Református gimnázium, Hajdúböszörmény, 1899

csorda. Gaál Mózes, Aki bírja, marja. Gaál Mózes, Az utolsó próba. Bársony István, A szabad ég alatt. Kürn­­berger Hedvig, A selmeczi bányában. Fái J. Béla, A khinai óriás. Mikszáth Kálmán, Huszár a tek­nőben. Beecher Stowe Harriet, Tamás bátya kunyhója. Szemák István, Képek Róma őskorából. Rákosi Viktor, Münchausen br. kalandjai. Nansen F., Éjen és jégen át. Fényes Elek, Utazások az északi sarkvidéken. Jókai M., A nagy-enyedi két fűzfa. Mikszáth Kálmán, Magyarország lovagvárai. Uckermann Aladár, Mulatságos elbeszélések. Arany .­., Válogatott kisebb költeményei. Arany János, Toldi estéje. Gracza György, 1848. márcz. 16. Csánky Dezső, Rajzok Mátyás király korából. Jókai M., Magyar nemzet története. Gzigler Ignácz, Művelődés­történet. Márki Sándor, Magyar Pantheon. Lázár Gyula, Kálmán király és kora. Áldor Imre, I­V. Béla és a tatárjárás. Lázár Gy., Dzsengisz khán. Sebestyén Gyula, Zrínyi Miklós. Dr. Lázár Gyula, Mária Terézia és kora. Vajda Emil, Komárom hőse. Varga Ottó, A tíz szobor. Lázár Gyula, Khina és Japán. Lázár Gyula, A régi Egyiptom története. Lázár Gyula, Kyros és a régi persák története. Áldor Imre, Carthago története. Áldor Imre, Görögország története Nagy Sándorig. Áldor Imre, Nagy Sándor és kora. Vértesi Arnold, Nero. Lázár Gyula, A normáitok. Lázár Gy., A népvándorlás története. Lázár Gyula, A keresztes háború története. Vértessy Arnold, A svájczi szabad köztársaság alapítása. Nagy István, Cron­­well Olivér, Lázár Gyula, Gusztáv Adolf, Lázár Gyula, Washington. Áldor Imre, Lengyelország végnapjai. Áldor Imre, Napoleon császár, Flammarion, Csillagos esték. Petőfi S., Útirajzok. Verne Gyula, Híres utazók. Sim­onyi Jenő, Idegen népek között. Gaál Mózes,­ Peru elfoglalása. Kisfaludy Károly, Tihamér. Kisfaludy Károly, A kérők. Kisfaludy Károly, Iréné. Kisfaludy Károly, Csalódások. Gapes V., Livius élete. Greguss Á., A balladáról. Molière, A fösvény. Szigligeti Ede, Fenn az ernyő, nincsen kas. Smiles, A jellem. Baksai L., Gyalogösvény. Br. Kemény Zsigmond, Zord idő. Kossuth Lajos, Beszédeiből szemel­vények. Deák Ferencz, Beszédeiből Szemelvények. Arany

Next