Hasznos Mulatságok, 1823. 1. félév (1-51. szám)

1823 / 14. szám

Hasznos Mulatságok, 1­8­2­3. ( 14­) „ a­ Magyar Éneklés. A’ Nemzeti énekek­ elterjesztésére , egkedveltetésére , ’s mintegy örökösétés­re nintsen jobb mód, mint azokat kóták­­i tétetni , ’s kimetszetni. Illyen példát J ottm­árból hogy Itt V­ersegh­i F­eren­tz ír, midőn Rövid Értekezéséhez a’muzsiká­­ól, e magyar énekeket kótára téve ragaszt­­ott, Illyet T. Márton Jósef Úr, min én Csokonai Vitéz Mihálynak a’ Pillangó­ól , a’ Reménységről , ’s Tavaszról készt­­ett énekeit külön ; több énekei­­ pedig munk­áinak kiadásához Rótákra tétetve foglalta. Ily példát adott a’ Hazai Tudósítások ki* idója is, midőn Hymfynek kesergő szerel­­­eiböl a’ századik Halt Spech János Ur által muzsikára tétetve a’ Hazával közlötte, ’s Tudósíttásaihoz foglalva Olvasóinak el küldötte. De a’magyar éneklésnek különös díszt, megkedveltetést, és előmenetelt igét szem Eh­t Filec­tesidr*

Next