Hasznos Mulatságok, 1834. 1. félév (1-52. szám)

1834-03-26 / 25. szám

(­­96 dikben Dec. 14kén költ császári parancsolat visz­­szaállítá az ügyvédek nevét, viseletét, hivatalát. Ruházatjok áll a’ régi kerek vagy négyszögletű sap­kából , mellynek alját bársony szegi­ bé, tetején fe­kete gomb, széles újjá ’s hátra hajtott fekete felső ruhából, melly alatt feketének kell lenni az alsó ruhának is. A’ fiatal ügyészek nem szeretik az új ruházatot, mivel az kevés törvényes tapasztalást árul­ el, a’ honnan többnyire viseltes palástot és sapkát szoktak hordani. A’ nyakravalónak fejérnek kell lennie. Azon ügyvéd, kinek nyakravalója feke­te, vagy pedig ruhája ’s nadrágja világos színű, mindég tarthat az elölülők megfeddésétől. 1830dik esztendő végén és 1831 ben is lehetett látni, hogy bajuszos ügyészek védték a’ porokét; némellyek ma is nagy orczaszőrt hordanak, melly állókon ösz­­veér.—Nálunk az orczaszőrről­,■bajuszról, ruházatról tett rendelések talán elmaradhatnának; de más sok tenni való volna! F. L. Csokonai/ Vitéz Mihálynak még eddig ki nem adott versei. 4. A­ szabadulás. (Nitzéhez egy Kantzonetta Metasztazióból) Hála sok zsábításidnak, Nitze! már megpihenek: Egy szegényen szánakoztak Végtére az Istenek. Érzem, érzem feloldatva Toréiból Lelkemet, Nem álmodom valahára Szabaddá tételemet. Elaludt már régi tüzem­, Lelkem olly tsendes velem ?

Next