Hajdú-Bihari Napló, 1998. április (55. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-21 / 93. szám

10 HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ PROGRAMOK 1998. ÁPRILIS 21., KEDD KIÁLLÍTÁS F. Nagy Piroska: MÁV-munkás » „Száz vas­utat, ezeret!" címmel hir­dettek orszá­gos vasutas fotópályáza­tot. Ennek anyagából látható kiál­lítás április 25-ig Debre­cenben, a Nagyállomás kultúrváró­­termében. ■ A „48-szor 48-ról" cím­mel Ha­pák Jó­zsef fotóiból készült ka­marakiállítás április 25-ig látható Haj­dúszobosz­lón, a Pávai Vájna Ferenc Általános Is­kolában. ■ Brúgós Gyula festőművész tárlata április 29-ig látható a berettyóújfalui városi művelődési központban. • Koroknai Róza festőművész kiállítása április 30-ig tekinthető meg Debrecenben, a DOTE elméleti galériájában. ■A Színek a tűzben című tűzzománc-kiállítás április 30-ig lát­ható Debrecenben, az Újkerti Közösségi Ház galériájában. ■ Masits István festményei április 30-ig tekinthetők meg Deb­recenben, a Fókusz Galéria és Szakkönyváruházban. • Móré Mihály grafikusművész 1997-es grafikáiból és az alko­tóról készült fotókból rendezett emlékkiállítás április 30-ig lát­ható Debrecenben, az Eötvös utca 11. szám alatti Incognito báz­ban. ■ Makai Imre festményei április 30-ig láthatók Debrecenben, a Centrum Áruház galériájában. ■ Szabó Balázs fotókiállítása április 30-ig tekinthető meg Deb­recenben, a Csapó utcai Multifotó-galériában. • D. Király Sándor festőművész kiállítása április 30-ig várja az érdeklődőket a bocskaikerti általános iskolában. • Katona Bálint képzőművész Ég és föld között című kiállítása május 2-ig látható a bökönyi Petőfi Sándor Művelődési Ház­ban. ■ Faltisz Alexandra grafikus tárlata május 16-ig látható Berettyóújfaluban, az ovigalériában (Radnóti u. 2.) MA NYÍLIK színház Csokonai Színház 19 óra: Liliomfi - Lontay Margit-bér­­let. Kölcsey művelődé­si központ Kama­raszínháza 19 óra: A mennyei híd - Kossuth Lajos-bér­­let. , , , ,, , Csokonai Színház ■ Kövér József szobrászművész kiállítását 1Q . ,...__,. icon - i i.­.' c ■ ■■ „ 19 óra: Liliomf -15.30 órakor Vitéz Ferenc nyitja meg ,­­ Margit-bér-Nyiracsádon, a Dózsa György Műve- ,­­ J­ö­lődési Házban; a tárlat május 3-ig tekint­­e­t­hető meg. Kölcsey művelődé­­­si központ Kama­■ D. Kovács Éva festőművész akvarellki­ - f. 1. .... állítása 17 órakor nyílik Debrecenben, a Diószegi Sámuel Erdei Művelődési STMTIL,Lr Házban (Kartács u. 25.); közreműködik: £°ssuth Lajos-ber- Kun János előadóművész - a tárlat má­jus végéig látható. SZÍNHÁZ HANGVERSENY ■ Sárosi György (mélyhegedű) és Pless Attila (zongora) koncertje 19 órakor kezdődik Debrecenben, a zeneművészeti szakközépis­kola Kodály-termében. Műsorukon Bach-, Haydn-, Mozart-, Beethoven- és Brahms-művek szerepelnek. ■ Az Universitas-koncertek hangverseny-sorozatának következő koncertjére 19 órától kerül sor Debrecenben, a KLTE aulájában. A Liszt Ferenc Zeneművészet Főiskola Debreceni Konzervató­riumának két zenekara mutatkozik be. Először a rézfúvósegyüt­­tes (vezényel: Kammerer András), majd az ütőhangszeres együt­tes (vezetője: Szabó István) lép pódiumra. ELŐADÁS ■ A magyar nyelv hete megyei rendezvénysorozatának meg­nyitójára 14 órától kerül sor Debrecenben, a Tóth Árpád Gim­názium olvasótermében. Megnyitót mond Helmeczy Balázs egyetemi tanár, a TIT Hajdú-Bihar megyei elnöke. Anyanyel­vünk útja 1848 óta címmel előadást tart Sebestyén Árpád pro­fesszor. ■ A Grand Canyonról tart előadást 18 órától Csemodi László Debrecenben, a Világjáró Klubban (DOTE gyermekklinika). ■ A Klinikai esetek (rendhagyó beszélgetéssorozat a megszál­lottság jegyében) vendége 19 órától Várkonyi Attila, a Juven­tus rádió programigazgatója lesz Debrecenben, a Klinika mo­ziban. KÖNYVAJÁNLAT A zen, a buddhizmus és a taoizmus házasságából született kí­nai mozgalom, amely a hétköznapi viselkedésmódokhoz ad gya­korlati tanácsokat. („Törtetés? Ha azt jelenti, hogy mások kárá­ra akarunk boldogulni, akkor rossz. Ha egyszerűen valami jót akarunk csinálni, akkor jó.") A zen és a kereszténység nem két különböző dologról beszél, hanem ugyanarról, csak a nyelvük más. Kenneth S. Leong, a jézusi és a taoista elmélkedések össze­hasonlításában tárja az olvasók elé a hétköznapiság varázsát, az öröm, humor és a költészet szemszögéből. K. E. •* (Kenneth S. Leong: Jézus zen tanításai.­­ Édesvíz Kiadó, Budapest, 1998.) A vasálarcos. Tudom, mit tettél tavaly nyáron. A bunyós. Éjszaka a Földön. Tükör által homályosan. (A Városi Ifjúsági Filmklub belépő nélküli rendezvénye) Szigorúan bizalmas. Az ötödik elem. Robinson Crusoe kalandos élete. Egértanya. A sakál. Anastasia. Amistad. Víg: 1, f. 4, 6, f. 9. Apolló nagyterem: hn. 2, 4, n. 7, f. 9. Apolló kisterem: f. 4, hn. 6, 8. Apolló - Art-terem: 5, f. 8. Művész: f. 5. Hungária: 4, n. 7, f. 9. Csapókerti Mozgókép-klub: 5. Balmazújváros: 7. Derecske: 7. Ebes: 6. Hajdúböszörmény: 7. Hajdúszoboszló: 7. A vasálarcos. Színes, amerikai kalandom. Szereplők: Leonardo Di­Caprio, John Malkovich, Gerard Depardieu, Jeremy Irons, Gabriel Byrne. Tudom, mit tettél tavaly nyáron. Színes, amerikai thriller KD TELEVÍZIÓ MTV 1.5.30 Gazdatévé. 5.50 Nap-kel­te. 9.35 Bor és hatalom. 10.10 Még egy­szer! Unokáink sem fogják látni... 11.00 Walt Disney bemutatja. 12.00 Déli ha­rangszó. Hiróra. Benne: Híradó - Gaz­daság - Akt - Gazdatévé. 13.00 Az idő malmai. Amerikai tévéfilm. 11/1-2. 16.00 Gyerekeknek. Fecsegő tipegők. 16.30 A szerelem jogán. 17.00 Láz-mé­­rő. 17.15 Ki marad a végén? 17.40 Élet­jel. 17.45 Körzeti híradók. 18.00 Kato­likus krónika. 18.20 Gyerekeknek. Fa­bulák. Heltai Gáspár meséi. 18.35 A pampák királya. 19.30 Híradó - Sport­­hírek. 20.00 Vészhelyzet. 20.45 Krimi­nális. 21.20 Telemázli. 21.45 Hírek. 21.55 Aktuális. 22.25 Publikum. 22.55 MM. 23.00 Nem érsz a halálodig. Té­véfilm. 0.25 Híradó. MTV 2. 5.55 Műsorismertetés. 6.00 Híradó. 6.15 Aktuális. 6.45 Határtól ha­tárig. 7.00 Híradó. 7.15 Szabad verseny. 7.45 Határtól határig. 8.00 Tudóra. 9.00 Tanoda. 10.00 Szomszédok. 10.30 Kin­csestár. 13.00 Híróra. 14.00 Ábel a ren­getegben. Tévéfilm. 11/2.14.50 MTV+. 15.00 Nemzetet teremtő történetek. 15.20 Jelképtár. 15.30 Repeta - Törté­nelem. 17.50 Éretlenek. 18.20 Kulturá­lis és tudományos hírek. 18.30 Ma­gyarország ma. 18.55 Mesetár. Valaki - Töt­tös elefánt - Linda mesél. 19.20 Magyarok cselekedetei. 19.30 Híradó - Sporthírek. 20.00 Egyházak Ameriká­ban. 21.00 Gálvölgyi-show. 21.30 Abi­gél. IV/3. 22.40 Mélyvíz. DUNA TV. 5.30-9.00 Virradóra - Reg­geli muzsika. 9.00 Műsorismertetés. 9.05 Verbunkok a Kárpát-medencében. 9.25 Muzsika­szó. 10.05 Esti kérdés. 10.15 Mozidélelőtt. Ördögi kör. Ame­rikai kalandfilm. 11.55 Vers. 12.00 Dé­li harangszó - Lapozó. 12.20 Minori­­tates Mundi. 13.00 1100 év Európa kö­zepén. 13.15 A brit arisztokrácia. 14.05 Az első kínai császár. 15.05 Törökor­szági utazások. 15.35 Bolondos láda­fiúk - Charlie Chaplin: A gazdag ro­kon. 15.55 Zűrzavaros vakáció. Angol ifjúsági kalandfilm. 16.20 Katedra nél­­kül Járóföld - Néprajzi értékeink. 17.20 Heuréka! Megtaláltam! 18.00 Híradó. 18.20 Gazdakör. 18.55 Mese. A Cik­cakk-cirkusz - Mesefilmek. 19.15 Hun­n­ia Litterata. 20.00 A hegy védangja- XIII/12. 21.00 Híradó. 21.25 Sport­percek. 21.35 Esti kérdés. 21.45 Hábo­rúban történt. A River Plate-i csata: Angol film. 23.40 Híradó. 23.50 Dave Brubeck a montreali nemzetközi dzsesszfesztiválon. Kanadai zenés film. DVTV: Kábeles adás 5.00-7.30 Nap­szemle. 7.30 Képújság. 9.00 Közérzet. Benne: 9.30 Napszemle. 10.00 Képúj­ság. Sugárzott adás 15.00 Képújság. 17.45 MTV körzeti híradó. 18.00 Esti műsorelőzetes. 18.03 Képújság. 18.15 Fogadóóra. Benne: 18.45 Napszemle. 19.20 Kvíz , kvíz. Szellemi játék. 20.00 A Hold sötét oldala. Amerikai sci-fi. 21.30 Napszemle. 21.45 Képújság. Ügyeleti telefonszám: (30) 785-434. tv 2. 6.00 Egérfogó. 6.25 Jelkép-kalen­dárium. 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 9.00 Délelőtt a tv 2-vel. 10.25 Egy kór­ház magánélete. 11.15 Segíts magadon! 11.40 Mindent vagy semmit! 12.00 Stá­dium. 12.15 Szerencsekerék. 12.40 Egy kórház magánélete. 13.30 Csupa-csupa élet. 13.55 Illk. 14.25 Kölyökszínpad. 14.55 Mozart Band. 15.25 1001 ameri­kai. 15.50 Parker Lewis sohasem veszít. 16.15 Magnum. 17.05 Csupa-csupa élet. 17.30 A következő áldozat. 18.25 Sze­rencsekerék. 19.00 Tények. 19.30 Gaz­dagok és szépek. 19.55 Tévé a város szélén. Magyar filmvígjáték-sorozat. 20.45 JAG - Becsületbeli ügyek. 21.40 Mindent vagy semmit! 22.00 Jó estét, Magyarország! 23.00 Szupercsapat. 24.00 Hajnaltól napestig. 0.25 Tények. 0.50 Közvetlen ajánlat. RTL KLUB: 6.30 Jó reggelt! Benne: Me­ri vagy nem meri? 8 30 100-ból egy. 9.00 A farm, ahol élünk. 9.50 Klip­­klub. 10.15 Rajzfilmklub. Benne: Dra­gon Ball - Hello, Sandybell! - Varázs­latos álmok. 11.40 Az első csók. 12.10 Knight Rider. Utána: Meri vagy nem meri? 13.00 Híradó. 13.15 Receptklub. 13.30 Megveszem ezt a nőt! 14.15 Klipklub. 14.40 Rajzfilmklub. Benne: Hello, Sandybell! - Dragon Ball - Va­rázslatos álmok. 16.05 Az első csók. 16.30 A farm, ahol élünk. 17.20 100-ból egy. Utána: Meri vagy nem meri? 18.00 Knight Rider. Utána: Meri vagy nem meri? 19.00 Híradó. 19.30 Fókusz. 20.00 Nők csapdában. Amerikai film. 21.40 Aranykor. 22.35 Szemtől szemben - Választások '98. 23.00 Drogok rabságá­ban. Amerikai film. 0.35 Fókusz. ALFÖLD TV. 9.00 Tippadó. Ajánlómű­sor. 9.20 Hírcsatorna: hírek, közérdekű információk, hirdetések. 19.00 Tipp­adó. Ajánlóműsor. 19.30 Regionális híradó. A pénteki adás ismétlése. 19.45 Zenei műsor. 20.00 Ádatbarát-magazin. 20.20 Voks '98. Vendég: Rab Ferenc (SZDSZ). 20.35 Számítógépes játék. 20.45 Péntek esti vendég: Keczan Ildi­kó, 1997 szépségkirálynője. 21.00 Dith­­te, a fehér boszorkány. 21.30 Számító­­gépes játék. 21.40 Kiadói lxl. 22.30 Az ATV-47 műsora. 2­7.00 Jó barátok. 7.30 Ka­­­liforniába jöttem. 8.05 Ba­ráti kör. Amerikai roman­tikus filmdráma. 9.45 _________ Minden gyanú felett. Amerikai filmdráma. 11.35 Othello. 13.40 Ajándék ez a dal. Koncert. 15.20 Két tojás száz bajt csinál. Amerikai filmvígjáték. 16.50 Sztárközelben: Tom Hanks. 17.15 A szerelem hullámhosz­­szán. Amerikai filmvígjáték. 19.00 Jó barátok. 19.30 Kaliforniába jöttem. 20.00 A hajsza. Amerikai akciófilm. 21.30 Sztárközelben: Jean-Claude Van Damme. 22.05 Georgia. Amerikai filmdráma. 24.00 Szimatnak szemét, szemétnek szimat. Amerikai filmvígjá­ték. 1.40 Az utolsó kijárat Brooklyn fe­lé. Amerikai filmdráma. 3.25 Üsd és vágd! Amerikai filmdráma. 5.00 Veszé­lyes zóna. Amerikai akciófilm. RÁDIÓ KOSSUTH, középhullámon. 4.30 Regge­li krónika. 9.05 Napközben. 11.05 Fan­taszták. Részletek Schmidt zenés játé­kából. 11.35 Édes Anna. Kosztolányi Dezső regénye. 11.52 Műsorajánlat. 12.00 Déli krónika. 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv. 13.05 Vendég a háznál. 13.20 Katolikus népénekek. 13.30 A római katolikus egyház félórá­ja. 14.05 Klasszikusok mindenkinek. 14.35 Irodalmi figyelő. 14.55 Első köz­lés. 15.07 Hát­tér. 15.30 Világstúdió. 16.00 Délutáni krónika. 16.10 Minden­napi gazdaság. 16.20 Hasznos tudniva­lók. 16.25 Talpalávaló.. 17.05 „Ma­gyarországról jövök..." 17.26 A Szabó család. 18.00 Esti krónika. 19.06 Sport­­világ. 19.25 Műsorismertetés. 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Irodalmi ka­lendárium. Krúdy Gyula írásai. 20.05 Táncházvilág. 20.30 Határok nélkül. 20.50 Beszélni nehéz! 21.05 Varga Mik­lós énekel. 21.25 Mesélő krónikák. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Tér-idő. 23.05 Lemezmúzeum. Ultrarövidhullá­mon. 5.55-9.00 Körzeti információs ma­gazinok. 18.30 Nemzetiségi műsorok. 23.00-23.30 A BBC késő esti magyar műsora. PETŐFI. 4.30 Hírek. 4.33 Hajnali dal­lamok. 5.55 Állomáskereső. 6.03 Reg­geli csúcs. 8.00 Petőfi-délelőtt. 12.00 Jó ebédhez szól a nóta. 13.00 Naprakész - Helykereső. Kb. 13.44 Korkérdés. 14.00 Csúcsforgalom. 17.05 Apukám világa. 18.30 Délutáni csúcs. 19.03 Sztárkereső. 19.30 Kölyökrádió. 20.00 Az öreg... Gáli István regénye. 20.52 Francis Goya gitározik. 21.03 Zenekö­zelben a hallgató. 22.00 Tangó. 22.30 Drogambulancia - különkiadás. 23.00 Hírpercek. 23.15 Ennyi... 24.00 Éjfél után... BARTÓK. 6.00 Muzsikáló reggel 8.10 Pódium. 9.18 Századunk szonátáiból. 10.05 Pro memoria. Az Új írás 30 éves munkásságáról. 11.00 Miroslav Canga­­lovic és Galina Tuftina operaáriákat énekel. 11.40 Csenki Imre népzenei fel­dolgozásaiból. 12.05 Hangverseny dél­időben. 13.29 Bolto operáiból. 14.05 Dorian Gray arcképe. 14.50 Kamaraze­ne. 15.30 Hangpaletta. 16.05 Muzsiká­ló délután. 18.05 Hangadó. 18.55 A kézművesség dicsérete. 19.05 Paisiello: A sevillai borbély. Négyfelvonásos opera. 21.32 Händel: Tűzijáték - szvit. 21.52 Petőfi Sándor minden verse. 22.05 Az ausztriai Vili. nemzetközi fú­vószenekari fesztiválról. 22.27 Össz­kiadás. 23.25 Zenei panoráma. CÍVIL RÁDIÓ, a Magyar Rádió Rt. Debrecen körze­ti szerkesztőségének mű­sora a 91,4 MHz-en: 5.55 ~ Műsorismertetés - zenés ébresztővel. 6.00 Kossuth-krónika. 6.15 Lapszemle. 6.30 Hírmondó. 6.45 Útfej­­lesztési megállapodás a Közlekedési Minisztérium és Debrecen között. 6.55 Ügyelet. 7.00 Kossuth-krónika. 7.15 Le­zárták a választási listát. 7.30 Hír­összefoglaló, körzeti időjárás-jelentés. 8.00 BBC-híradó. 8.15 Együtt gondol­kodás a városért. 8.30 Hírmondó II. 855 Ügyelet. Szerkesztő: Hertzku József. 9.10 Calypso. Zenés magazin. 10.00 Hírek. 10.05 Táj­szólás. A vidéki stúdiók kö­zös műsora - ezúttal Debrecenből. 12.00 Déli krónika. 12.45 Hírmondó III. 13.05 Mindent bele... 15.00 Cívis ma­gazin. Szerkesztő: Tóth Sándor. 16.00 Hírek, időjárás-jelentés. 16.40 Születés­­napi sorsolás. 17.00 Kulturális hírek, a nap érdekessége, időjárás-jelentés. 17.30 Lapelőzetes. 17.45 Hírmondó IV., ügyelet. 18.00 Esti krónika. 18.30 Nem­zetiségi műsor. 21.57 Hírek, műsorzá­rás. Ügyeleti t­elefonszám: 419-650. ------------ RÁDIÓ LADY az FM-95 • A­ti é, MHz-en: Minden órában rMIQv­ ötven perc zene. 12.00 Lauli Adáskezdés. 12.20 A csil- _ ______ tagok jelentése szerint. 12.30 Hírek, információk. 12.45 Tőzs­dehírek (nyitó). 13.00 Az érzelmek hul­lámhosszán. 14.00-18.00 Lady Light. Zenés délutáni sáv. Benne: 14.00 Gaz­dasági hírek, információk. 14.15 Tőzs­dehírek (záró). 15.00 Programajánlat. 15.30 Moziajánlat. 15.40 Napropó. 16.00 Hírek, információk. 16.15 Divathullám. Benne: 16.20 Kálvin téri percek. 17.00 Hírek, információk. 17.15 Lapszemle. 17.30 Ékszerdivat a Parti Brill támo­gatásával. 17.45 Az Amigo divatstílus. 18.00 Hírösszefoglaló. 18.05 Hölgyvá­lasz. Kívánságműsor. 19.00 Program­­ajánlat. 20.15 A huszadik század szim­bólumai. 21.00 Slágerlista. 24.00 Mű­sorzárás. Telefonszám: 422-282. ----;6., ~| CITY és UNIVERSUM •VDíaVÁ RÁDIÓ a 92,3 MHz-en és •ImSari 1 kábelhálózaton a 100,8 ■Map2 MHz-en: 0.00 Egy es az ___.l^.— Universumban. Zenés , LjusEE műsor. 5.30 Napló-lapszemle. 6.50 és 7.10 Útinform. 7.35 Ügyeleti hírek. 10.05 Zenezuhatag. 10.20 Részletes program. 10.35 Kulturális ajánlat. 10.50 Évfordulónaptár. 11.10 Kultúrkétperc. 11.30 Gazdasági hitek. 12.00 Slow-mo­­tion. 13.00-15.00 D. I. Service műsor. 15.35 és 16.35 Útinform. 17.30 Napló­lapszemle. 17.35 Ügyeleti hírek. 18.10 Sportösszefoglaló. 19.45 Esti mese. 20.00 Élő, telefonos kívánságműsor. 21.00- 24.00 Zenei kalandozás. Telefon­szám: 430-530. SZÓLA RÁDIÓ az FM-72,41 MHz-en, kábel­­hálózaton a 101,5 MHz­­en: 6.00-8.00 Reggeli ma­­—Lünyia­gazin. Szerkesztő-műsor­vezető: Varga Nóra. Benne: civil hírek, kulturális ajánlatok, Napló-lapszemle. 8.00- 8.30 „Komolyan jó." Fél óra ko­molyzene. Szerkesztő: Lajtos László. 8.30-9.00 A debreceni Golgota keresz­tény gyülekezet műsora. 9.00-10.00 Ro­ma egy óra. 10.00-11.00 Szociális szol­gáltatók órája. A Humán Fejlesztők Kollégiuma műsora. 11.00-12.00 Rock­lenyomat. Szerkesztő: Váradi Ferenc. Telefonszám: 315-771. RÁDIÓ 6: az FM-95 MHz-en: 0.00-6.00 Zene. 7.00, 8.00 Időjárás, sport. 9.00, 10.00, 11.00 Hírek, -------------- időjárás, sport. 6.00 Bekö­szönő. 6.30 és 7.30 BBC-hírek. 8.20 Lap­szemle, szomszédolás, városházi hírek. 8.40 Közlekedési hírek, ügyeleti hírek. 9.10 Gazdasági hírek. 9.20 Vendégvá­ró. 10.10 Rock plusz. 11.10 Sportma­gazin. Telefonszám: 416-635. ------------ BERETTYÓ RÁDIÓ a 90,3 MHz-en, valamint Debrecen kábelhálózatán _3MSL a 104,5 MHz-en, minden­­­SOSHE-I nap névnapköszöntő, születésnap, évfordulónaptár, lapszem­le, kulturális ajánlatok, MTI-hírek. 6.00- 12.00 Műsorvezető: Halicsné Jenei Zsuzsa. Benne: „Csörög a vekker." Ze­nés információs magazin. Névnapkö­­szöntő, lapszemle, térségi infók, kalen­dárium. Óránként: hírek, időjárás-je­lentés - „Szivárvány." Kulturális ma­gazin - Sport - Telefonos játékok. 19.00- 20.00 Műsorvezető: Hudák Ani­ta. 20.00-22.00 Műsorvezető: Tóth Sán­dor. Benne: Jó estét! - Lapszemle, hí­rek, időjárás, kulturális ajánló - Tele­fonos kívánságműsor - Könnyűzenei kalendárium. Telefonszám: 06 (54) 401- 710. DEUTSCHE WELLE RÁDIÓ az Astra-1 műholdról a kettes hangcsatornán, 7,74 MHz-en, valamint a 41 és 49 méte­res rövidhullámon, a 7,165 és a 6,015 kHz-en. 13.30-14.00 világhírek, Né­­metország-magazin, nemzetközi lap­szemle, ifjúsági fórum. HOBBY RÁDIÓ, Debre­cen kábelhálózatán a 103,3 MHz-en: nonstop zene. Telefonszám: 416-964. KELETI FŐCSATOR­NA-HAJDÚ RÁDIÓ FM-98,9 MHz-en: 6.00-10.00 Zenés, infor­mációs délelőtt Dobó Tímeával. 10.00-14.00 Barangolás a ze­ne világában. Döme műsora. 14.00-18.00 Pee Jay. Pálóczi József mű­sora. 18.00-20.00 BB-so. Balogh Béla műsora. 20.00-22.00 Halló!!! Telefonos kívánságműsor. 22.00-24.00 Társ az éj­szakában. Telefonszám: 371-999. RÁDIÓ DERECSKE FM-94,7 MHz-en, Debre­cen kábelhálózatán a 104,5 MHz-en. A nap —"’Wi— szerkesztője: Halász Já­nos. 6.00 Slusszkulcs. Napindító infor­mációs magazin. Benne: Névnapkö­­szöntő - Évfordulók - Lapszemle - Hí­rek - Helyi hírek - Jóléti hírek. Reno­­nyerőszámok. Műsorvezető: Börcsök Klára. 9.00 Ked­ d)vcsináló magazin. A választékból. In memóriám. Horváth Anita műsora - Gitárfélóra. Papp Sán­dor műsora - Évfordulók. 9.55 Jóléti híradó. 10.00 Hírek. 10.15 Nonprofit percek. Benne: A civil szervezetek hí­rei - Civil kártya - Pályázzunk! 11.00 Helyi hírek. 11.20 Litera­túra. Mojzes Gabi és Mojzes Edit irodalmi műsora. 11.45 Lapszemle. 12.00 Műsorzárás. Te­lefonszám: (54) 410-087. ------------- TANDEM RÁDIÓ a 90,3 kábelhálózaton, valamint Debrecen kábelhálózatán JSJR, a 104,5 MHz-en: 14.00-»­mg- 18.00 Műsorvezető: Hu­dak Anita. Szieszta. Benne: zene, kul­túra, sport - Fékezz! Gyere velünk két nyugodt órára a rohanó világba... Ben­ne: Tarkabarka - Érdekességek a tudo­mány és a kultúra világából - Térségi hírek, információk, időjárás-jelentés. Gazdasági hírek: 14.45, 17.30. Sport: 12.40, 13.40, 15.40, 17.40 18.40. BBC- hírek: 14.30, 16.30. Mindennap: név­­napköszöntő, születésnap, évfor­dulónaptár, lapszemle, kulturális ajánlatok, MTI-hírek. Telefonszám: 06 (54) 401-710. Az esetleges műsorváltozásokért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. HB® % A Jilfc

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék