Hajdú-Bihari Napló, 1997. december (54. évfolyam, 280-303. szám)

1997-12-15 / 292. szám

12 HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ PROGRAMOK, 1997. DECEMBER 15., HÉTFŐ Gyerekeknek • Ajándékkészítő kézműves nap kezdődik 9 órakor a derecskei művelődési köz­pontban. Ugyanitt 16.30 órá­tól Adventi ünnepek cím­mel a Szivárvány, a Pántli­ka és a Tiszavirág népi tánc­­csoport tart bemutatót. ■ Csing-ling-ling, száncsen­gő... címmel zenés karácso­nyi ajándékműsorral várják 17 órától az óvodás gyere­keket és szüleiket az újker­ti közösségi ház 101-es ter­mébe (Debrecen, Jerikó u. 17-19.). ■ Arany 7 elnevezésű prog­ramsorozatban 14 órakor dramatikus játszóház, 16 órakor pedig az ORT-IKI bábcsoport bemutatója kez­dődik a Csapókerti Közös­ségi Házban (Debrecen, Sü­veg u. 3.). Jakab Adél tűzzománca D. Kovács Éva illusztrációja TELEVÍZIÓ MTV-1.1­5.30 Gazdatévé. 550 Napkel­te. 9.05 Még egyszer! Az Onedin csa­lád. 11.00 Walt Disney bemutatja. 12.05 Vasárnapi muzsika hétközben. 13.00 Híróra. 14.00 Cigánymagazin. 14.25 Szlovák nyelvű magazin. 15.00 Parla­menti közvetítés. 16.00 Gyerekeknek! 16.30 A szerelem jogán. 17.00 Gyermek a műtőasztalon. 17.15-18.00 A körzeti stúdiók műsora. 18.05 Vers mindenki­nek. 18.10 „Engedjétek hozzám!..." 18.15 Gyerekeknek! 18.30 A pampák ki­rálya. 19.30 Híradó. Sporthírek. 20.00 X-akták. 20.50 Nyitott száj. 21.40 Öt­szemközt Baló Györggyel. 22.25 Ma­gyarok cselekedetei. 22.30 Mbd-show. 23.00 Gogol: A revizor. 0.20 Híradó. MTV-2.­ 5.30 Gazdatévé. 5.50-9.00 Napkelte. 14.00 Parlamenti napló. 15.00 Parlamenti közvetítés. 16.50 Híradó. 17.00 Zöldövezet. 17.35 Történetek a mézeshetekről. 18.30 Tudományos hír­adó. 19.00 Telesport. 21.05 Záróra után. 2130 Donator. 22.00 Aktuális. 2225 Hír­adó. 22.45 Gable és Lombard. Ameri­kai film. DUNA TV. 5.00 Dunakorzó. 6.30 Ké­pes krónika. 7.45 A Vatikáni rádió adá­sa. 8.00 Reggeli muzsika. 8.30 Olasz nyelvlecke. 8.45 Oktatási híradó. 9.00 Képes krónika. 10.40 Esti kérdés. 10.55 Heti hírmondó. 11.55 Vers. 12.05 Lapo­zó. 12.20 Emlékképek - régi híradók. 12.40 Postabontás - levélváltás. 13.00 Közép-európai magazin. 13.35 Zöld­szem, zöldfül. 14.05 Tarkabarka. 15.10 Anyák, feleségek, szeretők. 16.00 Múlt­ból vett jövő. 16.25 Harmónia. 17.00 Az óceán lánya. 17.25 Mese. 18.00 Híradó. 18.20 A modern világ remekírói. 19.20 Napló élőszóban. 19.50 Mesterművek. 20.05 Helikon. 20.40 Esti kérdés. 21.00 Híradó. 21.20 Sportpercek. 21.35 Látó­határ. 22.10 A film évszázada. Műhely­titkok: Fanny és Alexander. 23.55 Hír­adó. 025 Napló élőszóban; Látóhatár; Harmónia; Helikon; Esti kérdés (ism.). DVTV. 16.35 Teleáruház. 16.40 Arany János: Toldi. 18.30 Közérzet. Szolgálta­tómagazin. A szenvedélybetegségek veszélyei. Rajzpályázattal a drog ellen - Vidéken először. Vállprotézisműtét Debrecenben - Büszkeségeink. Debre­ceni fagottos diákok sikere. Benne. 19.00 Napszemle. Hírek, információk. 19.15 Könyvklubpercek. 19.35 Ajándékszóró. 19.40 Celeste. Brazil filmsorozat. 16. 2030 Detektív. Bűnügyi magazin (ism.). 21.00 Esély az életre. Amerikai film. 2235 Ajándékszóró (ism.). 22.40 Nap­szemle. Hírek, információk (ism.). 23.55 Teleáruház. 23.00 Videokatalógus. 23.15 Képújság. Ügyeleti telefonszám: 06 (60) 302-940. RTL KLUB: 630 Jó reggelt! 8.30 Can­dy, Candy. 9.00 Randevú Edittel. 9.55 Klipklub. 10.15 Pumukli. 10.50 Sweet Valey. Amerikai sorozat. 11.10 Dragon Ball. 11.40 A pálya ördöge. 12.10 Sli­ders. 13.00 Randevú Edittel. 14.00 Bo­rostyán. Olasz sorozat. 14.55 Rajzfilm­klub. 16.15 Sweet Valley. 16.40 Sliders. 17.30 100-ból egy. 18.05 Falcon Crest. 19.00 Híradó. 19.30 Fókusz. 20.00 Aka­ratuk ellenére. Amerikai film. 21.40 Ref­lex. 22.40 Családi zűrök. Francia film. 0.10 Fókusz. tv2. 6.00 Hét - hét 625 Jelkép-kalen­dárium. 630 Jó reggelt, Magyarország! 9.25 Délelőtt a tv2-vel. 10.25 Egy kór­ház magánélete. 11.15 Marienhof. Né­met sorozat. 11.40 Mindent vagy sem­mit! 12.00 Stádium. 12.15 Szerencseke­rék. 1240 Egy kórház magánélete. 13.35 Csupa-csupa élet. 14.05 Mozart Band. 14.30 Nekem nyolc! 15.00 Csípsz. Gye­rekmagazin. 15.55 Aki bújt, aki nem. Kanadai sorozat. 16.20 Remington Steele. Amerikai sorozat. 17.10 Marien­hof. 17.40 Csupa-csupa élet..18.05 Az Acapulco-öböl. 18.30 Szerencsekerék. 19.00 Tények. 19.30 Gazdagok és szé­pek. 19.55 A halál csókja. Amerikai film. 21.40 Mindent vagy semmit! 22.00 Jó estét, Magyarország! Tények. 23.00 Cagney és Lacey. Amerikai sorozat. 23.50 Hajnaltól napestig. 0.15 Jó estét, Magyarország! HBO: 5.45 Mozi! Mozi! mm Mozi! 6.15 Két tojás száz 11W8I bajt csinál. 7.50 Bundesli­ga. 11.00 Dot Hollywood­--------------- ban. 1215 Ed Wood. 1420 Hókuszpókusz. 16.00 Kölcsön kinyír visszajár. 17.20 Superman kalandjai. 18.35 Szuperhekus kutyabőrben. 20.05 A Perez család. 22.00 Hamlet, vagy amit akartok. 23.40 Kassza­­­siker. 1.25 Philadelphia. 3.30 A misszió. RÁDIÓ KOSSUTH, középhullámon: 4.30-9.00 Reggeli krónika. 9.05 Napközben. 11.05 Szonda. 11.35 Karin Michaelis: Bibi. 12.00 Ételi krónika. 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv. 13.05 Vendég a háznál. 1320 Korálok az evangélikus énekeskönyvből. 1330 Erős vár a mi Is­tenünk. 14.05 Klasszikusok mindenki­nek. 14.35 Beszélni nehéz! 14.45 Közön­ségszolgálat. 14.55 Irodalmi műsoraján­lat. 15.06 Tudósfórum. 15.55 Biztonsá­gi öv. 16.00 Délutáni krónika. 16.10 Mindennapi gazdaság. 16.20 Hasznos tudnivalók. 16.25 Művészek műhelyé­ben. 17.05 Kassza. 18.00-19.00 Esti kró­nika. 19.06 Sportvilág. 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.37 Téli könyvvásár. 20.05 Régi magyar muzsika. 20.30 Határok nélkül. 21.05 Hétfő esti filmzene. 21.55 Szóló. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Fényben, árnyékban. 23.05 Geszty Szil­via felvételeiből. 0.10 Himnusz. URH. 6.55-9.00 Körzeti információs magazi­nok 9.00-15.00 Azonos a középhullá­mú műsorral. 15.00 Parlamenti közve­títés. 18.30-20.30 Nemzetiségi magazin­­műsoraink. 21.00-22.00 Az Amerika Hangja magyar műsora. 22.00-23.00 Azonos a középhullámú műsorral. 23.00-23.30 A BBC késő esti magyar műsora. PETŐFI. 4.33 Hajnali dallamok. 6.03 Reggeli csúcs. 7.38 Sportreggel. 8.00 Pe­­tőfi-délelőtt. 8.05 Zenezóna. 9.04 Dél­előtti terefere. 11.07 Nosztalgiaparádé. 12.00 Jó ebédhez szól a nóta. 13.00 Hír­percek. 13.15 Egészségpercek. 13.45 Korkérdés. 14.00 A Rádió kívánságmű­sora. 17.04 Petőfi-délután. 18.01 Zene­zóna. 18.30 Hétpróba. 19.03 Zenezóna. 19.30 Kölyökrádió. 20.00 Mozimagazin. 21.03 Zenezóna. 22.00 Világok arca: So­­mogyvámos. 23.00 Hírpercek. 23.15 Ennyi... 0.00-4.20 Éjfél után... BARTÓK. 6.03 Muzsikáló reggel. 8.10 Pódium. 9.11 Simándy József Erkel­­operákból énekel. 10.05 A magyar mű­velődés századai. 10.57 A Budapesti Fesztiválzenekar új Bartók-lemeze. 11.35 A hét zeneműve. 12.05 Hangver­seny délidőben. 13.29 Olasz operafiná­lék. 14.05 Thomas Mann: A Budden­­brook-ház. 15.10 Zenetörténeti érdekes­ségek. 15.31 Kóruspódium. 16.05 Mu­zsikáló délután. 18.05 Mendelssohn-cik­­lus. 19.35 Emlékhangverseny Kodály Zoltán születésének 115. évfordulója al­kalmából. Kb. 21.30 Fúvószene. 21.56 A bódé. 22.30 Szvjatoszlav Richter Ma­gyarországon. -------CÍVIL RÁDIÓ, a Ma-J­gyar Rádió Rt. Debrecen I—1 .) körzeti szerkesztősége-Li­­­nek műsora a 101,1 MHz-en 5.55-10.00: 5.55 Műsorismertetés. 6.00 Kossuth-króni­­ka. 6.15 Lapszemle. 6.25 Útinform. 6.30 Hírmondó. 6.45 A tejpiac újrafelosz­tása. 6.55 Ügyelet. 7.00 Krónika. 7.15 Sportösszefoglaló. 7.30 Hírek, meteo­rológia. 7.45 BBC-híradó. 8.00 Lap­szemle. 8.15 Fenyővásár. 8.30 Hírmon­dó. 8.55 Ügyeleti hírek. 9.15 Főtér-ava­tás Balmazújvároson. 9.50 Ügyelet. 9.55 Műsorzárás. Szerkesztő: Kolláth Adrienne. 15.00-19.00 Délutáni szó­rakoztató magazin. 15.00 Szalaghírek. 15.05 Slágerek a '70-es és '80-as évek­ből. 15.15 Érdekességek a nagyvilág­ból. 15.30 Útinform. 15.35 Napjaink slágereiből. 15.45 Sztárokról. 16.00 Ez történt ma... 16.30 Útinform. 16.40 Születésnapi sorsolás. 16.55 Ügyeleti hírek. 17.00 Kossuth-hírek. 17.30 Hírösszefoglaló, időjárás-jelentés, programajánlat. 17.55 A nap érdekes­sége. 18.00 Hírek, időjárás-jelentés, kul­turális ajánlat, mozi. 18.25 Ügyeleti hí­rek. 18.30 Lapelőzetes. 18.55 Műsorzá­rás. Szerkesztő: Keserű Judit. Telefon­szám: 419-650. -------------- RÁDIÓ LADY FM-95 Dárjí a MHz-en: Minden órában ^Ladíj 50 perc zene. 12.00 Adás­________ kezdés. 12.20 A csillagok jelentése szerint. 12.30 Hí­rek, információk. 12.35 Az érzelmek hullámhosszán. 12.45 Tőzsdehírek (nyitó). 14.00-18.00 Lady Light. Zenés délutáni sáv. Benne. 14.00 Gazdasági hírek, valutaárfolyamok. 14.15 Tőzs­dehírek (záró). 14.20 A nap mottója. 15.00 Programajánlat. 15.25 Moziaján­lat. 15.40 Napropó. 16.00 Hírek, infor­mációk. 16.25 Batthyány-karácsony. 17.00 Hírek, információk. 17.15 Lap­szemle. 17.30 OTP-percek. 18.00 Hír­összefoglaló. 18.05 Hölgyválasz. 19.00 Programajánlat. 19.30 Karácsonyi ké­szülődés Murphyvel. 20.05 Parti slá­gerek. 21.00 Hétköznapi tudomány - Feldmár János: Tudatállapotok szivár­ványa. 24.00 Műsorzárás. Telefonszám: 422-282. I CITY és UNIVERSUM RÁDIÓ a 92,3 MHz-en és kábelhálózaton a 100,8 MHz-en: 0.00 Egy­es az Universumban. 5.30 Lap­szemle. 6.50 Útinform. 7.10 Útinform. 7.35 Ügyeleti hírek. 10.05 Zenezuhatag. 10.20 Program. 10.35 Kulturális ajánlat. 10.50 Évfordulónaptár. 11.10 Kultúrkét­­perc. 11.30 Gazdasági hírek. 12.00-13.00 Slow-motion. 15.35 Útinform. 16.35 Útinform. 17.30 Lapszemle. 17.35 Ügye­let. 18.00-19.00 Eurochart top 20.18.10 Sportösszefoglaló: 19.45 Mese. 20.00 Élő, telefonos kívánságműsor. 21.00-24.00 Nagy zenei utazás. Telefon­szám: 430-530. ’"IK­ SZÓLA RÁDIÓ FM­Í A 72,41 MHz-en, kábelen a 5® 101,5 MHz-en: 6.00 Nagy­­­­H Zoltán Gábor reggeli ma­gazinja. Benne: hírek, idő­járás, útinform, sport, kulturális aján­latok, lapszemle. 8.00 Reggeli hőemel­kedés. Dzsessz, blues, alternatív mix. 9.00-12.00 Zenei válogatás. A délelőtt szerkesztő-műsorvezetője: Giczey Pé­ter. Telefonszám: 315-771. 01 RÁDIÓ 6 FM-95 MHz­­en: 0.00-6.00 Zene. 7.00, 8.00 Időjárás. Sport. 9.00, 10.00,11.00 Hírek, időjá­rás, sport. 6.00 Beköszönő. 6.30 és 7.30 BBC-hírek. 8.20 Lapszem­le. 8.40 Ügyeleti hírek. 9.05 Közlekedé­si hírek, városházi hírek. 9.30 Gazdasá­gi hírek. 10.10 Junior party. il.lOSport­­magazin. Telefonszám: 416-635. -------­------ BERETTYÓ RÁDIÓ a 90,3 MHz-en, valamint Sta Debrecen kábelhálózatán a mint 104,5 MHz-en: 6.00-8.00 Műsorvezető: Halicsné Je­nei Zsuzsa. Benne: Zenés információs magazin, névnapköszöntő, lapszemle, térségi információk, kalendárium, urán­sport. 8.00-12.00 Műsorvezető: Hudák Anita. Benne: érdekességek, telefonos já­tékok, zenei kalandozás, az utca embe­re. 19.00-22.00 Műsorvezető: Simon László. Benne: Jó estét! Lapszemle, hí­rek, időjárás, kulturális ajánló, telefonos kívánságműsor, könnyűzenei kalendá­rium. Telefonszám: 06 (54) 401-710. DEUTSCHE WELLE RÁDIÓ az Ast­­ra-1 műholdról a kettes hangcsatornán, 7,74 MHz-en, valamint a 41 és 49 méte­res rövidhullámon, a 7,165 és 6015 kHz­­en, 13.30-tól 14 óráig: világhírek, Né­­metország-magazin, nemzetközi lap­szemle, családi magazin. HOBBY RÁDIÓ, Debre­cen kábelhálózatán a 1033 MZTutű­ MHz-en, nonstop zene. Telefonszám: 416-964. RÁDIÓ DERECSKE Wtp)­ FM-94,7 MHz-en, Debre­si/Ág­cen kábelhálózatán a 104,5 Sggf MHz-en. A nap szerkesz­tője: Balogh László. Mű­sorvezető: Erdei Nagy Ibolya. 6.00 Slusszkulcs. Információs magazin. Ben­ne: névnapköszöntő, évfordulók, lap­szemle, hírek, helyi hírek, jóléti hírek. A kenó nyerőszámai. 9.00 Éterkóstoló. 9.05 Rajtkó. 9.20 Lapszemle. 9.30 A Titok nyitja. Ezoterikus magazin Daróczy Zol­tánnal. 9.55 Jóléti híradó. 10.00 Hírek, időjárás-jelentés. 10.15 Rockfelóra. Szat­mári Béla műsora. 11.00 Helyi hírek. 11.15 Sportpercek. Beszámoló helyi sporteseményekről. 11.20 Moziajánló. A Petőfi filmszínház műsorából. 11.25 Te­lefonos játék mozijegyekért. 12.00 Finis. Műsorzárás. Telefonszám: (54) 410-087. -------­------ TANDEM RÁDIÓ a 903 MHz-en, valamint Debre­cen kábelhálózatán a 1­­ 104,5 MHz-en. 12.00-14.00 Szieszta: Zene, kul­túra, sport. Fékezz! Két nyugodt óra a rohanó világban... 14.00-19.00 Műsor­vezető: Tóth Sándor. Benne: Tarkabar­ka. Érdekességek a tudomány, a kultú­ra világából. Térségi hírek, informáci­ók, időjárás-jelentés. Gazdasági hírek: 14.45,17.30. Sport: 12.40,13.40,15.40, 17.40,18.40. BBC-hírek: 14.30,16.30. Az esetleges műsorváltozásokért, a szerkesztőség nem vállal felelősséget. HIRDETÉS' ír^ '”^1 v Könyvklub percek Játékos könyvismertető Dunai Tamás színművész közreműködésével Debrecen Városi Televízió hétfő 19.15 magyar könyvklub* 4025 Debrecen Piac u. 45. ,k_ __fl. — Emlékműsor Kodály Zoltán születésének 115. évfordulójára rendez em­lékműsort a Déri Múzeum Ba­ráti Köre 15 órától a debreceni Déri Múzeum dísztermében, ahol Kedves Tamás gordonka­­művész, Miske László színmű­vész, Mohos Nagy Éva opera­énekes, Sőrés Ildikó zongora­­művész és Tóth-Máthé Miklós író, színművész lép fel. A mű­sort megelőzően átadják a ba­ráti kör által meghirdetett nép­nyelvi és néprajzi gyűjtőpályá­zat díjait. Máthé András fotója A /Axz/rA s Komiszár János akvarellje ■ D. Kovács Éva festőművész és Jakab Adél képzőművész kiállítását Bakó Endre újságíró, a Napló főszerkesztője 15 órakor nyitja meg Debrecenben, a Mester utca 32. szám alatti Gondola Hotelben. • Komiszár János festőművész kiállítását 15 órakor nyitja meg Vitéz Ferenc Debrecenben, a Bartók Béla út 2-26. szám alatti Kenézy-galériában. A megjelenteket Berecz György egyetemi docens, orvos-igazgató köszönti. A meg­nyitón Szinovál Gyula színművész verset mond, Daróczi István trombitán játszik. A tárlat december 31-ig tekint­hető meg.­­ Török Anikó festőművész kiállítását nyitja meg Gu­lyás Imre költő, újságíró 17 órakor Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Ba­­koss Tibor Kisgalériájában. A megnyitón közreműköd­nek: Márkus Edit és Gombácsi Katalin (ének), vala­mint Schlenk Gabriella (zongora) főiskolai hallgatók. A tárlat december 23-ig látható. ■ A derecskei kézművesek adventi kiállítását és kirakodóvá­sárát 17 órakor Nagy József gimnáziumigazgató nyitja meg a derecskei művelődési központ kisgalériájában, a megje­lenteket Csató István polgármester köszönti. A december 20-ig nyitva tartó kiállításon huszonhét kézműves - szűz­­rátétes, fafaragó, nemezelő, szövő, tűzzománckészítő, hím­ző, kádár, gyöngyfűző, csipkeverő és bőrműves - munkája látható. ■ Ünnepeink címmel nyílik csoportos kiállítás 19 órakor Deb­recenben, a Multi Fotó Kft. Csapó utca 32. szám alatti galé­riájában. Az 1998. január 31-ig megtekinthető kiállítást Lász­ló Ákos grafikusművész nyitja meg. A tárlaton a debreceni Andics Árpád, Batár Zsolt, Hapák Péter, Kántor Éva, Ko­vács Tibor, Máthé András, Sándor Margit, Seeres Géza, Ven­­csellei István, a nyíregyházi Boross György, Ham­szik Zsolt, Kenyeres Imre, Nagy Tamás, Soltész István és a budapesti Klotz Miklós munkái szerepelnek. Török Anikó ceruzarajza . mMiMmiiMiiimiimimiiimiiyyytyiiii | ] Wío\z\i\ ||]] A miniszter félrelép. Tűz a mélyben. Herkules. Az elveszett világ. Ragyogj! Sötét zsaruk. Jeruzsálem. Első csapás. Paisa. Az elnök különgépe. Álljon meg a nászmenet! The Peacemaker. Víg: 2, 4, 6, 8. Apolló-nagyterem: hn. 2,4, n. 7, f, 9. Apolló-kisterem: f. 4, hn. 6. Apolló-kisterem: 8. Apolló-ART-terem: 5, f. 8. Hungária: n. 5, n. 7, n. 9. Víg kamara: hn. 6, f. 9. Agrár: 8. ELTE auditorium maximuma: 6. Berettyóújfalu: f. 7. Hajdúböszörmény: 7. Hajdúszoboszló: 7. Hangverseny Kéry János és Kéry Tamás zongoraszakos zeneakadé­miai hallgatók adnak hang­versenyt 18 órától Debre­cenben, a Vár utca 1. szám alatti Kodály-teremben. A műsorban J. S. Bach-, Beethoven-, Brahms- és Chopin-művek szerepelnek. KLUBÉLET • A Biblia Ismeretterjesztő Filmsorozat keretében 18 órakor filmvetítés kezdődik a derecskei művelődési központban. ■ Az egészségvédő klubok összejövetele 16 órakor kez­dődik a hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központban. A színház e heti műsora Csokonai Színház December 16., kedd, 19 óra: És ha mégis, Uram? - Gerbár Ti­­bor-bérlet. December 17., szerda, 19 óra: A köpeny, Gianni Schicchi - Fa­zekas Mihály-bérlet. December 18., csütörtök, 19 óra: És ha mégis, Uram? - bérlet­szünet. December 19., péntek, 19 óra: A köpeny, Gianni Schicchi - Vá­mos László-bérlet. December 20., szombat, 19 óra: Sybill - bérletszünet. Kölcsey művelődési központ kamaraszínháza December 19., péntek, 19 óra: Hová lett a rózsa lelke? - Gu­lyás Pál-bérlet. December 20., szombat, 19 óra: Hová lett a rózsa lelke? - Thu­­róczy Gyula-bérlet. Horváth Árpád stúdiószínház (a Csokonai Színház épületé­ben). December 16., kedd, 19 óra: Édes méreg - bérletszünet. December 17., szerda, 19 óra: Bolond Helga - Blum Tamás­bérlet. December 18., csütörtök, 19 óra: Édes méreg - bérletszünet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék