Hajdú-Bihari Napló, 2016. július (73. évfolyam, 153-178. szám)

2016-07-05 / 156. szám

2016. JÚLIUS 5., KEDD Jutalmat kaptak a tanév legjobb ladányi óvónői PÜSPÖKLADÁNY. Az Egyesített Óvodai Intézmény napok­ban megtartott tanévzáró értekezletén a tapasztalatok megbeszélése mellett átadták az intézményi díjakat. Az Év óvónője díjat Rozsnyai Zsolt­­né, a Pedagógiai munka tá­mogatásáért díjat Hoffmann Károlyné és Szabóné Horváth Anikó vehette át. Itt köszön­tötték Zagyváné Varga Ilo­nát, a Brunszvik Teréz díjas óvodapedagógust is. hdn Rozsnyai Zsoltné, az év óvónője FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM Debrecennel egyenértékűt adózott Kétnapos eseménysor­ral ünnepelte várossá válásának 20. évfor­dulóját a határ menti kisváros a hétvégén. létavértes. A városi címet 1996. július 1-én kapta meg Létavértes. Ezt az eseményt minden év júliusának első hétvégéjén városnapi rendez­vénnyel ünnepelt a település lakossága. Ezt az idén, a hu­szadik évforduló apropójá­ból, kétnapos eseménysorral tette emlékezetessé Létavér­tes vezetése. Július elsején zászlófelvonással üdvözölték a testvértelepülések delegá­cióit az Európa parkban, majd az ünnepi képviselő-testületi ülésen átadták a díszpolgári- és pro urbe díjakat. Eközben a gyermekeknek aszfaltrajzver­seny volt a sporttelepen lévő téren, majd a sportcsarnok­ban Menyhárt Károly polgár-­­­mester megnyitotta a városi­­ cím elnyeré­­se óta­­ összeállított, kordokumen­tum jellegű kiállítást. Irinyitől Vulcanig A fotótárlat ötlete Dutkáné Papp Katalin művelődési ház igazgatótól származik, és ő vette kézbe a kiállítás előké­szítését is. Munkatársaival több ezer képből válogattak össze, valamint évenként és a legjelentősebb eseménye­ket alapul véve huszonnégy tablóra csoportosítottak több száz fotót. Kiállítás megnyitójában Menyhárt Károly Történelmi áttekintést adott Nagylétáról, illetve a vele 1970-ben egye­sült Vértesről. Kiemelte, a te­lepülés első írásos említését követően Nagyiéta Debrecen­nyiekről, valamint a Román Tudományos Akadémia el­ismert tagjáról, Iosif Vulcan­­ról, aki élete jelentős részét töltötte Nagylétán. A trianoni békediktátum után a telepü­lés határának negyven szá­zaléka Romániához került, hosszú évtizedekre elvágva ezzel a rokoni, baráti szálakat. A határátkelő 2008. évi meg­nyitásával azonban elindult az országhatárral kettészelt A kitüntettek Díszpolgári címet kapott: ■ Menyhárt Károly Pro Urbe elismerést kapott: ■ Malincsák János ■ Szimicskó Ferenc ■ Tóth Szilárdné és Karza József ■ Létavértes ’97 SC területek ismételt közeledé­se. - 1996. július 1-jétől város Létavértes - tért át napjainkra a polgármester. - Ugyan már nem vagyunk járási székhely, de a lakosságot illető szolgál­tatások terén nincs elmaradá­sunk a körzetközponti szerep­körrel rendelkező települések mögött. Elvárásunk, és ezt kö­veti az önkormányzat is, hogy rendezett lakókörnyezetet tartson maga körül mindenki. A település fejlődése töret­len, az unióból érkező támo­gatások révén sikerült meg­sokszorozni a beruházásokra fordítható összeget. A további előrelépéshez megvannak a tervek, bízunk abban, hogy ehhez meglesznek a támoga­tások is. ...ás még két tárlat A kordokumentum fotóki­állítás után még két tárlat nyílt meg a sportcsarnokban. Gonda Zoltán festményeinek bemutatóját Erdei Sándor újságíró nyitotta meg, hang­súlyozva, hogy a művészeti pályáját grafikusként kezdő alkotó két évtizede vezeti a létavértesi művésztelepet. A helyi vadásztársaság trófeái­ból összeállított kiállítást Ver­peléti Barna, a társaság veze­tője nyitotta meg. Klin­kzs fotóiból Menyhárt Károly polgármester eltelt idő­­szak Huszonnégy tabló képein mutatták be az elmúlt húsz év történéseit FOTÓK:KOVÁCS PÉTER Bajomi Nap lesz most, a hétvégén BIHARNAGYBAJOM. Délelőttől éjjelig tartó programsorozat szórakoztatja a település la­kóit és a vendégeket július 9-én, szombaton Biharnagy­­bajom Napján a Várkert utca 35. szám alatt. Az ünnepélyes megnyitón fellépnek a helyi óvodások és iskolások, va­lamint a református férfikar is. A Betyárdai Fesztiválon a helybeli és a környező tele­pülések hagyományőrző dal­körei szerepelnek. A főző- és pálinka verseny jóvoltából ínyenckedni is lehet. A dél­utáni szórakoztató műsorb­lokknak igen sok fellépője lesz, de indulni lehet a Bajom Hőse címért, és lesznek sport­­vetélkedők is. Az esti progra­mok a biharnagybajomi és a füzesgyarmati mazsorettek felvonulásával kezdődnek. Sztárfellépők is szórakoztat­ják a közönséget, a Gyepi Bál pedig hajnalig tart majd. A kísérő programok között olyanokat találunk, mint Nemes Sándor fafaragó, va­lamint André Sándor gyé­kénykötő kiállítása, továbbá történelmi játszóház és kéz­művesek utcája. HBN NAPLÓ Elismerte a város a kiváló nyelvtanárt SZENTPÉTERSZEG, BERETTYÓÚJ­FALU. Fehér Istvánné-díj kitüntetést kapott Beret­­­tyóújfaluban a város önkor­mányzat képviselő-testületé­től az angol nyelv oktatásában elért eredményeiért Szabó Károly, Szentpéterszegről in­dult pedagógus. A tanár úr a nyelvoktatásban közel három évtized alatt számos kiváló eredményt ért el, díjat kapott, továbbá több tanítási mód­szert dolgozott ki. HBN Hajdúízek kavalkádja volt a fürdővárosban HAJDÚSZOBOSZLÓ: Valódi gasztronómiai különleges­ségre várta vendégeit a hétvé­gén a fürdőváros. A hagyományos hajdú éte­lek eredeti, valamint modern receptek szerint elkészített változatát kínálták a vendé­geknek a szervezők. A pén­teken kezdődött és vasárnap záródó eseményen a helyi művészeti, kulturális és ha­gyományőrző csoportok fel­lépései mellett sztárvendé­gek is szórakoztatták a több száz fős közönséget. Kbn Hajdúszoboszló egyik testvérvárosából, Késmárkról is érkeztek fellépők FOTÓ: BERÉNYI VIKTÓRIA A határon belül Átánya partnerhelység TÉGLÁS. A Heves megyei Át­­ány helységből Gönczi Mihály polgármester vezetésével érkezett delegáció Téglásra a napokban. A Chebliné Kocsis Erzsébet téglási intézmény­­vezető és Zimán Ferenc helyi önkormányzati képviselő jó­voltából alakult ki partner­­kapcsolat a két település kö­zött. A mostani látogatáson szakmai tapasztalatcserére és városismertetőre került sor. HBN Megnézték a kisváros nevezetességeit is fotó: magánarchívum Megyénkből 5 Egésznapos programsor Az esemény első napját a Hangfogó zenekar élőkon­certje zárta, megnyitva ez­zel a városnapi rendezvény könnyedebb, szórakoztatóbb részét. Az eseménysor második napja zenés ébresztővel kez­dődött, majd az önkormány­zat egész napos programra lát­ta vendégül a létavértesieket, a más településről érkezett érdeklődőket. Főzőverseny, Alma együttes koncertje a gyermekeknek, magyar nóta, néptánc bemutató, kabaré, este pedig sztárvendégek élőkoncertje szórakoztatta a vendégeket. Kirakodóvásár, vidámpark és városnéző vo­natozás is a kedvelt progra­mok között szerepelt. Rokoni vizit más autójával Debrecen. Felfüggesztett bör­tönbüntetés kiszabásával és közúti járművezetéstől eltil­tással sújtaná az ügyészség azt a siófoki autószerelőt, aki januárban egy rábízott gépko­csival vágott neki hajdúhad­házi rokonainak meglátogatá­sához. A férfi ráadásul ivott is lebukása előtt, s a napokban jármű önkényes elvételének bűntette és ittas járművezetés vétsége miatt is vádat emel­tek ellene a Debreceni Járás­­bíróságon. Az ügyészség közlése sze­rint a vádlott azért vette át a sértett autóját, hogy felkészít­se műszaki vizsgára. A rokoni vizithez nem kért a tulajdo­nos beleegyezését, azaz jogo­sulatlanul használta a gépjár­művet. A férfi jogosítványát a büntetőeljárás megindulását követően bevonták. hbn Huszonötféle krumplis étel BAGAMÉR. A Bagaméri Kör Hagyományőrző Közössége Krumplifesztivált rendezett Dienes Ferencné vezetésével, az önkormányzat támogatá­sával a helyi művelődési ház­ban a napokban. Az esemény apropóját a hagyományőr­zés mellett a térség krumpli termesztési hagyományai adták. Az alkalmon mintegy ötvenen jelentek meg helyből és az országhatár túloldalán lévő Érsemjén településről. Bagamérból 21, Érsemjénből négyféle krumplis ételké­szítményt kóstolgathattak a résztvevők. hbn Több tonnányi hal fogyott Gyalog, komppal, autó­val, sőt még kerékpár­ral is érkeztek. TISZACSEGE: Halászlében két és fél tonna, sülve közel 800 kiló hal fogyott el a komp­kikötőnél szombaton meg­rendezett IX. Tiszacsegei Halászlé Fesztiválon. Az el­fogyasztott hal mennyiségé­re vonatkozó adatokat Szalai Jánostól, a csegei halászcsár­da üzemeltetőjétől tudjuk, aki azt is elmondta, hogy a hatvanfős sütő-főző-kiszol­­gáló személyzet a fesztivál­ra a hagyományos, illetve a különlegességnek számító korhely halászlevet is elké­szítette. Most körülbelül fe­le-fele arányban volt igény a vendégek részéről, akik késő délelőttől hosszú sorokban türelmesen várakoztak, hogy hozzájuthassanak a tájegység különleges gasztronómiai kí­nálatához. Színpadi produkciók - A tiszai hal, az csak tiszai hal, ezért érdemes minden évben elutazni Miskolcról a feszti­válra - magyarázza a család­jával türelmesen sorban álló Nagy Lajos. - Komppal érkez­tünk, ami külön program volt mindannyiunknak. - A Tisza gáton jöttünk Cse­­gére biciklivel, végigjárjuk a kirakodóvásárt, megnézünk egy-két színpadi produkciót, eszünk egy-egy sültkeszeget, majd visszamegyünk Tiszafü­redre - válaszolta kérdésünk­re Szabó Roland és kerékpá­ros társa. hbn-kzs A sülthalnak is nagy keletje volt FOTÓK: KOVÁCS PÉTER Hatalmas üstökben főtt a halászlé

Next