Debrecen­­egy kétszáz részvevője háztbaj­­ben rendezték meg. Előzőleg mtnt­­nokságok folytak, majd a debre­ceni, Hajdúszoboszlói és hajdúbö­szörményi területi döntők két-két legjobbja vett részt a megyei dön­tőn. A végeredmény: 1. Vasipari (Debrecen), 2. Víz- és Csatornamü­vek (Debrecen), 3. Bútoripari (Hajdúszoboszló), 4. Útfenntartó (Hajdúszoboszló), 5. Finommecha­nikai V. (Hajdúböszörmény). Súlyemelésben a Főldgázbányász vezet Hajdúszoboszlón bonyolítot­ták le a járások közti súlyeme­lő-csapatbajnokság első fordu­lóját. A Hajdúszoboszlói Föld­gázbányász jó rendezésében folyt le a verseny, amelyen a berettyóújfalui Juhász Lajos az ifjúsági pehelysúly nyomásban 90-ről 95 kg-ra javította a haj­dú-bihari rekordot. A verse­nyen a Hajdúnánási Spartacus második csapatával vett részt, miután az első csapata a terü­leti bajnokságra nevezett. Az első fordulóban a Hajdúszo­boszlói Földgázbányász szer­zett legtöbb pontot. Az első forduló eredménye: 1. Hajdúszoboszlói Földgázbá­nyász (Csirmaz, Németh, Ko­vács, Barabás, Elek, Mónus, Dóró — edző: Fenyő István) 35 pont, 2. Hajdú Vasas 32 pont, 3. Hajdúböszörményi Elektromos 28 pont, 4. Hajdú­nánási Spartacus II. 20 pont, 5. Berettyóújfalui SE 17 pont, A versennyel egyidejűleg fel­­szabadulási tornát is rendez­tek Hajdúszoboszlón, amelyen az előbbi csapatok versenyzőin kívül a D. Honvéd Bocskai súlyemelői is dobogóra léptek. TOTÓTANÁCSADÓ (A csapat helyezése) Népsport Sportfog. Telesp. Napló 1. Pécs (8)—VIDEOTON (12) 1 l,x X,1 l,x 2. Tatabánya (10)— SBTC (9) l,x X,1 l,x l,x 3. Szombath. (13)—D.-újváros(15) 1 1 1 1 4. SZEOL (16)—Komló (14) X,1 X 2,1 X,1 5. Szállítók (11)—Eger (3) x,2,l x,2 x,l,2 X 6. BKV Előre (18)— B.-csaba(5) X,1 x,2 2,1 l,x 7. Ózd (15)—Oroszlány (4) 1 X,1 x,l l,x 8. Szf. MÁV (16)—Pécsi B. (8) x,2 X,1 x,2 1 9. Várpalota (17)—Bp. Spart.(7) 1 1 l,x X 10. Bologna (5)—Cagliari (7) l,x X,1 l,x 1 11. Foggia (8) —Fiorentina (14) l,x l,x l,x 1 13. Lanerossi (13)— Juventus (4)l,x X,1 2,x X 13. Varese (13)—Inter (1) x,l,2 x,3 /z 2,x 14. Nagybátony (3)—Volán (1) x,2,l X,1 x,2 1,X 15. Fűzfő (14)—Pécsi Ércb. (1) l,x,2 x,2 x 2,x 16. Máza-Szászvár (15)—Dorog(2) l,x,2 x,2 2,x 2 Közületek és magánosok figyelem! Víz-, gázvezeték-sze­relési munkálatokat, konvektorok besze­relését rövid határ­időre vállalunk. Szakipari és Kisla­kásépítő Ktsz. Deb­recen, Pásti u. 5. Mély fájdalommal és megren­dült szívvel tudatjuk, hogy drága jó gyermekünk, testvérünk, roko­nunk és munkatársunk, ILLÉS JANOS ács-állványozó szakmunkás életének 23. évében, tragikus kö­rülmények között elhunyt. Drága halottunkat f. hó 8-án, csütör­tökön délelőtt 10 órakor Nyír­­adonyban helyezzük örök nyuga­lomra a görög. kát. egyház szer­tartása szerint. A gyászoló család és a Hajdú megyei Állami Építőipari V. dolgozói Lakás: Nyíradony, Hámán Ka­tó u. 60. MOH SZERELEM, SEGÍTS! Színes olasz film (14). VfG du. 3/,4, 6, 'U9, METEOR 3, V«®, Vj8, HORVATH ÁRPÁD 3/,7. REKVIEM. Jugoszláv film. APOLLÓ du. ‘A4. 3/t®. 8-A BÖRTÖNÖK. Csehszlovák film (14). APOLLÓ de. VslO, V»12. 'la- Kísérőműsorban: Utazás az esők tengerében. Színes szovjet film az űrkutatásról. ELZA, A VADON SZÜLÖTTE (OROSZLANHÜSÉG). Színes angol film. VfG de. 'A 10, '/t12, !/<2-FELTÁMADÁS I—II. Kétrészes színes szovjet film, dupla helyár­ral. HUNGÁRIA *A6. SZERELEM A MEGFELELŐ IDE­GENNEL. Rendhagyó szerelmi tör­ténet. Amerikai film (16). MŰ­VÉSZ 3A3, 5, V28. SZÍNHÁZ Ma 7-kor Galilei élete, Somlay bérlet 1., 2. Pénteken 7-kor Galilei élete, Megyeri bérlet 1., 2. Szom­baton 7-kor Honolulu, BIOGAL- bérlet 1., 2. ELŐADÁSOK A HUNGÁRIA KAMARASZiNHAZBAN: Szombaton 7-kor Két férfi az ágy alatt, Biztosítási és önsegélyező bérlet l. Vasárnap fél 3-kor Két férfi az ágy alatt, Hevesi bérlet 2., 7-kor Két férfi az ágy alatt, Virá­gos Debrecenért bérlet 1. BUDAPEST 10.00 Műsorismertetés. 10.01 Szün­idei matiné. 17.33 MűsorismerteYEs. 17.35 Hírek. 17.40 Bukarest szökő­­kútjai. Román kisfilm. .17.55 Tízen Túliak Társasága. 18.45 Vajúdó fal­vak. 19.10 Reklámműsor. 19.15 Esti mese. 19.25 Szünet. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Minden kilométerkőnél. .. Magyarul beszélő bolgár filmsoro­zat. 1. Az uszály. 21.00 Töltsön fél­órát kedvenceimmel! 21.40 Variá­ciók. Fiatal művészek műsora. 21.55 Tanácskozik az SZKP XXIV. kong­resszusa. 22.10 Tv-híradó, második kiadás. POZSONY 9.05 A KGST jövője (ism.). 10.40 Autósok, motorosok, figyelem! (Ism.). 11.00 Egészségügyi tanácsadó. 11.30 Híradó. 15.00 Csehszlovákia— Franciaország férfi kézilabda főis­kolás vb-mérkőzés. 16.25 Hírek. 16.30 Iskolások műsora. 17.45 71-ben élünk! Ifjúsági magazin. 19.00 Hír­adó. 19.30 Ma a holnapról döntünk. 20.00 Kockázat. Lengyel filmsoro­zat. 22.00 Híradó. 22.20 Sport. BUKAREST 17.00 Magyar nyelvű adás. 17.30 A volánnál. Autóvezetőknek. 17.50 Ro­mán nyelvi és irodalmi műsor. 18.20 A legkisebbeknek. 19.00 Nem­zedékek stafétája. Riportműsor. 19.50 Folklórintermezzók. 20.00 Do­kumentumfilm. 20.40 Mezőgazdasá­gi riportfilm. 21.00 A brassói Aranyszarvas fesztivál műsorából. A NYÍREGYHÁZI RÁDIÓ MŰSORA 18.00—13.00 A nap krónikája — Hárfazene — A közös és a háztáji gazdaság kapcsolata — A tsz táv­lati terve — Prímásvetélkedő. KÖZ LEMÉ NYÉK A Termelőszövetkezetek önálló Közös Vállalkozása felhívja az érde­kelt állattartók figyelmét, hogy a pentezugi legelőre kihajtásra kerü­lő szarvasmarháikat a kihajtás ■lőtt 31 nappal a körzeti állator­vosnál száj- és körömfájás ellen oltassák be. Fübérbárca kiváltása­kor a beoltásról kapott igazolást fel kell mutatni, (x) ■AJDO-BIHARI NAPLÓ — A Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Bihar megyei Bizottságának lapja — Főszerkesztő: Pallás Imre — Szerkesztőség: Debrecen, Tóth falusi tér 1®. — Telefon: 13 140, nyomdai ágyé­ka«: 14 193 — Kiadja a Hajdú-Bihar megyei Lapkiadó Vállalat Debrecen, Tótbfalusi tér 10. — Telefon: 13 935 — Felelős kiadó: Balogh Endréné — Terjeszti a Magyar Posta — ElCfizetési díj egy btra 30 fartat Előfizethető a helyi postahivatalokban és kézbesitőbaél — Index: 35 037 — Alföldi Nyomda. Debrecen — Felelős vezető: Benkő István

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék