Hajdú-Bihari Napló, 2000. február (57. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-04 / 29. szám

16. oldal Divat és tanulás, a 23 éves Vasas Henrietta jelenleg a Miskolci Egyetemen tölti diákéveit, de modellként a kifutókon is feltűnik időnként Fotó: Séllei Zsolt • Tartsunk távolságot­­ a pingvinektől. Az Antarktiszon a turisták kétszer olyan szapora szívdobogást okoznak a pingvi­neknek, mint a ragadozó madarak. Melis­sa Giese, a melbourne-i egyetem biológus­nőjének felfedezése szerint a pingvinek pulzusa 52 százalékkal felgyorsul, ha em­berek öt méterre megközelítik őket. Ezért sürgeti, hogy az emberek és pingvinek kö­zött eddig engedélyezett ötméteres távol­ságot legalább a kétszeresére növeljék. • Karambolrekorder etiópok. Bár Etiópiá­ban szinte alig van a közutakon gépko­csi, a halállal végződő közúti baleseteket tekintve csaknem világelső az afrikai or­szág. Elenyésző az autótulajdonosok szá­ma, csakúgy mint a vezetni tudóké. A 60 milliós lélekszámú országban négyszáz la­kosra jut egyetlen gépkocsi. Tavaly mégis 1700-an vesztették életüket a közutakon. Cho Call a neve a Valentin-napi csokinak Japánban, amely bizonyára fi­nom, de ennél is fontosabb jellegzetessé­ge, hogy a vásárló saját telefonszámával kedveskedhet szíve választottjának. Külö­nösen praktikus lehet, ha partnerünk haj­lamos elfelejtkezni rólunk vagy legalábbis telefonszámunkról Fotó: apa/epa HftPiC INHEH­OMWflN Ők végleg ABBAhagyták Stockholm (MTI)­­ Egymil­­liárd dollárért sem hajlandó ismét összeállni a svéd AB­BA együttes. Az ajánlatot egy brit-amerikai konzorcium tette, amely szeret­te volna, ha a hetvenes évek négytagú slágeregyüttese 100 koncert erejéig újra egyesül. Benny Andersson, az egykori né­gyes fogat gitárosa - és számos dal szerzője - elismerte, hogy az 1 milliárd dollár rengeteg pénz, ám szerinte az ABBA újra és új­ra megújuló sikere éppen annak tulajdonítható, hogy az együttes sohasem tért vissza a színpadok­ra. Ugyanígy látja a jelenséget Bjorn Ulvaeus, az ABBA billen­tyűse, és dalszerzője. „Mi sohasem tértünk vissza. Csaknem mindenki más igen. Úgy vélem, ez üzenetértékű - mondta Ulveus. Az együttes hölgy és férfi tagjait egyébként a magánéletben is szoros szálak fűzték össze - házas- és élettár­si kapcsolatok -, ám idővel ezek is megszakadtak. Benny és Bjom viszont zenei téren továbbra is együtt dolgozik, míg a két hölgy - Anna-Frid és Agnetha szóló­karrierjei kudarcba fúltak. Száz év magány az óceánon Wellington (MTI)­­ Csónak­kal készül átkelni a Csen­des-óceán déli részén az 52 esztendős francia Jo le Guen. Wellingtonból indul és a star­tot csütörtökre tervezi, amikor­ra a meteorológia az időjárás ja­vulását ígéri. Jo le Guen elmond­ta az AFP tudósítójának, hogy mintegy négy hónap alatt terve­zi megtenni a Wellington és a Horn-fok közötti 9 ezer kilomé­teres utat. A breton férfi régi motoros, illetve evezős. Már két ízben átevezett az Atlanti-óceánon, amely azonban kisebb falat volt. A Föld legnagyobb óceánján na­ponta legfeljebb nyolcórányi eve­zéssel akar átkelni kilencméte­res csónakján. A 187 centiméter magas, 110 kilogramm súlyú fér­fi naponta legkevesebb tíz percet álldogál is majd a csónakban lá­bai vérkeringésének biztosítása végett. Jo­­e Guen a múlt hónapban ötödször lett apa, de az örven­detes családi esemény sem bír­ta őt rá arra, hogy lemondjon a veszélyes vállalkozásról, amely­nek célja, ráébreszteni a világot az óceánok szennyezésének prob­lémájára. A férfi amellett, hogy már két­szer (1995-ben és 1997-ben) átkelt csónakon az Atlanti-óceánon, tu­catszor át is vitorlázott rajta. Hogy pedig ne unatkozzék út­közben, ezért több könyvet is visz magával, köztük Garcia Marqueztől a Száz év magányt. Nem hiába ropják a menyasszonynak öltözött szin­gapúri szépségek, ugyanis az Agglegény című filmből adnak elő jelenetet, így csalogatva a nézőket a premierre Fotó: APA/EPA Tesztelik a szerelmet London (MTI) - Felismerhető-e a komoly szerelem? Igen, mond­ják a brit kutatók, már erre is van tudományos módszer. Ez nem okoz csalódást, sem kiáb­rándulást. Egyszerűen figyelni kell az agy vérellátását. A Londoni Pszi­chiátriai Intézetben ez történt, a következőképpen: 80 önként vállalkozó 18-50 éves férfinak és nőnek erotikus és romantikus je­leneteket ábrázoló képeket mu­tattak, logikai összefüggés nél­kül, miközben az agyukat fény­képezték. Kiderült, hogy az ero­tika és a romantika ingerei eltérően dolgoztatták az agysejt­jeiket, és ezek oxigénigényéből pontosan megállapíthatták: sze­relem, avagy érzéki csalódás je­lei mutatkoznak odabent. Szent István emlékére. Sándor Antal zsámbéki szobrászművész korabeli ábrázolások alapján készí­tett el egy Szent István-emlékműtervet, amelyet a millenniu­mi évben a művész szülőfalujában, Zsámbékon állítanak majd fel Fotó: MTI 2000. február 4., péntek „Modellváltás’' • 1997 szeptemberében készült felvétel Naomi Campbell brit szupermodellről, aki február 1- jén közölte: úgy döntött felhagy a New York-i és a londoni di­vatbemutatókkal. Február elsején Kanadában kezdődött meg az a per, amelyben egy korábbi asszisztense agresszióval vá­dolta a 29 éves manökent Fotó: apa/epa Virtuális temető Buenos Aires (MTI) - Virtuális temetőbe­­ is­­ temethetjük ha­­lottainkat az interneten a brazil Jorge Calvigioni jóvoltából. A Pazeterna - örök Béke­­ nevű te­metőben évi 70 dolláros díjért bárki kreálhat elhunyt szeret­­tének - vagy ellenségének - egy sírt. A virtuális temetői szolgál­tatások között virágcsokor bizto­sítása is szerepel, sőt, a virág cserélhető, illetve frissíthető a sí­ron. A temető felső környezete amúgy gyönyörű: kék ég ragyog felette, pár gomolyfelhővel, ame­lyeken mennyeien tör át a nap­sugár. A temető eme: www.pazeter­­na.com.ar. Eddig csak Japánban műkö­dött hasonló virtuális temető: egy hirosimai buddhista temp­lom létesítette az interneten több mint két évvel ezelőtt. Sting, a neves brit énekes és gitáros folytatja. Szerdán Hamburgban lé­pett színre Fotó: APA/EPA Csigalassú postagalamb Wellington (MTI) - Egy új-zé­­landi postagalamb csak hét év után talált vissza otthonába. Az Otago Daily Times cmű lap beszámolója szerint Emmet Dee galambtenyésztő elmondta, hogy 502-es számú postagalambja hat hónapos korában az 1993. már­cius 13-án Ashburtonban rende­zett galambversenyről nem talált egyből haza, és csak a minap ér­kezett meg. A postagalamb csigalassú ho­­­­zatértével azonban így is igen elégedett gazdája, mert mint mondta, teljességgel szokatlan, hogy ennyire fiatal madár ilyen hosszú idő elteltével hazatalál­jon. Szerencsére a 75 éves galam­bász sem felejtette el madarát a hét év alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék