Hasznos Mulatságok, 1834. 1. félév (1-52. szám)

1834-03-22 / 24. szám

( 188 dat; sőt ha sokat borgatsz, talán a’mindég győztes v­alavogonovokhoz is hozzá nyúlandok. Rápóty. Csokonai/ Vitéz Mihálynak még eddig ki nem adott versei. A’ következő versek halhatatlan költőnknek tulajdon kézirata után közöltetnek, ’s bennek Cso­­konay írásmódja híven megtartatik. Talán azok előtt, kik a Csokonayt remek költőnek tartják ,nem leend kedvetlen,ha tőle még meg nem jelent versecské­­ket olvashatandanak. Azoknak, kik ellenkező véleke­désben vannak, legalább annyit meg kell vallaniok , hogy a’ honi literaturának és költésnek mezején el­szórt és ismeretlenül heverő munkákat a’ hazával közleni kötelességünk, 1. Szerelmes Fogadás. M’ért epeszted Bánatokkal Lelkedet ? Ah , ne rontsd ne rontsd azokkal Kedvedet ! M’ért remegsz Szerelmesedtől ? Ah , ki ijjesztett el Ettől Te­gedet ? Drága Kintsem ! csak te bírod Szívemet, Míg örökre puszta sírod Estemet. Addig is , míg csak lehellek . Tégedet forrón ölellek Hívemet. Tsak Te is Hívedre nézzél Kedvesem­ , Tsókra új tsókot tetézzél Szíveseim

Next