Határőr, 1995 (50. évfolyam, 14-26. szám)

1995-11-06 / 23. szám

ÚJ FEGYVERHASZNÁLATI ELVEK Louis Freeh, a Szövetségi Nyomo­zó Hivatal (FBI) igazgatója a szenátusi meghallgatásán elismerte, hogy az ügynökség emberei súlyos hibákat kö­vettek el egy 1992-ben történt rajtaütés során, amely három halálos áldozattal járt. 1992 nyarán az FBI rohamosztaga Idaho állam hegyvidéki részében, Ruby Ridge körzetében bekerítette a fegyverkereskedelemmel vádolt Randy Weaver erdei tanyáját, miután a fehé­rek felsőbbrendűségét hirdető gyanúsí­tott nem jelent meg a bírósági tárgya­láson. A kirobbant tűzpárbajban máig tisztázatlan körülmények között életét veszítette Randy Weaver kisfia és egy helybeli seriff, egy FBI-mesterlövész pedig megölte a körözött személy fele­ségét. Kezdetben a nyomozó hivatal belső vizsgálata megpróbálta eltussol­ni az ügyet, az igazságügyi minisztéri­um szakértői azonban később megálla­pították, hogy a fegyverhasználat nem volt indokolt. A mesterlövész arra hi­vatkozott, hogy vészhelyzet állt fenn, és ő feljebbvalók utasítása alapján cse­lekedett. Az ügy hátterének feltárására és az FBI felelősségének megállapítására in­Louis Freeh, a Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) igazgatója biztosította a törvényhozást, hogy többé nem fognak előfordulni hasonló vétségek Janet Reno igazságügyi miniszter adta ki az új rendeletet bízott szenátusi meghallgatáson Louis Freeh elismerte: az FBI több ízben is súlyosan megsértette a vonatkozó sza­bályokat. Közlése szerint ő maga is hi­bázott, amikor kinevezése után helyet­tesévé léptette elő Larry Pottsot, holott a rendőrtiszt volt a felelős a Ruby Rid­­ge-i művelet irányításáért. (Az igazga­tóhelyettest egyébként felfüggesztették és eljárás indult ellene.) A nagy port kavart idahói eset nyo­mán egységesítették és megszigorítot­ták a bűnüldöző szerveknél a fegyver­­használatot. A rendeletet Janet Reno igazságügyi miniszter adta ki, miután a bűnüldözéssel megbízott szövetségi hatóságok — szám szerint tizenkét szervezet, köztük a Központi Nyomo­zó Hivatal (FBI)­­ vezetői elfogadták a fegyverhasználat új egységes alapel­veit. A szabályozás célja az emberi élet védelme. Az új szabályozás értelmében a fegyveres hatóságok tagjai a jövőben csak akkor folyamodhatnak a legvégső eszközhöz, ha életük — vagy másoké — minden kétséget kizáróan közvetlen veszélyben forog, illetve más, ésszerű lehetőség bizonyíthatóan nem áll ren­delkezésükre a törvény betartatására. 37 Kínai—orosz határ kijelölése Kínai és orosz illetékesek Pekingben kicserélték a közös határ nyugati szakaszának kijelöléséről 1994-ben megkötött egyezmény ratifikációs ok­mányait. Mivel a keleti szakasz ügye már korábban rendeződött, a határ kijelölése jogi értelemben csaknem maradéktalanul megtörtént. A gyakorlati kijelölés — a földmérő munkálatok elvégzése és a határ­jelek elhelyezése —­ még hátravan a teljes nyugati szakaszon és a keleti szakasz egy részén. Jogilag sem rendeződött viszont még az Amur (kínaiul Hejlungcsiang) és az Arguny határfolyók néhány kisebb szigetének sorsa. Az Új Kína és az ITAR-TASZSZ hírügynökség szerint a felek megbe­széléseket folytatnak a közös határ vidékén állomásozó csapatok létszámá­nak és fegyverzetének csökkentéséről is. Kiemelt téma lesz ez Borisz Jel­cin orosz elnök november közepére tervezett pekingi látogatásán is. ORSZÁGHATÁR 1995/23

Next