Hajdú-Bihari Napló, 2001. március (58. évfolyam, 51-76. szám)

2001-03-23 / 69. szám

2001. március 23., péntek RÖVIDEN • Bursa Hungarica: Hajdúböszörmény is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőokta­tási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat­hoz, melynek célja a felsőoktatási intéz­ményekben tanuló, hátrányos helyzetű fiatalok rendszeres anyagi támogatása. A pályázat keretében Hajdúböszörmény önkormányzata ez évben 114 fiatalnak - 87 felsőoktatási intézményben tanuló és 27 felsőoktatási tanulmányait kezdeni szándékozó - diáknak ítélt meg ösztöndí­jat 1000 és 3000 forint közötti havi összeg­ben. • Belvízkár-enyhítés. A megyében, de ta­lán az országban is letétien kapta a leg­több pénzt az elmúlt évi lakossági bel­vízkárok enyhítésére beadott központitá­­mogatás-igénylés második körében. A 24 millió forint elosztásáról a következő ülé­sükön döntenek a helyi képviselők. A kár­felmérők 114 lakásnál állapítottak meg kárt. Aranylakodalom. Vona Sándor és felesége, Fekete Erzsébet boda­­szőlői lakosok március 17-én ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. A házaspárt a jeles napon négy gyermeke, unokái és dédunokái köszöntötték Fotó: Magánarchívum • Hármas karambol. A szerencsének köszönhetően csupán két könnyű sérült­je lett annak a balesetnek, amelyik csü­törtökön délben történt Debrecenben a Haláp utcán. Itt három személyautó üt­között össze. A baleset okait vizsgálják. • Gyalogost gázoltak. Személyautó elé ke­rült egy gyalogos tegnap délben Deb­recenben a Kossuth utcán. A sérültet köny­­nyebb horzsolások miatt kellett ellátni. Diszkóbalesetek Hajdú-Bihar (HBN) - Bár a megyében nem jellemzőek a diszkóbalesetek - ami köszönhető a rendszeres, visszatérő ellenőrzéseknek is márciusban mégis folytatódnak a megelőzésüket célzó ittaság-el­lenőrző akciók a diszkók és szórakozóhelyek környékén. Ellenőrzésre lehet számítani március 23-án éjjel 22 és 06 óra között Debrecen területén, március 24-én éjjel 20 és 06 óra között Derecske-Berettyóújfalu-Biharke­­resztes-Pocsaj térségében. A statisztikai adatok alapján a halálos közúti balesetek harmadát olyan fiatalok okozzák, akiknek jogosítványán még meg sem száradt a tin­ta. Ők általában kevesebbet vezetnek, mint más korosztályhoz tartozók. Éjsza­ka azonban, és elsősorban hét végén ők uralják az utakat. Ilyenkor nemcsak a gépkocsit vagy a motort vezetők vannak kitéve a megnövekedett balesetveszélynek, hanem többnyire az utasaik is. A monoton zene felfokozott érzelmi állapotot teremt, amelynek hatására a fiatal saját képességeit túl-, a veszélye­ket viszont alábecsüli. A diszkóban való szeszesital-fogyasztás, az idegrendszert „felspanoló” fény- és hangeffektek, az érzelmi túlfűtöttség mind­mind potenciális veszélyforrás lehet. Éppen ezért a szakemberek mindenkit óvatosságra intenek. NAPIO MEGYÉ­KBÓL Szociális program angol mintára Nem az egyént kell átformálni, hogy az „alkalmas legyen” az adott szolgáltatásra Debrecen (HBN - D. K. K.)­­ Esélytelenek a mai magyar társadalom egyre nagyobb mértékben leszakadó cso­portjai, a kormány pedig nagyon keveset tesz ennek a helyzetnek a megváltozta­tásáért - jelentette ki Lamperth Mónika. Az MSZP országos elnökségé­nek tagja Az önkormányzatok szerepe a szociális feszültségek enyhítésében címmel tartott előadást csütörtökön azon a két napos, országos konferencián, amelyet A helyi jóléti rendsze­rek jövője címmel a Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézete a Falu-Vá­­ros Alapítvány és a Friedrich Ebert Alapítvány támogatásával rendezett. Az első tanácskozási napon megtartott sajtótájékoztatón Lam­perth Mónika elmondta: ma az önkormányzatok finanszírozási rendszere miatt kicsi a moz­gástér, s különösen elmélyült a szakadék a gazdagabb és a szegényebb önkormányzatok kö­zött. A konferencia elnöke, Neu­­mark Tamás szociálpolitikus ar­ról beszélt, hogy az angol jóléti program egyes elemeit megpró­bálják Magyarországon adoptál­ni. A kísérlet négy településen már elkezdődött. A Nagy-Britan­­niában igen sikeres programról Lord Laming, az Angol Felsőház tagja szólt, aki az ottani rendszer kialakításának egyik prominens személyisége. Az angol példa azért is tanulságos, mert kezdet­ben uniformizált, bürokratikus szociális szolgáltatásokat hoztak létre. Ezt fordították a „fejéről a talpára”, hiszen a személyisé­geket kell gondozni, nem pedig az egyént átformálni, hogy alkal­mas legyen az adott szolgáltatás­ra, így az együttműködés is si­keresebb, a rendelkezésre álló fi­nanszírozási összegeket pedig sokkal hatékonyabban lehet fel­használni. Juhászné Lévai Katalin, az MSZP megyei elnöke Szociális biztonság és lakhatás címmel tartott előadást a konferencián. A sajtótájékoztatón elmondta: a legjobban rászoruló réteg nem tud majd licitálással bérlakáshoz jutni Debrecenben, így ez a mód­szer igazságtalan, diszkrimina­tív, sőt antiszociális lépés a la­kosságnak ezzel a csoportjával szemben. Lord Laming Fotó: Horváth Katalin Szép magyar beszéd Debrecen (HBN)­­ A Povolny Ferenc Szakképző Intézetben a közelmúltban rendezték meg a Szép ma­gyar beszéd versenyt. A megmérettetésen az alábbi eredmények szület­tek: Gimnáziumok, Debrecen: 1. Tóth Gergely (Csokonai - szaktanár: Püskiné P. Ágnes), 2. Rusznyák András (Ady - szak­tanár: Kun János), 3. Polgári Judit (Tóth Árpád - szaktanár: Varga Éva). Szakközépiskolák és szak­képző intézetek, Debrecen: 1. Burik Dániel (Beregszászi Pál - szaktanár: Vargáné Füstös Katalin), 2. Balasi Tamás (Be­regszászi Pál - szaktanár: Dó­­sáné Gargya Tünde), 3. Kerekes János (Bethlen Gábor - szak­tanár: Borosné Pataki Mag­dolna). Gimnáziumok, Hajdú-Bihar megye: 1. Kovács Anita (Bocskai Ist­ván, Hajdúböszörmény - szak­tanár: Gyulai Edit), 2. Frank Szabina (Körösi Csom­a Sándor, Hajdúnánás - szaktanár: Balogh Zsigmondné), 3. Tódor György (Karacs Ferenc, Püspökladány - szaktanár: Kornizs Judit). Szakközépiskolák és szak­képző intézetek, Hajdú-Bihar megye: 1. Kovács Anita (Közgazda­­sági, Hajdúszoboszló - szaktanár: Kaszásné Tóth Edit), 2. Oláh Petronella (Bessenyei György, Berettyóújfalu - szaktanár: Mity­­káné Tikász Anna), Markovics Dóra (Eötvös József, Berettyó­újfalu - szaktanár: Kissné Tóth Márta). „Álomágy.’ A Nyerjen a Naplóval álomágyat című játékunk nyertesei - Dihen László és felesége (balról), valamint Szabóné Tar Mária és Szalma Bernadett (középen)­­ a napok­ban vehették át nyereményeiket Nagy Zsolttól (jobbra), a Matrahház tulajdonosától Fotó: Nagy Gábor Véres fejű férfit találtak Debrecen (HBN - K. B.)