Hajdú-Bihari Napló, 1981. augusztus (38. évfolyam, 179-203. szám)

1981-08-05 / 182. szám

Elcserélem kétszobás házamat 470 négyszögöl telekkel, melléképülettel. Kérnék egyszobás, kony­­hás, egyszerű lakást Debrecenben. Érdeklőd­ni: Alsó-rózsa, Vendég utca 50. alatt. Eladó szoba, konyha + nyárikonyhás lakás 350 négyszögöl telekkel, fele gyümölcsös. Jószágtartás­­ra alkalmas melléképüle­tekkel. Török Mihály, Pác 2. Vidékre vágyok! Ker­tészkedésre alkalmas al­mással, egyszobás, össz­komfortos családi házam nyári konyhával eladom, vagy debrecenire cseré­lem. Ugyanott vegyes gyümölcsössel kis csalá­di ház eladó. „Nyírmi­­hálydi” jeligére a ki­adóba. Családi ház olcsón el­adó Alsó-Tózsán. Ér­­deklődni: Rákóczi u. 33. Hajdúszoboszló, Sza­badság u. 33. sz. alatt 2 szobás, összkomfortos családi ház eladó. Az egri Hajdúhegyen, ideális lakónegyedben 1,3 millió forgalmi értéket képviselő, összkomfortos családi ház eladó. Tár­sasházi lakást beszámí­tok. Levélcím: Eger, Máté József, Radnóti u. 44. Szoba-konyhás, gáz­fűtéses házrész eladó. ,»Belvárosban 108 475” jeligére a Hirdetőbe. Három és fél szobás, magas földszinti szövet­kezeti lakás eladó, vagy kertes házra cserélem. Érdeklődni: Domokos Lal­­jos u. 12.­sz. fszt. 1. Közmű- és Mélyépítő Vállalat felvételre keres technikust — technikust, mérnököt — beosztott mérnöki munkakörbe. JELENTKEZÉS: személyesen, Debrecen Rózsahegyi u. 4. sz. 130 000 Ft kp. + OTP- átvállalással lakásmeg­oldást keresünk. Házré­szek is érdekelnek. „Fia­tal házasok” jeligére a kiadóba. Elcserélem Kartács ut­cai, átadás előtt álló, második emeleti, másfél szobás, 45 négyzetmé­teres szövetkezeti lakáso­mat szövetkezeti 2 szobás, étkezésre. Emelet nem számít. „Kartács utcai előnyben” jeligé­re a kiadóba. Egri kétszobás, loggi­­ás, távfűtéses, OTP-s öröklakásom elcserélem debreceni hasonlóra. „Jó levegő” jeligére a ki­adóba. Szeged belvárosában levő egyszoba-konyhás, központi fűtéses tanácsi lakásom elcserélném debreceni hasonlóra. „Ideális csere” jeligére a kiadóba. APROHIRDETÉSEK 3 szobás öröklakás eladó. „Bp. + OTP” jel­igére a kiadóba. Budapesti egyszobás, összkomfortos, III. eme­leti, lift nélküli taná­csi lakásomat debreceni nagyobbra cserélném. „Jó közlekedés” jeligére a kiadóba. Elcserélném buda­pesti, kilencedik ke­rületi­­ szoba, konyha, spájzos tanácsi lakásom debreceni egy- vagy más­fél szobás, gáz- vagy távfűtéses lakásra. Ér­deklődni a huszonöt­­nyolchetvennégyes telefon Budapesti, központ­ban levő, 1 szobás, össz­komfortos tanácsi laká­somat debreceni másfél, illetve kétszobás taná­csira cserélem. „Új kert, augusztusban” jel­igére a kiadóba. Hunyadi utcai 3 és fél szobás, összkomfor­tos szövetkezeti laká­somat két kisebbre cse­rélem. „Központ” jel­igére a kiadóba. Hódmezővásárhelyi másfél szobás tanácsi la­kásomat hasonló deb­recenire cserélem. „Bel­város” jeligére a kiadó­ba. INGATLAN Hétvégi telek Mike­­pércsen eladó. (Ház, víz van.) Csemete u. 5. VIII. emelet 48. Eladó Hajdúszent­­györgy mellett, Rákóczi­­kertben 800 négyszögöl gyümölcsös. Ház, vil­lany, víz van. Debre­cen, Pesti u. 75. Sámsonkertben 250 négyszögöl szántó + sző­lő eladó. Érdeklődni du. 5 után. Debrecen, Kiss József u. 16. KŐMŰVES SZAKMUNKÁSOKAT, KUBIKOS BRIGÁDOKAT ÉS SEGÉDMUNKÁSOKAT felveszünk Debreceni Építőipari Szövetkezet, Hatvan utca 43. EXPRESSZ Belvárosi, szép, kettő szoba étkezős, összkom­fortos, etázsfűtéses ház­rész kedvező áron eladó. Debrecen, Simonffy u. 43., keresztépület, tele­fon: 13-122. Elcserélem 2 szoba, ebédlős, utcai kis kertes házrészemet 1+2 fél szobás szövetkezeti lakás­ra sima cserével, „őszi­rózsa” jeligére a kiadó­ba. Másfél szobás lakás 200 négyszögöl telekkel eladó, vagy kisebb taná­csira cserélem, ráfizetés­sel. Cím: Felső-Józsa, Si­­lye Gábor u. 31. sz. Ér­deklődni mindennap 16 óra után. Bélyeggyűjtemény el­adó. Megtekinthető csak hétköznap du. 3 órától. Vörös Hadsereg útja 10. III. em. 2. 60 éves egyedülálló, nyugdíjas özvegyasszony megismerkedne házasság céljából, korban hozzáil­lő, lakással rendelkező férfival. Leveleket: Együtt könnyebb” jeligé­re a kiadóba kérem. Kondoros­ vonatmeg­álló mellett 400 négy­szögöl vegyes gyümölcsös eladó. Érdeklődni Fülöp u. 26. Szoba összkomforttal, lánynak kiadó. Szegfű u. 4. fszt. 3. Külön bejáratú szoba, konyha albérletbe kiadó. Kálmánchelyi u. 15/A. Egy középiskolás kis­lányt összkomfortos la­kásba felveszek. Hámán Kató u. 3. I. 4. Másfél szobás lakásban nagyszoba összkomforttal albérletbe kiadó fiatal házaspárnak vagy két nő részére. Szabadság útja 70. fszt. 3. Harmadikos kisfiam mellé tanítónőt keresek korrepetálásra. „Váltott műszak” jeligére a ki­adóba. Jó állapotban levő 1200-as Lada 35 ezerért eladó. Cím: Dr. Görgey u. 6. IV. 35. Eladó vajszínű bontott cserépkályha. Bercsényi u. 7. Magasföldszintes szép 2 szobás, komfortos, gázfű­téses, 80 négyzetméteres, nagy pincés, utcai, taná­csi lakásom 1 + 2 fél szobás összkomfortosra cserélném. „Garázslehe­tőség az udvarban” jel­igére a kiadóba. Megkímélt konyhabútor és haszonvas eladó. Csörsz u. 10. 12 Voltos új autóhűtő­gépet vennék. Pál Antal, Vargakert u. 3. II. 32. Eladó rántani való ve­gyes csirke, negyvenöt forint kilója. Felső-Józsa, Bajza u. 26. Betonoszlop és kéziko­csi olcsón eladó. Knézich u. 51. Mély gyermekkocsi sport résszel és egy elekt­romos olajradiátor eladó. Kapitány u. 14. Elcserélem 3 szobás összkomfortos, tanácsi lakásomat kisebb kertes házra vagy tanácsi­a 1 + 2 szobásra. Érdeklődni Arany János u. 2. fszt. 2. Dolgozókat alkalmaznak A debreceni ÁFÉSZ szakkép­zett hús-hentesáru eladót vesz fel. Jelentkezni lehet: Debrecen, Szepességi u. 1. sz., áruforgalmi főosztályon. A Hajdúsági Bőrgyár, Debre­cen, Vágóhíd u. 3. belső ellenőrt alkalmaz. A Kelet-magyarországi MÉH Nyersanyag-hasznosító Vállalat, Debrecen, Külső vásártér 3., fel­vételre keres, kiemelt telepre te­lepvezetőt, gyakorlattal rendel­kező pénzügyi előadót. Jelentke­zés a személyzeti osztályon. Leinformálható, nem nyugdíjas, 1 órás takarítónőt, kora reggeli takarításra felveszünk. Kilépett munkakönyvi bejegyzéssel ne je­lentkezzenek! Országos Takarék­­pénztár, Hatvan u. 2—4. szám. Felveszünk gyártási munkák­hoz bádogos szakmunkást vagy e szakmában jártas géplakatoso­kat, betanított dolgozókat, vil­lanyszerelőt. Jelentkezés: Fi­nommechanikai Vállalat telepe, Debrecen, Bartók Béla út 9. Autószervizünkbe személygép­kocsik javításához karosszéria­lakatosokat és esztergályos szak­munkást felveszünk. Jelentkezés: Finommechanikai Vállalat, Deb­recen, Szabadság útja 92. A Hajdú megyei Állami Épí­tőipari Vállalat budapesti mun­kahelyére felvételre keres ebéd­felelősöket. Munkásszállás biz­tosítva. Jelentkezés a munka­erő-gazdálkodáson : Debrecen, Kálvin tér 11. szám. A Kossuth Tsz kőműveseket vesz fel. A felvételhez bizalom­­keltő munkakönyv szükséges. Je­lentkezés: Sámsoni út 67. szám alatt, az építésvezetőnél. Monostorpályi úti TÜZÉP-tele­­pünk villanyszerelőt, nehézgép­kezelőt és lakatost keres felvé­telre. Jelentkezés a telepvezető­nél. Tehergépkocsi-vezetőt, teher­gépkocsirakodót (erkölcsi bizo­­nyítvány szükséges) és kezdő villanyszerelőt felvesz a H.-B. m.-i Tanács Temetkezési Vállala­ta. Jelentkezés: Köztemető, szál­lítási művezetőnél. Nagy gyakorlattal rendelkező forgácsoló technológust keresünk felvételre. TANÉRT 1. sz. me­chanikai gyáregysége, Debrecen, Hámán Kató út 76. A H.-B. m.-i Fűtéstechnikai Szolgáltató Vállalat felvesz nem nyugdíjas gázkazán-kezelői vizs­gával rendelkező dolgozót. Je­lentkezés: Debrecen, Varga u. 28. SZ. Értékesítési előadót, árelőadót, vendéglátó instruktort vendéglá­tó szakközépiskolai vagy ven­déglátó-ipari főiskolai végzettség­gel felvesz az Alföldi Vendéglá­tó Vállalat. A jelentkezéseket írásban kérjük az értékesítési osztály vezetőjéhez (Dimitrov u. 4. sz.) eljuttatni. Mérlegképes könyvelőt, elekt­­romostargonca-vezetőt, hely­­pénzszedőket, mérlegkiadót és eljáró-takarítónőt vesz fel a Pia­ci Kirendeltség, Rákóczi u. 14. Portás-éjjeliőrt alkalmaz a Kos­suth Lajos Tudományegye­tem. Jelentkezés az ellátási osz­tály vezetőjénél. A Hajdúhadház nagyközségi Tanács felvételt hirdet műszaki ügyintézői munkakörbe, szakirá­nyú képzettségűek (főiskolai végzettségűek) előnyben. Jelent­kezni a nagyközségi tanács elnö­kénél, helyben. A H.-B. m.-i Vegyesipari Vál­lalat felvételre keres szerszám­marós, szerszámlakatos, laka­tos, villanyszerelő, gépkocsi­­vezető szakmunkásokat és segéd­munkásokat. Jelentkezni: Deb­recen, Hét vezér u. 3. az üzem­vezetőnél. A Hajdú-Bihar megyei Tanács Kórház-Rendelőintézete betaní­tott munkásokat vesz fel. Jelent­kezés: Bartók Béla út 4., a munkaügyi osztályon. A H.-B. m.-i Víz- és Csatorna­mű Vállalat (Debrecen, Hét ve­zér u. 21.) vízellátás-csatornázási üzemmérnököt tervező munka­körbe, továbbá középfokú víz­ügyi végzettségű vízhálózati technikust alkalmaz. Termelőüzemünkbe gépkezelő­ket, tmk-lakatosokat, villany­­szerelőket felveszünk. Állati­­fehérje-takarmányokat Előállító Vállalat, Debrecen-Bánk. (Meg­közelíthető a 9-es autóbusszal.) Zöldségboltba szakképzett el­adót keresünk felvételre. Jelent­kezni lehet: Maróthi Gy. u. 3., áruforgalom. A H.-B. m.-i Vegyesipari Vállalat püspökladányi gomb­­üzeme felvételre keres lakatos szakmunkást és betanított mun­kára női munkaerőt kétműsza­­kos munkaidő-beosztással. Je­lentkezni lehet: Püspökladány, Kolozsvári u. 2., az üzemvezető­nél. A Hegyalja Mgtsz szolgáltató ágazata felvételre keres kiemelt kereseti lehetőséggel debreceni munkahelyre tetőszigetelőket. Je­lentkezni lehet 1981. augusztus hó 11-én 10 órakor a VASVILL Deb­recen, Vágóhíd utcai telephelyén. Almaszedőket, almaválogatókat veszünk fel kiemelt kereseti le­hetőséggel aug. 23-től a debrece­ni Kossuth Mgtsz apafai almás­kertjébe. Könnyű válogatási munkára nyugdíjasokat is alkal­mazunk. Targoncavezetők és buszvezetők jelentkezése is ugyanitt. Előjegyzés augusztus 10- től Apafán a kertészetben, 7—1S óráig. Telefon: 11-756. Felveszünk vízügyi szakközépis­kolai végzettséggel vízmérési előadót, felsőfokú munkaügyi, vagy normatechnológusi tanfo­lyammal rendelkező norma- és bérügyi előadót, továbbá köny­­nyű- és nehézgépkezelőket, E 304­­V lánctalpas kotrógépkezelőt kotrógépkenőnek, építőipari gé­pek elektromos javításában jártas villanyszerelőt, szállító­­rakodót, részmunkaidős takarítót. Jelentkezés a Tisza menti Re­gionális Vízmű és Vízgazdálko­dási Vállalat munkaügyi cso­portvezetőjénél, Debrecen, Há­mán Kató út 72—74. 3 műszakba érettségizett fér­fiakat segédművezető-gyakor­­noknak, 3 műszakba 18 éven felüli nőket, kőművest, kőműves segédmunkást, lakatost és gép­olajozó segédmunkást felvesz a Szalaggyár, Debrecen, Bethlen u. 30—32. A Monostorpályi úti TÜZÉP-te­­lep takarítónőt keres felvételre. Jelentkezés a telepvezetőnél. A Kishegyes­ út 2. sz. alatti TÜZÉP-telep árukiadót, rakodó­­munkást keres felvételre. Jelent­kezés a telepvezetőnél. A Debreceni Baromfi-feldolgo­zó Vállalat felvesz gyakorlattal rendelkező kalorikus gépészmér­nököt. Jelentkezés: Diószegi út 1. Energiagazdálkodási osztály. Debreceni Városgazdálkodási Vállalat parkfenntartási üzemága játszóterek karbantartásához leg­alább 5 éves gyakorlattal és érvé­nyes jogosítvánnyal rendelkező lakatost, motoros fűnyírógépek javítására mezőgazdasági gép­szerelőt, nyugdíjas villanyszere­lőt öntözőkutak üzemeléséhez keres felvételre. Jelentkezés: Bihari u. 7. szám alatt, az üzem­­ágvezetőnél. ALBÉRLET Külön bejáratú szoba fürdőszoba* + konyha­használattal férfi ré­szére kiadó. Érdeklődni az esti órákban a 12-111- es telefonon. Albérletbe keresünk tu­lajdonos nélküli olyan egyszobás, összkomfor­tos lakást, amelyet ké­sőbb megvehetnénk. Ajánlatokat „ötvenezer van” jeligére a kiadó­ba kérjük. ÁLLÁS Lakatos délutánonként munkát vállalna mun­kaidő után. „Szerke­zet” jeligére a kiadó­ba. Matematikából, orosz­ból, németből korrepe­tálok. Simon­yi út 26. fszt. 2. JÁRMŰ Friss műszaki vizsgá­val 1200-as Zsiguli UP eladó. Du. 14—20-ig: Fényes udvar 5. V. 21. Fiat 850-es bontva el­adó. Hajdúhadház, Su­gár út 9. sz. _______ Wartburg, UT rendszá­mú, 1984-ig műszaki Vizsgázott, igényes autós­nak eladó. Károlyi M. u. 1., dr. Szabó, UP-s Lada 1201-as eladó. Vizsgája 1984-ig­­érvényes. Hámán K. út 71. II. 10.___________ Eladó UB rendszámú Trabant Limousine, kifo­gástalan állapotban. 27­ 806, Gervai.________ Simson Mofa 1. (Ba­­bettához hasonló) és 2 éves Komár moped el­adó. Juhász Gyula u. 5. fszt. 2. Érdeklődni 16 óra után. HÁZASSÁG 165—175 cm magas, legalább főiskolai vég­zettséggel rendelkező 27—32 év közötti férfi ismeretségét keresem. Kölcsönös szimpátia ese­tén „Házasság céljá­ból” jeligére a kiadóba. MÁV műszaki szak­munkás feleségül venne 73—77 év közötti asz­­szonyt, aki lakással, és némi kis nyugdíjjal ren­delkezik. Leveleket „Igazság” jeligére a ki­adóba. BÚTOR Mindenféle szép bútor vétele és eladása. Arany János u. 13. Telefon: 20-019_______________ Bútor eladás-vétel. Pás­ti u.1L_______ Bútor vétele és eladá­sa, szekrénysorok, reka­­mié, he­verők. Árpád tér 31. Telefon: 21-432. Fényezett román gar­nitúra eladó. Debrecen, Hortobágy u. 9. I. 9., Gombácsi. Egy db 2 személyes, kihúzhatós rekamlé el­adó. Debrecen, Thomas Mann u. 35. fszt. 1. Bútor eladás-vétel. Szekrénysorok, he­verők, vitrinek, konyhabútor olcsó áron. Péterfia u. 59. sz., Eötvös u. sarok. Eladó egy- és kétsze­mélyes rekamié és több bútor. Varga u. 18. 3. ajtó. GÉP ÉS SZERSZÁM Vattacukor-készítő gép valamennyi tartozékával, új állapotban eladó. Ká­rolyi M. u. 1. III. 27. ÁLLAT Csehszlovák, standard süldő nutriák és 6 hó­naposok eladók. Vezér u. 7., Nyúlás. Egyéves nutria bakok több színben eladók. Cím: Kálmán Sándor, Hajdúszoboszló, Köte László u. 52- 17 órá­tól. EGYÉB Debrecenben belváro­si garázs eladó. Tele­fon: 12-747. Közületnek, vállalat­nak eladó díszterembe, étterembe egy nagy fi­­kuszra. Telefon: 12-960. Parkettcsiszolást,­­lak­kozást, bútormozgatást, ablaktisztítást, lomtalaní­tást, költöztetést, tüzelő­olaj-szállítást és minden­féle alkalmi munkát vál­lalunk. Kossuth u. 23., keresztépület. Parkettázást, csiszo­lást, lakkozást, pvc- és szőnyegpadló-ragasz­tást, garanciával válla­lok, vidékre is. Bóné Lajos, Petőfi tér 10. 16-289 telefonon. NDK gyártmányú, pa­norámás mély gyermek­­kocsi igen jó állapotban eladó. Andaházy u. 4. I. 7. Káposztagyaluk eladók. 3 éles acélkéssel, 27 cm széles, 77 cm hosszú 450 Ft. Ülőkével, 120 cm hosszú 600 Ft. Felelős­séggel szállítok: Bíró János, Békéscsaba, Szarvasi u. 69. Jugoszlávia—Bulgá­ria—törökországi utam­hoz társat keresek. In­dulás augusztus 15-én. Gépkocsi van. Válaszo­kat „Útlevél rendben” jeligére a kiadóba. Akváriumok teljes fel­szereléssel eladók. Ér­deklődni este 6 után: Debrecen, Hámán Kató út 50. VIII. 25._______ Minden típusú varró­gép javítását, felújítását egyéves garanciával vál­lalom. Labancz Sándor varrógépműszerész. Ta­nácsköztársaság útja 68/A.________________ Minden típusú gázön­gyújtó töltése, szelepe­lése, javítása. Kis töltő­palackok töltése. Debre­cen, Batthyány u. 1. sz. Nyitva: 8—18 óráig. Minden szombaton 8—12-ig. Kipufogódobok javí­tása, készítése, fenék­lemezek, kereszttartók javítása. Szilágyi János u. 20. (Volán-pályá­nál balra.) SZáSZHÍREK Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, dédnagyapánk, apósunk és jó rokonunk, ERDŐDY KÁROLY, volt vendéglős 91 éves ko­rában rövid szenvedés után Budapesten elhunyt. Temeté­se 1981. augusztus 7-én, pén­teken déli 12 órakor lesz a debreceni Köztemető I. e. 2-es szám,­ ravatalozójában egy­házi szertartás szerint. A gyászoló család. Táviratcím: Budapest, Népköztársaság út­ja 26., dr. Bartók. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy felejthetetlen drága jó édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, testvérünk és jó rokonunk. ÖZV. LAKATOS ANDRÁSNÉ Lengyel Erzsébet 1981. július 31-én 81 éves korában rövid betegség után csendesen megpihent. Drága halottunktól 1981. augusztus 6-án, csütörtökön délután 2 órakor veszünk végső búcsút a Köztemetői, o. 2-es számú ravatalozó terméből egyházi szertartás szerint. A gyászo­ló család. Lakás: Hajdú­sámson, Sámsonkert. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk, SZABÓ ERZSÉBET temetésén megjelentek, rava­talára koszorút, virágot he­lyeztek és mélységes bána­tunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett jó édesanyám, leányom, testvérünk, nagy­mamánk, sógornőnk, nász­asszonyunk­ és jó rokonunk. ÖZV. NAGY GYULÁNÉ Valach Irén 1981. július 29-én 59 éves ko­rában hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Drága halottunkat 1981. augusztus 7-én, pénteken délután 1 órakor helyezzük örök nyu­galomra a Köztemető I. o. 2-es számú ravatalozó ter­méből polgári szertartás sze­rint. A gyászoló család. La­kás: Debrecen, Rákóczi u. 23. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett jó férjem, édesapánk, testvérem, nagy­apánk, dédnagyapánk, ná­szunk, keresztpánk és jó ro­konunk, FÜLÖP LAJOS nyugdíjas, 1981. augusztus 2-án 81 éves korában hosz­­szan tartó, súlyos szenve­dés után örökre itthagyott bennünket. Drága halottun­kat 1981. augusztus 5-én délután a józsai köztemető­ben helyezzük örök nyuga­lomra egyházi szertartás sze­rint. A gyászoló család. La­kás: Józsa, Silye Gábor u. 16. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó férjem és jó rokonunk. MEZEI ANDRÁS nyugdíjas 1981. július 31-én 71 éves korában rövid szen­vedés után elhunyt. Temetése 1981. augusztus 5-én, szerdán délután 2 órakor lesz a Köz­temető I. o. 2-es számú ra­vatalozó terméből polgári szertartás szerint. Hűséges élettársa. Lakás: Debrecen, Császár Péter u. 45. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik HOLLÓ MAGDOLNA temetésén megjelentek, fáj­dalmunkban osztoztak és sírjára virágot helyeztek. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, testvér és jó rokon, PAPP GÁBOR augusztus 1-én 73 éves ko­rában rövid, súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése aug. 6-án, csütörtökön 11 órakor a Köztemető I. e. 2-es számú ravatalozójából lesz egyházi szertartás szerint. A gyászo­ló család. Lakás: Nyír­adony, Vörösmarty u. 1. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TAMÁS FERENC ny. református lelkész, püspöki tanácsos július 30-án 72 éves korában rövid szen­vedés után elhunyt. Temeté­se augusztus 6-án 12 órakor lesz Debrecenben, a Közte­mető I. e. 2-es sz. ravatalo­zójából egyházi szertartás szerint. Tamás Ferencet a Tiszántúli Református Egy­házkerület saját halottjának tekinti. A gyászoló család és a Tiszántúli Református Egy­házkerület elnöksége. La­kás: Debrecen, Széchenyi u. 4. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk, SZEKERES JÓZSEFNÉ Kiss Gerő Katalin temetésén megjelentek, ra­vatalára koszorút, virágot helyeztek és mélységes bá­natunkban részvéttel osz­toztak. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk, PALLAGI KÁLMÁNNÉ temetésén megjelentek, rava­talára koszorút, virágot he­lyeztek és mélységes bána­tunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk. ÖZV. DARÁZS LÁSZLÓNÉ Varga Rózsa temetésén megjelentek, rava­talára koszorút, virágot helyeztek, és mélységes bá­natunkban részvéttel osz­toztak. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk, GOMBOS LÁSZLÓ temetésén megjelentek, rava­talára koszorút, virágot he­lyeztek és mélységes bána­tunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család. Szeretett jó édesapánk, NAGY LAJOS 1981. július 27-én elhunyt. Kívánsága szerint szűk csalá­di körben helyeztük örök nyugalomra. A gyászoló csa­lád. Lakás: Debrecen, Lo­­rántffy utca 46. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk, ÖZV. MARSALKO LÁSZLÓNÉ Lente Rózsika temetésén megjelentek, rava­talára koszorút, virágot he­lyeztek és mélységes bána­tunkban részvéttel osztoztak. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen halottunk, PÁKOZDI ISTVÁN temetésén megjelentek, rava­talára koszorút, virágot he­lyeztek és mélységes bána­tunkban részvéttel osztoz­tak. A gyászoló család. ___________________■ _ ■■ vM HI MINTATEREM HATVAN u 41 kiválasztja... K­I­HALTOD-BIHARI NAPLÓ — 1981. AUGUSZTUS 5.

Next