Hajdú-Bihari Napló, 2017. április (74. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-11 / 85. szám

1­ -1 Nem adták fel, ezért is nyertek DEBRECEN. - Ahogy számítot­tunk rá, nagyon nehéz mér­kőzés volt, főleg úgy, hogy az elején már megszerezte a vezetést a Gyirmót. A csapat azonban nem adta fel, nem az egy pontra játszott, hanem arra, hogy mindenképpen megnyerje a mérkőzést. Fon­tos volt a három pont meg­szerzése, ebben mindenki hitt, és ezért az utolsó percig küzdött - értékelte a hétvégi, 2-1-re megnyert bajnoki mér­kőzést a DVSC futballistája, Mészáros Norbert./9. hbn Mészáros Norbert fotó: d.i. gÉSNAPLÓ LXXIV. ÉVFOLYAM, 85. SZÁM, ÁRA: 150 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 116 FT Áder János nem találta alkotmánysértőnek Aláírta az államfő a felsőoktatási törvény módosítását. Budapest. Elrendelte az ál­lamfő a felsőoktatási törvény módosításának kihirdetését. Áder János köztársasági el­nök nyilatkozatát hétfőn este küldte el hivatala az MTI-nek. Az elmúlt napokban a tör­vényjavaslattal kapcsolat­ban különböző alkotmányos aggályok merültek fel. „A rendelkezésemre álló idő­ben megvizsgáltam a tör­vény alkotmányosságát és a nemzetközi szerződéseknek való megfelelését. Megálla­pítottam, hogy a törvény­­módosítás a tanulásnak és tanításnak az Alaptörvény X. cikkében rögzített szabadsá­gát nem sérti” - olvasható a nyilatkozatban. „Hasonlóan nem sérül az Alaptörvény azon rendelkezése, amely önállóságot biztosít a fel­sőoktatási intézmények szá­mára a kutatás és a tanítás tartalmát és módszereit ille­tően.”­­. MTI Ámulatba ejtő harminc esztendő A debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium történetének minden évére jut egy-egy kortárs képzőművész az MFG­ B Galéria hétfőn nyílt tárlatának alkotóiból. Az „öregdiákok” kiállítása a művészeti szakgimnáziumok szakmai versenye, az Országos Rajzverseny „kísérőrendezvénye”. fotó: molnár Péter FÜGGETLEN NAPILAP KEDD 2017. ÁPRILIS 11. Hidegfront |P0^ jön záporok-19 % kal, szék­ek ________________lehűléssel. _#1­0 spicCb REGGEL DÉLBEN ESTE Már tizenöt éve ingyen oltanak hajdúböszörmény. A hajdú­­böszörményi gyermekorvo­sok korán felismerték a Me­ningococcus elleni védőoltás fontosságát, és megszerezve az önkormányzat támogatá­sát, sikerült elérniük, hogy té­rítésmentes hozzájuthasson a csecsemő korosztály 2002- től. Ezt a támogatást 2017-től (mivel január óta országosan ingyenes lett ez az oltás) a bárányhimlő elleni védőoltás élvezi, n. hbn-bb A sonka ára A sonka fogyasztói ára a húsvéti időszakban (forint/ kilogramm) főtt, füstölt főtt és egyéb sonkák összesen A tartalomból Japán testvériség____________3. oldal Debrecen napja______________4. oldal Virágos kedvvel______________5. oldal A színjátékok versenyén 8. oldal * 9 mai wurmte *wímbo.vki 4001 Debrecen, Postafiók 72 Telefon: (52) 525-400 9 Iliin II lllP 2012 2013 2014 2015 GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: MTI A városban a szakma legjava Debrecen. Az idén a Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgim­názium nyerte el az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny pénzügyi ágazatának szerve­zési jogát. A döntőt, amelyre a 492 jelentkezőből 70 tanu­ló jutott be, hétfőn nyitották meg, így négy napon át a cí­visvárosban versenyeznek a jövő pénzügyi szakemberei, akik számos kulturális és tu­risztikai élményt is szerezhet­nek. /8. HBN russmepia tej A ^ 1|': A hétvégén is hosszú sorok Húsvétkor még többen utaznak, növekedhet a várakozási idő. DEBRECEN: A múlt pénteken életbe lépett új határellenőr­zési törvény hatására jóval hosszabb volt a várakozási idő a hétvégén mind a kilé­pő, mind a belépő oldalon. Az Ártánd-Bors határátkelőnél leghosszabban két órát kellett várniuk azoknak, akik Ma­gyarországra szerettek volna beutazni, míg Románia felé jóval kisebb volt a várakozási idő, de az is előfordult, hogy sorban sem kellett állni. A személygépkocsik számára mind a hat sáv üzemelt, míg a buszok egyet használhattak. A határőrök folyamatosan dolgoztak, így Ártándnál fen­nakadások nem voltak. Létavértesnél, valamint Nyírábránynál átlagosan egy órát vagy annál kevesebbet kellett várni, ám így is lénye­gesen több idő ment el a sor­ban állással, mint régebben. A rendőrség arról tájékozta­tott, hogy húsvétkor nagyobb forgalomra számítanak a Hajdú-Bihar megyei határ­­szakaszon, így azt javasolják, indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk az aktuális viszonyokról a rendőrség Határinfó oldalán. /3. hbn-br Dékánok: az egyetemet nem kellene belevonni DEBRECEN­ Értetlenségét fejez­te ki nyitt levélben hétfőn a Debreceni Egyetem (DE) hét dékánja az intézmény másik harminchárom polgárával amiatt, hogy a múlt héten egy másik petíció szerzői lényegé­ben azt kérték: a DE vállaljon szolidaritást a Közép-európai Egyetemmel (KEE) és annak amerikai jogi személyével (CEU). A „dékánok levele” sze­rint „a CEU jogviszonyának tö­megtámogatása magánügy”, nem értik, hogy a petíció szer­zőinek „miért nem az a célja, hogy sokan támogassák a CEU ügyét, miért pedig az, hogy az egyetem vezetésének kelljen támogatóan nyilatkozni erről és békétlenséget próbáljanak kelteni az intézményen be­lül?”. Kérik: az egyetem veze­tése ne foglaljon állást a KEE/ CEU ügyben, „hiszen ma már úgy tűnik, hogy senki nem tudja, pontosan miről folyik a vita”. HEN-RAL Időszerűen az informatikáról DEBRECEN. Az idén az IT-biz­­tonság az egyik központi té­mája az immár tizenhatodik alkalommal megrendezett Informatikai Szakmai Na­poknak. A kétnapos prog­ramsorozaton az érdeklődők előadásokat hallgathatnak az informatika aktuális kihívá­sairól, valamint személyesen egyeztethetnek a kiállító cé­gek képviselőivel. /4. Hbn Személyesen a bitek világában FOTÓ: MATEY ISTVÁN Hogyan érünk egymáshoz... Debrecen. - Ha valakinek egy idő után nem marad más tár­sa, mint a fejében zakatoló gondolatai, akkor annak az okát valószínűleg nagyon mélyen kell keresnünk. Azt kell megnéznünk, hogy egy társadalom hogyan műkö­dik, az emberek hogyan ér­nek egymáshoz, vagy hogyan kommunikálnak egymással. Az őrület kérdését így az előa­dásnak nem megválaszolnia kell, sokkal inkább fel kell vetnie a problémákat - egye­bek mellett erről is beszélget­tünk az Egy őrült naplója kap­csán a Debrecenből induló, egyre népszerűbb színésszel, Keresztes Tamással. /6. hbn Egymilliót ért a „lángész” Budapest. Három hajdúszo­­boszlói iskola összesen egy millió (!) forintot nyert a Föld­gázszállító Zrt. VII. Lángész kerestetik! elnevezésű verse­nyén a múlt héten - értesül­tünk a cég hétfői közléséből. Míg a Thököly Imre Két Taní­tási Nyelvű Általános diákjai 450, a Hőgyes Endre Gimná­zium és Szakközépiskola ta­nulói 400 ezer forint jutalmat kaptak az elsősorban mate­matikai, fizikai és földrajzi is­meretekre építő vetélkedőn, addig a Gönczi Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nebulói 150 ezer forin­tot hoztak el. hbn ■ Értük is szóljon Felszentelték azt a harangot amelyet a Debrecen-Nagy­­templomi Refor­mátus Egyházköz­ség Péterfia utcai hajléktalanmele­gedőjének udvarán helyeztek el. Az ado­mányozó ezzel azt szerette volna elérni, hogy a jövőben a fedél nélkül élők ha­lálára is harangszó emlékeztessen. /4. FOTÓ: MATEY ISTVÁN

Next