­­ Vé­res fejjel találtak rá egy férfira lakásán kedden reg­gel. Az első pillanatban arra gyanakodtak, hogy a sze­rencsétlen ember saját ke­zűleg vetett véget az életé­nek. Először azért gondoltak ön­­gyilkosságra, mert a holttest kö­zelében egy légpisztolyt találtak - válaszolta érdeklődésünkre Bozsó György alezredes, a Deb­recen Városi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya életvédelmi alosztályának vezetője. Az eset­ről a mentősök tettek bejelentést a rendőrségen. Elmondták azt is, hogy a férfi feltehetően több nap­ja halott. Miután a rendőrök el­végezték a helyszíni szemlét, ki­derült, sem öngyilkosságról, sem emberölésről nincs szó, sokkal inkább feltételezhető, hogy bal­eset történt. A lakás ajtaja ugyanis belülről zárva volt, be­törésre semmilyen jel nem utalt, és a helyiségből semmi nem hiányzott. A lakásba a férfi egyik rokona kulccsal jutott be, ő fedezte fel a holttestet. A szem­le során az is világossá vált, hogy nem fejlövéstől halt meg a középkorú ember. Feltételezhe­tően ittas lehetett, így elesett és szerencsétlenségére fejjel éppen az üvegezett ajtóra bukott. Egy szilánk a tarkójába fúródott és ott mély sebet ejtett. A férfi vé­gül ettől vérzett el. Az ügyet a továbbiakban rend­kívüli halálesetként kezeli a rendőrség és államigazgatási el­járás keretei között vizsgálják to­vább. Ut jelzőlámpa. Forgalomirányító jelzőlámpát állítottak Debrecenben a Sumen és Haláp utcák kereszteződé­sébe. A lámpa elhelyezésére azért volt szükség, mert a Nagy­állomástól induló keleti tehermentesítő útszakasz csomópont­jait átalakítják. Az idén kisebb átépítéseket végeznek és új útburkolati jeleket festenek fel. A lámpát március 28-án helye­zik üzembe, addig sárgán villog­Fotó: Iklódy János Könnyű sérüléses baleset. Két személyautó ütközött össze csütörtökön délután 4 óra körüli időben Debrecenben a Kossuth és Burgundia utcák keresz­teződésében. A baleset feltehetően szabálytalan kanyarodás miatt következett be. Az ütközés miatt két személy könnyebb sérüléseket szenvedett Fotó: Czeglédi Zsolt -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­ 5. oldal Intézeti elhelyezés a tolvajnak Berettyóújfalu (HBN - K. B.) - Sokak számára csekély súlyú bűncselekménynek tűnhet a lopás, ám ha azt valaki többször teszi, a hatóságok is szigorúbban bírálják el.­ ­­­ Ez történt azzal a 15­­ éves fiúval is, akire a napokban 2 év javító­­nevelő intézeti elhelye­zést szabott ki a Debreceni Vá­rosi Bíróság. A fiút gyorsított eljárás keretében állították a büntetőtanács elé - válaszolta a Napló érdeklődésére Lingvay Csaba, a Berettyóújfalui Városi Rendőrkapitányság bűnügyi osz­tályának vezetője. Mint kiderült, a fiatal ellen nem csak a berettyóújfalui, ha­nem más rendőrkapitányságok is folytatnak büntetőeljárást. A mostani esetben több rend­beli, „dolog elleni erőszakkal el­követett lopás”, illetve lopás vét­ségével vádolták meg. Március 15. és 18. között ugyanis Pocsaj­­ban magánlakásokba hatolt be il­letéktelenül és onnan általában műszaki cikkekkel, illetve élel­miszerrel távozott. Emellett egy bolt tejtárolóját is feltörte és ter­mészetesen onnan sem ment el üres kézzel. Ám a fiatalember­nek nem volt szerencséje, hiszen a rendőrök hamar megtalálták és előállították. Mivel a fiú már korábban is követett el hasonló jellegű cse­lekményeket, így a rendőrség az előállítását követően őrizetbe vette, mivel fennállt a bűnismét­lés veszélye. A Debreceni Városi Bíróság határozata a kihirdetés napján jogerőre emelkedett.

Next